a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Meclis Gündemi - 2016

 

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Aralık ayı toplantısını 09.12.2016 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                             Şefik ŞENGÜN
                                                                                                            Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili

 

GÜNDEM

 1. 1.2016/565 sayılı kararın düzeltilmesi ve 23 Kasım 2016 tarihli toplantıda alınan karar özetinin okunması ve kabulü.
 2. 2.Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. 3.Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5605 ada 3, 12, 13 nolu parsellere ticaret-konut fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. 4.Yeşilyurt ilçesi Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 nolu parsele Eğitim Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. 5.Hekimhan İlçesi Fatih Mah.175 ada 73 nolu parsele Sanayi Alanı fonksiyonu verilmesi ve güneyinde 10 metrelik imar yolu planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu
 6. 6.Battalgazi ilçesi, Akpınar Mah.1321 ada 15,16 nolu parsellerin Konut+Ticaret Alanı fonksiyonundan "Ticaret Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. 7.Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, 537 ada 6 nolu parsele "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. 8.Arapgir İlçesi, Kılıçlı Mahallesi 139 ada 5 nolu parsele Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması amacıyla hazırlatılan öneri İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. 9.Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, 3780 ada 3 nolu parselin çekme mesafesinin yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. 10.Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, 139 ada 23 nolu parsele "Yaşlı Bakım Evi" fonksiyonu verilmesini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. 11.Yeşilyurt ilçesi Kırlangıç Mah.321 nolu mera parseli ile ilgili olarak 5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında hazırlanan nazım imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. 12.Bostanbaşı Mahallesi 2022 nolu parsele Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesi, Yakınca Mahallesi 496 ada 2 parsele Gelişme Konut Alanı, Park, Ticaret-Turizm, Ticaret-Konut fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. 13.Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 130 ada 1 nolu parsele Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu  verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. 14.Nazım imar planı bulunmayan Pütürge İlçesi, Hatip Mahallesi 201 ada 56, 57, 58, 59 ve 60 nolu parsellerin "Mezarlık Alanı" olarak planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. 15.Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. 16.Darende ilçesi Göllüce Mahallesi 128 ada 1,21,22,24 nolu parsellere "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. 17.Yeşilyurt ilçe sınırları içerisinde tapunun Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesine kayıtlı 580 ada 541 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. 18.Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 170 ada 104 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. 19.Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Ücret Tarifesine Ek Ücret Tarifesi ve 537 sayılı kararla kabul edilen ücret 2 birimin tarifesinde mükerrer yazılan KDV ibaresinin kaldırılması ve Konferans Salonu ücret tarifesinde değişiklik yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 20. 20.Battalgazi İlçesi, Karaköy Mahallesi, 175, 180 ve 328 nolu parsellerde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması amacıyla "Enerji Depolama Alanı" olarak planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. 21.Darende ilçesi Balaban Mahallesi 1207 nolu parselin bir kısmında toplu konut alanı oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 22. 22.Darende ilçesi Sandıkkaya Mahallesi 748 ada 6,7,8,9,10,15,16  nolu parsellerde Küçük Sanayi Alanı yapılmasına yönelik imar planı değişikliği yapılması  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 23. 23.Darende ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi 239 ada 89 nolu parselin, yurt alanı fonksiyonununun Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu olarak değiştirilmesi  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 24. 24.Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 220 ada 2 nolu; 263 ada 1 ve 2 nolu parsellere Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesini ve 7 metrelik imar yolunun açılması ile ilgili imar planı değişikliği yapılması  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 25. 25.Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mah.3339 ada 8 nolu parselde yapı yoğunluğu sabit kalmak şartı ile Yençok=22,00 m.ye çıkarılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 26. 26.Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi 177 ada 5 nolu parselin bir bölümüne Cami Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 27. 27.Battalgazi İlçesi, Dernek Mahallesi 193 ada 35 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 28. 28.Kadro iptal-ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 29. 29.Battalgazi İlçesi, Çamurlu Mahallesi, 4640 ada, 7  nolu parseldeki Büyükşehir Belediyesine ait 5552,29 m²'lik hissenin İmar Uygulama Planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere Battalgazi Belediyesi'ne 25 yıllığına devri hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 30. 30.14 ilde kırkım makinası ve jenaratör dağıtımı hakkındaki Tarımsal İşler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 31. 31.Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 2092 nolu parselin Battalgazi Belediyesi'ne devri hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.
 32. 32.Battalgazi İlçesi Hatunuyu Mahallesi 523 ada 1 nolu ve 526 ada 1 molu parsellerin MASKİ Genel Müdürlüğü'ne devri hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.
 33. 33.2017 yılı için Basın Kartı bedelinin belirlenmesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 34. 34.Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, 4844 ada 10, 11 nolu parsellerin fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 35. 35.Akçadağ, Arguvan ve Pütürge ilçelerine bağlı bazı mahallelerin yerleşik alanı sınırlarının belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

 

  

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Kasım ayı toplantısını 09/11/2016 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                Ahmet ÇAKIR
                                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM

 1. 1.17 Ekim 2016 tarihli toplantıda alınan karar özetinin okunması ve kabulü.
 2. 2.Battalgazi ilçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. 3.Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. 4.Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5605 ada 3, 12, 13 nolu parsellere ticaret-konut fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. 5.Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 690 ada 665 nolu parsele Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. 6.Yeşilyurt ilçesi Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 nolu parsele Eğitim Alanı fonksiyonu  verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. 7.Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi, 5370 ada 9 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. 8.Hekimhan İlçesi Fatih Mah.175 ada 73 nolu parsele Sanayi Alanı fonksiyonu verilmesi ve güneyinde 10 metrelik imar yolu planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu
 9. 9.Battalgazi ilçesi, Akpınar Mah.1321 ada 15,16 nolu parsellerin Konut+Ticaret Alanı fonksiyonundan "Ticaret Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. 10.Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, 537 ada 6 nolu parsele "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. 11.Arapgir İlçesi, Kılıçlı Mahallesi 139 ada 5 nolu parsele Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması amacıyla hazırlatılan öneri İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. 12.Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Ücret Tarifesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 13. 13.Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi Turgut Özal Çocuk Parkı içerisindeki işletmelerin Kültür Etkinlikleri ve Fuarcılık A.Ş'ye 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi ve bir yıllık kira bedelinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 14. 14.Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 157 ada 7 nolu parsele Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesini içeren İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. 15.Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, 3780 ada 3 nolu parselin çekme mesafesinin yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. 16.Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, 139 ada 23 nolu parsele "Yaşlı Bakım Evi" fonksiyonu verilmesini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. 17.Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 814 ada 7, 8 ve 9 nolu numaralı parseller Enerji Depolama Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. 18.Tip Köy Konut Avan Projesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. 19.Battalgazi İlçesi, Eski Malatya Mah.4706,3157,3158,770,4622,4623 nolu parsellerde Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. 20.Yeşilyurt ilçesi Gedik Mah.sınırları içerisinde yer alan 128 ada 8 nolu parsel ve çevresindeki alanda imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. 21.Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mah.Meyvecilik Araştırma Enstitüsü güneyinde yer alan "Cami" alanının Tecde Mah.İsmetpaşa Cad.güneyinde yer alan "Park" alanının bir bölümü (aynı miktar alan) ile yer değiştirmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 22. 22.Arapgir İlçesi,Yukarı Çörenge Mh.770 ada 12,13 nolu parseller,789 ada 1,2 nolu parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 23. 23.Hekimhan İlçesi Yeşilpınar Mahallesi Yerleşik alan ve civarı ile gelişme alanı sınırı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 24. 24.Yeşilyurt ilçesi Kırlangıç Mah.321 nolu mera parseli ile ilgili olarak 5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında hazırlanan nazım imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 25. 25.Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadrolarına yapılan atamaların meclisin bilgisine sunulması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın yazıları.
 26. 26.Meclis üyesi Nevzat KIZILASLAN'n istifasının meclisin bilgisine sunulması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın yazısı.
 27. 27.Yeni oluşturulan birimlerle birlikte Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şemasının güncellenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 28. 28.Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Stratejik Planı hakkındaki Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi ve Encümen Kararı.
 29. 29.Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı hakkındaki Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi ve Encümen Kararı.
 30. 30.Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki Encümen kararı.
 31. 31.Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yeşilyurt, İlçesi, Yaka Mahallesi, 178 ada, 3 nolu parsel Yeni Hal Kompleksi içindeki 2/5 D nolu bağımsız bölümün İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 32. 32.Darende: Günerli,Nurkuyusu, Ağılyazı, Hisarcık, Yenipınar; Yazıhan: Çivril; Doğanşehir: Erkenek( Karadere); Battalgazi: Hisartepe Mahalleleri Kanalizasyon; Akçadağ: Dedeköy; Yazıhan: Çivril Mahalleleri İçmesuyu işlerinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.
 33. 33.Büyükşehir Belediye Meclisinin Darende ilçesi Zaviye Mahallesi 125 ada 47 nolu parsel ile ilgili 16.08.2016 tarih ve 441 sayılı kararında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 34. 34.Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 3996 ada 17 nolu parselin batı yönünde 9,5 metrelik yolun 12 metre olarak değiştirilmesi ve yolun devamının sağlanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 35. 35.Kale İlçesi, Düztarla Mahallesi, 107 ada 16 nolu parsele "Cami" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 36. 36.Bostanbaşı Mahallesi 2022 nolu parsele Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesi, Yakınca Mahallesi 496 ada 2 parsele Gelişme Konut Alanı, Park, Ticaret-Turizm, Ticaret-Konut fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 37. 37.Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 130 ada 1 nolu parsele Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

