ÖSYM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN 2023 EKPSS SONUCUNA GÖRE BELEDİYEMİZ KADROLARINA ATANMAYA HAK KAZANANLARA İLİŞKİN DUYURU

ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2023/1 EKPSS sonucuna göre Belediyemiz kadrosuna yerleştirilen adayların istenilen belgeleri 28/04/2023 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya posta yolu ile Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına ulaştırması gerekmektedir. Söz konusu belgelerin posta yolu ile gönderilmesi durumunda Belediyemize ulaşıp ulaşmadığı bilgisi aşağıda belirtilen irtibat numaralarından teyit edilebilir. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Not: Belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirmeyenlerin veya şartları tutmayanların atanma işlemlerine başlanmayacaktır.

Duyurulur.

 Adres:
İnönü Mah. İnönü Cad. No: 182  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Yeşilyurt / MALATYA

İletişim:

0422 377 11 81
0422 377 11 84
0422 377 11 88
0422 377 11 89

İstenilen Belgeler:
1. Yerleştirme Sonuç Belgesi
2. Dilekçe (Belge ektedir)
3. Atama taahhüt ve başvuru formu (Belge ektedir)
4. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Kayıt Örneği (Barkotlu)
5. Öğrenim belgesinin onaylı örneği
6. Ortaöğrenim belgesinin onaylı örneği (Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanlar için)
7. 4 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş)
8. Erkek adaylar için; Askerlik Durum Belgesi (Askerlik hizmetini yerine getirmiş olanlar için Terhis Belgesi)
9. Adli sicil belgesi
10. “Erişkinler için Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu,
11. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ilgili kurumdan alınacak onaylı hizmet belgesi

Duyuru’nun Dokümanları

ÖSYM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KPSS 2022/2 TERCİHLERİ SONUCUNA GÖRE BELEDİYEMİZE YERLEŞMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN DUYURU

KPSS 2022/2 tercihleri sonucu belediyemize yerleşmeye hak kazanan adaylar için istenen belgeler ve şartlar aşağıya çıkarılmıştır.

Belediyemize yerleşmeye hak kazanan adaylardan, istenen belgeleri eksiksiz tamamlayarak 01/02/2023 tarihi saat 17:00 mesai bitimine kadar İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:182 A Blok Kat:3 Merkez/MALATYA adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla (iadeli taahhütlü) başvurmaları gerekmektedir.

17/04/2021 tarih ve 31457 sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  7315  sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun; 3. maddesi gereğince Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması sonucunda 657 Sayılı DMK’nın 48.maddesinde belirtilen genel şartları sağlaması neticesinde atamaları yapılacaktır.

Not: Belgelerde eksik veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atanma işlemleri yapılmayacaktır.

Duyurulur.

Adres: İnönü Mah. İnönü Cad. No: 182  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Yeşilyurt / MALATYA

İletişim:
0422 377 11 84
0422 377 11 88

İstenilen Belgeler:

 1. KPSS Sonuç Belgesi
 2. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi
 3. Başvuru Dilekçesi (Ek 1 )
 4. Atama taahhüt ve başvuru formu (Ek 2)
 5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Kayıt Örneği (Barkotlu)
 6. Öğrenim belgesinin onaylı örneği(E-Devlet veya Noter Tasdikli)
 7. 6 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş)
 8. Erkek adaylar için; Askerlik Durum Belgesi (Askerlik hizmetini yerine getirmiş olanlar için Terhis Belgesi)
 9. Adli sicil belgesi
 10. Sağlık Kurulu raporu (Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinden) ÖSYM KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçlarının, ilan tarihinden sonra alınan sağlık kurulu raporları geçerlidir. Kurul raporu “Devlet memuru olmasında sakınca bulunmamaktadır” ibareli olacaktır.
 11. Özel koşul belirten bir kadro tercih edilmişse adayın özel koşul taşıdığını belirten belge (Örnek: Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni için MEB Onaylı Sertifika vb.)
 12. Özgeçmiş (Ek 3 )
 13. Daha Önce Memuriyet Hizmeti Olanların Hizmet Belgesi

 

GÖREVDE YÜKSELME MÜNHAL BULUNAN KADROLAR

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

AÇIKLAMA

5050

5050

6835

GİH

GİH

GİH

Şube Müdürü

Şube Müdürü

Şef

1

3

3

3

2

5

Fakülte Mezunu

Fakülte Mezunu

En az ön lisans mezunu

 

Şube Müdürü Kadrosuna Atanma ve Başvuru Şartları:

 • 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak.
 • Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu
 • Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve

güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’inin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak.

