İNSANLARA HİZMET ETME ANLAYIŞIYLA GÖREVLERE TALİP OLDUM