Mehmet TÜRKMEN
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

Özgeçmiş…

Gelirler Şube Müdürlüğü

Abdulkadir EKİCİ

Gelirler Şube Müdürü

Giderler Şube Müdürlüğü

Hatice ÖKTEM

Giderler Şube Müdürü

Strateji, Bütçe ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Strateji, Bütçe ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü