Abdullah ADANUR
Ulaşım Dairesi Başkanı

            1960    Yılında Muş un Merkez Ziyaret Köyünde doğdu. İlk Öğretimini Ziyaret Köyü İlkokul unda, Ortaöğretimini Muş Orta Okulunda ve Muş Lisesinde tamamladı.

1988 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi SMF Makina Mühendisliği bölümünde mezun oldu.

            Askerlik görevini yaptıktan sonra 1990 Yılında Elazığ Gübre Sanayi A.Ş. de

Göreve başladı. Fabrikada Makine Bakım Mühendisi; Merkez Bakım Başmühendisi görevlerinde bulundu.

            1993 Yılında Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.ye geçiş yaparak burada Makine Bakım Mühendisi, Planlama Mühendisi görevlerinde bulundu.

            2004 Yılında Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı,  Karayolları14. Bursa Bölge Müdürlüğüne atandı. Burada sırası ile Trafik Araştırma Mühendisi, Trafik Eğitimi Güvenliği ve Proje Şefi ve Arazi Mühendisliği Görevlerinde bulunda.

            2021 Yılında Malatya Büyükşehir Belediyesine geçiş yaparak halen Ulaştırma Hizmetlerinde görevine devam eden Abdullah ADANUR Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü

Zafer BEKTAŞ

Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü

Zafer BEKTAŞ, Malatya’da 1989 yılında dünyaya geldi.

İlköğrenimini ve ortaöğrenimini Malatya’da tamamladıktan sonra, Namık Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi “Kentsel Sistemler Ve Ulaştırma Yönetimi” tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamladı. Şuan Ankara Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü  Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Ana Bilim Dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

 

2011-2018 yılları arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında,  “Nikah Sarayı Yapım İşi”,”Karakaş Konağı Restorasyon İşi”ve bir çok sosyal tesisin yapım ve restorasyon işlerinin proje ve kontrollük çalışmalarını yaptı.2018-2019 yılları arasında yapım projelerinin kesin hakedişlerinin yerinde denetimini yaptı.Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik ve gönüllü çalışmalar yapmaktadır.

 

 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Kamu İhale Kanunu, İmar Kanunu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Ulaşım planlaması ve modellemesi, kent içi raylı sistemler, karayolu ve trafik mühendisliği alanlarında ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve sempozyumlara katıldı.TRANSİST 2012 V.Ulaşım Sempozyumunda delege olarak görev aldı.

 

Şu anda Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü görevini ifa etmektedir. Evli ve bir çocuk babası olan Zafer BEKTAŞ , iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Hasan ŞİŞMAN

Trafik Hizmetleri Şube Müdürü

1969 yılında Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde doğan Hasan Hüseyin ŞİŞMAN, İlk-orta ve lise eğitimini  Çelikhan’da yaptı.  Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini 1995 yılında bitirdi. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikasını aldı. Daha sonra dört yıl vekil öğretmenlik yaptı.  1998 yılında Malatya Belediyesinin açmış olduğu sınavla Belediye de memur olarak Hesap İşleri Müdürlüğünde göreve başladı.  Daha sonra sırasıyla Personel Müdürlüğü, OSİ. Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Toplu Taşıma Şefliği görevlerinde bulundu. 2000 yılında askerliğini kısa dönem tamamladı. 2002 -2004 yılları arasında İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Maden Bölümünü birincilikle bitirdi. Şu anda Trafik Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Hasan Hüseyin ŞİŞMAN, evli ve  üç çocuk babasıdır.

Toplu Ulaşım ve Terminaller Şube Müdürlüğü

Vahdettin BOZDAĞ

Toplu Ulaşım ve Terminaller Şube Müdürü

1983 yılında Malatya’da doğan Vahdettin BOZDAĞ ilk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamlayarak, Cumhuriyet Üniversitesi Mahalli İdareler Bölümünü bitirdikten sonra, Kamu Yönetimi ve Adalet Bölümlerinden mezun oldu. 2007 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde memur olarak göreve başladı. 2012 yılında Malatya Belediyesine geçiş yaparak değişik birimlerde görev yaptı. 2021 yılı Aralık ayından itibaren Toplu Ulaşım ve Terminaller Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Vahdettin BOZDAĞ, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü

Osman ENGİN

Ulaşım Planlama Şube Müdürü

1974 yılında Adıyaman ili Sincik ilçesinde doğdu. İlk, orta ve Lise Öğrenimini Adıyaman ilinde tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Kadastro Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Malatya Belediyesine atandı. Malatya Belediyesi İmar Müdürlüğü bünyesinde 2004-2014 yılları arasında İmar Şube Şefi olarak görev aldı. 2014 yılında ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması ile Yeşilyurt Belediyesi’nin imar alanında teşkilatlanmasının sağlanması amacıyla 2014-2016 yılları arasında Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2016-2019 yılları arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm ve Planlama Şube Müdürlüğünde görev aldı. 2019 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi, Ulaşım Planlama Şube Müdürü olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.