İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, 2023 Yılı Mayıs ayı toplantısını 10.05.2023 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                           Selahattin GÜRKAN 
                                                                                                                   Büyükşehir Belediye Başkanı

 

     GÜNDEM KONULARI

1. 14 ve 17 Nisan 2023 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2. Meslek edindirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla mülkiyeti Belediyemize ait, Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesindeki Çok Amaçlı Sosyal Tesisin Taştepe ve Şehit Fevzi Mahalleleri Yardımlaşma Derneğine tahsisi hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının teklifi.

3. Hekimhan ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1010 ada 227 ve 266 nolu parsellerin kısmen “Ticaret Alanı”, kısmen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” fonksiyonu verilmesine dair 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4. Kale ilçesi, Düztarla Mahallesi 1031 nolu parselin ve çevresindeki yolların düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5. Yeşilyurt ilçesi Çilesiz ve Bostanbaşı Mahalleleri arası 3 ana aksın planlanmasına yönelik hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişiklikleri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6. Darende ilçesi, Ilıca-İstiklal Mahallesi, 260 ada 1, 22, 23 nolu parsellerde GES yapılması için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7. Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi 87 ada 30 nolu parselin Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8. Yeşilyurt ilçesi, Hıroğlu Mahallesi 245 ada 15 nolu parselin Düşük Yoğunluklu Konut Alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9. Pütürge ilçesi, Taşbaşı Mahallesi 135 ada 31, 32, 33, 44, 45, 46, 47, 58 nolu, 157 ada 9 nolu ve 119 ada 77 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Battalgazi ilçesi, Sancaktar Mahallesi 2057, 2060, 2061 nolu adalarda 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi 3512 ada 17 nolu parselde ‘Ticaret+Konut Alanı’ fonksiyonu ve yapılaşma koşulunun ayrık nizam altı kat olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1297 ada 628,629,659,662,666,670,671 ve 672 nolu parsellerde yapılaşma koşulunun bitişik nizam dört kat olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. Battalgazi ilçesi, Üniversite Mahallesi 935 nolu parselin ‘Üniversite Alanı’ fonksiyonundan ‘Ortaokul Alanı’ fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14. Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesini kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilave Plan notu eklenmesine yönelik hazırlatılan imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 3. Etap (Mollakasım Mahallesi) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 8. Etap (Aşağıbağlar Mahallesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17. Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi 20. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı’na yönelik askı süresince yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 22. Etap (Yeşiltepe Mahallesi) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19. Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

20. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teşkilat Şemasının Güncellenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi

21. Daire Başkanlığına yapılan atama hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, 2023 Yılı Şubat ayı toplantısını 08.02.2023 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                         Vahap ERDEM 
                                                                                                           Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

GÜNDEM KONULARI

1. 17 Ocak 2023 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2. Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3. Pütürge ilçesi, Hatip Mahallesi, 190 ada 16 nolu parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4. Battalgazi ilçe sınırları içerisinde bulunan riskli yapılarla, depremde hasar gören yapıların dönüşümünü sağlamak amacıyla hazırlanan plan notu ilavesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5. Yeşilyurt ilçesi, Uç Mahallesi 2329 ada 1 nolu parsel ve 2327 ada 7 nolu parsele ilişkin hazırlanan İmar Planı değişiklikleri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6. Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi Değirmen 1 Sokak isminin Şevket Şahintürk Sokak olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7. Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 483 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller “Ticaret+Konut” alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8. Arguvan ilçesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9. Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi 223 ada 2 nolu parselin “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi, 4648 ada 5 ve 6 nolu parsellere (Eski 4648 ada 4 parsel) ilişkin hazırlatılan İmar Planı Değişiklikleri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Hekimhan ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1010 ada 227 ve 266 nolu parsellerin kısmen “Ticaret Alanı”, kısmen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” fonksiyonu verilmesine dair 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Kale ilçesi, Düztarla Mahallesi 1031 nolu parselin ve çevresindeki yolların düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. Akçadağ ilçesi, İkinciler Mahallesi 102 ada 159 nolu mera parselinde yaklaşık 45.7 ha.lık alanda tahsis amacı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 12. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15. Yeşilyurt ilçesi “Konak Mahallesi Bina Cephelerinde Sokak Sağlıklaştırma İşi” hakkındaki Fen İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi.

16. Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi 409 ada 1 nolu parselin (2016/531 sayılı karar kapsamındaki tahsisin kaldırılarak) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.ne tahsisi ve tahsis süresinin belirlenmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, 2023 Yılı ilk toplantısını, 11.01.2023 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                               Mehmet ÇOLAK 
                                                                                                                                Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

 

GÜNDEM KONULARI

1. 20 Aralık 2022 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2. Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.

3. 2023 Yılında Meclisin toplantı günlerinin ve tatil yapacağı ayın belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.

4. Meclis üyelerine ödenecek huzur ücretinin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.

5. Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesini kapsayan 23.Etap (Karakavak Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6. Arguvan ilçesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 3.Etap (Hıroğlu Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi,965 ada 153,154 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9. Yazıhan ilçesi, Yazıhan Mah.TOKİ mülkiyetindeki 218 ada 10 nolu parsele Konut Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi 18.etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilan askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Yazıhan ilçesi, Yazıhan Mahallesi, 164 ada 14 nolu parsele Eğitim Alanı ve 254 ada 1 numaralı parsele Park Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Akçadağ ilçesi, Çatyol (Bahri) Mahallesi 1293 ve 1302 nolu parseller ile 173 ada 22 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi, 45 ada 50 nolu parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14. Yeşilyurt ilçesi, Konak Mahallesi 5210 nolu parselin bulunduğu alanın planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15. Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi 655 ada 467 ve 471 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16. Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi 223 ada 2 nolu parselin “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17. Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi, 4648 ada 5 ve 6 nolu parsellere (Eski 4648 ada 4 parsel) ilişkin hazırlatılan İmar Planı Değişiklikleri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18. Hekimhan ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1010 ada 227 ve 266 nolu parsellerin kısmen “Ticaret Alanı”, kısmen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” fonksiyonu verilmesine dair 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19. İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

20. Kale ilçesi, Düztarla Mahallesi 1031 nolu parselin ve çevresindeki yolların düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21. Kale ilçesi, Düztarla Mahallesi 405, 417 ve 1272 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolunun kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

22. Yeşilyurt ilçesi, Topsöğüt/Akpınar Mahallesi 216 ada 6 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Aralık ayı toplantısını, 14.12.2022 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                      Selahattin GÜRKAN 
                                                                                                               Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

1. 25 Kasım 2022 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2. Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesini kapsayan 23.Etap (Karakavak Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3. Arguvan ilçesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4. Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi 655 ada 467 ve 471 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5. Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi 223 ada 2 nolu parselin “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6. Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon uygulama imar planına ilan askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 16. Etap (Topsöğüt Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8. Arapgir ilçesi Çobanlı Mahallesi 107 ada 2 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği askı sürecinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9. Yeşilyurt ilçesi, Yeşilyurt Özel Planlama Alanı (Beylerderesi), 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi, 4648 ada 5 ve 6 nolu parsellere (Eski 4648 ada 4 parsel) ilişkin hazırlatılan İmar Planı Değişiklikleri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Hekimhan ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1010 ada 227 ve 266 nolu parsellerin kısmen “Ticaret Alanı”, kısmen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” fonksiyonu verilmesine dair 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 3.Etap (Hıroğlu Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

14. Arapgir Belediyesinin Ek Bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi.

15. Yıllara sari Temizlik ve İlaçlama İhalesi hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının teklifi.

16. Darende İlçesi Zaviye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

17. Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi, 45 ada 50 nolu parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

18. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, 965 ada 153 ve 154 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

19. Yazıhan ilçesi, Yazıhan Mahallesi, TOKİ mülkiyetindeki 218 ada 10 nolu parsele Konut Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

20. Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi 18.etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilan askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

21. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 11.Etap (Gedik Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

22. Yeşilyurt ilçesi, Kırlangıç Mahallesi, 321 nolu mera vasıflı parselin kısmen tahsis amacı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

23. Yazıhan ilçesi, Yazıhan Mahallesi, 164 ada 14 nolu parsele Eğitim Alanı ve 254 ada 1 numaralı parsele Park Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Kasım ayı toplantısını, 09.11.2022 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                         Selahattin GÜRKAN 
                                                                                                               Büyükşehir Belediye Başkanı

 GÜNDEM KONULARI

1. 18.10.2022 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2. Yeşilyurt ilçesi 15.Etap Yakınca Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3. Akçadağ ilçesi, Başpınar 108 ada 1 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4. Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesini kapsayan 23.Etap (Karakavak Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve  Bayındırlık Komisyonu raporu.

5. Darende ilçesi, Hacılar Şeyhli Mahallesi 1250 ada 194 nolu, Baytarbağı Mahallesi 1422 ada 9 nolu, Çukurkaya Mahallesi 176 ada 28 nolu parsellere Güneş Enerji Santrali yapılmasına ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 

6. Arguvan ilçesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7. Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi 655 ada 467 ve 471 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8. Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi 204 ada 148 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9. Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon uygulama imar planına ilan askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi 223 ada 2 nolu parselin “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Battalgazi ilçesi Beydağı Tabiat Parkı giriş kontrol ünitesinin işletme hakkının Belsos A.Ş.ye devri ve kira bedelinin belirlenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Kadro ihdası ve kadro iptal-ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

13. 2023 Yılı Performans Programı hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

14. Arguvan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası AŞ’den kaynak temini için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müd.nün teklifi.

15. İş makinası alımı hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğünün teklifi.

16. Büyükşehir Belediyesinin 2023 Yılı Ücret Tarifesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

17. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçe Belediyelerinin 2023 Mali Yılı Bütçeleri hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.

18. Büyükşehir Belediyesinin 2023 Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi.

19. Belediyemizce temin edilen 2022 model 12 adet toplu taşıma otobüsünün işletme hakkının MOTAŞ A.Ş.ne verilmesi hakkındaki Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ekim ayı toplantısını, 12.10.2022 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                  Selahattin GÜRKAN 
                                                                                                                      Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

1. 09.09.2022 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2. Hekimhan ilçesi Çimenlik Mahallesi 102 ada 1 numaralı mera vasıflı parselde 2.2 hektar alanın yerleşim yeri yapılması için İl Mera Komisyonundan gerekli izinlerin alınması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3. Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesini kapsayan 23.Etap (Karakavak Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4. Darende ilçesi, Hacılar Şeyhli Mahallesi 1250 ada 194 nolu, Baytarbağı Mahallesi 1422 ada 9 nolu, Çukurkaya Mahallesi 176 ada 28 nolu parsellere Güneş Enerji Santrali yapılmasına ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5. Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi 580 ada 369 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6. Arguvan ilçesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7. Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi 655 ada 467 ve 471 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 22. Etap (Yeşiltepe Bölgesi) 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9. Darende ilçesi Balaban Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı imar planının Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Battalgazi ilçesi, İzzetiye Mahallesi, 126 ada 427 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi 204 ada 148 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 2. Etap (Mollakasım Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. Yeşilyurt ilçesi 8. Etap (Aşağıbağlar Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14. Yeşilyurt ilçesi 15.Etap Yakınca Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15. Yeşilyurt İlçesi Kaynarca Mahallesi 20.Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16. Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi 3455 ada 13 ve 14 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17. Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesinin planlı alanlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda plan revizyonu yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ağustos ayı toplantısını, 10.08.2022 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                          Selahattin GÜRKAN 
                                                                                                                            Büyükşehir Belediye Başkanı

 GÜNDEM KONULARI

1. 21 Temmuz 2022 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2. Doğanşehir ilçesi, Altıntop Mahallesi 101 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve  Bayındırlık Komisyonu raporu.

3. Darende ilçesi, Heyiketeği Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve  Bayındırlık Komisyonu raporu.

4. Yeşilyurt ilçesi 13. Etap Bostanbaşı Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5. Yeşilyurt ilçesi, Karagöz Mahallesi (6. Etap) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6. Darende ilçesi, Hacılar Şeyhli Mahallesi 1250 ada 194 nolu, Baytarbağı Mahallesi 1422 ada 9 nolu, Çukurkaya Mahallesi 176 ada 28 nolu parsellere Güneş Enerji Santrali yapılmasına ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 

7. Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi 580 ada 369 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve  Bayındırlık Komisyonu raporu.

8. Darende ilçesi, Zaviye Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9. Arguvan ilçesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Battalgazi ilçesi, Saray Mah.3512 ada 17 nolu parselin “Özel Sağlık Tesis Alan” fonksiyonunun “Ticaret + Konut Alanı” fonksiyonuna dönüşmesini içeren 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 

11. Pütürge ilçesi, Taşbaşı Mahallesi,135 ada 31,32,33,44,45,46,47,58 nolu parseller ile 157 ada 9 nolu parseli kapsayan alanda yapıların düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Battalgazi ilçesi Taştepe-Hanımınçiftliği Mahallelerinin kesiştiği bölgede yaklaşık 28 ha’lık alanda hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. Kale ilçesi, Üçdeğirmen Mahallesi 546, 547 nolu parsellerin kısmen Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, kısmen “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14. Çilesiz Mahallesi Reform Sokak isminin Abdurrahman Çığrık Sokak olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15. Muhtelif Mahallelerde cadde ve sokak isim değişiklikleri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun ortak raporu.

16. Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi 655 ada 467 ve 471 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve  Bayındırlık Komisyonu raporu.

17. Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, yürürlükteki imar planında Kamu Hizmet Alanı fonksiyonuna sahip 166 ada 4,5 ve 6 nolu parsellerde yapılması planlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri yapılması hakkındaki İmar ve  Bayındırlık Komisyonu raporu.

18. Akçadağ ilçesi, Başpınar Mahallesi 108 ada 2 nolu mera vasıflı parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve  Bayındırlık Komisyonu raporu.

19. Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi, 417 ada 163, 164 ve 165 nolu parsellerin ön ve yan bahçe mesafelerinin kaldırılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

20. Yeşilyurt ilçesi 14. Etap Bostanbaşı Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 22. Etap (Yeşiltepe Bölgesi) 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

22. Yeşilyurt ilçesi Tecde¬Çilesiz Mahalleleri 9. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

23. Yeşilyurt ilçesi, Dilek Mahallesi (18. Etap) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24. GES kurulması hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü’nün teklifi.

25. “Muhtelif Mahallelerde Sondaj Kuyusu Açılması ve İçmesuyu Şebeke İnşaatı işi” için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetkisi verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü’nün teklifi.

26. “İçmesuyu ve Kanalizasyon Malzemeleri Alım işi” için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetkisi verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü’nün teklifi.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Temmuz ayı toplantısını, 18.07.2022 tarihinde, (Pazartesi günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                                 Selahattin GÜRKAN 
                                                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 GÜNDEM KONULARI

1. 14 Haziran 2022 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2. Darende ilçesi, Hacılar Şeyhli Mahallesi 1250 ada 194 nolu, Baytarbağı Mahallesi 1422 ada 9 nolu, Çukurkaya Mahallesi 176 ada 28 nolu parsellere Güneş Enerji Santrali yapılmasına ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3. Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 181 nolu parselin plan fonksiyonunun Mesire Alanı olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4. Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi 580 ada 369 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5. Yeşilyurt ilçesi, Uç Mahallesi 4943 ada 4 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6. Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 1009 nolu parsel ile Saray Mahallesi 3514 ada 1,2,3 ve 29 nolu parsellerde fonksiyon değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7. Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi 94 ada 1, 2, 3 ve 29 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8. Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 133,134,135,136,138,139,140,141,142,143,144,145,146, 147, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 nolu adaların imar planında belirtilen cephe yön işaretinin kaldırılmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.  

9. Darende ilçesi, Zaviye Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Yeşilyurt ilçesi, Dilek Mahallesi 223 ada 1 nolu, İnönü Mahallesi 286 ada 464 nolu, Yakınca Mahallesi 485 ada 2 nolu parsellerde ve Tecde Mahallesi 1356 adanın batısındaki park alanında trafo yeri düzenlemesini içeren 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Battalgazi ilçesi, İsmetiye Mahallesi, 178 ada 12 nolu parselin zemin, bodrum ve üst katlarının tamamen doldurulmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 192 ada 21 nolu parselin karayoluna cepheli kısmının Rekreasyon Alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. Arguvan ilçesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14. Akçadağ ilçesi, Karanlıkdere Mahallesinde, mülkiyeti TİGEM’e ait olan 927, 928, 930 ve 931 numaralı parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15. Battalgazi ilçesi, Saray Mah.3512 ada 17 nolu parselin “Özel Sağlık Tesis Alan” fonksiyonunun “Ticaret + Konut Alanı” fonksiyonuna dönüşmesini içeren 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16. Pütürge ilçesi, Taşbaşı Mahallesi,135 ada 31,32,33,44,45,46,47,58 nolu parseller ile 157 ada 9 nolu parseli kapsayan alanda yapıların düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17. Battalgazi ilçesi Taştepe-Hanımınçiftliği Mahallelerinin kesiştiği bölgede yaklaşık 28 ha’lık alanda hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18. Kale ilçesi, Üçdeğirmen Mahallesi 546, 547 nolu parsellerin kısmen Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, kısmen “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19. Çilesiz Mahallesi Reform Sokak isminin Abdurrahman Çığrık Sokak olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

20. Sarıcıoğlu semtinde bulunan, şire pazarında yürütülen toptan kayısı ticaret iş ve işlemlerinin Yaka Mahallesindeki Yeni Şire Pazarı’nda yürütülmesi hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

21. Muhtelif Mahallelerde cadde ve sokak isim değişiklikleri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun ortak raporu.

22. Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi 655 ada 467 ve 471 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

23. Doğanşehir ilçesi, Altıntop Mahallesi 101 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24. Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, yürürlükteki imar planında Kamu Hizmet Alanı fonksiyonuna sahip 166 ada 4,5 ve 6 nolu parsellerde yapılması planlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25. Büyükşehir Belediyesinin Ek Bütçesi Hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Haziran ayı toplantısını, 08.06.2022 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                                Selahattin GÜRKAN 
                                                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

1. 17 Mayıs 2022 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2. Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 192 ada 21 nolu parselin karayoluna cepheli kısmının Rekreasyon Alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3. Yeşilyurt ilçesi, Konak Mahallesi 350,351,4623,4624 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

4. Darende ilçesi, Yenice Mahallesi 294 ada 3,4,7 nolu parsellerin kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesi ve ticaret alanına dair yapılaşma koşullarının değiştirilmesine dair 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5. Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 213 ada 1 nolu parselin Konut Alanı olarak düzenlenmesine dair 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

6. Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 3712 nolu parsel, 578 ada 4 ve 8 nolu parseller arasında kalan 15 metrelik yolun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

7. Arguvan ilçesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8. Battalgazi ilçesi genelinde depremde hasar gören yapılar ile riskli alanların dönüşümünü sağlamak amacıyla imar plan notları eklenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9. Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi 299 ada 1 ve 300 ada 1 nolu parsellerin 249.079 m²’lik kısmında “Tahsis Amacı Değişikliği” için İl Mera Komisyonundan gerekli iznin alınması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Hekimhan ilçesi Akmağara Mahallesi 114 ada 117 nolu mera vasıflı parselin 20.6 hektarlık kısmında “Tahsis Amacı Değişikliği” için İl Mera Komisyonundan gerekli iznin alınması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 

11. Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi 299 ada 1 ve 300 ada 1 nolu parsellerin 249.079 m²’lik kısmında “Tahsis Amacı Değişikliği” için İl Mera Komisyonundan gerekli iznin alınması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Darende ilçesi, Hacılar Şeyhli Mahallesi 1250 ada 194 nolu, Baytarbağı Mahallesi 1422 ada 9 nolu, Çukurkaya Mahallesi 176 ada 28 nolu parsellere Güneş Enerji Santrali yapılmasına ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. Yeşilyurt ilçesi, Dilek Mahallesi 223 ada 1 nolu, İnönü Mahallesi 286 ada 464 nolu, Yakınca Mahallesi 485 ada 2 nolu parsellerde ve Tecde Mahallesi 1356 adanın batısındaki park alanında trafo yeri düzenlemesini içeren 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14. Battalgazi ilçesi sınırları içerisinden geçirilmesi planlanan 154 KV Sincik-Malatya 2 Enerji İletim Hattına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planını değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15. Pütürge ilçesi Taşbaşı Mahallesi 119 ada 83 ve 52 nolu parsellerde 1/5000 Nazım İmar Plan Değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16. Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 181 nolu parselin plan fonksiyonunun Mesire Alanı olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17. Pütürge ilçesi, Pazarcık Mahallesi,173 ada 177,178 nolu parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18. Akçadağ ilçesi, Karanlıkdere Mahallesi mülkiyeti TİGEM’e ait olan 927, 928, 930 ve 931 numaralı parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19. Battalgazi ilçesi, Saray Mah.3512 ada 17 nolu parselin “Özel Sağlık Tesis Alan” fonksiyonunun “Ticaret + Konut Alanı” fonksiyonuna dönüşmesini içeren 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

20. Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi 3512 ada 17 nolu parselin “Özel Sağlık Tesis Alan” fonksiyonunun Ticaret+Konut Alanı fonksiyonuna dönüşmesini içeren 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21. Yeşilyurt ilçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilan askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

22. Battalgazi ilçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilan askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

23. Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi 5497 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24. Pütürge ilçesi, Taşbaşı Mahallesi,135 ada 31,32,33,44,45,46,47,58 nolu parseller ile 157 ada 9 nolu parseli kapsayan alanda yapıların düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25. Battalgazi ilçesi Taştepe-Hanımınçiftliği Mahallelerinin kesiştiği bölgede yaklaşık 28 ha’lık alanda hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

26. Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 6575 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

27. Malatya ili Akçadağ ilçesi Altunlu Mahallesi 563 nolu mera parselinin kısmen “Tahsis Amacı Değiştirilmesi” işleminin başlatılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

28. Darende ilçesi, Hacıdevriş Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

29. Darende ilçesi, Kaldırım Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

30. Darende ilçesi, Sungur Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

31. Darende ilçesi, Zaviye Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

32. Kale ilçesi, Üçdeğirmen Mahallesi 546, 547 nolu parsellerin kısmen Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, kısmen “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

33. Çilesiz Mahallesi Reform Sokak isminin Abdurrahman Çığrık Sokak olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

34. Hekimhan ilçesinde görüntü kirliliği oluşturan binaların kent estetiğine uygun hale getirilmesi için binaların üzerinde cephe yenileme çalışmaları yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

35. Sarıcıoğlu semtinde bulunan, şıra pazarında yürütülen toptan kayısı ticaret iş ve işlemlerinin Yaka Mahallesindeki Yeni Şire Pazarı’nda yürütülmesi hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

36. Kadro iptal-ihdası hakkındaki Maski Genel Müdürlüğü’nün teklifi.

37. Battalgazi İlçesi, İzzetiye Mahallesi 3507 ada, 7 nolu parselde 200 Kw Hidroelektrik Santrali (HES) kurulması hakkındaki Maski Genel Müdürlüğü’nün teklifi.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Mayıs ayı toplantısını, 11.05.2022 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                          Selahattin GÜRKAN 
                                                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM KONULARI

1. 19 Nisan 2022 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesinden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bütçesine ödenek aktarılması hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi.

3. Büyükşehir Belediyesinin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

4. Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi mülkiyeti TCDD’ye ait olan taşınmazlar alanında yapılması planlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Md.nde değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5. Şehir içi toplu taşıma hizmeti sağlayan işleticilerin 15.02.2022 tarih ve 86 sayılı Meclis Kararı ile sağlanan gelir desteğinin iyileştirilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

6. Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 192 ada 21 nolu parselin karayoluna cepheli kısmının Rekreasyon Alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7. Kale ilçesi Bent Mahallesi 1046 nolu mera parselinin tahsis amacı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

8. Yeşilyurt ilçesi, Konak Mahallesi 350,351,4623,4624 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

9. Yeşilyurt ilçesi Kırkpınar Mahallesinde yerleşik alan sınırının büyütülmesi amacıyla 418, 419, 420 ve 421 nolu Mera parsellerinin “Tahsis Amacı Değişikliği” için İl Mera Komisyonundan gerekli iznin alınması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 153 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Hekimhan ilçesinde görüntü kirliliği oluşturan binaların kent estetiğine uygun hale getirilmesi için binaların üzerinde cephe yenileme çalışmaları yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Darende ilçesi, Yenice Mahallesi 294 ada 3,4,7 nolu parsellerin kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesi ve ticaret alanına dair yapılaşma koşullarının değiştirilmesine dair 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 213 ada 1 nolu parselin Konut Alanı olarak düzenlenmesine dair 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

14. Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 3712 nolu parsel, 578 ada 4 ve 8 nolu parseller arasında kalan 15 metrelik yolun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

15. Akçadağ ilçesi Kültür Mahallesi 85 ada 1 nolu parselin bir kısmının yeni yerleşim alanı olarak belirlenmesi için İl Mera Komisyonundan gerekli izinlerin alınması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

16. Arguvan ilçesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17. Battalgazi ilçesi genelinde depremde hasar gören yapılar ile riskli alanların dönüşümünü sağlamak amacıyla imar plan notları eklenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18. Yeni yerleşim alanı belirlenmesi amacıyla Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi 299 ada 1 ve 300 ada 1 nolu parsellerin 249.079 m²’lik kısmında “Tahsis Amacı Değişikliği” için İl Mera Komisyonundan gerekli iznin alınması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19. Yerleşim alanı belirlenmesi amacıyla Hekimhan ilçesi Akmağara Mahallesi 114 ada 117 nolu mera vasıflı parselin 20.6 hektarlık kısmında “Tahsis Amacı Değişikliği” için İl Mera Komisyonundan gerekli iznin alınması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 

20. Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 133,134,135,136,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165 nolu adaların imar planında belirtilen cephe yön işaretinin kaldırılmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21. Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 4442 ada 7 nolu parsellin yapılaşma koşullarının değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatı 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 

22. Darende ilçesi, Hacılar Şeyhli Mahallesi 1250 ada 194 nolu, Baytarbağı Mahallesi 1422 ada 9 nolu, Çukurkaya Mahallesi 176 ada 28 nolu parsellere Güneş Enerji Santrali yapılmasına ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

23. Yeşilyurt ilçesi, Dilek Mahallesi 223 ada 1 nolu, İnönü Mahallesi 286 ada 464 nolu, Yakınca Mahallesi 485 ada 2 nolu parsellerde ve Tecde Mahallesi 1356 adanın batısındaki park alanında trafo yeri düzenlemesini içeren 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24. Pütürge ilçesi, Ağalar Mahallesi, 172 ada 106, 107, 108, 110, 111 ve 112 nolu parsellerin yapılaşma koşulunun değiştirilmesi için hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25. Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi 3512 ada 17 nolu parselin “Özel Sağlık Tesis Alan” fonksiyonunun “Ticaret + Konut Alanı” fonksiyonuna dönüşmesini içeren 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

26. Battalgazi ilçesi sınırları içerisinden geçirilmesi planlanan 154 KV Sincik-Malatya 2 Enerji İletim Hattına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planını değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

27. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 668 ada 11 ve 12 nolu parsellerin arasından geçen 7 metrelik yaya yolunun 12 nolu parselin güneyine kaydırılmasına dair1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

28. Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 5188 ada 4 ve 5 nolu parsellerin arasında bulunan ada ayrım çizgisinin kaldırılması amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

29. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde 1/1000 Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

30. Pütürge ilçesi Taşbaşı Mahallesi 119 ada 83 ve 52 nolu parsellerde 1/5000 Nazım İmar Plan Değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

31. Battalgazi ilçesi, Eskimalatya-Meydanbaşı Mahallesinde Kervansaray, eski Hükümet Konağı ve kent meydanını kapsayan alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklikleri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

32. Battalgazi ilçesi Hüseyinbey Mahallesi 3994 ada 20 nolu parsele TOKİ tarafından Millet Bahçesi yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

33. Battalgazi ilçesi, Fırıncı Mahallesi 173 ada 20, 21 ve 22 nolu parsellerin arasında 7 metrelik yaya yolu düzenlenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

34. Battalgazi ilçesi Hüseyinbey Mahallesi 3994 ada 6 parselde Park Alanı olarak planlı olan kısmına Kültürel Tesis Alanı (Kütüphane) fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

35. Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 181 nolu parselin plan fonksiyonunun Mesire Alanı olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

36. Arapgir ilçesi, Şıhlar Mahallesi 932 nolu parsel alanın bir kısmına “Trafo Alanı” eklenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

37. Pütürge ilçesi, Pazarcık Mahallesi, 173 ada 177 ve 178 nolu parsellerin Tekstilkent yapılması amacıyla Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

38. Battalgazi ilçesi, Hatunsuyu Mahallesi, 0 ada 88 ve 89 numaralı parsellerin bir kısmının plan fonksiyonunun Belediye Hizmet Alanı olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

39. Akçadağ ilçesi, Karanlıkdere Mahallesi mülkiyeti TİGEM’e ait olan 927, 928, 930 ve 931 numaralı parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

40. Malatya İli Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının ve Plan Notları ile ilgili düzenlemelerin yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

41. Hıroğlu Mahallesi isminin Hıdırağa Mahallesi olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

42. Çilesiz Mahallesi Reform Sokak isminin Abdurrahman Çığrık Sokak olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

43. Hekimhan ilçesi Deveci, Aşağı Saz,Yukarı Saz, Saraylı, Dikili mahalleleri grup yolunun mera vasfında kalan bölümünün tahsis amacının değiştirilerek Büyükşehir Belediyesine tahsisi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Nisan ayı toplantısını, 13.04.2022 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                            Selahattin GÜRKAN 
                                                                                                                                Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 GÜNDEM KONULARI

1. 15 Mart 2022 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2. Encümen üyelerinin seçimi.

3. İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi.

4. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi.

5. Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin seçimi.

6. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi.

7. Ulaşım Komisyonu üyelerinin seçimi.

8. Hukuk İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimi.

9. Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliğine üye seçimi hakkındaki teklif.

10. Darende ilçesi, Yenice Mahallesi 294 ada 3,4,7 nolu parsellerin kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesi ve ticaret alanına dair yapılaşma koşullarının değiştirilmesine dair 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Darende ilçesi Karabacak Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 192 ada 21 nolu parselin karayoluna cepheli kısmının Rekreasyon Alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 213 ada 1 nolu parselin Konut Alanı olarak düzenlenmesine dair 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

14. Kale ilçesi Bent Mahallesi 1046 nolu mera parselinin tahsis amacı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

15. Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mah.3712 nolu parsel, 578 ada 4 ve 8 nolu parseller arasında kalan 15 metrelik yolun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

16. Akçadağ ilçesi Kültür Mahallesi 85 ada 1 nolu parselin bir kısmının yeni yerleşim alanı olarak belirlenmesi için İl Mera Komisyonundan gerekli izinlerin alınması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

17. Yeşilyurt ilçesi, Konak Mahallesi 350,351,4623,4624 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

18. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4469 ada 6 nolu parsele ortaokul alanı eklenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

19. Battalgazi ilçesi, Meydanbaşı Mahallesi 314 ada 5 nolu parsele 1/1000 ölçekli İmar Planına plan notu eklenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

20. Malatya Büyükşehir Belediyesi memur ve sözleşmeli personel için hazırlanan Performans Ölçütleri Belirleme ve Performans Değerlendirme Yönetmeliği hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

21. Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesinde bulunan Turgut Özal Çocuk Parkı’nın işletme hakkının 5 yıl süreyle Kültür A.Ş.’ye devri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

22. Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi, 203 ada 10 nolu parsel ile 215 ada 29,49,50, 54, 55, 56, 60, 61, 62 nolu parsellerin, GES yapılmak üzere, 25 yıl süreyle MASKİ Genel Müdürlüğüne tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

23. Arguvan ilçesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24. Battalgazi ilçesi genelinde depremde hasar gören yapılar ile riskli alanların dönüşümünü sağlamak amacıyla imar plan notları eklenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25. Darende ilçesi, Balaban Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 382 nolu parsel ve çevresini kapsayan imar planında 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

26. Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi 5482 ada 1 nolu parselde ada bazında yapılan imar planı değişikliğine yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

27. Yeşilyurt ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, İplikçi Sokakta bulunan Çay Ocağı ile Bay ve Bayan wc nin işletme hakkının 5 yıl süre ile Kültür A.Ş.’ye devri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

28. Battalgazi ilçesi, Dernek Mahallesi 6114 ada 3 nolu parselde kat karşılığı inşaat işinin ihale edilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.

29. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 257 ada 27 nolu parselin ihale yolu ile satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.

30. Beydağı Tabiat Parkındaki Giriş Kontrol Ünitesi ile Kır Kahvesine ait Hizmetlerin Büyükşehir Belediyesince yürütülmesi ile ek sözleşme için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.

31. MASKİ Personel A.Ş. Genel Kurulunda MASKİ’yi temsil etmek üzere Genel Müdür Memet MERT’in yetkili kılınması hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğünün teklifi.

32. Yeni yerleşim alanı belirlenmesi amacıyla Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi 299 ada 1 ve 300 ada 1 nolu parsellerin 249.079 m²’lik kısmında “Tahsis Amacı Değişikliği” için İl Mera Komisyonundan gerekli iznin alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

33. Yerleşim alanı belirlenmesi amacıyla Hekimhan ilçesi Akmağara Mahallesi 114 ada 117 nolu mera vasıflı parselin 20.6 hektarlık kısmında “Tahsis Amacı Değişikliği” için İl Mera Komisyonundan gerekli iznin alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi. 

34. Yeşilyurt ilçesi Kırkpınar Mahallesinde yerleşik alan sınırının büyütülmesi amacıyla 418, 419, 420 ve 421 nolu Mera parsellerinin “Tahsis Amacı Değişikliği” için İl Mera Komisyonundan gerekli iznin alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

35. Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 nolu konut adalarında imar planında belirtilen cephe yön işaretinin kaldırılmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

36. Battalgazi ilçesi, Yenimahalle 111 ada 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 nolu parseller arasında kalan yolun 7 m.lik imar yolu olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

37. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 153 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

38. Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 4442 ada 7 nolu parsellin yapılaşma koşullarının değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatı 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

39. Darende ilçesi, Hacılar Şeyhli Mahallesi 1250 ada 194 nolu, Baytarbağı Mahallesi 1422 ada 9 nolu, Çukurkaya Mahallesi 176 ada 28 nolu parsellere Güneş Enerji Santrali yapılmasına ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

40. Yeşilyurt ilçesi, Dilek Mahallesi 223 ada 1 nolu, İnönü Mahallesi 286 ada 464 nolu, Yakınca Mahallesi 485 ada 2 nolu parsellerde ve Tecde Mahallesi 1356 adanın batısındaki park alanında trafo yeri düzenlemesini içeren 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

41. Kale ilçesi Mahmutdursun Mahallesi 635 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

42. Pütürge ilçesi, Ağalar Mahallesi, 172 ada 106, 107, 108, 110, 111 ve 112 nolu parsellerin yapılaşma koşulunun değiştirilmesi için hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

43. Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi 3512 ada 17 nolu parselin “Özel Sağlık Tesis Alan” fonksiyonunun “Ticaret + Konut Alanı” fonksiyonuna dönüşmesini içeren 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

44. Battalgazi ilçesi sınırları içerisinden geçirilmesi planlanan 154 KV Sincik-Malatya 2 Enerji İletim Hattına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planını değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

45. Pütürge ilçesi, Tepehan-Sinan Mahallesi, 120 ada 53 nolu parselin bir kısmının toplu konut projesi kapsamında “Konut Alanı” ve “Park” alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

46. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 668 ada 11 ve 12 nolu parsellerin arasından geçen 7 metrelik yaya yolunun 12 nolu parselin güneyine kaydırılmasına dair1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

47. Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 5188 ada 4 ve 5 nolu parsellerin arasında bulunan ada ayrım çizgisinin kaldırılması amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

48. Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi 2315 ada 13,14 ve 15 parselin İlköğretim, Ortaöğretim ve Ana Okulu Tesis Alanı olan fonksiyonun “Lise, İlköğretim ve Ortaöğretim Tesis Alanı” olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

49. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde 1/1000 Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

50. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

51. Denetim Komisyonu raporunun sunulması.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Mart ayı toplantısını, 09.03.2022 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                                         Selahattin GÜRKAN 
                                                                                                                                            Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

1. 15 Şubat 2022 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
2. Battalgazi ilçesi, Karahan Mahallesi, 397 ve 398 nolu imar adalar arasında 7 metrelik imar yolu planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
3. Darende İlçesi, Hacıdevriş Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
4. Darende ilçesi, İbrahimpaşa Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
5. Darende İlçesi, Kaldırım Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
6. Darende ilçesi, Sandıkkaya-Gökyar Mahallelerinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
7. Darende ilçesi, Sungur Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
8. Darende İlçesi, Zaviye Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
9. Darende İlçesi, Heyiketeği Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revize Uygulama İmar Planına, askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
10. Battalgazi Belediyesi yetki ve görev sahasında bulunan ve tabii zemini yola nazaran set teşkil eden parsellerde esas binaya ait kapalı set altı otopark yapabilmesine ilişkin ilçe Belediye Meclis kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
11. Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi,1035 ada 79,47 nolu parsellerin “Tabiat Parkı Alanı” ve 1026 ada 37,48 nolu parsellerin “Resmi Kurum Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
12. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1305 ada 1171 nolu parsel ile ilgili imar planlarındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik 1/5000 ölçekli İmar Planı’na uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
13. Pütürge ilçesi, Taşbaşı Mah.101 ada 4 nolu parsel, 102 ada 1,2,3,4,5 nolu parseller, 104 ada 2,3 nolu parseller ve Köylü Mah. 144 ada 17,21,22, 26,27,28,29 nolu ve muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
14. Battalgazi ilçesi, Akpınar Mahallesi 1322 ada 13 nolu parselin çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
15. Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 4648 ada 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
16. Yeşilyurt İlçesi, Dabakhane Mahallesi 44 ada 18 nolu parselin ve tüm 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının notlarında geçerli olacak şekilde plan notu eklenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
17. Battalgazi İlçesi, Aslanbey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 640 ada 95 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
18. Battalgazi İlçesi, Başharık Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı sınırları içerisinde yer alan 5434 ada 2 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
19. Battalgazi ilçesi, Hatunsuyu Mahallesi 530 ada 1 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
20. Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı sınırları içerisinde yer alan 1470 ada 2,3,4,5,6,7 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
21. Battalgazi İlçesi, Meydanbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 314 ada 5 numaralı parsele 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
22. Battalgazi ilçesi, kent merkezini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait özel plan notlarında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
23. Battalgazi İlçesi, Sancaktar Mahallesi 3190 ada 2 nolu parsele Anaokulu Alanı eklenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
24. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4469 ada 6 nolu parsele Ortaokul Alanı eklenmesi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
25. Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 192 ada 21 nolu parselin karayoluna cepheli kısmının Rekreasyon Alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
26. Doğanşehir ilçesi,Karşıyaka Mahallesi 213 ada 1 nolu parselin “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
27. Kale ilçesi Bent Mahallesi 1046 nolu mera parselinin tahsis amacı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
28. Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 3712 nolu parsel, 578 ada 4 ve 8 nolu parseller arasında kalan 15 metrelik yolun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
29. Battalgazi ilçesi, İzzetiye Mahallesi 3374 ada 1 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
30. Malatya ili Akçadağ ilçesi Kültür Mahallesi 85 ada 1 nolu parselin bir kısmında yeni yerleşim alanı belirlenmesi için İl Mera Komisyonundan gerekli izinlerin alınması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
31. Yeşilyurt ilçesi, Konak Mahallesi 350,351,4623,4624 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
32. Malatya Büyükşehir Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel İçin hazırlanan Performans Ölçütleri Belirleme ve Performans Değerlendirme Yönetmeliği hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi.
33. Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesinde bulunan Turgut Özal Çocuk Parkı’nın işletme hakkının 5 yıl süreyle Kültür A.Ş.’ye devri hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.
34. Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi,203 ada 10 nolu parsel ile 215 ada 29,49,50,54,55,56,60,61,62 nolu parsellerin, GES yapılmak üzere, 25 yıl süreyle MASKİ Genel Müdürlüğüne tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.
35. Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 215 ada 29 nolu parsel ile Özalper Mahallesi 5498 ada 20 nolu parseldeki Güneş Enerji Santrallerinin işletme hakkının tekrar Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmeye verilmesi hakkındaki Ulaşım Dairesi Başkanlığının teklifi.
36. Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe sınırları içerisinde Malatya Akıllı Bisiklet Sistemi (MABİS) 2. Etap kapsamında 15 noktada akıllı bisiklet istasyonu işletme hakkının MOTAŞ A.Ş.’ne verilmesi hakkındaki Ulaşım Dairesi Başkanlığının teklifi.

İ L Â N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Şubat ayı toplantısını, 09.02.2022 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.
Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                               Selahattin GÜRKAN 
                                                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI
1. 17 Ocak 2022 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
2. Doğanşehir ilçesi, Kurucaova Mahallesini kapsayan 1/1000 Ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
3. Doğanşehir İlçesi, Söğüt Mahallesini kapsayan 1/1000 Ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
4. Yeşilyurt İlçesi, Fatih Mahallesi 173 Ada 5 nolu parselin kısmen Kamu Hizmet Alanı (KHA) olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
5. Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi 1810 adada 18, 1811 adada 14, 1812 adada 7, 1813 adada 1, 1814 adada 16, 1815 adada 4, 1816 adada 8 ve 1817 adada 16 adet parselin yoldan ihdas kapsamında, hisse devri ve hisse bedellerinin ödenmesi hakkındaki Karma Komisyon Raporu.
6. Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 192 ada 21 nolu parselin karayoluna cepheli kısmının Rekreasyon Alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
7. Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 232 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
8. Darende İlçesi, Hacıdevriş Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
9. Darende ilçesi, İbrahimpaşa Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
10. Darende ilçesi,Sandıkkaya-Gökyar Mahallelerinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
11. Darende İlçesi, Kaldırım Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
12. Darende ilçesi, Sungur Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
13. Darende İlçesi, Zaviye Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
14. Darende İlçesi, Heyiketeği Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revize Uygulama İmar Planına, askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
15. Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 213 ada 1 nolu parselin “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
16. Kale ilçesi Bent Mahallesi 1046 nolu mera parselinin tahsis amacı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
17. Yeşilyurt ilçesi, İsmetiye Mahallesi 3978 ada 2 nolu parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
18. Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 3712 nolu parsel, 578 ada 4 ve 8 nolu parseller arasında kalan 15 metrelik yolun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
19. Battalgazi Belediyesi yetki ve görev sahasında bulunan ve tabii zemini yola nazaran set teşkil eden parsellerde esas binaya ait kapalı set altı otopark yapabilmesine ilişkin ilçe Belediye Meclis kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
20. Hemşehrimiz Merhum Oğuzhan ASİLTÜRK’ün isminin şehrimizde bir yere verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
21. Battalgazi ilçesi, Alacakapı Mahallesi, 6248 nolu parselin 50 metrekarelik kısmına “Trafo Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
22. Kuluncak ilçesi, Bahçelievler Mahallesinde depremde zarar gören vatandaşlara yönelik konut alanı ve çalışma alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
23. Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği – Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık 1600 hektarlık alanda itiraz değişikliklerini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İ L Â N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ocak ayı toplantısını, 12.01.2022 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.
Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                          Selahattin GÜRKAN
                                                                                                                            Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI
1. 14 Aralık 2021 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
2. Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.
3. 2022 Yılında Meclisin toplantı günlerinin ve tatil yapacağı ayın belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.
4. Meclis üyelerine ödenecek huzur ücretinin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.
5. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek ücretlerin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.
6. Yeni Malatya Stadyumunun Belediyemizce kiralanması, kullanım hakkının Yenimalatyaspor Kulübüne verilmesi ve konu ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.
7. Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan 44 FR 774 plakalı Mercedes marka 2000 model toplu taşıma aracının (Belediye otobüsünün) Battalgazi Belediyesine hibe edilmesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının teklifi.
8. Kale ilçesi Mahmutdursun Mahallesi 635 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
9. Darende ilçesi merkez mahallelerinin planlı alanlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik plan revizyonu yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
10. Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 192 ada 21 nolu parselin karayoluna cepheli kısmının Rekreasyon Alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
11. Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 232 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
12. Darende İlçesi, Hacıdevriş Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
13. Darende ilçesi, İbrahimpaşa Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
14. Darende ilçesi,Sandıkkaya-Gökyar Mahallelerinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
15. Darende İlçesi, Kaldırım Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
16. Darende ilçesi, Sungur Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
17. Darende İlçesi, Zaviye Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
18. Darende İlçesi, Heyiketeği Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revize Uygulama İmar Planına, askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
19. Arapgir Kentsel Sit Alanını kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
20. Hemşehrimiz Merhum Oğuzhan ASİLTÜRK’ün isminin şehrimizde bir yere verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
21. Hemşehrimiz, merhume Güldal AKŞİT’in isminin bir yere verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
22. Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi 5197 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
23. Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 269 ada 256 nolu parselin doğusundaki ada ayrım çizgisinin 246 nolu parselin güneyine kaydırılması amacıyla hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
24. Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 213 ada 1 nolu parselin “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
25. Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi 1810 adada 18, 1811 adada 14, 1812 adada 7, 1813 adada 1, 1814 adada 16, 1815 adada 4, 1816 adada 8 ve 1817 adada 16 adet parselin yoldan ihdas kapsamında, hisse devri ve hisse bedellerinin ödenmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi.
26. Kale ilçesi Bent Mahallesi 1046 nolu mera parselinin tahsis amacı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
27. Battalgazi ilçesi Hüseyinbey Mahallesi 3994 ada 20 nolu parsele Millet Bahçesi yapılması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
28. MOTAŞ’ın sermaye artışı hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Aralık ayı toplantısını 08.12.2021 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                           Selahattin GÜRKAN 
                                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI
1.
29 Kasım 2021 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
2. Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 192 ada 21 nolu parselin karayoluna cepheli kısmının Rekreasyon Alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
3. Hemşehrimiz Merhum Oğuzhan ASİLTÜRK’ün isminin şehrimizde bir yere verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
4. Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 232 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
5. Darende İlçesi, Hacıdevriş Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
6. Darende ilçesi, İbrahimpaşa Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
7. Darende İlçesi, Sandıkkaya¬Gökyar Mahallelerinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
8. Darende İlçesi, Kaldırım Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
9. Darende ilçesi, Sungur Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
10. Darende İlçesi, Zaviye Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
11. Darende İlçesi, Heyiketeği Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revize Uygulama İmar Planına, askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
12. Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi 405 nolu parselin Eğitim Tesisi Alanı olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
13. Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi 404 ada 1 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı olarak (BHA) değiştirilmesi, 524 ada 1 nolu parselin İlköğretim Tesis Alanı olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
14. Arapgir Kentsel Sit Alanını kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
15. Yeşilyurt İlçesi, Konak Mahallesi 5093 nolu parselde bulunan Kütüphane ve Depo yerlerinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
16. Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 1339 ada 1 nolu ve Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 578 ada 5nolu parsel nolu taşınmazlara karşılık; mülkiyeti hazineye ait Yeşilyurt ilçesi, Yakınca mahallesi 4989 nolu parsel taşınmazın trampa işlemi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Kasım ayı toplantısını 10.11.2021 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                Mehmet ÇOLAK
                                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

GÜNDEM KONULARI

1. 19 Ekim 2021 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2. Pütürge ilçesi, Tepehan-Sinan Mahalesi, 120 ada 53 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

3. Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5630 ada 4 nolu parselin Özel Eğitim Tesis Alanı olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

4. Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi 5384 ada 5 nolu parseldeki Yeşilyurt Belediyesine ait hisse ile Tecde Mahallesi 5588 ada 9 nolu parseldeki Belediyemize ait hissenin trampa edilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

5. Şehrin muhtelif yerlerine ekmek büfeleri kurulması, söz konusu büfelerin işletme haklarının MEGSAŞ’a devri ve kira bedelinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

6. Yaka Mahallesi 178 ada ve 2 nolu parselde bulunan Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Deposuna ait Doğalgaz Aboneliği, Su Aboneliği ile GES tesisi işletme hakkının “Malatya Kurutulmuş Kayısı Lisanslı Depo A.Ş.ye devri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

7. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 306 ada 1 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8. Belediyemize ait olan taşınmazlarda Yapı Kayıt Belgesi alınmış olanların başvuru sahiplerine doğrudan satışının yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

9. Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 232 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 192 ada 21 nolu parselin karayoluna cepheli kısmının Rekreasyon Alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Pütürge İlçesi, Ağalar Hatip Mahallesi sınırları içerisinde yer alan koordinatları verilen alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Hemşehrimiz Merhum Oğuzhan ASİLTÜRK’ün isminin şehrimizde bir yere verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

13. Darende İlçesi, Hacıdevriş Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

14. Darende ilçesi, İbrahimpaşa Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

15. Darende İlçesi, Sandıkkaya¬Gökyar Mahallelerinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planna askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

16. Darende İlçesi, Kaldırım Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

17. Darende ilçesi, Sungur Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

18. Darende İlçesi, Zaviye Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar hakındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

19. 2022 Yılı Performans Programının görüşülmesi.

20. Mülkiyeti Belediyemize ait Battalgazi Saray Mahallesindeki çok amaçlı sosyal tesisin Beyazay Derneğine tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

21. Büyükşehir Belediyesinin 2022 Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi.

22. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçe Belediyelerinin 2022 Mali Yılı Bütçeleri hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.

23. Büyükşehir Belediyesinin 2022 Yılı Ücret Tarifesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ekim ayı toplantısını 13.10.2021 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                      Selahattin GÜRKAN 
                                                                                                                              Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

1. 14 Eylül 2021 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2. Battalgazi Belediyesi görev ve yetki sahasında imar planı bulunan ve eğimi fazla olan alanlarda yoldan kot verilmesi durumunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle, 1/1000 Ölçekli İmar Planı’na plan notu eklenmesini hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3. Doğanşehir İlçesi, Karşıyaka, Doğu, Yeni, Topraktepe Mahallesini kapsayan 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 306 ada 1 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5. Yeşilyurt ilçesi Şifa Mahallesi 580 ada 149 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6. Hekimhan ilçesi sınırlarında kapsamındaki mahallelerin (48 mahalle) Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7. Hekimhan ilçesi sınırlarında kapsamındaki mahallelerin (5 mahalle) Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8. Kale ilçesinde köyden mahalleye dönüşen 19 yerleşim alanına Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9. Yazıhan ilçesinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Akçadağ ilçesinde köyden mahalleye dönüşen 72 mahallenin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Darende ilçesinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Kuluncak ilçesinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. Arapgir ilçesi sınırları içerisinde yer alan 42 yerleşim alanına “Kırsal Mahalle Statüsü” kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14. Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 192 ada 21 nolu parselin karayoluna cepheli kısmının Rekreasyon Alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15. Kale ilçesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16. Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 232 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17. Pütürge İlçesi, Ağalar Hatip Mahallesi sınırları içerisinde yer alan koordinatları verilen alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18. Yeşilyurt İlçesi sınırlarından geçmesi planlanan 154 kw Beydağı TM İrtibatları Enerji İletim Hattı güzergahının düzenlenerek plana işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19. Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi, 970 ve 1023 nolu parsellerin, Ticaret, Park ve Trafo Alanı olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

20. Belediyemize ait olan taşınmazlarda Yapı Kayıt Belgesi alınmış olanların başvuru sahiplerine doğrudan satışının yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

21. Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 215 ada 56 nolu parsel üzerine 2.etap 1 MW gücünde, güneş enerji santrali kurulması ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Fen İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi.

