ESNAFA GIDA SATIŞINDA UYMASI GEREKEN KURALLAR ANLATILDI