 

 

  

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

        Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ekim ayı toplantısını 12.10.2016 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

          Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                      Ahmet ÇAKIR
                                                                                                                      Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

1-8 Eylül 2016 tarihli toplantıda alınan karar özetinin okunması ve kabulü.
2-Battalgazi ilçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
3-Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
4-Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi 4309 ada 1 nolu parselin kullanım fonksiyonunun bir kısmının "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
5-Yeşilyurt ilçesi, Konak Mahallesi, 2561 ve 2564 nolu parsellere “Spor Alanı” fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
6-Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5605 ada 3, 12, 13 nolu parsellere ticaret-konut fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
7-Beydağı Kentsel Dönüşüm alanının 3.ve 4.etabını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanın Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
8-Battalgazi ilçesi, Dernek Mahallesi, 193 ada 35 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
9-Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mah.3189 ada 1 ve 2 nolu parseller, 3192 ada 1 ve 2 nolu parseller, 3191 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller ile 941 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
10-Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 690 ada 665 nolu parsele Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
11-Alt yapı çalışmaları esnasında yeraltı fiberoptik kablolara verilen zararın tamirat bedeli ücret tarifesinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
12-Yeşilyurt ilçesi Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 nolu parsele Eğitim Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
13-Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi, 5370 ada 9 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
14-Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mh.4599 ada 7 nolu parselin yapılaşma koşulunun Bitişik Nizam 4 kat, ön bahçe çekme mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
15-Hekimhan İlçesi Fatih Mah.175 ada 73 nolu parsele Sanayi Alanı fonksiyonu verilmesi ve güneyinde 10 metrelik imar yolu planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
16-Malatya Beydağı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etapta, ikinci bir cami alanı, ticari ünitelerin oluşturulması ile taşıt yolunun eğime uygun şekilde düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
17-Battalgazi ilçesi, Akpınar Mah.1321 ada 15,16 nolu parsellerin Konut+Ticaret Alanı fonksiyonundan "Ticaret Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
18-Beydağı Mah.ile birlikte toplam 8 mahalle sınırından geçen ''Gönültaş Caddesi'' isminin; 26.01.2012 tarihinde vatani görevini yaparken trafik kazasında hayatını kaybeden ''Abuzer Gaffar Helvacı Sokağı'' ismi ile değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
19-Battalgazi ilçesi, İskender Mahallesi, (eski 1966 ada, 5 nolu) yeni 4896 ada 4 nolu parseldeki Belediyemiz hissesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
20-Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi, 5583 ada 1 nolu parsel, 5988 ada 1 nolu parsel, Çilesiz Mahallesi 5554 ada 1 nolu parsel ve Uç Mahallesi 2329 ada 1 nolu parseldeki 1.862,17 m²'lik Büyükşehir Belediyesi hissesinin Yeşilyurt Belediyesi adına tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
21-Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt ilçesi, Gedik Mahallesi 409 ada 5 nolu parsel ve Battalgazi ilçesi, İskender Mahallesi 4884 ada, 22 nolu parselin satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
22-Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi, 4140 ada 1 nolu parsel, 4141 ada 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
23-Şeker Fabrikası'nın kuzeyinde Toprak Mahsulleri Ofisinden başlayarak Askeri Lojmanlar mevkiindeki kavşağa kadar demir yolu hattına paralel olacak şekilde 25 metrelik yolun imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
24-2014/268 sayılı Meclis Kararı kabul edilen Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin (Huzur Hakkı ödemeleri ile ilgili) 13.maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortak rapou.
25-Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, 537 ada 6 nolu parsele "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
26-Arapgir İlçesi, Kılıçlı Mahallesi 139 ada 5 nolu parsele Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması amacıyla hazırlatılan "1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
27-Ek Parkmetre Uygulamasının işletme hakkının MOTAŞ'a verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
28-Kadro ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
29-Belediyemizde münhal bulunan 3 dereceli Mühendis kadrosuna karşılık tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek olan Hamdullah ÇAĞLAR'a ödenecek ücretin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
30-Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Ücret Tarifesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
31-Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi Turgut Özal Çocuk Parkı içerisindeki işletmelerin Külür Etkinlikleri ve Fuarcılık A.Ş'ye 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi ve bir yıllık kira bedelinin belirlenmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
32-Hidayet Mahallesi 1813 ada 5 nolu parseldeki Büyükşehir Belediyesi hissesinin 25 yıllığına Battalgazi İlçe Müftülüğü adına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
33-Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 161 ada 6 nolu parselin "Özel Sağlık Tesisi Alanı" olarak planlanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
34-Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 250 ada 2 nolu parsel içerisinde trafo yeri ayrılması ile ilgili İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
35-Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi 350 nolu ada içerisinde kaldırılan imar yolunun yeniden eklemesini içeren İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
36-Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 257 ada 1 nolu parsel içerisinde trafo yeri ayrılması ile ilgili İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
37-Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5567 ada 10 nolu parsel içerisinde trafo yeri ayrılması ile ilgili İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
38-Yeşilyurt  ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 157 ada 7  nolu parsele Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesini içeren İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
39-Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi 57 ada 51 nolu parsele yapılaşma koşulları değişmeden Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesi ile ilgili İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.


İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Eylül ayı toplantısını 08/09/2016 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.                                                                                                                                                                                                                                                 Ahmet ÇAKIR

                                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

1. 16 Ağustos 2016 tarihli toplantıda alınan karar özetinin okunması ve kabulü.
2. Darende İlçesi Kaldırım Mahallesi 20 ada 7 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
3. Battalgazi İlçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
4. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
5. Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi 4309 ada 1 nolu parselin kullanım fonksiyonunun bir kısmının "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
6. Yeşilyurt İlçesi, Konak Mahallesi, 2561 ve 2564 nolu parsellere “Spor Alanı” fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
7. Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5605 ada 3, 12, 13 nolu parsellere ticaret-konut fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
8. Yeşilyurt İlçesi, Samanköy Mahallesi, 171 ada 34 numaralı parselde nazım imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
9. Beydağı Kentsel Dönüşüm alanının 3.ve 4.etabını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanın Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Battalgazi İlçesi, Dernek Mahallesi, 193 ada 35 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

11. Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 4844 ada 10 ve 11 nolu parsellere Ticaret+Konut Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mah.3189 ada 1 ve 2 nolu parseller, 3192 ada 1 ve 2 nolu parseller, 3191 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller, 941 ada 1 nolu parsel, 3191 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. 20016/194 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen M Plaka ile Toplu Taşıma Hakkında Yönetmeliği’ne geçici madde eklenmesi hakkındaki Ulaşım ve Bütçe Komisyonlarının ortak raporu.

14. Yolcu kapasitesi artırım bedeli ücret tarifesi hakkındaki Ulaşım ve Bütçe Komisyonlarının ortak raporu.

15. Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi 2437 nolu parselin 8.607,86 m²’lik kısmının Kültür ve Turizm Bakanlığı adına tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

16. Mülkiyeti Belediyemize ait Akçadağ İlçesi, Kozluca Mah.108 ada, 59 nolu parsel üzerinde bulunan yapının giriş kat ve çekme kat taziye evleri, giriş kat sağ taraf muhtar evi ve çay ocağı olarak kullanmak üzere Kozluca Mah.Muhtarlığına tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu

17. Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi Konak Belediye Çarşısı 3.kat No: 4 ve 5 nolu bağımsız bölümünlerinin kiraya verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

18. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt İlçesi, Yaka Mahallesi 4308 ada 5 nolu parsel üzerindeki Yeşiltepe Galericiler Sitesi içerisindeki J blok zemin 7 nolu bağımsız bölümün satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

19. Arapgir ilçesi Çobanlı Mahallesi 904 ada 1 nolu parsele Kamu Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu ve İdari Hizmet Alanı (Emniyet Alanı) fonksiyonu verilmesini içeren İmar Planı değişiklikleri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

20. Arapgir ilçesi Köseoğlu Mahallesi 664 ada 24 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21. Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 690 ada 665 nolu parsele Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

22. Alt yapı çalışmaları esnasında yeraltı fiberoptik kablolara verilen zararın tamirat bedeli ücret tarifesinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

23. Yeşilyurt ilçesi Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 nolu parsele Eğitim Alanı fonksiyonu verilmesihakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24. Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 3917 ada 1 nolu parseldeimar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25. Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi, 5370 ada 9 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

26. Yeşilyurt İlçesi, Aşağıbağlar Mahallesi, 2044 ada 4 nolu parsele "Ticaret ve Konut" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

27. 2016/257 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen İmar Planı Değişikliklerine İlişkin Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarının ortak raporu.

28. Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mh.4599 ada 7 nolu parselin yapılaşma koşulunun Bitişik Nizam 4 kat,ön bahçe çekme mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

29. Hekimhan İlçesi Fatih Mah.175 ada 73 nolu parsele Sanayi Alanı fonksiyonu verilmesi ve güneyinde 10 metrelik imar yolu planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

30. Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 3157, 3158, 3159, 3160, 3161 nolu parsellere Güneş Enerjisi Santrali kurulması amacıyla hazırlatılan İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

31. Malatya Beydağı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etapta, ikinci bir cami alanı, ticari ünitelerin oluşturulması ile taşıt yolunun eğime uygun şekilde düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

32. Battalgazi İlçesi, Akpınar Mah.1321 ada 15,16 nolu parsellerin Konut+Ticaret Alanı fonksiyonundan "Ticaret Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

33. 2016/355 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi revizyon imar planına askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

34. Bingöl ili, Karlıova ilçesinin, kardeş kent olarak kabul edilmesi ve Karlıova Belediye Başkanlığı ile işbirliği yaparak Karlıova ilçesine iki katlı, toplam 700 m² kapalı alanlı Kültür Merkezi yaptırılması

35. Beydağı Mahallesi ile birlikte toplam 8 mahalle sınırından geçen ''Gönültaş Caddesi'' isminin; 26.01.2012 tarihinde vatani görevini yaparken trafik kazasında hayatını kaybeden ''Abuzer Gaffar Helvacı Sokağı'' ismi ile değiştirilmesi hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

36. Battalgazi İlçesi, İskender Mahallesi, 1966 ada, 5 nolu parsel yeni bir uygulama ile 4896 ada 4 nolu parseldeki Belediyemiz hissesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

37. Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi, 5583 ada 1 nolu parsel, 5988 ada 1 nolu parsel, Çilesiz Mahallsi 5554 ada 1 nolu parsel ve Uç Mahallesi 2329 ada 1 nolu parseldeki 1.862,17 m²'lik Büyükşehir Belediyesi hissesinin Yeşilyurt Belediyesi adına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

38. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt İlçesi, Gedik Mahallesi 409 ada 5 nolu parsel ve Battalgazi İlçesi, İskender Mahallesi 4884 ada, 3 nolu parselin satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

39. Muhtelif içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesislerinin bakım-onarım, yapım işlerinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

40. İçmesuyu Depoları Bakım, Onarım ve Yapım İşinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

41. MSKİ Yeni Hizmet Binası Büro Mefruşatı Alım İşinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

42. Battalgazi İlçesi, Çöşnük Mahallesi, 4140 ada 1 nolu parsel, 4141 ada 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

43. Şeker Fabrikası'nın kuzeyinde Toprak Mahsulleri Ofisinden başlayarak Askeri Lojmanlar mevkiindeki kavaşağa kadar demir yolu hattına paralel olacak şekilde 25 metrelik yolun imar planlarına işlenmesi İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

44. 2014/268 sayılı Meclis Kararı kabul edilen Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin (Huzur Hakkı ödemeleri ile ilgili) 13.maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi. 

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ağustos ayı toplantısını 10/08/2016 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                Ahmet ÇAKIR
                                                                                                                        Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

 1. 1-18 Temmuz 2016 tarihli toplantıda alınan karar özetinin okunması ve kabulü.
 2. 2-Darende İlçesi, Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. 3-Yeşilyurt İlçesi, Gözene Mahallesi 36 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. 4-Yeşilyurt ilçesi İkizce Mah.113 ada 17 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. 5-Darende İlçe sınırları içerisinde Tohma Çayı suyundan yararlanılarak enerji üretmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. 6-Darende İlçesi Kaldırım Mahallesi 20 ada 7 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. 7-Battalgazi İlçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. 8-Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. 9-Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi 4309 ada 1 nolu parselin kullanım fonksiyonunun bir kısmının "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. 10-Yeşilyurt İlçesi, Konak Mahallesi, 2561 ve 2564 nolu parsellere “Spor Alanı” fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. 11-Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5605 ada 3, 12, 13 nolu parsellere ticaret-konut fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. 12-Yeşilyurt İlçesi, Samanköy Mahallesi, 171 ada 34 numaralı parselde nazım imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. 13-Beydağı Kentsel Dönüşüm alanının 3.ve 4.etabını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanın Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. 14-Akçadağ ilçe merkezinde kısmen Doğu, Başpınar ve Kültür Mahallelerini kapsayan yaklaşık 52 hektarlık alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ve bu yönde karar alınmak üzere Bakanlar kuruluna teklif edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. 15-Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi 1380 ada 1,4 ve 7 nolu parseller ve 1381 ada 2, 3,4,10,13 ve 14 nolu parselin bulunduğu bölge kavşak düzenlemesi yapılmasını içeren imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. 16-Battalgazi İlçesi, Dernek Mahallesi, 193 ada 35 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 17. 17-Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi 2 ada 20 nolu parsele Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. 18-Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi 15 ada 4 nolu parsele pazar alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. 19-Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi 190 ada 1  nolu parsele Ticaret+Konut Alanı fonksiyonu ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. 20-Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 4844 ada 10 ve 11 nolu parsellere Ticaret+Konut Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. 21-Battalgazi İlçesi, Eskimalatya Karahan Mahallesi,Halil İbrahim Erdal sokağı üzerinde bulunan yaklaşık 10 hektarlık alanda imar planı ve parselasyon arasında uyuşmazlık bulunduğundan, imar planının mevcut parselasyona göre düzenlenmesine hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 22. 22-Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mah.3189 ada 1 ve 2 nolu parseller, 3192 ada 1 ve 2 nolu parseller, 3191 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller, 941 ada 1 nolu parsel, 3191 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 23. 23-Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 108 ada 3 nolu parselin yoğunluğu sabit tutularak yapılaşma koşullarının değiştirilmesini içeren İmar Planı değişikliğinin  Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 24. 24-Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve  Bostanbaşı Mahallesi 2. ve 3. Etap uygulama imar planlarına askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 25. 25-Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planının askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 26. 26-Battalgazi İlçesi, Çöşnük Mahallesi 992 ada 108 nolu parsel ve Çöşnük Mahallesi, 992 ada 109 nolu parsellerin satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
 27. 27-Yeşilyurt Belediyesi; Çilesiz Mahallesi, 277 ada 137 nolu parsel ve Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5672 ada 1 nolu parselin takası hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
 28. 28-Battalgazi İlçesi, Sancaktar Mahallesi 3197 nolu adada imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 29. 29-Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi, 3996 ada 17 nolu parselin kuzeydoğu yönünde bulunan 9.5 metrelik imar yolunun 12 metre olarak planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 30. 30-Kadro ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 31. 31-Yeşilyurt ilçesi Çayırköy ve Seyituşağı; Battalgazi ilçesi Gülümuşağı; Kale İlçesi Kumluyazı Mahalleleri İçmesuyu işlerinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.
 32. 32-Malatya Kuzey ve Güney ilçelerinde Tel Çit Montajı ve Demontajı, Demir Kapı Yapımı, Boya ve Tadilat işlerinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.
 33. 33-Darende ilçesi Kerimli, Başdirek; Doğanşehir ilçesi Küçüklü mahalleleri içmesuyu; Akçadağ ilçesi Kömekavak ve Yaylımlı Mah.leri Kanalizasyon Hattı Yapım işlerinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Md.nün teklifi
 34. 34-MASKİ Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım işinde (Ek) kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.
 35. 35-Malatya Muhtelif Caddeler Yağmursuyu ve muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Hattı Yapımı işlerinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Md.nün teklifi
 36. 36-20016/194 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen M Plaka ile Toplu Taşıma Hakkında Yönetmeliği’ne geçici madde eklenmesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 37. 37-Yolcu kapasitesi artırım bedeli ücret tarifesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 38. 38-Nikah Sarayı içerisinde bulunan 1 adet büyük salon ile 2 adet küçük salonun Esenlik İmar İnşaat ve Limited Şirketine kiraya verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 39. 39-Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi 2437 nolu parselin 8.607,86 m²’lik kısmının Kültür ve Turizm Bakanlığı adına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 40. 40-Mülkiyeti Belediyemize ait Akçadağ İlçesi, Kozluca Mah.108 ada, 59 nolu parsel üzerinde bulunan yapının giriş kat ve çekme kat taziye evleri, giriş kat sağ taraf muhtar evi ve çay ocağı olarak kullanmak üzere Kozluca Mah.Muhtarlığına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 41. 41-Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi Konak Belediye Çarşısı 3.kat No: 4 ve 5 nolu bağımsız bölümünlerinin kiraya verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 42. 42-Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt İlçesi, Yaka Mahallesi 4308 ada 5 nolu parsel üzerindeki Yeşiltepe Galericiler Sitesi içerisindeki J blok zemin 7 nolu bağımsız bölümün satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 43. 43-Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 1343 ada 1 nolu parsele "Özel Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 44. 44-Yeşilyurt ilçesi Tohma Mahallesinde ilave imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 45. 45-Arapgir ilçesi Çobanlı Mahallesi 904 ada 1 nolu parsele Kamu Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı  fonksiyonu ve İdari Hizmet Alanı (Emniyet Alanı) fonksiyonu verilmesini içeren İmar Planı değişiklikleri hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 46. 46-Arapgir ilçesi Köseoğlu Mahallesi 664 ada 24 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 47. 47-Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 690 ada 665 nolu parsele Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 48. 48-Darende ilçesi Zaviye Mahallesi 125 ada 47 nolu parsele Eğitim Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 49. 49-Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 521 ada 1 ve 3 nolu parseller arasındaki ada ayrım çizgisinin kaldırılmasını hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

 


İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Temmuz ayı toplantısını 13/07/2016 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                      Ahmet ÇAKIR
                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

1-13 Haziran 2016 tarihli toplantıda alınan karar özetinin okunması ve kabulü.
2-Darende İlçesi, Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
3-Yeşilyurt İlçesi, Gözene Mahallesi 36 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
4-Yeşilyurt ilçesi İkizce Mah.113 ada 17 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
5-Darende İlçe sınırları içerisinde Tohma Çayı suyundan yararlanılarak enerji üretmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
6-Darende İlçesi Kaldırım Mahallesi 20 ada 7 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
7-Battalgazi İlçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
8-Parkmetre uygulaması hakkındaki Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonlarının ortak raporu.
9-Battalgazi ilçesi, Eskimalatya-Alacakapı Mahallesi 805 ve 806 nolu parsellerde Sağlık Tesisi kurulması amacıyla İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
10-Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki 1.aranın Süleyman Ağa Sokak olarak adlandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
11-Mülkiyeti  Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Horata Mesire alanın kira süresi ve kira bedeli hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
12-Aykome üyesi kurumlar için, Zemin Tahrip Bedellerinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
13-Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.
14-Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5637 ada 5 nolu parsele "Ticaret-Konut Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
15-Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
16-Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi 4309 ada 1 nolu parselin kullanım fonksiyonunun bir kısmının "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
17-Yeşilyurt İlçesi, Konak Mahallesi, 2561 ve 2564 nolu parsellere “Spor Alanı” fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
18-Battalgazi İlçesi, Dernek Mahallesi 5100, 5104, 5105, 5106, 5107 ve 5098 nolu adaların bulunduğu 40 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
19-Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5605 ada 3, 12, 13 nolu parsellere ticaret-konut fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
20-Yeşilyurt İlçesi, Samanköy Mahallesi, 171 ada 34 numaralı parselde nazım imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
21-Battalgazi İlçesi, Akpınar Mahallesi 40 ada 7 nolu parselin 2047 metrekarelik kısmına "Belediye Hizmet Alanı (Pazar Yeri)" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
22-Kale ilçesi, Düztarla Mahallesi, 107 ada 16 nolu parsele “İbadet Alanı”  fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
23-Beydağı Kentsel Dönüşüm alanının 3.ve 4.etabını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanın Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
24-Darende ilçesi Zaviye Mahallesine kayıtlı 125 ada 47 nolu parselin kullanım fonksiyonunun  "Sağlık Alanı" olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
25-Akçadağ ilçe merkezinde kısmen Doğu, Başpınar ve Kültür Mahallelerini kapsayan yaklaşık 52 hektarlık alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ve bu yönde karar alınmak üzere Bakanlar kuruluna teklif edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
26-Büyükşehir Belediyesi İştiraki olarak faaliyet yürüten Motaş A.Ş araçlarının yolcu taşımacılığında uygulayacakları yolcu taşıma ücret tarifelerinde değişiklik yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
27-Trambüs Bakım Atölyesinin çatısına kurulan (345 KWH enerji üretilen) Güneş Enerji Santralinin MOTAŞ’a devri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
28-Yapraklı ve Kuyuönü depoları mevkiinde 2 adet hidroelektrik santralinin yapımı için MOTAŞ'a kredi kullanma yetkisi verilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
29-Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı'nca oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev ifa etmek üzere 1 asıl, 2 yedek üyenin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
30-14.05.2016 tarihinde kabul edilen WEGO (World e-Governments Organization of Cities and Local Governments) üyeliğimizin yenilenmesi hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
31-Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Şehrin muhtelif yerlerindeki 15 adet Reklam Megalightın tek yön ücretinin belirlenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
32-Battalgazi İlçesi, Dernek Mahallesi, 5101 ada, 40 nolu parselde bulunan Hidroelektrik Santralinin işletme (kullanım) hakkının Büyükşehir Belediyesi'ne devri ile ilgili sözleşme, protokol vs.için Büyükşehir Belediye Başkanı'na, iş ve işlemleri için ise Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
33-18.05.2016 tarih, 263 sayılı meclis kararı ile 15 yıllığına Bilim Sanayi Bakanlığı’na tahsis edilen Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi, Yaka Mahallesi, 178 ada, 2 nolu parsel ile ilgili sözkonusu tahsisin kaldırılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
34-Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi 1380 ada 1,4 ve 7 nolu parseller ve 1381 ada 2, 3,4,10,13 ve 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu bölge kavşak düzenlemesi yapılmasını içeren imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
35-Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi, 161 ada 6 nolu parsele "Sağlık Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
36-Battalgazi İlçesi, Sancaktar Mahallesi 3189 ada 5 nolu parsel, 3192 ada 7 nolu parsel ve 3195 ada 1 nolu parselde İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
37-Doğanşehir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 141 ada 28 ve 29 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
38-Battalgazi İlçesi, Dernek Mahallesi, 193 ada 35 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
39-Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi 2 ada 20 nolu parsele Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
40-Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi 15 ada 4 nolu parsele pazar alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
41-Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi 190 ada 1 nolu parsele Ticaret+Konut Alanı fonksiyonu ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
42-Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 4844 ada 10 ve 11 nolu parsellere Ticaret+Konut Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

 

 

 

 

 

 

 


İ  L    N

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Haziran ayı toplantısını 08.06/2016 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

 

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

SN

GÜNDEM  KONULARI

1

16-17 Mayıs 2016 tarihli toplantılarda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2

Darende İlçesi, Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3

Yeşilyurt İlçesi, Gözene Mahallesi 36 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4

Yeşilyurt ilçesi İkizce Mah.113 ada 17 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5

Darende İlçe sınırları içerisinde Tohma Çayı suyundan yararlanılarak enerji üretmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6

Darende İlçesi Kaldırım Mah.20 ada 7 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7

Battalgazi İlçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8

Doğanşehir İlçesi, Güzelköy Mevkii'nde hazırlatılan İlave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9

Kale İlçesi Mahmutdursun Mahallesi 520 nolu parsele "Belediye hizmet alanı, Yeşil alan ve Ticaret alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındakiİmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10

Parkmetre uygulaması hakkındaki Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonlarının ortak raporu.

11

Çekici-Kurtarıcı Araç hizmetinden dolayı yapılacak tahsilatlar için gelir kalemi açılması ve 2016 yılı Çekici-Kurtarıcı Hizmeti Ücret tarifesi hakkındaki Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonlarının ortak raporu.

12

Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mahallesi, 860 nolu parselin, kısmen mezarlık alanı olarak Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13

Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait parsel satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

14

Akçadağ İlçe Belediyesi Aktepe Mah.Küme evleri 2. Etap 308 konut, 1 er adet Ticaret Merkezi ve Cami bulunan alana  "Ak Evler Sokağı" ismi verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15

Darende ilçesi Zaviye Mahallesi 119 ada 51 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16

Pütürge İlçesi, Pazarcık Mahallesi 126 ada 4 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17

Pütürge İlçesi, Tepehan/Sinan  Mahallesi 125 ada 53 nolu parselin kuzeyine "Konut alanı", söz konusu parselin güneyine ise "Dini Tesis", "Sağlık Tesisi", "Açık Spor Tesis Alanı" "Park Alanı" ve "Ticaret Alanı" fonksiyonları verilmesi yönünde hazırlatılan imar planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

18

Darende İlçe Belediyesi Heyiketeği Mahallesi Tohma kenarında yeni açılan yola "Şehit Komiser Osman İnal Caddesi" ismi verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19

Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Battalgazi İlçesi, Hürriyet Parkı içerisinde Kafe işletmesinin tahsisen kiraya verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

20

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye hizmetleri ücret tarifesinde değişiklik yapılması hakıdaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

21

Battalgazi ilçesi, Eskimalatya-Alacakapı Mahallesi 805 ve 806 nolu parsellerde Sağlık Tesisi kurulması amacıyla İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

22

Battalgazi ilçesi, Eskimalatya 351,352,363,2979,2980,6556  nolu parsellerde İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

23

Battalgazi İlçesi, Karagöz Mahallesi, 5517 ada, 4 parsel numaralı taşınmazda Büyükşehir Belediyesi payına düşen hissenin satın alınıp alınmaması hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

24

Battalgazi ilçesi muhtelif mahallelerde yağmursuyu hattı yapımı işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Maski Genel Müdürlüğünün teklifi.

25

Battalgazi ilçesi Başharık ile Hasan Varol mahallelerinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) yapımı işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Maski Genel Müdürlüğünün teklifi.

26

MASKİ Yeni Hizmet Binası Bilgi İşlem Altyapı Kurulum işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Maski Genel Müdürlüğünün teklifi.

27

Yeşilyurt ilçesi muhtelif mahallelerde 2.Etap yağmursuyu kanal hattı yapımı işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Maski Genel Müdürlüğünün teklifi.

28

2015/559 sayılı Meclis kararı belirlenen S Plaka Tahsis ücretlerinin taksitlendirilmesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Daresi Başkanlığı'nın teklifi.

29

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kadrosuna Muhammed Zeki Soyak'ın atanmasının meclisin bilgisine sunulması

30

Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi Örenönü Caddesi’ndeki yeni açılan yola isim verilmesi hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teklfi.

31

Doğanşehir İlçesi, Topraktepe Mahallesi, Polat Yolu üzerinde 8 hanelik alanın bulunduğu sokağın Kınık Sokak olarak adlandırılması hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teklfi.

32

Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki 1.aranın Süleyman Ağa Sokak olarak adlandırılması hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teklfi.

33

Cemal Gürsel Mahallesi 3.sokağa verilen Fettah Sokak isminin “Gürsel Sokak” olarak değiştirilmesi hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teklfi.

34

Battalgazi İlçesi Aslanbey Mahallesi ve Nuriye Mahallesi’ne bağlı bulunan Tekin 1.Sokağa verilen "Elif Altunok Sokak" isminin “Tekin Sokak” olarak değiştirilmesi hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teklfi.

35

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerinde bulunan hisseli taşınmazların, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

36

Mülkiyeti  Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Horata Mesire alanın kira süresi ve kira bedeli ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere Mayıs ayı toplantısını 11/05/2016  tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

SN

GÜNDEM  KONULARI

1

18-19 Nisan 2016 tarihli toplantılarda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

3

Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs. işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4

Yeşilyurt ilçesi İkizce Mah.143 ada 12 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5

Darende İlçesi, Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6

Yeşilyurt İlçesi, Gözene Mahallesi 36 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7

Yeşilyurt İlçesi  Hıroğlu Mahallesi 250 ada 5 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8

Yeşilyurt ilçesi İkizce Mah.113 ada 17 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9

2015/559 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine ilişkin ücret tarifesinin revize edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ortak raporu.

