Mustafa SAYIN
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı