2021 YILI MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA KOMİSERİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN BAŞVURU İLAN HÜKÜMLER

 

 

GÖREVDE YÜKSELME  MÜNHAL BULUNAN KADROLAR

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

AÇIKLAMA

9935

 

GİH

 

Zabıta Komiseri

 

3

 

5

 

Kadro İhtiyacı

 

 

 

Zabıta Komiseri Atanma ve Başvuru Şartları:

 

1) En az lise mezunu olmak,

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta memuru olarak çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

5) Kadro durumu elverişli olmak,

şartları aranır.

(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır.

 

 

 

 

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ

 

 

Zabıta personelinin görevde yükselme eğitimi ve sınavı İnönü Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olup; eğitim, Hukuk Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ek Amfi Bloğunda yapılacaktır.

 (1) Eğitim programı, günde yedi saat olmak üzere iki hafta olarak düzenlenecektir. Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, sunulan mazeretin kabul görülmesi şartıyla en fazla 10 ders saati kadar mazeret izni verilebilir.

(2) Görevde yükselme eğitimi Zabıta Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki konuları kapsayacak şekilde ve anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır.

(3) Görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlayanlar sınava katılmaya hak kazanırlar.

(4) Sınavda başarılı sayılmak için adayların 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

 

 

 

 

                                              2021 YILI SINAV TAKVİMİ

Başvuruların Alınması

01.11.2021 – 05.11.2021

Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi

08.11.2021 – 12.11.2021

Eğitime Girmeye Hak Kazananların İlanı ve İtiraz Süresi

15.11.2021 – 19.11.2021

Görevde Yükselme Eğitim Başlangıç ve Bitişi

22.11.2021 – 03.12.2021

Görevde Yükselme Sınav Tarihi ve Saati

08.12.2021 / Saat 14:00

Sınav Yeri

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina

Sınav Sonuçlarını Açıklanması ve İlanı

13.12.2021 – 17.12.2021

Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi

20.12.2021-24.12.2021

Sınav Sonuçlarına göre Kazanan Listesinin Duyurulması

27.12.2021

 

2021 YILI MALATYA BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE ÇAVUŞU GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN BAŞVURU İLAN HÜKÜMLERİ

 

 

GÖREVDE YÜKSELME  MÜNHAL BULUNAN KADROLAR

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

AÇIKLAMA

9900

9900

9900

9900

GİH

GİH

GİH

GİH

İtfaiye Çavuşu

İtfaiye Çavuşu

İtfaiye Çavuşu

İtfaiye Çavuşu

3

4

5

6

6

1

6

2

Kadro İhtiyacı

Kadro İhtiyacı

Kadro İhtiyacı

Kadro İhtiyacı

 

 

İtfaiye Çavuşu Kadrosuna Atanma ve Başvuru Şartları:

1) En az lise mezunu olması,

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

5) Kadro durumu elverişli olmak

gerekir.

(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının itfaiye teşkilatında geçmiş olması şarttır.

 

 

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ

 

İtfaiye personelinin görevde yükselme eğitimi ve sınavı İnönü Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olup; eğitim, Hukuk Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ek Amfi Bloğunda yapılacaktır.

 (1) Eğitim programı, günde yedi saat olmak üzere iki hafta olarak düzenlenecektir. Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, sunulan mazeretin kabul görülmesi şartıyla en fazla 10 ders saati kadar mazeret izni verilebilir.

(2) Görevde yükselme eğitimi İtfaiye Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki konuları kapsayacak şekilde ve anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır.

(3) Görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlayanlar sınava katılmaya hak kazanırlar.

