Hazinemiz Ailemiz - page 1

2014 YILININ LOKOMOTİF PROJESİ
“HAZİNEMİZ AİLEMİZ”
EN BÜYÜK HAZİNE “AİLE”
Toplumu oluşturan en küçük,
ama değer olarak en büyük
olma özelliğini taşır “AİLE”.
Maalesef hızlı bir şekilde
baş gösteren değişim ve
gelişim sürecinde aile ku-
rumu da nasibine düşeni
almış ve olması gere-
ken yerden fersah
fersah uzaklaşmış-
tır. Hayat şartları,
gelecek kaygısı
derken bir de
bakmışız
ki
elimizden ka-
yıp giden sa-
dece aile olma-
mış, aynı zamanda
değerlerimiz, kültü-
rümüz, geleceğimiz
de akıp gitmiş.
“HAZİNEMİZ AİLEMİZ”
NEDEN Mİ?
Yoğun koşturmaların içerisinden sıyrılıp
dışarıdan sakin bir zihinle ailemize ve ailelere
baktığımızda neden “Hazinemiz Ailemiz”de-
diğimizi herkes anlayacaktır.
Zira uzakların yakınlaştığı
bir dünyada yakınlarımıza
uzak olduğumuz aynı
evin içinde birbirimizi
göremediğimiz nitelikli
vakit geçiremediğimiz
bir vakıa.
“HAZİNEMİZ
AİLEMİZ”
M
alatya Kent Konse-
yi Genel Sekreter-
liği tarafından 2014 yılı-
nın lokomotif çalışması
olarak hazırlanan ve ha-
yata geçirilen “Hazine-
miz Ailemiz” projesinin
tanıtımı için ilk olarak
basın mensuplarının da-
vet edildiği bir kahvaltı
programı düzenlendi.
Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu
Toplantı salonunda düzenlenen
kahvaltı programına
Kent Konseyi
Genel Sekreteri Av. Ali Yıldırım,
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hay-
dar Karaduman
, yerel ve ulusal
medya temsilcileri katıldı.
AİLEYİ ANLATMAK
İÇİN YARIŞTILAR
08
02
AİLE YOLUNDA
İLK ADIM
22
04
02
1 2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,...28
Powered by FlippingBook