10

Orduzu D tipi Kent Ormanı alanlarında 25 yıllığına “sınırlı ayni hak tesisine” izin verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık  Komisyonu'nun ortak raporu.

11

Darende İlçe sınırları içerisinde Tohma Çayı suyundan yararlanılarak enerji üretmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12

Darende İlçesi Kaldırım Mah.20 ada 7 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13

Battalgazi İlçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14

Azerbaycan ve Bosna isimlerinin birer caddeye verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15

Karakaya Baraj Gölüne Gezinti gemisi tur ücret tarifesi hakkındaki Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ortak raporu.

16

İç sular faaliyetlerinde Bağlama kütüklerine kaydedilen Balık Avlama cinsi teknelere ve diğer faaliyetlere verilecek ruhsatnamelerı ve bunların vizelerine ilişkin ücret tarifesi hakkındaki Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ortak raporu.

17

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tahsisli,Battalgazi İlçesi, Başharık Mah.5434 ada,3 nolu parsele ekmek satış büfesi konulması ve kiraya verilmesi hakkındaki  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ortak raporu.

18

Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1996 ada 5 nolu parseldeki akaryakıt istasyonuna yönelik plan notu eklenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19

Teleferik projesinin  imar planlarına işlenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

20

Doğanşehir İlçesi, Güzelköy Mevkii'nde hazırlatılan İlave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21

Taştepe ve Hanımınçiftliği mahallelerinin kesiştiği yaklaşık 28 hektarlık alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

22

Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi 56 ada 24 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

23

Cadde ve sokaklara isim verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24

Kale İlçesi Mahmutdursun Mahallesi 520 nolu parsele "Belediye hizmet alanı, Yeşil alan ve Ticaret alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındakiİmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25

Darende İlçesi Zaviye Mahallesi 331 ada 4 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

26

Battalgazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 40 ada, 7 nolu parselin semt pazarı (bit pazarı) olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına Battalgazi Belediye Başkanlığı adına tahsisi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ortak raporu.

27

Parkmetre uygulaması hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

28

Çekici-Kurtarıcı Araç hizmetinden dolayı yapılacak tahsilatlar için gelir kalemi açılması ve 2016 yılı Çekici-Kurtarıcı Hizmeti Ücret tarifesi hakkındaki Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

29

Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mahallesi, 860 nolu parselin, kısmen mezarlık alanı olarak Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

30

Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait parsel satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

31

Akçadağ İlçe Belediyesi Aktepe Mahallesi Küme evleri 2. Etap 308 konut, 1 er adet Ticaret Merkezi ve Cami bulunan alana  "Ak Evler Sokağı" ismi verilmesi hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

32

Darende İlçe Belediyesi Heyiketeği Mahallesi Tohma kenarında yeni açılan yola "Şehit Komiser Osman İnal Caddesi" ismi verilmesi hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

33

Darende ilçesi Zaviye Mahallesi 119 ada 51 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi

34

Yeşilyurt ilçesi, Cumhuriyet Örnek Köy Mahallesi 0 ada 552 nolu parsele enerji depolama alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

35

Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi 5390 ada 3 nolu parselin doğusunda yaklaşık 50 m²'lik alanın trafo alanı olarak planlanlanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

36

Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi 3791 nlou imar adasının güney batı köşesinde yaklaşık 50 m²lik alanın trafo alanı olarak planlanlanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

37

Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi 557 ada 11 ve 13 parseller ile 553 ada 13 nolu parsellerde yan ve ön bahçe mesafelerinin düzenlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

38

Pütürge İlçesi, Pazarcık Mahallesi 126 ada 4 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

39

Pütürge İlçesi, Tepehan/Sinan  Mahallesi 125 ada 53 nolu parselin kuzeyine "Konut alanı", söz konusu parselin güneyine ise "Dini Tesis", "Sağlık Tesisi", "Açık Spor Tesis Alanı" "Park Alanı" ve "Ticaret Alanı" fonksiyonları verilmesi yönünde hazırlatılan imar planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

13.04.2016 tarihinde saat 14.00’da yapılması planlanan Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı için gerekli çoğunluk sağlanamadığından, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek için 15.04.2016 tarihinde saat 14.00’da toplanmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisi tatil edilmiştir.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

SN

G Ü N D E M

1

15 Mart 2016 tarihli toplantıda alınan karar özetlernin okunması ve kabulü.

2

 Meclis 1. ve 2.Başkan Vekillerinin seçimi.

3

Asıl ve yedek Meclis Katiplerinin seçimi.

4

Encümen üyelerinin seçimi.

5

İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi.

6

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi.

7

Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin seçimi.

8

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi.

9

Ulaşım Komisyonu üyelerinin seçimi.

10

Hukuk İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimi.

11

Denetim Komisyonu raporunun sunulması.

12

2015 Mali Yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

13

Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs. işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14

Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mah.5544 ada 9 ve 10 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15

Yeşilyurt ilçesi İkizce Mah.143 ada 12 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

16

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 614 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17

"M Plaka ile Taşıma Yönetmeliği" taslağı hakkındaki Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu raporu

18

S Ticari Plakalı Servis Taşımacılığı Yönetmeliğinin revize edilmesi hakkındaki Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu raporu.

19

Seslendirme cihazları ve sistemleri ücret tarifesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

20

İnönü Mahallesi, İnönü Parkı içerisindeki işletmenin kiraya verilmesi ve kira bedelinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu

21

Zafer Mahallesi, Hürriyet Parkı içerisindeki WC, Otopark ve Yeni yapılan Büfe işletmesinin kiraya verilmesi ve kira bedelinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu

22

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, Sanat Sokağı içerisindeki dondurma satış büfesinin işletmeciliğinin Kültür Sanat Etkinlikleri Fuarcılık AŞ'ye kiraya verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu

23

Battalgazi İlçesi, Orduzu Mevkii 1/5000 ölçekli L40-B-13-C paftası içerisinde kalan alanda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24

Darende İlçesi, Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25

Yeşilyurt İlçesi, Gözene Mahallesi 36 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

26

Yeşilyurt İlçesi  Hıroğlu Mah.250 ada 5 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

27

Yeşilyurt ilçesi İkizce Mah.113 ada 17 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

28

Pütürge İlçesi, Köylü Mah.152 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

29

Battalgazi İlçesi, Dernek Mah.5101 ada 7,8,9,10,11,42,43,44,45,48,49,50,51 nolu parsellerin kentsel yenileme kapsamında, söz konusu parsellerin arasından geçen 9,5 metrelik yayayolu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

30

2015/559 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine ilişkin ücret tarifesinin revize edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporu

31

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt İlçesi, Konak Mahallesi 5006 numaralı Park Yeri vasıflı taşınmazın Yeşilyurt Belediyesi Başkanlığı adına devri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

32

Yeşilyurt İlçesi,Çarmuzu Mahallesi,760 ada,81 nolu parselin bir kısmının Yeşilyurt Belediye Başkanlığı’na tahsisi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

33

Orduzu D tipi Kent Ormanı alanlarında 25 yıllığına “sınırlı ayni hak tesisine” izin verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Komisyonu raporu.

