TARİHİ ESERLERİ İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI OLARAK GÖRÜYORUZ