Malatya Büyükşehir Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını askıya çıkardı