34

Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5587 ada 3, 5 ve 6 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

35

D-300 karayolunun Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan Turgut Özal Viyadüğü ile Gaziantep-Kayseri kavşağı arasındaki kısımda imar planlarında yol genişliğinde düzenleme yapılmasını  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

36

Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 267 ada 1 nolu parselin güneybatı köşesinde trafo alanı planlanan yer hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

37

Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 4812 ada 29 nolu parselin batı köşesinde trafo alanı olarak planlanan yer hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

38

Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi 1072 ada 24 nolu parsel ile 5498 ada 1 parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

39

Darende İlçe sınırları içerisinde Tohma Çayı suyundan yararlanılarak enerji üretmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

40

Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi 398 ada 1 nolu parselin bir kısmına Trafo Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

41

Darende İlçesi Kaldırım Mah.20 ada 7 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

42

Yeşilyurt İlçesi,Bostanbaşı Mah.253 ada 3 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

43

Darende İlçesinde Tohma Çayı boyunca Bisiklet yolu yapılması, Tohma Çayı kenarında ulaşım akslarının 15 metre olarak düzenlenmesi ve benzeri düzenlemeler ile ilgili Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

44

Battalgazi İlçesi, Akpınar Mah.46 ada 21 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

45

Pütürge İlçesi, Nohutlu/Yukarı Mah.101 ada 44 nolu parsele “Kültür Tesis Alanı” kullanım fonksiyonunun verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

46

Battalgazi İlçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

47

Azerbaycan ve Bosna isimlerinin birer caddeye verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

48

Kadro iptal-ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

49

Zaviye, Hacıabdi, Şeyhbayram, Turgut Özal, Özalper, Fırat, Çöşnük Mahalleleri ölçülebilir Alt Bölge (DMA) Yapım İşleri ile Yazıhan Akyazı Mahallesi Kanalizasyon hattı, İriağaç,Çavuş Mahalleleri içmesuyu hattı yapım işlerinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

50

Karakaya Baraj Gölüne Gezinti gemisi tur ücret tarifesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

51

İç sular faaliyetlerinde Bağlama kütüklerine kaydedilen Balık Avlama cinsi teknelere ve diğer faaliyetlere verilecek ruhsatnamelerı ve bunların vizelerine ilişkin ücret tarifesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

52

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Battalgazi İlçesi, Şifa Mah.1607 ada, 3 nolu parsel ile mülkiyeti özel kişilere ait Yeşilyurt İlçesi, Gedik Mah. 409 ada 5 nolu parsel ile takası hakkındaki Emak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

53

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tahsisli,Battalgazi İlçesi,Başharık Mah.5434 ada,3 nolu parsele ekmek satış büfesi konulması ve kiraya verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

54

Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1996 ada 5 nolu parseldeki akaryakıt istasyonuna yönelik plan notu eklenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

55

Yeşilyurt İlçesi, Yaka Mah.215 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başk.nın teklifi

56

Teleferik projesinin  imar planlarına işlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başk.nın teklifi.

57

Akçadağ ilçesi Büyükçimiş Mahallesi'ne kayıtlı mera vasıflı 303 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

58

Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Örnekköy Mah.553 nolu parsele "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

59

Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Örnekköy Mah.1053, 1191 ve 1382 nolu parsellere "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

60

Battalgazi İlçesi, Çöşnük Mah. 4140 ada 1 nolu parsel ve 4141 ada 1 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

61

Doğanşehir İlçesi, Güzelköy Mevkii'nde hazırlatılan İlave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

62

Taştepe ve Hanımınçiftliği mahallelerinin kesiştiği yaklaşık 28 hektarlık alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

63

Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 23 hektarlık alanda hazırlatılan 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

64

Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 5253 ada 4 nolu parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

65

Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mah. 4990 ada 1 nolu parsel, 4992 ada 1 nolu parsel,4991 ada 1 ve 2 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

66

Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi 4880 nolu adanın doğusunda yer alan park alanının güneybatısında 50 metrekarelik kısmının trafo alanı olarak planlanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

67

Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planıhakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

68

Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi 56 ada 24 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

69

Kadro ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

70

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı kadrosuna Murat NALÇACI'nın atanmasının Meclisin bilgisine sunulması

71

Malatya Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (MEGSAŞ'ın) sermaye artırımı hakkındaki Mali Hzimetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

72

Megsaş tarafından ihale işlerinde kullanılmak üzere bankalardan teminat mektubu kullanılması hakkındaki Mali Hzimetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

73

Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi, 3394 ada, 22 nolu parsel ile ilgili 16.02.2016 tarih ve 123 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

74

MOTAŞ tarafından otobüs statüsünde çalıştırılan 212 adet  toplu taşıma aracının belirli hatlarda çalıştığını gösterir meclis kararı alınması hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

75

Taşıma hatları, otobüsler, toplu taşıma işiyle alakalı yapılar, tesisler, üst ve alt yapıların 31.12.2024 yılına kadar MOTAŞ A.Ş.'ne verilen işletme hakkı süresinin 31.12.2030 yılına kadar uzatılması hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Nisan ayı toplantısını 13/04/2016 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

SN

GÜNDEM  KONULARI

1

15 Mart 2016 tarihli toplantıda alınan karar özetlernin okunması ve kabulü.

2

 Meclis 1. ve 2.Başkan Vekillerinin seçimi.

3

Asıl ve yedek Meclis Katiplerinin seçimi.

4

Encümen üyelerinin seçimi.

5

İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi.

6

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi.

7

Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin seçimi.

8

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi.

9

Ulaşım Komisyonu üyelerinin seçimi.

10

Hukuk İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimi.

11

Denetim Komisyonu raporunun sunulması.

12

2015 Mali Yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

13

Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs. işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14

Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mah.5544 ada 9 ve 10 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15

Yeşilyurt ilçesi İkizce Mah.143 ada 12 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

16

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 614 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17

"M Plaka ile Taşıma Yönetmeliği" taslağı hakkındaki Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu raporu

18

S Ticari Plakalı Servis Taşımacılığı Yönetmeliğinin revize edilmesi hakkındaki Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu raporu.

19

Seslendirme cihazları ve sistemleri ücret tarifesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

20

İnönü Mahallesi, İnönü Parkı içerisindeki işletmenin kiraya verilmesi ve kira bedelinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu

21

Zafer Mahallesi, Hürriyet Parkı içerisindeki WC, Otopark ve Yeni yapılan Büfe işletmesinin kiraya verilmesi ve kira bedelinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu

22

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, Sanat Sokağı içerisindeki dondurma satış büfesinin işletmeciliğinin Kültür Sanat Etkinlikleri Fuarcılık AŞ'ye kiraya verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu

23

Battalgazi İlçesi, Orduzu Mevkii 1/5000 ölçekli L40-B-13-C paftası içerisinde kalan alanda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24

Darende İlçesi, Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25

Yeşilyurt İlçesi, Gözene Mahallesi 36 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

26

Yeşilyurt İlçesi  Hıroğlu Mahallesi 250 ada 5 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

27

Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 113 ada 17 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

28

Pütürge İlçesi, Köylü Mahallesi, 152 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

29

Battalgazi İlçesi, Dernek Mah.5101 ada 7,8,9,10,11,42,43,44,45,48,49,50,51 nolu parsellerin kentsel yenileme kapsamında, söz konusu parsellerin arasından geçen 9,5 metrelik yayayolu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

30

2015/559 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine ilişkin ücret tarifesinin revize edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporu

31

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt İlçesi, Konak Mahallesi 5006 numaralı Park Yeri vasıflı taşınmazın Yeşilyurt Belediyesi Başkanlığı adına devri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

32

Yeşilyurt İlçesi,Çarmuzu Mahallesi,760 ada,81 nolu parselin bir kısmının Yeşilyurt Belediye Başkanlığı’na tahsisi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

33

Orduzu D tipi Kent Ormanı alanlarında 25 yıllığına “sınırlı ayni hak tesisine” izin verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Komisyonu raporu.