İ  L    N 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Eylül ayı toplantısını 08.09.2021 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                     Selahattin GÜRKAN 
                                                                                                                              Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

1- 17 Ağustos 2021 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2- Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mah. sınırları içerisinde yer alan 306 ada 1 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3- Yeşilyurt ilçesi Şifa Mah.580 ada 149 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4- Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği-Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık 1600 hektarlık alanda yapılan itirazlar kapsamındaki değişiklikleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5- Hekimhan ilçesi sınırlarında kapsamındaki mahallelerin (48 mahalle) Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6- Hekimhan ilçesi sınırlarında kapsamındaki mahallelerin (5 mahalle) Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7- Kale ilçesinde köyden mahalleye dönüşen 19 yerleşim alanına Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8- Yazıhan ilçesinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9- Akçadağ ilçesinde köyden mahalleye dönüşen 72 mahallenin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10- Darende ilçesinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11- Kuluncak ilçesinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12- Arapgir ilçesi sınırları içerisinde yer alan 42 yerleşim alanına “Kırsal Mahalle Statüsü” kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13- Hekimhan İlçesi, Güçlü Mahallesi 121 ada 80 parsel, 121 ada 81 parsel ve 121 ada 82 parsel ile Gelengeç Mahallesi 118 ada 39 parsel numaralı taşınmazların 4706 sayılı Kanunun 5.maddesi hükümlerine göre Hazine adına tekrardan tescil edilip edilmeyeceği hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

14- Belediyemize ait olan taşınmazlarda Yapı Kayıt Belgesi alınmış olanların başvuru sahiplerine doğrudan satışının yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

15- Hekimhan ilçesi merkezini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 2.Askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16- Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 192 ada 21 nolu parselin karayoluna cepheli kısmının Rekreasyon Alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17- Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi 438 ada 1 parselin doğu tarafından bitişik olan park alanına Trafo Alanı yapılması yönünde hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18- Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi, Turgut Özal Caddesi 5.Sokakta bulunan park içerisindeki tek katlı taş binanın 3 (üç) yıl süre ile MASKİ Genel Müdürlüğüne tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.

 

İ  L    N 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Temmuz ayı toplantısını 09.07.2021 tarihinde, (Cuma günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                   Selahattin GÜRKAN 
                                                                                                                              Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

1.     15 Haziran 2021 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2.   Pütürge ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tatlıcak Mahallesi Mirzalar Mevki ve Yazıca Mahallesi Çem Mevkiine “Kırsal Mahalle Statüsü” kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3.   Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile mahsuplaşma yapılması, mahsuplaşmayla ilgili protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

4.        Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumluluk Esasları Yönetmeliği hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

5.   Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1984 ada 3 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6.        Yeşilyurt ilçesi Şifa Mah.580 ada 149 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7.        Yeşilyurt ilçesi, İsmetiye Mahallesi 3978 ada 3 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8.        Beydağı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin 1. ve 2. etapları içerisindeki bölgede mülkiyeti TOKİ’ye ait 6114/3,6121/1,6112/3,6118/2,6117/4,6118/5,6108/1,6109/1,6110/1 nolu ada/parsellerin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9.        Arapgir ilçesi 704 ada 10 ve 706 ada 10 nolu parsellerin “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonu olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10.    Doğanşehir ilçesi Söğüt Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli İlave +Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11.    Doğanşehir ilçesi, Kurucaova Mahallesini kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar kapsamındaki değişiklikleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12.    Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi 5152 ada 1 nolu parselin kısmen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” kısmen “Ticari Alan” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13.    Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi 4310 ada 1 nolu parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14.    Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mah.sınırları içerisinde yer alan 306 ada 1 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15.    Darende ilçesi, Sandıkkaya Mahallesinde plansız alanda kalan 757 ada 7, 17 ve 18 nolu parsellerin “Turizm+Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16.    Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2021 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanan Malatya 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17.    Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2021 tarih,98 sayılı kararı ile onaylanan Malatya ili Battalgazi ilçesinde imar planı bulunan alanların tamamında yapılan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilan askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18.    Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2021 tarih, 99 sayılı kararı ile onaylanan Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde imar planı bulunan alanların tamamında yapılan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilan askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19.    Hekimhan ilçesi sınırlarında kapsamındaki mahallelerin (48 mahalle) Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

20.    Hekimhan ilçesi sınırlarında kapsamındaki mahallelerin (5 mahalle) Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21.    Kale ilçesinde köyden mahalleye dönüşen 19 yerleşim alanına Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

22.    Yazıhan ilçesinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

23.    Akçadağ ilçesinde köyden mahalleye dönüşen 72 mahallenin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24.    Darende ilçesinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25.    Kuluncak ilçesinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

26.    Arapgir ilçesi sınırları içerisinde yer alan 42 yerleşim alanına “Kırsal Mahalle Statüsü” kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

27.    Battalgazi ilçesi Bulguru Mahallesi 5348/1, 5352/2, 5353/1, 5354/3 ve 5346/6 nolu ada/parsel numaralı mera vasıflı alanların tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

28.    Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği-Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık 1600 hektarlık alanda yapılan itirazlar kapsamındaki değişiklikleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

29.    Zemin Tahrip Bedelleri Birim Fiyatlarının belirlenmesi hakkındaki Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının teklifi.

 

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Haziran ayı toplantısını 09.06.2021 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                         Selahattin GÜRKAN  
                                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

 1. 27 Mayıs 2021 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 5384 ada 5 nolu parseldeki Yeşilyurt Belediyesine ait hisse ile Tecde Mahallesi 5566 ada 5 nolu parseldeki Belediyemiz hissesinin trampa edilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 3. Kale ilçesi Düztarla, Bağlıca, Mahmutdursun, Üçdeğirmen ve Dedeköy Mahallelerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021/94 sayılı kararıyla onaylanan 1/5.000 ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilan askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi 3364 ada 7 ve 8 nolu parsele ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nde değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Battalgazi ilçesi, Yeniköy Mahallesi 111 ada 1, 2, 3, 4, 12,13, 14 ve 15 nolu parseller arasında kalan 6 metrelik kadastral yolun imar yolu olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1984 ada 3 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi 5152 ada 1 nolu parselin kısmen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” kısmen “Ticari Alan” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 306 ada 1 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi 4310 ada 1 nolu parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Yeşilyurt ilçesi Şifa Mah.580 ada 149 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Darende ilçesi, Sandıkkaya Mahallesinde plansız alanda kalan 757 ada 7, 17 ve 18 nolu parsellerin “Turizm+Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Yeşilyurt ilçesi, İsmetiye Mahallesi 3978 ada 3 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2021 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanan Malatya 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2021 tarih ve 98 sayılı kararı ile onaylanan Malatya ili Battalgazi ilçesinde imar planı bulunan alanların tamamında yapılan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilan askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2021 tarih ve 99 sayılı kararı ile onaylanan Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde imar planı bulunan alanların tamamında yapılan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilan askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi 5482 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Hekimhan ilçesi sınırlarında kapsamındaki mahallelerin (48 mahalle) Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. Hekimhan ilçesi sınırlarında kapsamındaki mahallelerin (5 mahalle) Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. Kale ilçesinde köyden mahalleye dönüşen 19 yerleşim alanına Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. Yazıhan ilçesinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. Akçadağ ilçesinde köyden mahalleye dönüşen 72 mahallenin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 22. Darende ilçesinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 23. Kuluncak ilçesinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 24. Pütürge ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tatlıcak Mahallesi Mirzalar Mevki ve Yazıca Mahallesi Çem Mevkiine “Kırsal Mahalle Statüsü” kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 25. Arapgir ilçesi sınırları içerisinde yer alan 42 yerleşim alanına “Kırsal Mahalle Statüsü” kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 26. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığnın Görev Yetki ve Sorumluluk Esasları Yönetmeliği hakkındaki dairesi teklifi.
 27. Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesinin görüşülmesi.

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Mayıs ayı toplantısını 24.05.2021 tarihinde, (Pazartesi günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                            Selahattin GÜRKAN  
                                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

 1. 20 Nisan 2021 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Büyükşehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.
 3. Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi 5152 ada 1 nolu parselin kısmen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” kısmen “Ticari Alan” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Yeşilyurt ilçesi, Sütlüce Mahallesi 1696 nolu parselin onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olan fonksiyonunun çekme mesafeleri ile ilgili plan notu eklenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Yeşilyurt ilçesi, Beylerderesi Vadisinde kaptaj koruma sahasının bitiminden başlayarak Şahnahan Mahallesi’ne kadar uzanan alanda hazırlatılan Beylerderesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na yönelik askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mah.sınırları içerisinde yer alan 306 ada 1 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Kuluncak ilçesi Merkez mahalleler ile Çayköy, Alvar mahallelerinin bir kısmına ait Kuluncak Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi 4310 ada 1 nolu parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. Yeşilyurt ilçesi Şifa Mah.580 ada 149 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Darende ilçesi, Sandıkkaya Mahallesinde plansız alanda kalan 757 ada 7, 17 ve 18 nolu parsellerin “Turizm+Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmes iiçin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Milli Emlak Müdürlüğü’nce Belediyemize devredilen, Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi, 1473 ada, 6 nolu parselin hak sahibine devri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 12. Beydağı Tabiat Parkındaki Kır Lokantası,büfe ve 2 adet wc.nin işletme haklarının beş yıl süre ile BELSOS A.Ş.ne devri ve yıllık devir bedellerin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 13. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, Malatya Millet Bahçesi’ndeki Sosyal Tesisin (Kıraathane) BELSOS AŞ’ne ve kapalı otoparkın Kültür Sanat Etkinlikleri Fuarcılık AŞ’ne, işletme haklarının beş yıl süre ile devri ve yıllık devir bedellerin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 2475 ada 19 nolu parsel ile özel kişi mülkiyetinde olan Tecde Mahallesi 2475 ada 5 nolu parselin trampası hakkındaki Karma Komisyon raporu.
 15. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nnde değişiklik yapılmasu hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.
 16. Yeşilyurt İlçesi, İsmetiye Mahallesi 3978 ada 3 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Hekimhan İlçesi sınırlarında kapsamındaki mahallelerin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. Hekimhan İlçesi sınırlarında kapsamındaki mahallelerin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Nisan ayı toplantısını 14.04.2021 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                            Selahattin GÜRKAN  
                                                                                                                       Büyükşehir Belediye Başkanı

 GÜNDEM KONULARI

 1. 16 Mart 2021 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. İki asil iki yedek Meclis Kâtiplerinin seçimi.
 3. Meclis 1. ve 2.Başkan Vekillerinin seçimi.
 4. Encümen üyelerinin seçimi.
 5. İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi.
 6. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi.
 7. Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin seçimi.
 8. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi.
 9. Ulaşım Komisyonu üyelerinin seçimi.
 10. Hukuk İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimi.
 11. Malatya Kent Konseyinin kararlarının (görüşlerinin) Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Yeşilyurt ilçesi, Hıroğlu Mahallesi, 249 ada 171 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Yeşilyurt ilçesi, Sütlüce Mahallesi 1696 nolu parselin onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olan fonksiyonunun çekme mesafeleri ile ilgili plan notu eklenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. Yeşilyurt ilçesi, Beylerderesi Vadisinde kaptaj koruma sahasının bitiminden başlayarak Şahnahan Mahallesi’ne kadar uzanan alanda hazırlatılan Beylerderesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na yönelik askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 306 ada 1 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 297 ada 82 nolu parselin bir kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Kuluncak ilçesi Merkez mahalleler ile Çayköy, Alvar mahallelerinin bir kısmına ait Kuluncak Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. Battalgazi ilçesi, Niyazi Mahallesi, 170 ada 22 nolu parsel için plan notu eklenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi 4310 ada 1 nolu parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi 5152 ada 1 nolu parselin kısmen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” kısmen “Ticari Alan” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. Yeşilyurt ilçesi Şifa Mah.580 ada 149 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 22. Akçadağ İlçe Merkezini kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 23. Darende ilçesi, Sandıkkaya Mahallesinde plansız alanda kalan 757 ada 7, 17 ve 18 nolu parsellerin “Turizm+Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 24. Battalgazi ilçesi, Hanımınçiftliği Mahallesi, 366 ada 1 nolu parsele “Ticaret-Konut Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 25. Malatya İli, Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi 657 ada 585 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 26. Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi,269 ada 145 nolu parsel ile Belediyemizin hissedarı olduğu 269 ada 117, 120, 121, 140 ve 148 nolu parsellerin proje kapsamında Yeşilyurt Belediyesi’ne devri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 27. Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi, Eski Hayvan Pazarı içerisinde bulunan binanın belirlenen bedelle üç yıl süreyle Sağlık İl Md. ne tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.
 28. Mülkiyeti Belediyemize ait, Pütürge ilçesi, Nohutlu Mahallesi, 101 ada 63 nolu parseldeki eski Nohutlu Belediye binasının, üç yıl süreyle, bedelsiz olarak Pütürge Belediyesi Başkanlığına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.
 29. Milli Emlak Müdürlüğü’nce Belediyemize devredilen, Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi, 1473 ada, 6 nolu parselin hak sahibine devri hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.
 30. Beydağı Tabiat Parkındaki Kır Lokantası, büfe ve 2 adet wc. nin işletme haklarının beş yıl süre ile BELSOS A.Ş.ye devri ve yıllık devir bedellerin belirlenmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.
 31. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, Yunus Emre Caddesi (Malatya Millet Bahçesi)’n deki Sosyal Tesisin (Kıraathane) BELSOS AŞ’ne ve 406 araç kapasiteli kapalı otoparkın Kültür Sanat Etkinlikleri Fuarcılık AŞ’ne, işletme haklarının beş yıl süre ile devri ve yıllık devir bedellerin belirlenmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.
 32. Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 2475 ada 19 nolu parsel ile özel kişi mülkiyetinde olan Tecde Mahallesi 2475 ada 5 nolu parselin trampası hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.
 33. Denetim Komisyonu raporunun sunulması.
 34. 2020 Mali Yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Mart ayı toplantısını 10.03.2021 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                           Vahap ERDEM  
                                                                                                              Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

GÜNDEM KONULARI

 1. 16 Şubat 2021 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Malatya Kent Konseyinin kararlarının (görüşlerinin) Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. Yeşilyurt ilçesi, Hıroğlu Mahallesi, 249 ada 171 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:52) hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:53) hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:55) hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:56) hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Yeşilyurt ilçesi,Gündüzbey Mahallesi 184 ada 11 nolu parselin “Ticaret Alan” fonksiyonuna dönüşmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. Malatya İl bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Kale ilçesi, Düztarla, Bağlıca, Mahmutdursun, Üçdeğirmen ve Dedeköy Mahallelerinde yaklaşık 130 hektarlık ilçe merkezi için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Yeşilyurt ilçesi, Sütlüce Mahallesi 1696 nolu parselin Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olan fonksiyonunun çekme mesafeleri ile ilgili plan notu eklenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında yapılan 1/5000 İlave + Revizyon Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında yapılan 1/5000 İlave + Revizyon Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. Yeşilyurt ilçesi, Beylerderesi Vadisinde kaptaj koruma sahasının bitiminden başlayarak Şahnahan Mahallesi’ne kadar uzanan alanda hazırlatılan Beylerderesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mah.sınırları içerisinde yer alan 306 ada 1 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 297 ada 82 no.lu parselin bir kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Bostanbaşı, Tandoğan, Fırat ve Yeşiltepe/Atatürk Mahallelerinde belirlenen yerlere Ekmek Büfeleri kurulması, bu büfelerin işletme hakkının MEGSAŞ’a devri, süresi ve kira bedellerinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 18. Cadde ve sokak isim değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. Kuluncak ilçesi Merkez mahalleler ile Çayköy, Alvar mahallelerinin bir kısmına ait Kuluncak Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. Battalgazi ilçesi, Niyazi Mahallesi, 170 ada 22 nolu parsel için plan notu eklenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi 4310 ada 1 nolu parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 22. Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi 5152 ada 1 nolu parselin kısmen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” kısmen “Ticari Alan” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 23. Yeşilyurt ilçesi Şifa Mah.580 ada 149 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecine yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 24. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 170 ada 21 ve 103 nolu parsellere taşınan (Yeni) Doğu Garajının işletme hakkının MOTAŞ A.Ş.ye devri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 25. Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi, 269 ada 145 nolu parsel ile Belediyemizin hissedarı olduğu 269 ada 117, 120, 121, 140 ve 148 nolu parsellerin proje kapsamında Yeşilyurt Belediyesi’ne devri hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.
 26. Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi, 4648 ada 4 nolu taşınmaz ve üzerindeki muhdesatın (Eski Yimpaş yeri) hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Şubat ayı toplantısını 10.02.2021 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                         Selahattin GÜRKAN  
                                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

 1. 19 Ocak 2021 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Malatya Kent Konseyinin kararlarının (görüşlerinin) Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. Yeşilyurt ilçesi, Hıroğlu Mahallesi, 249 ada 171 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Pütürge ilçesi Taşbaşı ve Köylü Mahallelerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Doğanşehir ilçesi Karşıyaka, Yeni, Topraktepe ve Doğu Mahallelerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:51) hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:52) hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:53) hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:54) hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:55) hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:56) hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:57) hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Battalgazi ilçesi, Eskimalatya (Meydanbaşı) Mahallesi 1687­1688 (333/1) parsellerde kat artışına yönelik plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. Yeşilyurt ilçesi, Gündüzbey Mahallesi 184 ada 11 nolu parselin “Ticaret Alan” fonksiyonuna dönüşmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. Malatya İl bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Kale ilçesi, Düztarla, Bağlıca, Mahmutdursun, Üçdeğirmen ve Dedeköy Mahallelerinde yaklaşık 130 hektarlık ilçe merkezi için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Yeşilyurt ilçesi, Sütlüce Mahallesi 1696 nolu parselin Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olan fonksiyonunun çekme mesafeleri ile ilgili plan notu eklenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında yapılan 1/5000 İlave + Revizyon Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında yapılan 1/5000 İlave + Revizyon Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. Yeşilyurt ilçesi, Beylerderesi Vadisinde kaptaj koruma sahasının bitiminden başlayarak Şahnahan Mahallesi’ne kadar uzanan alanda hazırlatılan Beylerderesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 306 ada 1 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 22. Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 297 ada 82 no.lu parselin bir kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 23. Pütürge ilçesi Taşbaşı, Ağalar, Hatip ve Köylü Mahalleleri için hazırlatılan Pütürge 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’ na yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 24. Bostanbaşı, Tandoğan, Fırat ve Yeşiltepe/Atatürk Mahallelerinde belirlenen yerlere Ekmek Büfeleri kurulması, bu büfelerin işletme hakkının MEGSAŞ’a devri, süresi ve kira bedellerinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 25. Cadde ve sokak isim değişikliği hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının teklifi.
 26. MESTON’un, 2020/125 sayılı Meclis kararı ile verilen kredi kullanım yetkisinin güncellenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi.
 27. Esenlik İmar İnş. ve Tic. A.Ş.nin, 2020/144 sayılı Meclis kararı ile verilen kredi kullanım yetkisinin güncellenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi.
 28. MOTAŞ A.Ş.nin sermaye artışı hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi.

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Aralık ayı toplantısını 09.12.2020 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                          Mehmet ÇOLAK  
                                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

        GÜNDEM KONULARI

 1. 3 Aralık 2020 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Yeşilyurt ilçesi, Gündüzbey Mahallesi 184 ada 11 nolu parselin “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüşmesi ilgi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. Malatya İl bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Battalgazi ilçesi, Eskimalatya (Meydanbaşı) Mahallesi 1687­1688 (333/1) parsellerde kat artışına yönelik plan değişikliği ile ilgili meclis kararında belirtilen yükümlülükler ilgilisince yerine getirmediği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Kale ilçesi, Düztarla, Bağlıca, Mahmutdursun, Üçdeğirmen ve Dedeköy Mahallelerinde yaklaşık 130 hektarlık ilçe merkezi için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. Kale ilçesi, Salkımlı Mahallesi sınırları içinde yer alan 1044 nolu parselin kısmen “Belediye Hizmet Alanı” kısmen “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Yeşilyurt ilçesi, Sütlüce Mahallesi 1696 nolu parselin Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olan fonksiyonunun çekme mesafeleri ile ilgili plan notu eklenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında yapılan 1/5000 İlave + Revizyon Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında yapılan 1/5000 İlave + Revizyon Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Yeşilyurt ilçesi, Beylerderesi Vadisinde kaptaj koruma sahasının bitiminden başlayarak Şahnahan Mahallesi’ne kadar uzanan alanda hazırlatılan Beylerderesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 306 ada 1 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 297 ada 82 no.lu parselin bir kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Doğanşehir ilçesi, Altıntop Mahallesi 426 nolu mera parselinin bir kısmının “Tahsis Amacının Değiştirilmesi” hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi 575 ada 13 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. Yeşilyurt İlçesi, Dilek Mahallesi, 219 ada 30 nolu parselin tamamına Ticaret+Konut alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Battalgazi İlçesi, Hacıabdi Mahallesi 238 ada 81, 336 ve 241 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Battalgazi İlçesi, Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi 128 ada 15 nolu parselin 7,0723 ha kısmının Güneş Enerji Santrali amaçlı hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. Yeşilyurt İlçesi, Hıroğlu Mahallesi, 249 ada 675 nolu parsel ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. Kale İlçesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. Kale İlçesi, Bağlıca Mahallesi 175 nolu parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. Pütürge ilçesi Taşbaşı, Ağalar, Hatip ve Köylü Mahalleleri için hazırlatılan Pütürge 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’ na yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 

 

İ  L    N

  MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Kasım ayı toplantısını 11.11.2020 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                          Mehmet ÇOLAK  
                                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

        GÜNDEM KONULARI

 1. 16 Ekim 2020 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Yeşilyurt ilçesi, Gündüzbey Mahallesi 184 ada 11 nolu parselin “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüşmesi ilgi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. Malatya İl bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Battalgazi ilçesi, Bulguru Mahallesi 5229 ada 2 nolu Parselin imar fonksiyonunun Ticaret+Turizm+ Konut olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Battalgazi ilçesi, Eskimalatya (Meydanbaşı) Mahallesi 1687­1688 (333/1) parsellerde kat artışına yönelik plan değişikliği ile ilgili meclis kararında belirtilen yükümlülükler ilgilisince yerine getirmediği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. Kale ilçesi, Düztarla, Bağlıca, Mahmutdursun, Üçdeğirmen ve Dedeköy Mahallelerinde yaklaşık 130 hektarlık ilçe merkezi için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Doğanşehir ilçesi, Sürgü Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Kale ilçesi, Salkımlı Mahallesi sınırları içinde yer alan 1044 nolu parselin kısmen “Belediye Hizmet Alanı” kısmen “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. Yeşilyurt ilçesi, Sütlüce Mahallesi 1696 nolu parselin Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olan fonksiyonunun çekme mesafeleri ile ilgili plan notu eklenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5600 ada 4 nolu parselin ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 139 ada 14 nolu parseldeki taşınmaza Bina Kitlesi işlenmesi ve yapılaşma şartının Yençok=11.50 olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. TOKİ’nin mülkiyetinde bulunan Battalgazi ilçesi Eskimalatya Mahallesi 314 ada 1 nolu parsel, 314 ada 6 nolu parsel, 293 ada 5 nolu parsel, 293 ada 6 nolu parsellerde afet konutları yapılmasına ilişkin İmar planları hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında yapılan 1/5000 İlave + Revizyon Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında yapılan 1/5000 İlave + Revizyon Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. Yeşilyurt ilçesi, Beylerderesi Vadisinde kaptaj koruma sahasının bitiminden başlayarak Şahnahan Mahallesi’ne kadar uzanan alanda hazırlatılan Beylerderesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Yeşilyurt ilçesi, Kaynarca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6042 ada 7 no.lu parselde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 306 ada 1 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 5181 nolu parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ada ayrım çizgisinin kaldırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. Arapgir ilçesi, Yenimahalle sınırları içerisinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi alanı arkasında konumlu taşınmaz, Poşatar Mahallesi, 601 ada 64 no.lu parselde 1/5000 Ölçekli imar planı değişikliği yaplması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5630 ada 4 no.lu parselin, “Özel Anaokulu­İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu” yapılması amacıyla “Eğitim Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. Kuluncak ilçesi, Sofular Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tohma Çayı üzerinde Sofular Regülatörü ve HES projesinin gerçekleştirilmesi projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 22. Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 297 ada 82 no.lu parselin bir kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 23. Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 510 ada 79 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 24. Gülümuşağı Mahallesi 103 ada (eski­72) 74, 75, 76, 77, 78 nolu parseller; 104 ada (eski­202) 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 nolu parseller; 105 ada (eski­64) 67, 68, 69, 70, 71 nolu parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 25. Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği – Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık 1600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 26. Battalgazi ilçesi, Çolaklı Mahallesi 104 ada 13 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu ve Ticaret­Turizm olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 27. Pütürge Belediye Başkanlığının ek bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.
 28. Büyükşehir Belediyesinin 2021 Yılı Performans Programının görüşülmesi.
 29. Büyükşehir Belediyesinin 2021 Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi.
 30. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçe Belediyelerinin 2021 Mali Yılı Bütçeleri hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.
 31. Büyükşehir Belediyesinin 2021 Yılı Ücret Tarifesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 32. Yaka Mahallesi 1 MW Güneş Enerjisi Santrali yapım işi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 33. Genel Sekreter Yardımcılığına yapılan atamanın meclisin bilgisine sunulması.

 

İ  L    N

  

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ekim ayı toplantısını 12.10.2020 tarihinde, (Pazartesi günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                          Selahattin GÜRKAN  
                                                                                                                   Büyükşehir Belediye Başkanı

        GÜNDEM KONULARI

 1. 15 Eylül 2020 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Darende ilçesi, Sungur Mahallesi 1466 ada 1 nolu parsel ve üzerindeki taşınmazı, ”Hizmet Binası ve İlçe İşletme Şubesi” olarak kullanmak üzere, bedelsiz olarak MASKİ Genel Müdürlüğü’ne tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 3. MASKİ Personel A.Ş.nin Genel Kurulunda, MASKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen, MASKİ Genel Müdürü Yaşar KARATAŞ’ın yetkilendirilmesi hakkındaki MASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 4. Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 5. Malatya Darende ilçe Merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. Akçadağ ilçe merkezi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Yeşilyurt ilçesi, Gündüzbey Mahallesi 184 ada 11 nolu parselin “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüşmesi ilgi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Belediyemiz tarafından hazırlanan bisiklet yolu projelerinin hibe desteği alınmasına müteakip bisiklet yollarının imar planlarına işleneceği taahhüdüne dair Meclis Kararı alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 9. Malatya İl bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 10. Battalgazi ilçesi, Eskimalatya Mahallesi, Alibaba Mevkii için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Alibaba Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 11. Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlkokul Alanı olarak planlı olan, 4667 ada 7 nolu parselin Lise Alanı olarak planlanmasına yönelik plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 12. Battalgazi ilçesi, Bulguru Mahallesi 5229 ada 2 nolu Parselin imar fonksiyonunun Ticaret+Turizm+ Konut olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 13. Battalgazi ilçesi, Eskimalatya (Meydanbaşı) Mahallesi 1687­1688 (333/1) parsellerde kat artışına yönelik plan değişikliği ile ilgili meclis kararında belirtilen yükümlülükler ilgilisince yerine getirmediği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 14. Hekimhan İlçe Merkezini kapsayan 1/1000 ölçekli İlave+ Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 15. Kale ilçesi, Düztarla, Bağlıca, Mahmutdursun, Üçdeğirmen ve Dedeköy Mahallelerinde yaklaşık 130 hektarlık ilçe merkezi için  hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 16. Doğanşehir ilçesi, Sürgü Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 17. Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi yaklaşık 290 hektar alanda hazırlanan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 18. Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 46 hektarlık alanda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. Kale ilçesi, Salkımlı Mahallesi sınırları içinde yer alan 1044 nolu parselin kısmen “Belediye Hizmet Alanı” kısmen “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. Yeşilyurt ilçesi, Sütlüce Mahallesi 1696 nolu parselin Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olan fonksiyonunun çekme mesafeleri ile ilgili plan notu eklenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. Doğanşehir ilçesi, Çığlık Mahallesi sınırları içinde yer alan ve plansız alanda kalan 1327 nolu parsel 5000 m²’lik kısmının “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesini içeren 1/5000 Ölçekli İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 22. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5600 ada 4 nolu parselin ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 23. Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 139 ada 14 nolu parseldeki taşınmaza Bina Kitlesi işlenmesi ve yapılaşma şartının Yençok=11.50 olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 24. TOKİ’nin mülkiyetinde bulunan Battalgazi ilçesi Eskimalatya Mahallesi 314 ada 1 nolu parsel, 314 ada 6 nolu parsel, 293 ada 5 nolu parsel, 293 ada 6 nolu parsellerde afet konutları yapılmasına ilişkin İmar planları hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 25. Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında yapılan 1/5000 İlave + Revizyon Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 26. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında yapılan 1/5000 İlave + Revizyon Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 27. Yeşilyurt ilçesi, Beylerderesi Vadisinde kaptaj koruma sahasının bitiminden başlayarak Şahnahan Mahallesi’ne kadar uzanan alanda hazırlatılan Beylerderesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Eylül ayı toplantısını 09.09.2020 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                          Selim PİLTEN
                                                                                                            Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

GÜNDEM KONULARI

 1. 14 Ağustos 2020 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5909 ada 4 nolu parselin güneybatı kısmında trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 46 hektarlık alanda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Akçadağ ilçesi, Muratlı Mahallesi 127 ada 34 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Kale ilçesi, Salkımlı Mah.sınırları içinde yer alan 1044 nolu parselin kısmen “Belediye Hizmet Alanı” kısmen “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. Pütürge ilçesi Taşbaşı, Ağalar, Hatip ve Köylü Mahalleleri için hazırlatılan Pütürge 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Yeşilyurt ilçesi, Sütlüce Mahallesi 1696 nolu parselin Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olan fonksiyonunun çekme mesafeleri ile ilgili plan notu eklenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 127 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. Doğanşehir ilçesi, Çığlık Mah.sınırları içinde yer alan ve plansız alanda kalan 1327 nolu parsel 5000 m²’lik kısmının “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesini içeren 1/5000 Ölçekli İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Arguvan ilçesi Dolaylı, Tepebağ ve Yeni Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon uygulama imar planının onaylanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Doğanşehir ilçesi Söğüt Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon İlave Nazım İmar Planına, askı süreci içerisinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Yeşilyurt ilçesi, Kırlangıç Mahallesi, 321 numaralı mer’a vasıflı parselin bir kısmının tahsis amacı değişikliğinin Mera Komisyonu’nda görüşülmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 297 nolu parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. Yeşilyurt ilçesi, Hıroğlu Mahallesi 249 ada 675 nolu parselde GES yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5990 ada 17 nolu parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5600 ada 4 nolu parselin ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5985 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17 nolu parseller ve 6017 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parsellerde ada ayırım çizgilerinin kaldırılarak, adaların birleştirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. Kuluncak İlçesi, Kuluncak Merkez, Karıncalık, Alvar ve Çayköy Mahalleleri sınırlarında hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. Akçadağ ilçe merkezi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 20. Yeşilyurt İlçesi, Bostanbaşı Mahallesi 258 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 21. Battalgazi İlçesi, Çamurlu Mahallesi 4695 ada 11 nolu parselin kuzeybatısında yer alan park alanı içerisinde 50 metrelik trafo alanı ayrılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 22. Yeşilyurt İlçesi, Gündüzbey Mahallesi 184 ada 11 nolu parselin “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüşmesi ilgi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 23. Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5633 ada 3 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 24. Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi 2.Etap 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı sınırları içerisinde Kuzey Kuşak Yolunun devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla yaklaşık 13 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 25. Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 4515 adanın batısında bulunan park alanının kuzey kısmında bir bölümünün Eğitim Alanı (Anaokulu) olarak düzenlenmesi ve parkın doğusunda kalan 10 metre genişliğindeki imar yolunun Park ve Eğitim Alanına dahil edilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 26. Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 334 ada 9 nolu parselde “trafo alanı” olarak planlı kısmın Ayrık nizam 4 (A­4) konut alanı olarak değiştirilmesini içeren Uygulama İmar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 27. Battalgazi İlçesi, 154 KV Malatya­Kömürhan Enerji İletim Hattı güzergahının imar planına giren kısımlarının imar planına işlenmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 28. Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi 139 ada 14 nolu parseldeki taşınmaza Bina Kitlesi işlenmesi ve yapılaşma şartının Yençok=11.50 olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 29. Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesinde bulunan binanın kullanımı için, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmetleri Vakfı arasında yapılan ortak hizmet protokolünün karşılıklı olarak feshedilmesi hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 30. Kadro ihdası ve kadro iptal-ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi.
 31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Bakanlığına yapılan atamaların Meclisin bilgisine sunulması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

 

İ  L    N

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ağustos ayı toplantısını 12.08.2020 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Su ve Kanalizasyon (MASKİ) Genel Müdürlüğü Binasındaki Konferans Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur. 

