DOĞU KOLEKTÖRÜ KAPSAMINDA 10 KİLOMETRELİK HAT TAMAMLANDI