(4) Sınavda başarılı sayılmak için adayların 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

 

 

 

 

 

 

2021 YILI SINAV TAKVİMİ

 

 

 

Başvuruların Alınması

01.11.2021 – 05.11.2021

Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi

08.11.2021 – 12.11.2021

Eğitime Girmeye Hak Kazananların İlanı ve İtiraz Süresi

15.11.2021 – 19.11.2021

Görevde Yükselme Eğitim Başlangıç ve Bitişi

22.11.2021 – 03.12.2021

Görevde Yükselme Sınav Tarihi ve Saati

08.12.2021 / Saat 14:00

Sınav Yeri

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina

Sınav Sonuçlarını Açıklanması ve İlanı

13.12.2021 – 17.12.2021

Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi

20.12.2021-24.12.2021

Sınav Sonuçlarına göre Kazanan Listesinin Duyurulması

27.12.2021

 2021 YILI MALATYA BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE ÇAVUŞU GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN BAŞVURU İLAN HÜKÜMLERİ

GÖREVDE YÜKSELME  MÜNHAL BULUNAN KADROLAR

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

AÇIKLAMA

9900

9900

9900

9900

GİH

GİH

GİH

GİH

İtfaiye Çavuşu

İtfaiye Çavuşu

İtfaiye Çavuşu

İtfaiye Çavuşu

3

4

5

6

6

1

6

2

Kadro İhtiyacı

Kadro İhtiyacı

Kadro İhtiyacı

Kadro İhtiyacı

İtfaiye Çavuşu Kadrosuna Atanma ve Başvuru Şartları:

1) En az lise mezunu olması,

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

5) Kadro durumu elverişli olmak gerekir.

(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının itfaiye teşkilatında geçmiş olması şarttır. 

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ

İtfaiye personelinin görevde yükselme eğitimi ve sınavı İnönü Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olup; eğitim, Hukuk Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ek Amfi Bloğunda yapılacaktır.

 (1) Eğitim programı, günde yedi saat olmak üzere iki hafta olarak düzenlenecektir. Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, sunulan mazeretin kabul görülmesi şartıyla en fazla 10 ders saati kadar mazeret izni verilebilir.

(2) Görevde yükselme eğitimi İtfaiye Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki konuları kapsayacak şekilde ve anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır.

(3) Görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlayanlar sınava katılmaya hak kazanırlar.

(4) Sınavda başarılı sayılmak için adayların 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

2021 YILI SINAV TAKVİMİ

Başvuruların Alınması

20.09.2021-24.09.2021

Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi

27.09.2021 – 01.10.2021

Eğitime Girmeye Hak Kazananların İlanı ve İtiraz Süresi

04.10.2021-08.10.2021

Görevde Yükselme Eğitim Başlangıç ve Bitişi

11.10.2021 – 22.10.2021

Görevde Yükselme Sınavı

05.11.2021

Sınav Sonuçlarını Açıklanması

11.11.2021

Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi

12.11.2021 – 19.11.2021

Sınav Sonuçlarına göre Kazanan Listesinin Duyurulması

22.11.2021

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

İTFAİYE ÇAVUŞU KADROSU İÇİN

A-     T.C ANAYASISI

·         1) Genel esaslar,

·         2) Temel haklar ve ödevleri

·         3) Devletin temel organları,

 

B-      ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ, MİLLİ GÜVENLİK

C-     657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT,

D-      TÜRKÇE DİL BİLGİSİ VE YAZIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR,

E-       HALKLA İLİŞKİLER VE DAVRANIŞ KURALLARI,

F-       MESLEKİ TEMEL EĞİTİM;

1) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

3) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu,

4) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve mevzuatı,

5) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve mevzuatı,

6) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

7) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

8) İtfaiyenin tarihçesi ve bu Yönetmelik,

9) İlk yardım, arama ve kurtarma teknikleri,

(2) BU MEVZUATA EK OLARAK İTFAİYEYİ İLGİLENDİREN HER TÜRLÜ KANUN, YÖNETMELİK VE YENİ ÇIKACAK YASALAR DA DİKKATE ALINARAK, İHTİYACA GÖRE EĞİTİM PROGRAMLARINDA DÜZENLEME YAPILABİLİR.