                                                                                                                                  Selahattin GÜRKAN
                                                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

 1. 14 Temmuz 2020 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5909 ada 4 nolu parselin güneybatı kısmında Trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi 133 ada 34 parselde Trafo Yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 46 hektarlık alanda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Yeşilyurt ilçesi, Görgü Mahallesi 158 ada 4 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 6. Akçadağ ilçesi, Muratlı Mahallesi 127 ada 34 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Kale ilçesi, Salkımlı Mah.sınırları içinde yer alan 1044 nolu parselin kısmen “Belediye Hizmet Alanı” kısmen “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Pütürge ilçesi Taşbaşı, Ağalar, Hatip ve Köylü Mahalleleri için hazırlatılan Pütürge 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. Yeşilyurt ilçesi, Sütlüce Mahallesi 1696 nolu parselin Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olan fonksiyonunun çekme mesafeleri ile ilgili plan notu eklenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 127 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Doğanşehir ilçesi, Çığlık Mahallesi sınırları içinde yer alan ve plansız alanda kalan 1327 nolu parsel 5000 m²’lik kısmının “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Yeşilyurt ilçesi Yaka Mah.nde kuzey çevreyolu güzergâhında bulunan yürürlükteki imar planında Toplu İşyeri olarak planlı olan yaklaşık 290 ha.lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Battalgazi ilçesi, Bahri Mah.4206 nolu parselin kısmen Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 14. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Ücret Tarifesi hakkındaki Zabıta Dairesi Başkanlığının teklifi.
 15. Arguvan ilçesi Dolaylı, Tepebağ ve Yeni Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon uygulama imar planının onaylanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 16. Battalgazi ilçesi, Niyazi Mahallesi 297 ada 82 nolu parsel nolu taşınmaz ve batısında bulunan alana (91.000 Dev Öğrenci Ortaokulu arkası) “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 17. Yeşilyurt ilçesi; Çilesiz, Karakavak, Bostanbaşı­Tecde Mahalleleri sınırı içerisinde bulunan Mıhlıdut ve Saraybosna Caddelerinin aks devamlılığının sağlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 18. Doğanşehir ilçesi Söğüt Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon İlave Nazım İmar Planına, askı süreci içerisinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 19. Yeşilyurt ilçesi, Kırlangıç Mahallesi, 321 numaralı mer’a vasıflı parselin bir kısmının tahsis amacı değişikliğinin Mera Komisyonu’nda görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 20. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 297 nolu parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 21. Yeşilyurt ilçesi, Hıroğlu Mahallesi 249 ada 675 nolu parselde GES yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 22. Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesinde “İlçe Terminal alanının arka tarafında konumlu taşınmazın bir kısmına “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonu verilmesi için 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 23. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5990 ada 17 nolu parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 24. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5600 ada 4 nolu parselin ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 25. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5672 ada 4 nolu parsel ile 5549 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 26. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5985 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17 nolu parseller ve 6017 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parsellerde ada ayırım çizgilerinin kaldırılarak, adaların birleştirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

 

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Temmuz ayı toplantısını 08.07.2020 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da, Malatya Su ve Kanalizasyon (MASKİ) Genel Müdürlüğü Binasındaki Konferans Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                              Selahattin GÜRKAN
                                                                                                                       Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

 1. 18 Haziran 2020 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mah.107 ada 1 nolu parselin kuzeyinde yer alan Rekreasyon Alanının aynı metrekarade parselin doğusuna kaydırılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi 580 ada 443 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Yeşilyurt ilçesi, Mollakasım Mahallesi 380 ada 4 ve 10 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi 200 ada 63 parsel ve çevresine ilişkin (312 sayılı Meclis Kararı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 6. Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi 200 ada 63 nolu parsel ve çevresine ilişkin (315 sayılı Meclis Kararı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 7. Pütürge ilçesi Taşbaşı, Ağalar, Hatip ve Köylü Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli İlave­ Revizyon Uygulama İmar Planına yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 9. Darende ilçe Merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Malatya İl bütününde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Akçadağ ilçesi, Muratlı Mahallesi 127 ada 34 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. Kale ilçesi, Salkımlı Mahallesi sınırları içinde yer alan 1044 nolu parselin kısmen “Belediye Hizmet Alanı” kısmen “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. Pütürge ilçesi Taşbaşı, Ağalar, Hatip ve Köylü Mahalleleri için hazırlatılan Pütürge 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Yeşilyurt ilçesi, Sütlüce Mahallesi 1696 nolu parselin Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olan fonksiyonunun etkin kullanılabilmesi amacıyla; çekme mesafeleri ile ilgili plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Yeşilyurt ilçesi,  Mollakasım Mahallesi 319 ada 36 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. Yeşilyurt ilçesi, Görgü Mahallesi 123 ada 1 nolu parsel ve 184 ada 13 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 127 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. Metin Emiroğlu’nun isminin bir cadde veya sokağa verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu
 22. Beylerderesi Vadisinde Kaptaj Koruma Sahasının bitiminden başlayarak Şahnahan Mah.ne kadar uzanan yaklaşık 1000 hektarlık Özel Proje Alanı için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 23. Doğanşehir ilçesi, Çığlık Mahallesi sınırları içinde yer alan ve plansız alanda kalan 1327 nolu parsel 5000 m²’lik kısmının “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 24. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi, 5595 ada 1 ve 8 nolu parseller yürürlükteki nazım imar planında “İbadet Alanı” fonksiyonunda kalmakta olup, 1 nolu parselde “Ticaret + Konut Alanı”, 8 nolu parsele ise “İbadet Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 25. İsim değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 26. Yeşilyurt ilçesi Yaka Mah.nde kuzey çevreyolu güzergâhında bulunan yürürlükteki imar planında Toplu İşyeri olarak planlı olan yaklaşık 290 ha.lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 27. Yeşilyurt ilçesi, Görgü Mahallesi 158 ada 4 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 28. Battalgazi ilçesi, Gülümuşağı Mahallesi 103 ada 72 nolu parsel, 104 ada 202 nolu parsel, 105 ada 64 nolu parsel üzerinde Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesi kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 29. Battalgazi ilçesi, Bahri Mah.4206 nolu parselin kısmen Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 30. Battalgazi ilçesi Bahçebaşı, Bulgurlu ve Karaköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 230 hektarlık alanda kamu yararı kararı alınması amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 31. Battalgazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, plan notlarına ekleme yapılmasına dair imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 32. Karayolları 8.Bölge Müdürlüğünün Yazıhan ilçesindeki kavşak projesi ve bağlantı yollarının imar planlarına işlenmesi hususunda hazırlan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 33. Yazıhan İlçesi, Yazıhan Mahallesinde yer alan mülkiyeti Yazıhan Belediyesi’ne ait 201 ada 2 nolu parselin kısmen “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

 

 

İ  L    N

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Haziranayı toplantısını 12.06.2020 tarihinde, (Cuma günü) saat 14.30’da, Malatya Su ve Kanalizasyon (MASKİ) Genel Müdürlüğü Binasındaki Konferans Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

Selahattin GÜRKAN
                                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM KONULARI

 1. 13 Mart ve 10 Nisan 2020 tarihli toplantılarda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Encümen üyelerinin seçimi.
 3. İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi.
 4. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi.
 5. Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin seçimi.
 6. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi.
 7. Ulaşım Komisyonu üyelerinin seçimi.
 8. Hukuk İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimi.
 9. Akçadağ ilçesi Darıca Mahallesi 102 ada 1 nolu mer’a vasıflı parselinin 383 dönümlük kısmının  “Tahsis Amacının Değiştirilmesi” işlemi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Doğanşehir ilçesi, Eskiköy Mahallesinin 159 nolu mer’a parselinin bir kısmına taşınmasına ilişkin çalışmaların yapılabilmesi tahsis amacı değişikliği yapılması işlemi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mah.992 ada 81, 85, 86, 115 ve 118 nolu parsellerin yapılaşma yoğunluğunun plan notuyla belirlenmesi, yapılaşma koşulunun Blok nizam 8 kata çıkarılmasına ilişkin plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Akçadağ ilçesi Keller Mahallesinde yeni yerleşim yerinin belirlenmesi amacıyla 139 ada 16 mera vasıflı parselinin 300 dönümlük kısmının “Tahsis Amacının Değiştirilmesi” işlemi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Akçadağ ilçesi, Doğu Mahallesi 11 ada 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26 nolu parseller için hazırlatılan; “Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Ticaret Alanı, Otopark Alanı” fonksiyonlarına dönüştürülmesini içeren imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Malatya İl bütününde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Metin Emiroğlu’nun isminin bir cadde veya sokağa verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu
 18. Beylerderesi Vadisinde Kaptaj Koruma Sahasının bitiminden başlayarak Şahnahan Mahallesine kadar uzanan yaklaşık 1000 hektarlık Özel Proje Alanı için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. Doğanşehir ilçesi, Çığlık Mahallesi sınırları içinde yer alan ve plansız alanda kalan 1327 nolu parsel 5000 m²’lik kısmının “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. Doğanşehir ilçesi, Söğüt Mahallesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında revizyon nazım imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. Pütürge ilçesi Taşbaşı, Ağalar, Hatip ve Köylü Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli İlave­ Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 22. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi, 5595 ada 1 ve 8 nolu parseller yürürlükteki nazım imar planında “İbadet Alanı” fonksiyonunda kalmakta olup, 1 nolu parselde “Ticaret + Konut Alanı”, 8 nolu parsele ise “İbadet Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 23. Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 201 ada 3 ve 6 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 24. İsim değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 25. Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesinde kuzey çevreyolu güzergâhında bulunan yürürlükteki imar planında Toplu İşyeri olarak planlı olan yaklaşık 290 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 26. Yeşilyurt ilçesi, Şifa Mahallesi, 580 ada 132, 537 ve 541 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 27. Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi 709 ada 157 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 28. Yeşilyurt ilçesi, Hacıabdi Mahallesi 1720 ve 1721 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 29. Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi 200 ada 63 parsel ve çevresine ilişkin (312 sayılı Meclis Kararı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 30. Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi 200 ada 63 nolu parsel ve çevresine ilişkin (315 sayılı Meclis Kararı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 31. Yeşilyurt ilçesi, Görgü Mahallesi 158 ada 4 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 32. Battalgazi ilçesi, Gülümuşağı Mahallesi 103 ada 72 nolu parsel, 104 ada 202 nolu parsel, 105 ada 64 nolu parsel üzerinde Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesi kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 33. Battalgazi ilçesi, Bahri Mahallesi 4206 nolu parselin kısmen Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 34. Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 35. Yeşilyurt ilçesi, Hacıabdi Mahallesi 653 ada 262,265,266,272 ve 287 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 36. Battalgazi ilçesi Karagöz Mahallesi 587 ve 590 mer’a vasıflı parseller üzerinde 100 dönümlük alanının tahsis amacının değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 37. Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi L40­B­11C­4A imar paftasında yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 38. Yeşilyurt  ilçesi, İlyas Mahallesi 5477 ada 12 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 39. Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesinde  Taşhoron Kilisesinin bulunduğu 735 ada 3 nolu parseldeki Belediyemize ait 429 m²’lik hisse üzerindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı adına olan tahsisin kaldırılıp kaldırılmaması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
 40. Büyükşehir Belediyesinin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.
 41. Esenlik İmar İnş.Taah.Tic.Ltd. Şti.nin MOTAŞ’ta bulunan hissesinin Büyükşehir Belediyemize devredilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi.
 42. Mülkiyeti Belediyemize ait, üzerinde  Dede Korkut Restorantı bulunan, Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mah.1910 ada, 1 nolu parselin, Malatya Mutfak Okulunun kurulması amacıyla, bedelsiz olarak, Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başk.na tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairsi Başk.nın teklifi.
 43. Meston Çevre ve İnşaat A.Ş.Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi
 44. Kadro iptal-ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi.
 45. Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait, belirlenen taşınmazlarda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişiklikleri hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 46. Akçadağ ilçesi, Başpınar Mahallesi, 107 ada 95 nolu parselde, “Sosyal­Kültürel Tesis Alanı” olarak belirtilen yerin, “Ticaret Alanı ve Depolama Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 47. Akçadağ ilçesi, Çatyol Mahallesi, 1294 nolu parsel için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 48. Akçadağ ilçesi, Muratlı Mahallesi 127 ada 34 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 49. Akçadağ ilçesi, Aksaray Mahallesi sınırlarında içerisinde hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave + Revizyon Uygulamam İmar Plan hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 50. Battalgazi ilçesi, Eskimalatya Mahallesi, Alibaba Mevkii için hazırlatılan ve onaylanan, ancak Malatya İdare Mahkemesinin yürütmesinin durdurmasına kararına istinaden hazırlatılan Alibaba Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 51. Darende ilçesi, Günpınar Mahallesi, 125 ada 7 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 52. Darende ilçe Merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 53. Akçadağ ilçesi, Dedeköy Mahallesi sınırlarında içerisinde hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave + Revizyon Uygulamam İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 54. Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi sınırları içerisinde düzenlenen 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 55. Orduzu ve Hanımınçiftliği Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 1600 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 56. Kale ilçesi Düztarla Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 57. Kale ilçesi, Salkımlı Mahallesi, sınırları içinde yer alan 1044 nolu parselin bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı” bir kısmının “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 58. Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi 107 ada 1 nolu parselin kuzeyinde yer alan Rekreasyon Alanının aynı metrekarade parselin doğusuna kaydırılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 59. Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi 580 ada 443 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 60. Pütürge ilçesi Taşbaşı, Ağalar, Hatip ve Köylü Mahalleleri için hazırlatılan Pütürge 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 61. Yeşilyurt ilçesi, Tohma Mahallesi sınırları içerisinde yeni yerleşim alanı ihtiyacına binaen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 62. Yeşilyurt ilçesi, Mollakasım Mahallesi 380 ada 4 ve 10 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 63. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 2445 ada 1,2,13 ve 14 nolu parseller üzerinde nitelikli konutlar yapmak amacıyla parsellerin arasında bulunan ada ayırım çizgisinin kaldırılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 64. Yeşilyurt ilçesi, Sütlüce Mahallesi 1696 nolu parselin Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olan fonksiyonunun etkin kullanılabilmesi amacıyla; çekme mesafeleri ile ilgili plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 65. Yeşilyurt ilçesi,  Mollakasım Mahallesi 319 ada 36 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 66. Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 5412 ada 2 nolu parseldeki İlkokul Alanı kullanımlı taşınmazın çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 67. Yeşilyurt ilçesi, Cihadiye Mahallesi 275 ada 6 nolu parselde “İmalathane Tesis Alanı (Et Entegre Tesis Alanı) kullanımlı taşınmazın yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 68. Yeşilyurt ilçesi, Görgü Mahallesi 123 ada 1 nolu parsel ve 184 ada 13 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 69. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 127 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 70. Denetim Komisyonu raporunun Meclise sunulması.
 71. Daire Başkanlıklarına yapılan atamaların meclisin bilgisine sunulması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazıları.
 72. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, 10.04.2020 tarihinde, (Cuma günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağanüstü toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                 Selahattin GÜRKAN 

                                                                                        Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM KONULARI

 

 1. 2020 Mali Yılı Bütçesine Ek Yatırım Bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi.
 2. Belediyemizin mülkiyetinde olup ve kiraya verilen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan kira alacaklarımızın ertelenmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.
 3. Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin Bakanlık Görüşü kapsamında yeniden düzenlenmesi hakkındaki Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın teklifi.
 4. Belediyemiz şirketlerine borçlanma yetkisi verilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi.
 5. Türkiye Belediyeler Birliği ve Belediyemiz arasında yapılan hibe “Akıllı Şehirler Projelerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü”nün kabulü hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının teklifi.
 6. Yeşilyurt ilçesi Çilesiz ve Bostanbaşı Mahalleleri arasında ulaşım akslarının bütünlüğünün sağlanması ve yol güzergahlarının düşük yoğunluklu olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden hazırlatılan Hanımınçiftliği Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Battalgazi İlçesi Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 46 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 9. Battalgazi İlçesi Tandoğan Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 42 hektarlık alanda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

 

 

İ  L    N

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Mart ayı toplantısını 11.03.2020 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur. 

                                                                                                                        Selahattin GÜRKAN
                                                                                                                        Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

 1. 14 Şubat 2020 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi, 3920 ada 1 nolu parselde yapı yoğunluğu sabit kalmak şartıyla (E:1.75), blok nizam 7 kat (BL­7) olan yapılaşma koşulunun, Yençok:30.50 metre olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. Battalgazi ilçesi,Uçbağlar Mah.5185 ada 1 nolu parselin yapılaşma yoğunluğu sabit kalması koşuluyla Ayrık Nizam 6 (A­6) kat E=1,50 yoğunluklu, konut alanı olarak değiştirilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Hekimhan İlçesi, Söğüt Mahallesi 443 nolu parselin bir kısmının tahsis amacı değişikliğinin Mera Komisyonunda değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Akçadağ ilçesi Darıca Mahallesi 102 ada 1 mera vasıflı parselinin 383 dönümlük kısmının  “Tahsis Amacının Değiştirilmesi” işlemi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. Arguvan ilçesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İdare Mahkemesinin işlemin yürütmesinin durdurulması kararı hakkındaki imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Doğanşehir ilçesi, Eskiköy Mahallesinin 159 nolu mera parselinin bir kısmına taşınmasına ilişkin çalışmaların yapılabilmesi tahsis amacı değişikliği yapılması işlemi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Arguvan ilçesi, İçmece Mahallesi 209 nolu parselin mer’a tahsis amacı değişikliği işlemleri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mah.992 ada 81, 85, 86, 115 ve 118 nolu parsellerin yapılaşma yoğunluğunun plan notuyla belirlenmesi, yapılaşma koşulunun Blok nizam 8 kata çıkarılmasına ilişkin plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mah.4172 ada 6 nolu parselin yapılaşma yoğunluğu sabit kalması koşuluyla yapı yüksekliğinin Blok nizam 10 kata çıkarılmasına ilişkin plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Akçadağ ilçesi Keller Mahallesinde yeni yerleşim yerinin belirlenmesi amacıyla 139 ada 16 mera vasıflı parselinin 300 dönümlük kısmının “Tahsis Amacının Değiştirilmesi” işlemi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Yeşilyurt ilçesi Çilesiz ve Bostanbaşı Mahalleleri arasında ulaşım akslarının bütünlüğünün sağlanması ve yol güzergahlarının düşük yoğunluklu olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Akçadağ ilçesi, Doğu Mahallesi 11 ada 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26 nolu parseller için hazırlatılan; “Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Ticaret Alanı, Otopark Alanı” fonksiyonlarına dönüştürülmesini içeren imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. Darende ilçe merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Malatya İl bütününde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. Metin Emiroğlu’nun isminin bir cadde veya sokağa verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. Malatya İli, Beylerderesi Vadisinde Kaptaj Koruma Sahasının bitiminden başlayarak Şahnahan Mahallesine kadar uzanan yaklaşık 1000 hektarlık Özel Proje Alanı için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. Doğanşehir İlçesi, Çığlık Mahallesi sınırları içinde yer alan ve plansız alanda kalan 1327 nolu parsel 5000 m²’lik kısmının “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi 4980 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 22. Doğanşehir İlçesi, Söğüt Mahallesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında revizyon nazım imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 23. Pütürge ilçesi Taşbaşı, Ağalar, Hatip ve Köylü Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli İlave­ Revizyon Uygulama İmar Planı’ na yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 24. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden hazırlatılan Hanımınçiftliği Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 25. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi, 5595 ada 1 ve 8 nolu parseller yürürlükteki nazım imar planında “İbadet Alanı” fonksiyonunda kalmakta olup, 1 nolu parselde “Ticaret + Konut Alanı”, 8 nolu parsele ise “İbadet Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 26. Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 201 ada 3 ve 6 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 27. İsim değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 28. Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesinde kuzey çevreyolu güzergâhında bulunan yürürlükteki imar planında Toplu İşyeri olarak planlı olan yaklaşık 290 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 29. Yeşilyurt ilçesi, Şifa Mahallesi, 580 ada 132, 537 ve 541 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 30. Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi sınırları içerisinde Kuzey Kuşak Yolunun devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla yaklaşık 13 ha alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 31. Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi MAŞTİ (Otogar) arkasında imar planı paftasında sınırları belirtilen alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 32. Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi 709 ada 157 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 33. İşyerinin gürültü ölçüm talepleri ile otoparkların ruhsat başvurularında tekrar gürültü ölçüm taleplerine dair ücret tarifesi hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının teklifi.
 34. MASKİ Genel Müdürlüğünde Yiyecek Yardımı Yürütme Kurulu Yönergesi ve Yardım sandığı kurulması hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü’nün teklifi.
 35. Türkiye Belediyeler Birliğince 1 adet vidanjörün MASKİ’ye hibe edilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü’nün teklifi.
 36. Daire Başkanlığına yapılan atamanın meclisin bilgisine sunulması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

İ  L    N

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Şubat ayı toplantısını 12.02.2020 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                          Selahattin GÜRKAN
                                                                                                                   Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

 1. 14 Ocak 2020 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Yeşilyurt ilçesi Çilesiz ve Bostanbaşı Mahalleleri arasında ulaşım akslarının bütünlüğünün sağlanması ve yol güzergahlarının düşük yoğunluklu olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. Akçadağ ilçesi, Doğu Mahallesi 11 ada 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26 nolu parseller için hazırlatılan; “Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Ticaret Alanı, Otopark Alanı” fonksiyonlarına dönüştürülmesini içeren imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Darende ilçe merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mah.sınırları içerisinde yer alan 36201.01 m² yüzölçümlü mülkiyeti Hazineye ait 5489 parsel nolu taşınmazda kısmen fonksiyon değişikliğine yönelik hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Malatya İl bütününde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. Metin Emiroğlu’nun isminin bir cadde veya sokağa verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Malatya İli, Beylerderesi Vadisinde Kaptaj Koruma Sahasının bitiminden başlayarak Şahnahan Mahallesine kadar uzanan yaklaşık 1000 hektarlık Özel Proje Alanı için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Doğanşehir İlçesi, Çığlık Mahallesi sınırları içinde yer alan ve plansız alanda kalan 1327 nolu parsel 5000 m²’lik kısmının “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi 4980 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi, 3920 ada 1 nolu parselde yapı yoğunluğu sabit kalmak şartıyla (E:1.75), blok nizam 7 kat (BL­7) olan yapılaşma koşulunun, Yençok:30.50 metre olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. 2019/349 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Orduzu ve Hanımınçiftliği Mah. sınırları içerisinde yaklaşık 1600 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. Darende İlçesi, Aşağıulupınar­Karataş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 284 ada 4 nolu parsel sınırının 1 metre güneye kaydırılmasını içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Yeşilyurt İlçesi, Gündüzbey Mahallesi 175 ada 4 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Yeşilyurt İlçesi, Çarmuzu Mahallesi 4905 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. Yeşilyurt İlçesi Hacıabdi Mahallesi 2038 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. Yeşilyurt İlçesi, İlyas Mahallesi 71 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. Battalgazi ilçesi,Uçbağlar Mah.5185 ada 1 nolu parselin yapılaşma yoğunluğu sabit kalması koşuluyla Ayrık Nizam 6 (A­6) kat E=1,50 yoğunluklu, konut alanı olarak değiştirilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. Kadro iptal-ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi.
 22. İş Makinesi ve araç alımı ile 2020 yılı Bütçesi T cetvelinin revizyonu hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğünün teklifi.
 23. Taşınır ve Taşınmaz Malların İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili MASKİ Genel Md.nün teklifi.
 24. Yeni Doğu Garajı ile Yeni İlçe ve Köy Garajı ile ilgili 2019/444 sayılı meclis kararının ilgili kısmının değiştirilerek, 01.01.2020 tarihinden itibaren işletme hakkının 5 yıl süre ile MOTAŞ A.Ş.ne devri hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.
 25. Dünya Bankasından temin edilen ve Sürdürülebilir Şehirler Projesi finansmanında kullanılacak hibeyle ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının teklifi.
 26. Mülkiyeti Belediyemize ait, Akçadağ ilçesi, Çatalbahçe Mahallesi 123 ada 10 nolu taşınmazın Akçadağ Belediyesine devri hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.
 27. Kuluncak ilçesi, Kuluncak Merkez, Karıncalık, Alvar ve Çayköy Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan, toplam 23,8531 hektarlık alanda yer alan taşınmazlara yönelik kamu yararı kararının alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 28. Hekimhan İlçesi, Söğüt Mahallesi 443 nolu parselin bir kısmının tahsis amacı değişikliğinin Mera Komisyonunda değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 29. Darende ilçesi, Aşağıulupınar Mahallesi 143,144,145,146,147,157 nolu adalarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 30. Doğanşehir İlçesi, Söğüt Mahallesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında revizyon nazım imar planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 31. Akçadağ ilçesi Darıca Mahallesi 102 ada 1 mera vasıflı parselinin 383 dönümlük kısmının  “Tahsis Amacının Değiştirilmesi” işlemi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 32. Arguvan İlçesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili İdare Mahkemesinin işlemin yürütmesinin durdurulması kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 33. Doğanşehir ilçesi, Eskiköy Mahallesinin 159 nolu mera parselinin bir kısmına taşınmasına ilişkin çalışmaların yapılabilmesi tahsis amacı değişikliği yapılması işlemi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 34. Pütürge ilçesi Taşbaşı, Ağalar, Hatip ve Köylü Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli İlave­ Revizyon Uygulama İmar Planı’ na yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 35. Arguvan ilçesi, İçmece Mahallesi 209 nolu parselin mer’a tahsis amacı değişikliği işlemleri hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 36. Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan Arslantepe Arkeolojik Sit Alanı’nın Koruma Amaçlı İmar Planları hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 37. Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesinde yaklaşık 25 hektarlık alanda yapılan Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 38. Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mah.992 ada 81, 85, 86, 115 ve 118 nolu parsellerin yapılaşma yoğunluğunun plan notuyla belirlenmesi, yapılaşma koşulunun Blok nizam 8 kata çıkarılmasına ilişkin plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 39. Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mah.4172 ada 6 nolu parselin yapılaşma yoğunluğu sabit kalması koşuluyla yapı yüksekliğinin Blok nizam 10 kata çıkarılmasına ilişkin plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 40. Darende ilçesi Yenice Mahallesi Esentepe Mevkii sınırları içerisinde bulunan 278 ada 1,2,…,26 nolu parseller, 279 ada 1,2,…,14, nolu parseller, 280 ada 1,2,3,4,5 nolu parseller, 281 ada 1,2,3,4,5, nolu parseller, 282 ada 1,2,3,4 nolu parseller, 283 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller ve 384 ada 1,2,…,8 no.lu parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 41. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden hazırlatılan Hanımınçiftliği Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 42. Akçadağ ilçesi Keller Mahallesinde yeni yerleşim yerinin belirlenmesi amacıyla 139 ada 16 mera vasıflı parselinin 300 dönümlük kısmının “Tahsis Amacının Değiştirilmesi” işlemi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 43. Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi 709 ada 157 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 44. Kuluncak ilçesi, Çayköy Mahallesi, 112 ada 23 nolu parselin “İbadet Alanı” fonksiyonu olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 45. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mah.5595 ada 1 ve 8 nolu parseller yürürlükteki nazım imar planında “İbadet Alanı” fonksiyonunda kalmakta olup, 1 nolu parselde “Ticaret + Konut Alanı”, 8 nolu parsele ise “İbadet Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 46. Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 201 ada 3 ve 6 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 47. İsim değişikliği hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının teklifi.
 48. Bilgi sunumu hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

İ  L    N

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ocak ayı toplantısını 08.01.2020 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                           Selim PİLTEN
                                                                                                            Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

GÜNDEM KONULARI

1

13 Aralık 2019 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2

Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.

3

Yeşilyurt ilçesi Çilesiz ve Bostanbaşı Mahalleleri arasında ulaşım akslarının bütünlüğünün sağlanması ve yol güzergahlarının düşük yoğunluklu olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4

Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1986 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5

Yeşilyurt ilçesi, Görgü Mah.123 ada 1 nolu parselin fonksiyonunun Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı yapılması, 184 ada 13 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alan yapılması amacıyla Uygulama ve Nazım İmar Planlarında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6

Akçadağ ilçesi, Doğu Mahallesi 11 ada 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26 nolu parseller için hazırlatılan; “Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Ticaret Alanı, Otopark Alanı” fonksiyonlarına dönüştürülmesini içeren imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7

Darende ilçe merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8

Yeşilyurt ilçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9

Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mah.sınırları içerisinde yer alan 36201.01 m² yüzölçümlü mülkiyeti Hazineye ait 5489 parsel nolu taşınmazda kısmen fonksiyon değişikliğine yönelik hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10

Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11

Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12

Malatya İl bütününde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13

Metin Emiroğlu’nun isminin bir cadde veya sokağa verilmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14

Malatya İli, Beylerderesi Vadisinde Kaptaj Koruma Sahasının bitiminden başlayarak Şahnahan Mahallesine kadar uzanan yaklaşık 1000 hektarlık Özel Proje Alanı için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15

Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesinde yaklaşık 42 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16

Akçadağ ilçesi Dedeköy 500 nolu mer’a parselinin bir kısmına 5543 sayılı İskan Kanununun 16.maddesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave + revizyon imar planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

17

Akçadağ ilçe merkezinde kısmen Doğu, Başpınar ve Kültür Mah.lerini kapsayan yaklaşık 52 hektarlık alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili 2016/409 sayılı meclis kararının iptali hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

18

2020 Yılında Meclisin toplantı günlerinin ve tatil yapacağı ayın belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.

19

Meclis üyelerine ödenecek huzur ücretinin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.

20

Yeşilyurt İlçesi Yaka Mah.178 ada 2 nolu parselde yapımına başlanan “Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası bina çatısına GES kurulumu için,  kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği, protokol, vb. işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

21

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesinin bazı iş ve işlemleri için Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

22

S,T, M, J, H ve İnönü Üniversite hattındaki ticari plakalı araçlar ile ilgili 2018/742 sayılı meclis kararı ile 2018/596 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması hakkındaki Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

23

Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının teklifi.

İ  L    N

  MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Aralık ayı toplantısını 11.12.2019 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                                           Selahattin GÜRKAN
                                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM KONULARI

 1. 28 Kasım 2019 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Yeşilyurt ilçesi Çilesiz ve Bostanbaşı Mahalleleri arasında ulaşım akslarının bütünlüğünün sağlanması ve yol güzergahlarının düşük yoğunluklu olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1986 ada, 1 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı olarak kayıtlı fonksiyonun, Ticaret+Konut olarak tadilatının yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Yeşilyurt ilçesi, Görgü  Mahallesi, 123 ada 1 nolu parselin fonksiyonunun Yenilenebilir Enerji  Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı yapılması, 184 ada 13 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alan yapılması amacıyla Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Malatya’nın deprem eylem planı, riskli ve zemini kötü binalar, çözüm yolları ve deprem anında toplantı alanları hakkındaki Önerge ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. İl geneli belirli güzergâhlarda parkmetre uygulamasına geçilmesi ve Parkmetre süre ve ücret tarifesi hakkındaki Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 7. Akçadağ ilçesi, Doğu Mahallesi 11 ada 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26 nolu parseller için hazırlatılan; “Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Ticaret Alanı, Otopark Alanı” fonksiyonlarına dönüştürülmesini içeren imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. Darende ilçe merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Yeşilyurt ilçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mah.sınırları içerisinde yer alan 36201.01 m² yüzölçümlü mülkiyeti Hazineye ait 5489 parsel nolu taşınmazda kısmen fonksiyon değişikliğine yönelik hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Battalgazi İlçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. Malatya İl bütününde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Md.görüşleri çerçevesinde yapı yoğunlukları ve ortak alan kullanımlarının düzenlenmesine ve plan notuna eklenmesine yönelik, Battalgazi Belediye Meclisinin 2019/148 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Md. görüşleri çerçevesinde yapı yoğunlukları ve ortak alan kullanımlarının düzenlenmesine ve plan notuna eklenmesine yönelik, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 2019/316 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Metin Emiroğlu’nun isminin bir cadde veya sokağa verilmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. Malatya İli, Beylerderesi vadisinde Kaptaj Koruma Sahasının bitiminden başlayarak Şahnahan Mahallesine kadar uzanan yaklaşık 1000 hektarlık Özel Proje Alanı için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. İdare Mahkemesince iptal edilen, Yeşilyurt İlçesi Gedik Mah.200 ada 63 nolu parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, iptal hususlarını giderecek şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

 

İ  L    N

  MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

           Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Kasım ayı toplantısını 13.11.2019 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

                Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur. 

 

                                                                                                                           Selahattin GÜRKAN
                                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM KONULARI

 

 1. 15 Ekim 2019 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Battalgazi ilçesi, Bulgurlu Mahallesi 5403 ada, 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına askı sürecinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. Battalgazi ilçesi, Yeniköy Mahallesi 111 ada 11 nolu  parselin Maden Stok Sahası ve Makine Parkı olarak kullanılmak üzere Depolama Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Yeşilyurt ilçesi Çilesiz ve Bostanbaşı Mahalleleri arasında ulaşım akslarının bütünlüğünün sağlanması ve yol güzergahlarının düşük yoğunluklu olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1986 ada, 1 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı olarak kayıtlı fonksiyonun, Ticaret+Konut olarak tadilatının yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. Battalgazi ilçesi Orduzu ve Hanımınçiftliği Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 1600 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Yeşilyurt ilçesi, Görgü Mahallesi, 123 ada 1 nolu parselin fonksiyonunun Yenilenebilir Enerji  Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı yapılması, 184 ada 13 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alan yapılması amacıyla Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Fahri Hemşehrilik Beratları hakkındaki Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.
 9. Yeşilyurt Belediyesi İştiraki olan İŞGEM’deki Büyükşehir Belediyesine ait hissenin tamamının Yeşilyurt Belediyesine devri hakkındaki Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 10. Malatya’nın deprem eylem planı, riskli ve zemini kötü binalar, çözüm yolları ve deprem anında toplantı alanları hakkındaki Önerge ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Büyükşehir Belediyesi İştiraki MEGSAŞ’ın 2017-2018 yıllarına ait karların sermayeye ilave edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi.
 12. Devamlılık arz eden Ana Arterlerin Temizliği ve Vektörlerle Mücadele işinin 36 ay olarak ihaleye çıkılması hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının teklifi.
 13. Yeşilyurt Yaka Mahallesi 178 ada 3 nolu parselde bulunan hal binası çatısına 2 MW gücünde GES santrali kurulması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği protokolleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Fen İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi.
 14. Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi.
 15. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçe Belediyelerinin 2020 Mali Yılı Bütçeleri.
 16. Büyükşehir Belediyesince 2020 yılında uygulanacak ücret tarifesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 17. İl geneli belirli güzergâhlarda parkmetre uygulamasına geçilmesi ve Parkmetre süre ve ücret tarifesi hakkındaki Ulaşım Dairesi Başkanlığının teklifi.
 18. Akçadağ ilçesi, Doğu Mahallesi 11 ada 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26 nolu parseller için hazırlatılan; “Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Ticaret Alanı, Otopark Alanı” fonksiyonlarına dönüştürülmesini içeren imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 19. Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mah.655 ada 481 nolu parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 20. Darende ilçesi, Yenice Mah.Esentepe mevkiinde yer alan 278 ada, 1,2,3….24,25,26 nolu parseller, 279 ada 1,2,3…12,13,14 nolu, 280 ada 1,2,3,4,5 nolu, 281 ada 1,2,3,4,5 nolu, 282 ada 1,2,3,4 nolu, 283 ada 1,2,3,4,5,6 nolu ve 284 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 21. Akçadağ ilçesi, Aksaray Mahallesi’nde bulunan mer’a vasıflı 106 ada 1 nolu parsel için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda, önceki bu imar planına ilave olarak “İbadet Alanı” fonksiyonu planlanmasına yönelik yapılan nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 22. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Uygulama İmar Planına (1068,593,181,186 nolu parsellerde) askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 23. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Uygulama İmar Planına (200,210,569,570 nolu parsellerde) askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 24. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Uygulama İmar Planına (387 ve 388 nolu parsele) askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 25. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen; Battalgazi ilçesi, Taştepe- Hanımın Çiftliği Mahallelerinin kesiştiği bölgede yaklaşık 28 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan Revizyonlarına askı süreci içerisinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 26. Battalgazi ilçesi, Hatunsuyu Mahallesi, 404 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 27. Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanunu 18.madde uygulaması çalışmaları esnasında yaşanan sorunların giderilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 28. Malatya İli, Battalgazi ilçesi, Bulgurlu Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 500 hektarlık alanı kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 29. Yeşilyurt ilçesi, Gedik Mah.204, 427, 383, 374, 380 adaları kapsayan bölgede Mülga Malatya Belediyesi ile Mülga Yeşilyurt Belediyesi’nin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının aynı bölgede çakıştığı ve bir ihtilaf olduğundan, Mülga Yeşilyurt Belediyesinin yapmış olduğu İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 30. Darende ilçesi, Günpınar Mahallesi 125 ada 7 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 31. Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi 286 ada 35 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 32. Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 33. Battalgazi ilçesi, Fırıncı Mahallesi 173 ada 17 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 34. Doğanşehir ilçesi, Kurucaova Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 35. Sürgü Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 36. Yeşilyurt ilçesi, Uç Mahallesi, 744 ada 18 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.
 37. Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5498 ada 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

 

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ekim ayı toplantısını 09.10.2019 tarihinde, (Çarşamba günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

  

                                                                                                                           Selahattin GÜRKAN
                                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM KONULARI

1. 13 Eylül 2019 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1986 ada, 1 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı olarak kayıtlı fonksiyonun, Ticaret+Konut olarak tadilatının yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3. Battalgazi ilçesi, Bulgurlu Mahallesi 5403 ada, 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına askı sürecinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi sınırları içerisinde bulunan rekreasyon alanının bir kısmının trafo yeri olarak ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5. Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 4451 ada, 2 nolu parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6. Akçadağ ilçesi Develi Mah.102 ada 8 nolu mera parselinin ve 104 ada 69 nolu mera parselinin bir kısmını da kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7. Hekimhan ilçesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8. Battalgazi ilçesi, Yeniköy Mahallesi 111 ada 11nolu parselin Maden Stok Sahası ve Makine Parkı olarak kullanılmak üzere Depolama Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği emsal hesabı ile ilgili 22.maddesi ve ortak kullanım alanı emsal sıkıntısı ve uygulama sorunu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Yol Altyapı Daire Başkanlığından Mali Hizmetler Daire Başkanlığına ödenek aktarılması hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi.

11. Doğanyol ilçesi İsak Mah.141 ada 12 ve 13 nolu parsel üzerindeki Büyükşehir Belediyesine ait binanın kısmen MASKİ Genel Md.ne, kısmen Doğanyol Belediyesine tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.

12. Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 – 2024 Yılı Stratejik Planı ve Performans Programının görüşülmesi.

13. Battalgazi İlçesi, Dabakhane Mahallesi 700 ada 336 nolu parselde nitelikli yapılar oluşturmak amacıyla zemin ve üst katlan doldurularak yapılaşması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

14. Yeşilyurt ilçesi Çilesiz ve Bostanbaşı Mahalleleri arasında ulaşım akslarının bütünlüğünün sağlanması ve yol güzergahlarının düşük yoğunluklu olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

15. Yeşilyurt ilçesi, Dilek Mahallesi, 188 ada 25 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

16. Arapgir ilçesi, Yukarıulupınar Mahallesinde yer alan, 706 ada 10 nolu parsel için “Belediye Hizmet Alanı” olması yönünde hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

17. Battalgazi ilçesi Orduzu ve Hanımınçiftliği Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 1600 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

18. Yeşilyurt ilçesi, Görgü Mahallesi, 123 ada 1 nolu parselin fonksiyonunun Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı yapılması 184 ada 13 nolu parselin de Ağaçlandırılacak Alan yapılması amacıyla Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

19. Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesinde yaklaşık 42 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

20. Fahri Hemşehrilik Beratları hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının teklifi.

 

 

İ  L    N

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

       Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Eylül ayı toplantısını 11.09.2019 tarihinde, Çarşamba günü saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

             Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                                                      Selahattin GÜRKAN
                                                                                                                               Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

 

1)

19 Ağustos 2019 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2018 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan Sürgü Mah.1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3)

Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mah. 3364 ada 10 nolu parsele Turizm Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4)

Battalgazi ilçesi Arslantepe Arkeolojik Sit Alanı’nın Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5)

Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6)

Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi, 71 ada 15 nolu parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7)

Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi, 1990 ada 1 nolu parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8)

Battalgazi ilçesi bulgurlu Mah. sınırları içerisinde yaklaşık 500 ha.lık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9)

Yeşilyurt ilçesi Yaka Mah. 259 ada 1 ve 2 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10)

Rüzgar Enerji Santrallerinin kurulumunun teşvik edilmesi ve cazibesinin artırılması için, 2019 yılı Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

11)

MASKİ Tarifeler Yönetmeliği ve MASKİ Tarifeler Cetvelinde (Mesken 2. Kademenin kaldırılarak %20 oranında düşürülmesi) değişiklik yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

12)

Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 4641 ada 16 nolu parselin güneybatı köşesinde trafo alanı ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

13)

Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi MAŞTİ (Otogar) arkasında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

14)

Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 1986 ada, 1 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı olarak kayıtlı fonksiyonun, Ticaret+Konut olarak tadilatının yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

15)

Battalgazi ilçesi, Bulgurlu Mahallesi 5403 ada, 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına askı sürecinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

16)

Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi sınırları içerisinde bulunan rekreasyon alanının bir kısmının trafo yeri olarak ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

17)

Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 531 ada 7 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

18)

Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 4451 ada, 2 nolu parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

19)

Yeşilyurt ilçesi, Aşağıbağlar Mahallesi 5413 ada, 8 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

20)

Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi Gezer mevkiinde 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

21)

Battalgazi Atabey Feribot İskelesinde bulunan kafe ve alanının Esenlik Ltd.Şti’ye verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

22)

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Muhammed Ali Clay Spor Salonunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

 

 

 

İ  L    N

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

         Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ağustos ayı toplantısını 08.08.2019 tarihinde, (Perşembe günü) saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

             Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                                                     Selahattin GÜRKAN
                                                                                                                               Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM KONULARI

1-12 Temmuz 2019 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2018 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan Sürgü Mah.1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3-20.06.2018 tarih, 415 sayılı meclis kararı ile onaylanan Doğanşehir ilçesi, Erkenek Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4-Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi 3364 ada 10 nolu parsele Turizm Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5-Battalgazi İlçesi Hanımınçiftliği ve Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık 1000 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6-Battalgazi ilçesine ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7-Akçadağ ilçesi, Muratlı Mahallesi 127 ada 34 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8-Battalgazi ilçesi Arslantepe Arkeolojik Sit Alanının Koruma Amaçlıİmar Planı yapılmazı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9-Battalgazi ilçesine ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planının birlikte onaylanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10-Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi 1503 ada 11 ve 12 nolu parseller ve 1503 ada 83 nolu adalarda ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11-Yazıhan ilçesi, Durucasu Mahallesini kapsayan  1/1000 ölçekli uygulama imar planına yönelik yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12-Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi 200 ada 63 nolu parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13-Hekimhan ilçesi, Güçlü Mahallesi, 126 ada 149 parsel nolu mera alanında bulunan cami alanı ve etrafında hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14-Hekimhan ilçesi, Güzelyurt Mahallesi, 355 ada 7 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15-Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesi, 735 ada 1 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16-Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesi, 5197 ada 1 nolu parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notu değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17-Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi, 5909 ada 3 nolu parselde yer alan trafo alanı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18-Battalgazi ilçesi, Karaköy Mahallesi 130 ada 2 ­ 3 ve 132 ada 1 nolu parsellere, nazım imar planı çerçevesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19-Koyunoğlu Mahallesi 655 ada 467 nolu parsel, 655 ada 469 nolu parsel ile ilgili (2018/417 sayılı meclis kararının) Malatya İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

20-Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi, 2315 ada 2 ve 3 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21-Yeşilyurt ilçesi, Şahnahan Mahallesi, 178 ada 17 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

22-Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4486 ada 9, 10, 11 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

23-Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, 540 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24-Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, 209 ada 3 ve 4 nolu parseller ve 210 ada 6 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25-Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, 383 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

26-Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mah.2502 ada 8 nolu parselde yoğunluk artışı yapılmadan yapılaşma koşullarının Ayrık Nizam 4 kat olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

27-Kadro iptal – ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

28-S Plaka Yönetmelik Revizyonu hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

 

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

          Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Temmuz ayı toplantısını 10.07.2019 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

             Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                                                      Hasan DEMEZ
                                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

 

GÜNDEM KONULARI

1. 18 Haziran 2019 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
2. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2018 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan Sürgü Mah.1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
3. Darende ilçesi Heyiketeği, Hacıderviş, İbrahimpaşa, Nadir, Sandıkkaya, Gökyar, Zaviye ve Sungur Mahallerini kapsayan yaklaşık 550 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
4. 20.06.2018 tarih, 415 sayılı meclis kararı ile onaylanan Doğanşehir ilçesi, Erkenek Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
5. Arapgir ilçesi, Hezenek, Yukarı Çörenge, Yukarı Yenice ve Cömertli Mahallelerini kapsayan Güney Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
6. Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi 3364 ada 10 nolu parsele Turizm Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
7. Yeşilyurt ilçesi, Gündüzbey Mahallesi 184 ada 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
8. Battalgazi İlçesi Hanımınçiftliği ve Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık 1000 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
9. Battalgazi ilçesine ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Akçadağ ilçesi, Muratlı Mahallesi 127 ada 34 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Hekimhan ilçesi sınırları içerisinde İller Bankası tarafından ihale edilen 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın ücret tarifesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

13. Büyükşehir Daire Başkanlıkları’nın görev ve çalışma yönetmelikleri hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

14. Battalgazi ilçesi, Bulguru Mahallesi, 5403 ada 1 nolu parselin beton santrali ve yapı elemanları üretim tesisi amaçlı planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15. Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 327 ada 2 nolu parselde çekme mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve Botanbaşı 2. Etap Revizyon İmar Planı Malatya İdare Mahkemesi kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yeşilyurt İlçesi, Dilek Mahallesi 188 ada 25 nolu taşınmazın Yatılı Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere Nazım İmar Plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17. Malatya Gar Sahasını ihtiva eden 292 ada 6 nolu parsel kapsamında kalan taşınmazın 3362,78 m² lik kısmı için hazırlanan/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18. Darende ilçesi, Günpınar Mahallesi 125 ada 7 nolu parsel için “Otopark Alanı” olması yönünde hazırlatılan Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 

 

İ  L    N

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Haziran ayı toplantısını 12.06.2019 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                                                           Selahattin GÜRKAN
                                                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM KONULARI

1.13 Mayıs 2019 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2.Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde 2018/91 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3.Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2018 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan Sürgü Mah.1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4.Darende ilçesi Heyiketeği, Hacıderviş, İbrahimpaşa, Nadir, Sandıkkaya, Gökyar, Zaviye ve Sungur Mahallerini kapsayan yaklaşık 550 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5.20.06.2018 tarih, 415 sayılı meclis kararı ile onaylanan Doğanşehir ilçesi, Erkenek Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6.Arapgir ilçesi, Hezenek, Yukarı Çörenge, Yukarı Yenice ve Cömertli Mahallelerini kapsayan Güney Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7.Battalgazi ilçesi, Hacıabdi Mahallesi 702 ada 152 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8.Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi 3364 ada 10 nolu parsele Turizm Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9.Yeşilyurt ilçesi, Gündüzbey Mahallesi 184 ada 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellere ilişkin Uygulma İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. İsim değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Battalgazi İlçesi Hanımınçiftliği ve Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık 1000 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Battalgazi ilçesine ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde yaklaşık 500 hektarda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve İlave Nazım İmar Planında değişikliğe gidilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14. Akçadağ ilçesi, Muratlı Mahallesi 127 ada 34 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15. Malatya Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin (MEGSAŞ’ın) Ana Sözleşmesindeki değişiklik hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

16. Meston Kent Dizayn Çevre İnş.Ltd.Şti. nin tür değişikliği hakkındaki teklif.

17. Kuyuönü HES Tesisinin maliyetinin finansmanını sağlamak amacı kredi kullanımı hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

18. 2019 Yılı Bütçesinde birimler arası ödenek aktarma hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

19. Doğanyol İlçesi, Gökçe Mahallesi 109 ada 5 nolu parsel malikinin, parselini, mezarlık alanı olarak kullanılmak şartıyla Büyükşehir Belediyesine bağışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

20. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan 330 adet Bilboard, 250 adet Raket ve Otobüs Durağı ile 15 adet Megalightın Açık Teklif Usulü ile 5 yıllığına kiralanıp-kiralanmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

21. Pütürge İlçesi, Taşbaşı, Köylü, Hatip ve Ağalar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

22. Hekimhan ilçesi sınırları içerisinde İller Bankası tarafından ihale edilen 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

 

 

İ  L    N

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Mayıs ayı toplantısını 08.05.2019 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                                            Selahattin GÜRKAN
                                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM

1. 19 Nisan 2019 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
2. Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde 2018/91 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
3. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2018 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan Sürgü Mah.1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
4. Darende ilçesi Heyiketeği, Hacıderviş, İbrahimpaşa, Nadir, Sandıkkaya, Gökyar, Zaviye ve Sungur Mahallerini kapsayan yaklaşık 550 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
5. 20.06.2018 tarih, 415 sayılı meclis kararı ile onaylanan Doğanşehir ilçesi, Erkenek Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
6. Darende ilçesi Nadir,Mehmetpaşa,Sayfiye,Kılıçbağı,Beybağı ve Günpınar Mahallelerini kapsayan  1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
7. Malatya İdare Mah.nin kararına istinaden, Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mah. sınırları içerisinde bulunan 5568 adanın güneyinde bulunan park alanının bir kısmının ve taşıt yolunun kaldırılarak Konut Alanı olarak planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
8. Yeşilyurt ilçesi Gedik Mah.200 ada 63 nolu parsel ve çevresini kapsayacak şekilde hazırlanan ve 2018/708 sayılı meclis kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
9. Arapgir ilçesi, Hezenek, Yukarı Çörenge, Yukarı Yenice ve Cömertli Mahallelerini kapsayan  Güney Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Arguvan İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Battalgazi ilçesi, Hacıabdi Mahallesi 702 ada 152 nolu parselde, yapı yoğunluğu sabit kalmak ve zemin katı otopark olarak kullanılması şartı ile ön ve yan bahçe mesafeleri değiştirilmeden Ayrık nizam 5 katın Ayrık nizam 6 kat olarak değiştirilmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 531 ada 7 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi 3364 ada 10 nolu parsele Turizm Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14. Yeşilyurt ilçesi, Gündüzbey Mahallesi 184 ada 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15. Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mah.43 ada 135 nolu parselin Ayrık-ikiz Nizam 3 kat Konut Alanı olan imar planının Ayrık Nizam 4 kat olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16. Doğanyol ilçesi, Çolak ve İshak Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 827, 828, 841, 842, 1485 nolu, 135 ada 1 ve 49 nolu, 139 ada 1 nolu, 141 ada 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17. Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi 93 ada 84 nolu parsel ile tevhidine olanak sağlanabilmesi için, 93 ada 78 nolu parselin Bitişik Nizam 4 kata imarlı TİCK olarak değiştirilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18. Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

19. İsim değişikliği hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

20. Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

21. Mahkeme iptal kararı sonrasında hazırlatılan Bostanbaşı Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

22. Battalgazi İlçesi Hanımınçiftliği ve Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık 1000 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

23. Battalgazi ilçesine ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

24. Battalgazi İlçesi, Tandoğan Mahallesi’nde yaklaşık 42 hektarlık alana ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

25. Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde yaklaşık 500 hektarda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve İlave Nazım İmar Planında değişikliğe gidilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

26. Akçadağ ilçesi, Muratlı Mahallesi 127 ada 34 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.