İsmail NACAR
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı
1963 yılında Kuluncak ilçesinde doğan İsmail NACAR, ilk ve ortaokulu Kuluncak'ta, Lise eğitimini Darende'de ve yüksek eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümünde tamamladı.
1985 yılında Kuluncak Belediyesinde Başkâtip olarak memuriyete başladı, 1990 yılında Yazı İşleri Müdürlüğüne atandı. Kuluncak Belediyesinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmakta iken Malatya Belediyesine naklen atandı. Malatya Belediyesinde sırası ile Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Araştırma ve Planlama Müdürlüğü, Otobüs ve Soğuk Hava İşletme Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu.
6360 Sayılı Yasa ile oluşan Malatya Büyükşehir Belediyesinde kurucu Genel Sekreter Vekilliği, Genel Sekreter Yardımcılığı Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra halen İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca ilimizde kurulu bulunan Malatya Belediyeler Birliği Birlik Müdürlüğü görevini ikinci görev olarak yürütmektedir.
Yerel yönetimler ile ilgili yurt içi ve yurtdışında düzenlenen birçok eğitim semineri, konferans, panel, çalıştay, inceleme programlarına katılmıştır.