Category: Duyuru

‘’RENKLERLE CUMHURİYET’’ İSİMLİ RESİM YARIŞMASI

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı, Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü olarak Cumhuriyet’in ilan edilişinin 98. yılı dolayısıyla resim yapma yarışması düzenliyoruz.

Yarışma Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenmektedir. 

‘’RENKLERLE CUMHURİYET’’  isimli yarışmanın içeriği ve şartnamesi dokuz (9) madde olarak aşağıda belirtilmiştir. 

1.YARIŞMANIN KONUSU:

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 98. yılı 

2.YARIŞMANIN AMACI

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 98. yılı dolayısıyla çocukların yapacağı resimler vasıtasıyla bir yönetim şekli olarak cumhuriyete dikkat çekmek, cumhuriyetin önemini vurgulamak ve bu duyguları gelecek kuşaklara taşıyabilmek. Çocuklara resim yapmayı sevdirmek, benimsetmek ve onların yaratıcılıklarını teşvik etmek gibi kazanımlar amaçlanmaktadır. 

3.YARIŞMANIN ŞARTLARI

a)       Yarışmaya Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.

b)      Yarışmaya katılan eserin içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık bulunmamalıdır. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

c)       Her başvuru sahibi yarışmaya en fazla bir eser ile katılabilecektir. Birden fazla eser ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

ç) Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş olması gerekmektedir. 

d)      Yarışmaya katılanlar, katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Malatya Büyükşehir Belediyesine ücretsiz olarak devrettiğini ve bunun için telif ücreti almayacağını taahhüt eder. 

 

 

e)       Yarışmaya gönderilecek eserlerin

       25cm X 35cm boyutundaki resim kâğıtlarına

       Sulu boya

       Pastel boya

veya

       Guaj boya ile yapılmış şekilde hazırlanmış olması gerekir.

f)       Eserlerin ön yüzünde isim veya imza bulunmayacaktır. Eserin arka yüzünde ise okul adı, sınıf ve ad/soyad bilgileri yer almalıdır. Ayrıca ekte gönderilmiş olan katılım formunun öğrenci tarafından doldurulması gerekir.

g)      Eserler; Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğüne okul idarelerince toplu olarak en geç 25 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar teslim edilmelidir.

ADRES: Koyunoğlu Mahallesi, İnönü Caddesi, No:189 (Malatya Büyükşehir Belediye binası karşısı)

ğ)   Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yarışmaya katılan eserle ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir. 

h)      Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir. 

ı) Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına aittir. 

i)        Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

 

4.YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Yarışmaya katılacak eserlerde tema; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, cumhuriyetin getirdiği kazanımlar, cumhuriyetin önemi vb. olmalıdır. Eserlerin bu şartnamede belirtilen hususlara uygun olması gerekir.  Yarışmaya katılacak eser, herhangi bir mecra ya da dijital platformlardan alınmamış olmalı, tamamen çizerine ait olmalıdır. Katılımcılar yarışmaya daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış eseri ile katılmalıdırlar. Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birine aksi bir durum tespit edilirse, eserler hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı kalacaktır, eğer katılımcı ödül aldıysa ödülü geri alınacaktır. Alıntı eser sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Puanlamada eserlerdeki temaya uygunluk, temayı yansıtabilme, perspektif, renk uyumu, kalem veya fırça kullanımındaki nitelikler vb. özellikler dikkate alınacaktır. 

5. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya katılan eserlerin okul idarelerince toplu olarak en geç 25 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Değerlendirmeler jüri üyelerinin tümünün katılımıyla 26/27 Ekim 2021 tarihlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde (MABESEM) yapılacaktır.

 

 6. YARIŞMA SEÇİÇİ KURUL ÜYELERİ (JÜRİ)

Seçici Kurul, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendireceği görsel sanatlar dalından üç (3) öğretmen ile görsel sanatlar alanında uzman MABESEM’de görev yapan bir (1)  görevliden oluşacaktır. Değerlendirmelerde gizlilik esas alınacaktır. Seçici Kurul üyelerinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez. Seçici Kurul, üyelerin tümünün katılımıyla 26/27 Ekim 2021 tarihlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde (MABESEM) toplanarak değerlendirme yapacak, ödül almaya hak kazanan eserleri belirleyecektir.

 

 

7. ÖDÜLLER

Birinciye bisiklet

İkinciye tablet

Üçüncüye akıllı saat 

8. DİĞER HUSUSLAR:

Yarışma şartnamesi, Belediyemiz web sitesinden temin edilebilir. Malatya Büyükşehir Belediyesi ödül alan eserleri afiş, katalog, broşür gibi çalışmalarda kullanma hakkına sahip olacaktır. Yarışmaya katılan bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Malatya Büyükşehir Belediyesinin kararları geçerlidir.                           

 

 

RENKLERLE CUMHURİYET YARIŞMASI KATILIM FORMU                                                                          Tarih:

 

 

 

 

Adı  Soyadı                         : …………………………………………………………………………………………….  

Doğum  Yeri ve Yılı          : …………………………………………………………………………………………….

Okuduğu Okul                  : …………………………………………………………………………………………….

Bölüm ve Sınıfı                 : …………………………………………………………………………………………….

Telefon                                : ………………………………………… E-posta : ……………………………………  

Eserin Adı                          : …………………………………………………………………………………………….           

 

Okul Müdürü İsim/İmza  :.……………………………………………………………………….

 

 

 

Şartname hükümlerini kabul ediyorum. 

 

İ M Z A          : ………………………………………………..  

 

 

Read More

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı, 13 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’de gerçekleştirilecek. 

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 14.00’de gerçekleştirilecek olan toplantıda,  ağırlıklı olarak İmar maddeleri görüşülecek.  Özellikle ilçeler için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının görüşüleceği toplantıda ayrıca Hekimhan, Kale, Yazıhan, Akçadağ, Darende, Kuluncak ve Arapgir ilçe sınırları içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi statüsü ile birlikte mahalleye dönüştürülen köylere kırsal mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu da görüşülecek.

Read More

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE TBB İŞBİRLİĞİYLE HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENİYOR

 

 

Malatya Büyükşehir Belediyesi, belediyelerdeki hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi için periyodik olarak düzenlediği hizmet içi eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı kuruluşları ile İlçe Belediyesi personellerine yönelik olarak 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenleniyor.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi salonunda 5 gün sürecek olan Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında;  Öfke ve Stres Kontrolü, İkna ve Müzakere Teknikleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, Resmi Yazışma Kuralları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kurumsal Performans Yönetimi, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İmar Uygulamaları, Kişisel Gelişim ve Liderlik, Kişisel İmaj, Kamuda Etik Davranış İlkeleri, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Afet Farkındalık Eğitimi konuları alanlarında uzman eğitimciler tarafından verilecek. 

 

1.      GÜN:  11 Ekim 2021 / Pazartesi

SAAT

KONU – SUNUCU

09.00 – 12.00

Öfke ve Stres Kontrolü, İkna ve Müzakere Teknikleri

TBB Uzmanı Yasemin GÜNGÖR

13.30 – 17.00

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

İ.B.B Satınalma Daire Başkanı Mustafa SÖKMEN

2.      GÜN:  12 Ekim 2021 / Salı

SAAT

KONU – SUNUCU

09.00 – 12.00

4857 Sayılı İş Kanunu

Rekabet Kurulu Kamu Yönetimi Uzmanı Akın ŞİMŞEK

13.30 – 17.00

Resmi Yazışma Kuralları

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi ÇİÇEK

 

3.       GÜN:  13 Ekim 2021 / Çarşamba

SAAT

KONU – SUNUCU

09.00 – 12.00

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

TBB Avukatı Nafiye Yasemin SEZGİN

13.30 – 17.00

Kurumsal Performans Yönetimi

Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Serbay ÖZTÜRK

4.       GÜN:  14 Ekim 2021 / Perşembe

SAAT

KONU – SUNUCU

09.00 – 12.00

 

3194 Sayılı İmar Kanunu ve İmar Uygulamaları

TBB Ayşe ÜNAL

13.30 – 17.00

Kişisel Gelişim ve Liderlik, Kişisel İmaj

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN

5.      GÜN:  15 Ekim 2021 / Cuma

SAAT

KONU – SUNUCU

09.00 – 12.00

 

Kamuda Etik Davranış İlkeleri

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Süleyman GÜNGÖR

13.30 – 16.00

Taşınır Mal Yönetmeliği

TBB Ekonomisti Hayati KARA

16.00 – 17.00

Afet Farkındalık Eğitimi

TBB Uzmanı Ebubekir ŞENGÖZ

 