(3) AYRICA İTFAİYE AMİRLİĞİ VE DAHA ÜST KADROLARA ATANACAKLAR, ZAMAN YÖNETİMİ, KARAR VERME TEKNİKLERİ, TOPLANTI YÖNETİMİ, LİDERLİK, PERFORMANS YÖNETİMİ VE DENETİMİ, STRATEJİK PLANLAMA VE KRİZ YÖNETİMİ GİBİ KONULARDA DA EĞİTİME TABİ TUTULUR.

(4) EĞİTİM PROGRAMININ % 60’I MESLEKİ TEMEL EĞİTİM KONULARINDAN OLUŞTURULUR.

2021 YILI MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA KOMİSERİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN BAŞVURU İLAN HÜKÜMLER

GÖREVDE YÜKSELME  MÜNHAL BULUNAN KADROLAR

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

AÇIKLAMA

9935

GİH

Zabıta Komiseri

3

5

Kadro İhtiyacı

Zabıta Komiseri Atanma ve Başvuru Şartları:

1) En az lise mezunu olmak,

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta memuru olarak çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

5) Kadro durumu elverişli olmak,

şartları aranır.

(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır.

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ

Zabıta personelinin görevde yükselme eğitimi ve sınavı İnönü Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olup; eğitim, Hukuk Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ek Amfi Bloğunda yapılacaktır.

(1) Eğitim programı, günde yedi saat olmak üzere iki hafta olarak düzenlenecektir. Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, sunulan mazeretin kabul görülmesi şartıyla en fazla 10 ders saati kadar mazeret izni verilebilir.

(2) Görevde yükselme eğitimi Zabıta Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki konuları kapsayacak şekilde ve anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır.

(3) Görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlayanlar sınava katılmaya hak kazanırlar.

(4) Sınavda başarılı sayılmak için adayların 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

                                              2021 YILI SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuruların Alınması

20.09.2021 – 24.09.2021

Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi

27.09.2021 – 01.10.2021

Eğitime Girmeye Hak Kazananların İlanı ve İtiraz Süresi

04.10.2021-08.10.2021

Görevde Yükselme Eğitim Başlangıç ve Bitişi

11.10.2021 – 22.10.2021

Görevde Yükselme Sınavı

05.11.2021

Sınav Sonuçlarını Açıklanması

11.11.2021

Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi

12.11.2021 – 19.11.2021

Sınav Sonuçlarına göre Kazanan Listesinin Duyurulması

22.11.2021

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

1-

ZABITA KOMİSERİ KADROSU İÇİN

 

 

 

A-     T.C ANAYASISI

·         1) Genel esaslar,

·         2) Temel haklar ve ödevleri

·         3) Devletin temel organları,

B-      ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ, MİLLİ GÜVENLİK

C-     657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT,

D-      TÜRKÇE DİL BİLGİSİ VE YAZIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR,

E-       HALKLA İLİŞKİLER VE DAVRANIŞ KURALLARI,

F-       MESLEKİ TEMEL EĞİTİM;

1) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

3) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili mevzuat,

4) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat,

5) 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun,

6) 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat,

7) 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve ilgili mevzuat,

8) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat,

9) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat,

10) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat,

11) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,

12) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

13) Belediye zabıtasının tarihçesi ve bu Yönetmelik,

(2) BU MEVZUATA EK OLARAK ZABITAYI İLGİLENDİREN HER TÜRLÜ KANUN, YÖNETMELİK VE YENİ ÇIKACAK YASALAR DA DİKKATE ALINARAK, İHTİYACA GÖRE EĞİTİM PROGRAMLARINDA DÜZENLEME YAPILABİLİR.

(3) AYRICA ZABITA AMİRLİĞİ VE DAHA ÜST KADROLARA ATANACAKLAR, ZAMAN YÖNETİMİ, KARAR VERME TEKNİKLERİ, TOPLANTI YÖNETİMİ, LİDERLİK, PERFORMANS YÖNETİMİ VE DENETİMİ, STRATEJİK PLANLAMA GİBİ KONULARDA DA EĞİTİME TABİ TUTULUR.

(4) EĞİTİM PROGRAMININ %60’I MESLEKİ TEMEL EĞİTİM KONULARINDAN OLUŞTURULUR.