Entegre Politikamız

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak:

Kurumsal faaliyetler kapsamında; milli, manevi değerlerine ve inançlarına saygı duyan yönetim anlayışıyla, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri Malatya’mızda vatandaş ve çalışan memnuniyetini yasal mevzuat şartlar ve Entegre Yönetim Sistemi koşulları çerçevesinde en üst düzeye çıkarmaktır.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Kalite yönetim sisteminin etkin ve verimli kullanımını sağlamak ve yüksek kalite standartlarında hizmet sunmak,
  • Kurumumuzdan hizmet alan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini artırmak,
  • Tüm kurumsal ve kişiye özel bilginin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak, yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini güvenli bir şekilde sağlamak.
  • Kurumumuza ait tüm bina ve eklentilerinde gerekli İş Güvenliği önlemlerini alarak, çalışanlarımıza ve kurumumuzdan hizmet alan tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenli hizmet ortamları sunmak. İş güvenliği konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirerek kurumumuzda İş Güvenliği kültürünü kazandırmak,
  • Kurum tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde çevre ile uyumlu, çevre kirliliğinin en aza indirildiği, atıkların bertaraf edildiği, yenilenebilir enerji kaynakları ile teknolojik çevreci yeni sistemleri kullanmak, çalışanlarımızı ve tüm vatandaşları bilinçlendirmek, farkındalığı artırmak ve tüm hizmet faaliyetlerimizde çevreci bir yaklaşım sergileyerek doğa ve çevre sevgisini kazandırmak,
  • Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak uygulanmakta olan hizmet ve faaliyetlerde EYS Standartları gereği risk bazlı düşünerek planlı ve programlı çalışmalar oluşturmak. Plan ve programlara uygun gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde tespit edilen risklerin bertaraf edilmesi ve gerekli önlemleri zamanında alarak, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,

Yönetim sistemlerini, bir bütün olarak kurumsal tüm hizmetlerimizde etkin ve verimli kullanarak, tüm çalışanlarımıza Kalite bilincini kazandırmayı, sürekli iyileştirme ile yenilikçi ve gelişime açık olarak sürdürülebilir, etkin, verimli ve başarılı hizmet sunmayı taahhüt ederiz.