İsmail NACAR

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

1963 yılında Kuluncak ilçesinde doğan İsmail NACAR, ilk ve orta okulu Kuluncak’ta, Lise eğitimini Darende’de ve yüksek eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümünde tamamladı. 

1985 yılında Kuluncak Belediyesinde Başkatip olarak memuriyete başladı,  1990 yılında Yazı İşleri Müdürlüğüne atandı.  Kuluncak Belediyesinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmakta iken Malatya Belediyesine naklen atandı. Malatya Belediyesinde sırası ile Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Araştırma ve Planlama Müdürlüğü, Otobüs ve Soğuk Hava İşletme Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu.

6360 Sayılı Yasa ile oluşan Malatya Büyükşehir Belediyesinde kurucu Genel Sekreter Vekilliği, Genel Sekreter Yardımcılığı Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra halen İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca ilimizde kurulu bulunan Malatya Belediyeler Birliği Birlik Müdürlüğü görevini ikinci görev olarak yürütmektedir. 

Yerel yönetimler ile ilgili yurt içi ve yurtdışında düzenlenen birçok eğitim semineri, konferans, panel, çalıştay, inceleme programlarına katılmıştır. 

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Abdulvahap TOKMAK
İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü

1975 yılında Malatya’da doğdu. İlkokulu Malatya Ziya Gökalp ilkokulunda, orta ve lise eğitimini Malatya Kubilay Lisesinde tamamlandı. İnönü üniversitesi otomotiv, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yerel Yönetimler, Sosyoloji ve Adalet bölümlerinden mezun oldu. Yüksek lisans  eğitimini Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

2000-2004 tarihleri arasında Malatya Belediyesinde alt yapısını oluşturarak sırasıyla Ruhsat ve Sosyal Yardımlaşma Biriminin kuruluşunda ve faaliyetini yürütmekte görev aldı.

2004-2014 tarihleri arasında Malatya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.  Belediyenin Norm Kadro çalışmalarında bulundu.  İnsan kaynağı planlama çalışmalarını sürdürdü.

2014 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi  İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevine atandı. İnsan Kaynakları ve yerel yönetimle ilgili birçok eğitim, konferans ve çalıştaylara katıldığı gibi bir kısım hizmetiçi eğitim programlarının koordinasyon görevlerini yaptı.

Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Erdal AKKUŞ

Maaş Tahakkuk Şube Müdürü

1984 yılında Malatya’da doğan Erdal AKKUŞ, İlkokulu Malatya Beydağı ilkokulunda, orta ve lise eğitimini Yusuf Kenan Lisesi’nde tamamladı. 2008 yılında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yerel Yönetimler bölümünü, 2010 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı Harita Müdürlüğünde sırasıyla Evrak Kayıt Şefliği, İdari İşler ve Arge Şefliklerinde 5 yıl görev yaptı. 2013 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesine naklen atanarak, Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü emrinde 25.10.2016 tarihine kadar Bilgisayar İşletmeni kadrosunda bu tarihten sonra Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavını kazanarak Şef kadrosunda görev yapmıştır. 28.09.2017 tarihinde Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü görevine getirilmiştir. İdari ve Mali mevzuat kapsamında sertifikaları bulunan AKKUŞ evli ve 2 çocuk babasıdır.

İştirakler Personel Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Mustafa Kemal AYCAN
İştirakler Personel Koordinasyon Şube Müdürü

1984 yılında Malatya’da doğan Mustafa Kemal AYCAN; İlkokulu Mustafa Kemal ATATÜRK İlkokulunda, Ortaokulu Hasan Varol Ortaokulunda ve lise Eğitimini Hüseyin Kölük Anadolu Ticaret Lisesinde tamamladı. 2004 yılında İnönü Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama bölümünü, 2010 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü ve 2021 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. 2006 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı ile 2007 yılı Şanlıurfa Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğüne atandı, 2008 yılında Hekimhan Kaymakamlığında İlçe Nüfus Müdürlüğü ve İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yaptı. 2009 Yılında Malatya Büyükşehir Belediyesine naklen atanarak Belediyemiz bünyesinde; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde Bilgisayar İşletmeni ve 2014 yılında MASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında Şef olarak görev yaptı. 15.01.2018 tarihinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı İştirakler Personeli Koordinasyon Şube Müdürlüğü görevine getirilmiş olup halen bu görevi yürütmektedir. Aynı zamanda İnönü Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası ilişkiler ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapmaktadır.  İdari ve Mali mevzuat kapsamında sertifikaları bulunmakta olup aynı zamanda Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahiptir.