PTT BAŞMÜDÜRÜ COŞKUN’DAN, BAŞKAN GÜRKAN’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