 

Read More

DUYURU

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Battalgazi İlçesi’nin bazı mahallelerinde planlı su kesintisine gidileceği duyuruldu.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle;

“Battalgazi İlçesi’ne bağlı Başharık, Hasan Varol, Yamaç, Fırat, Çöşnük, Venk, Yıldıztepe, Karaköy, Karatepe, Göller, Bulgurlu, Üniversite, Bağtepe ve Çamurlu mahallerini besleyen içme suyu ana isale hattı üzerinde yapılacak olan bağlantı nedeniyle 12 Eylül 2021 Pazar Günü saat 08.00 ile 16.00 saatleri arasında belirtilen mahallerimize su verilemeyecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları önemle duyurulur.” 

Read More

DUYURU

Büyükşehir Belediyemiz tarafından Restorasyon çalışmaları tamamlanan Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışı 28 Ağustos Cumartesi günü Saat 09.30’da gerçekleştirilecektir.

 

Bilgilerinize rica ederiz. 

Read More

DUYURU

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan kutlama programı öncesinde 27 Ağustos Cuma günü yapılacak olan genel prova nedeniyle törenin yapılacağı; İstasyon Kavşağından itibaren İnönü Caddesi, devamla Mehmet Buyruk Caddesinden Çöşnük Kavşağına kadar olan güzergâh, 09.30 – 11.30 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacaktır.

Sürücülerimizin söz konusu saatler arasında sorun yaşamamaları için başka güzergâhları kullanmaları uygun olacaktır.

Basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Read More

BELEDİYE OTOBÜSLERİ KURBAN BAYRAMININ 1’İNCİ VE 2’İNCİ GÜNÜ ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) veren otobüs ve trambüsler Kurban Bayramının 1. ve 2. günü vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

20 – 23 Temmuz 2021 Tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramının 1. ve 2. günü vatandaşların eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için Belediye otobüsleri tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Pandemi sebebi ile geçtiğimiz Ramazan Bayramında eş dost akraba ziyaretini gerçekleştiremeyen vatandaşlarımızın; Kurban Bayramında bayramlarını mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Kurban Bayramının 1. ve 2. günü araçlarımız tüm hatlarımızda vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecektir” dedi.

 

Ayrıca 19 Temmuz 2021 Pazartesi ‘Arefe’ günü de MOTAŞ tarafından Şehir Mezarlığı ile Alibaba ve Karababa mezarlıklarına ek seferler konulacaktır.

Read More

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ GUMA GÜNÜ TOPLANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2021 yılı Temmuz ayı toplantısını 9 Temmuz Cuma günü gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 14.00’de gerçekleştirilecek olan toplantıda,  ağırlıklı olarak İmar maddeleri görüşülecek.  Özellikle ilçeler için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının görüşüleceği toplantıda ayrıca Hekimhan, Kale, Yazıhan, Akçadağ, Darende, Kuluncak ve Arapgir ilçe sınırları içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi statüsü ile birlikte mahalleye dönüştürülen köylere kırsal mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki imar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu da görüşülecek.

Read More

SU BORCU OLANLARA MÜJDE! YAPILANDIRMA BAŞLADI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 7326 Sayılı Kanun kapsamında su borçlarının yapılandırılmasının başlandığını, peşin ödeme yapıldığında gecikme bedelinde yüzde 90 indirim uygulanacağının müjdesini verdi. MASKİ’ye borcu olan abonelerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılandırma için başvuru yapabileceği duyuruldu.

PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 90 İNDİRİM

Konu ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, 04.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 7326 Sayılı Kanunla 30.04.2021 tarihine kadar birikmiş su borcu bulunan abonelere büyük kolaylık getirildiğini kaydederek, “MASKİ’ye borcu olan abonelerimizin başvurularını almaya başladık. Bu yapılandırmayla; kurumumuza borcu olan abonelerimize peşin ödemede yüzde 90, iki taksit ile ödemesi durumunda yüzde 50, diğer vadeli ödemelerde ise 18 taksite kadar ödeme imkânı sunulmuştur. Vatandaşlarımız, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını yaparak bu imkândan yararlanabilirler. Su borcu olanlar için güzel bir fırsat. Abonelerimizin yapılandırma için kimlik bilgileri ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının alt katında yapılandırma merkezimize ve kırsal ilçelerimizdeki şubelerimize müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi. 

Read More