 • İlan edilen kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak.

Şef Kadrosuna Atanma ve Başvuru Şartları:

 • En az iki yıllık yüksekokul mezunu
 • Son müracaat tarihi itibarıyla Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri

Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’inin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak.

 • 3 dereceli Şef kadrosuna atanabilmek için 657 sayılı DMK’nun 68’inci maddesinin (B) bendinde      belirtilen atanma şartlarını taşımak.
 • İlan edilen kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak.

2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ

İlan Yayımlanması

06.01.2023

Başvuru Son Tarih

01.02.2023

Sınav konuları için tıklayınız..

Ödül                                                                           Adı Soyadı                                                     Fotoğraf No:/Adı                                  Şehir

Birincilik

Rıza Parlak

Arguvan

Malatya

İkincilik

Fatih Aras Güleç

Battalgazi

Malatya

Üçüncülük

Mehmet Balta

Mepal

Kayseri

Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü

Güray Kuzu

DedeKorkut

Malatya

Yeşilyurt Belediyesi Özel Ödülü

Hicran Akyürek

 

Kayseri

Battalgazi Belediyesi Özel Ödülü

İbrahim Şimşek

Aslantepe Hüyüğü

Gaziantep

Kale Belediyesi Özel Ödülü

Erkan Nikos

Kale

Samsun

Arapgir Belediyesi Özel Ödülü

İdris Değişgeç

Taşköprü

Bingöl

Akçadağ belediyesi Özel ödülü

Güray Kuzu

İlaçlama

Malatya

İnönü Üniversitesi özel ödülü

Ebubekir Bürçün

 

Bingöl

Mansiyon-1

Ahmet Aslan

Arapgir

Kahramanmaraş

Mansiyon-2

Mehmet kaçmaz

Pütürge

Malatya

Mansiyon-3

Kadir Yılmaz

 

Nevşehir

Malatya Ticaret Borsası Özel Ödülü

Bilal Eskioğlu

 

Diyarbakır

ÖSYM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 EKPSS SONUCUNA GÖRE BELEDİYEMİZ KADROLARINA ATANMAYA HAK KAZANANLARA İLİŞKİN DUYURU

ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2022 EKPSS sonucuna göre Belediyemiz kadrosuna yerleştirilen adayların istenilen belgeleri 08/04/2022 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya posta yolu ile Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına ulaştırması gerekmektedir. Söz konusu belgelerin posta yolu ile gönderilmesi durumunda Belediyemize ulaşıp ulaşmadığı bilgisi aşağıda belirtilen irtibat numaralarından teyit edilebilir. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Not: Belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirmeyenlerin veya şartları tutmayanların atanma işlemlerine başlanmayacaktır.
Duyurulur.

 Adres:
İnönü Mah. İnönü Cad. No: 182  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Yeşilyurt / MALATYA
İletişim:

0422 377 11 81
0422 377 11 84
0422 377 11 88
0422 377 11 89

İstenilen Belgeler:
1. Yerleştirme Sonuç Belgesi
2. Dilekçe (Belge ektedir)
3. Atama taahhüt ve başvuru formu (Belge ektedir)
4. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Kayıt Örneği (Barkotlu)
5. Öğrenim belgesinin onaylı örneği
6. Ortaöğrenim belgesinin onaylı örneği (Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanlar için)
7. 4 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş)
8. Erkek adaylar için; Askerlik Durum Belgesi (Askerlik hizmetini yerine getirmiş olanlar için Terhis Belgesi)
9. Adli sicil belgesi
10. “Erişkinler için Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu,
11. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ilgili kurumdan alınacak onaylı hizmet belgesi

 1. Güvenlik Soruşturması  Formu (Form eksiksiz doldurulup imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) (Belge ektedir)

Duyuru’nun Dokümanları