34

Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5587 ada 3, 5 ve 6 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

35

D-300 karayolunun Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan Turgut Özal Viyadüğü ile Gaziantep-Kayseri kavşağı arasındaki kısımda imar planlarında yol genişliğinde düzenleme yapılmasını  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

36

Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 267 ada 1 nolu parselin güneybatı köşesinde trafo alanı planlanan yer hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

37

Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 4812 ada 29 nolu parselin batı köşesinde trafo alanı olarak planlanan yer hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

38

Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi 1072 ada 24 nolu parsel ile 5498 ada 1 parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

39

Darende İlçe sınırları içerisinde Tohma Çayı suyundan yararlanılarak enerji üretmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

40

Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi 398 ada 1 nolu parselin bir kısmına Trafo Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

41

Darende İlçesi Kaldırım Mahallesi 20 ada 7 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

42

Yeşilyurt İlçesi, Bostanbaşı Mah.253 ada 3 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

43

Darende İlçesinde Tohma Çayı boyunca Bisiklet yolu yapılması, Tohma Çayı kenarında ulaşım akslarının 15 metre olarak düzenlenmesi ve benzeri düzenlemeler ile ilgili Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

44

Battalgazi İlçesi, Akpınar  Mahallesi,46 ada 21 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

45

Pütürge İlçesi, Nohutlu/Yukarı Mah.101 ada 44 nolu parsele “Kültür Tesis Alanı” kullanım fonksiyonunun verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

46

Battalgazi İlçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

47

Azerbaycan ve Bosna isimlerinin birer caddeye verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

48

Kadro iptal-ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

49

Zaviye,Hacıabdi,Şeyhbayram Mahalleleri ölçülebilir Alt Bölge (DMA) Yapım İşinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

50

Karakaya Baraj Gölüne Gezinti gemisi tur ücret tarifesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

51

İç sular faaliyetlerinde Bağlama kütüklerine kaydedilen Balık Avlama cinsi teknelere ve diğer faaliyetlere verilecek ruhsatnamelerı ve bunların vizelerine ilişkin ücret tarifesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

52

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Battalgazi İlçesi, Şifa Mah.1607 ada, 3 nolu parsel ile mülkiyeti özel kişilere ait Yeşilyurt İlçesi, Gedik Mah. 409 ada 5 nolu parsel ile takası hakkındaki Emak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

53

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tahsisli, Battalgazi İlçesi, Başharık Mahallesi 5434 ada, 3 nolu parsele ekmek satış büfesi konulması ve kiraya verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

54

Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1996 ada 5 nolu parseldeki akaryakıt istasyonuna yönelik plan notu eklenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

55

Yeşilyurt İlçesi, Yaka Mah.215 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi

56

Teleferik projesinin  imar planlarına işlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

57

Akçadağ ilçesi Büyükçimiş Mahallesi'ne kayıtlı mera vasıflı 303 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Mart ayı toplantısını

 09/03/2016 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.


GÜNDEM  KONULARI

 

1- 16 Şubat 2016 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2- Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs.işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3- Tecde Mahallesi 5558 ada 1,2,3,4,5,6,8,11,12,13 ve 14 nolu parsellerin ada ayrım çizgilerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yeşilyurt  Belediye Meclisinin 2015/170 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4- Baca ve Yağlı Kanal Temizleme ve Denetleme Yönetmeliği hakkındaki Çevre Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'nun ortak raporu.

5- Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mah. 5544 ada 9 ve 10 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6- Darende İlçesi,  Hacıderviş Mahallesi 922 ada 2 nolu parseldeki imar planı değişikliği ile ilgili mahkeme kararının gereklerinin yerine getirilmesi için hazırlanan imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7- Yeşilyurt  İlçesi, Yakınca Mahallesi, 35 ve 36 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8- Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 143 ada 12 nou parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9- Yeşilyurt ilçesi, Turgut Özal Mah. Fahri Kayahan Bulvarı'nda bulunan Turgut Özal Çocuk Parkı içerisine Yap-İşlet-Devret Modeli ile kapalı alan uygulama projesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

10- Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 614 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11- Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Atatürk Mah. 4635 ada 1 nolu parsel hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

12- Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mah. Kudüs Cad. Yeni Hal Kompleksi içerisinde bulunan 11 işgalcinin 2016 yılı işgal bedelinin hesaplanması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

13- Yeşilyurt Konak Mahallesi 4465,5040,3742,3743,3744,3748,3749,3750 ve 3751 nolu parsellerdeki içme suyu depolarının MASKİ Genel Md.ne devri hakkındaki  Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

14- Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 3995 ada 10 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15- Sözleşmeli mühendise ödenecek ücretin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

16- SODES Programı kapsamında "Turgut Özal Kitaplığı"  projesi çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan kütüphanelerin, proje bitiminden sonra kullanımı ve demirbaş malzemelerinin devri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Tarımsal Hizmetler Dairesi Başk.nın teklifi.

17- Büyükşehir Beldiyemiz tarafından Güneş Enerjisi Santrali kurulumuna yönelik olarak hazırlanan proje eşfinansmanı için Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yetkili kılınması hakkındaki Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

18-M Plaka ile Taşıma Yönetmeliği' taslağı hakkındaki Ulaşım Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

19- S Ticari Plakalı Servis Taşımacılığı Yönetmeliğinin revize edilmesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

20- Seslendirme cihazları ve sistemleri ücret tarifesi hakkındaki Bilgi İşlem dairesi Başkanlığı'nın teklfi.

21- İnönü Mahallesi, İnönü Parkı içerisindeki işletmenin 5216 sayılı Kanunun 26.maddesi gereğince kiraya verilmesi ve kira bedelinin belirlenmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairei Başkanlığı'nın teklifi.

22- Zafer Mahallesi, Hürriyet Parkı içerisindeki WC, Otopark ve Yeni yapılan Büfe işletmesini 10 yıllığına 5216 sayılı Kanunun 26.maddesi gereğince kiraya verilmesi ve kira bedelinin belirlenmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairei Başkanlığı'nın teklifi.

23- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, Sanat Sokağı içerisindeki dondurma satış büfesinin işletmeciliğinin Kültür Sanat Etkinlikleri Fuarcılık AŞ'ye kiraya verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairei Başkanlığı'nın teklifi.

24- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Yeni Hamam Mahallesi 388 ada 1 nolu parseldeki 35,43,44,50,51,52 nolu tezgahların, Dabakhane Mahallesi Eski Buğday Pazarında bulunan 105 ve 106 nolu işyerlerinin ve Yaka Mahallesi, Yeni Hal Kompleksi içerisindeki 2/5 D nolu bağımsız bölümün kiraya verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairei Başkanlığı'nın teklifi.

25-Battalgazi İlçesi, Orduzu Mevkii 1/5000 ölçekli L40-B-13-C paftası içerisinde kalan alanda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

26-Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi 5857 ada 4 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

27-Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Köy İçi mevkiinde hazırlanan ve bölgede sosyal ve teknik altyapı alanları oluşturulmasını içeren

1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

28-Yeşilyurt İlçesi İlyas Mahallesi 5475 ada 4 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

29-Bostanbaşı Mahallesi 303 ada 2 nolu parselin 500 m² büyüklüğündeki kısmının Bostanbaşı Mah.295 ada 1 nolu parselde kullanılmasını içeren ve Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 2015/204 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

30-Darende İlçesi, Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu parseller hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

31-Yeşilyurt İlçesi, Gözene Mahallesi 36 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

32-Yeşilyurt İlçesi  Hıroğlu Mahallesi 250 ada 5 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

 

 

 

 İLAN

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi aşağıda yazılı gündem konularını görüşmek üzere Şubat ayı toplantısını 10.02.2016 tarihinde, saat 14.00'da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

 

Kamuoyu ve ilgililere duyurulur. 

  

SN

GÜNDEM 

1

19 Ocak 2016 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2

Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs.işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3

Tecde Mahallesi 5558 ada 1,2,3,4,5,6,8,11,12,13 ve 14 nolu parselllerin ada ayrım çizgilerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisinin 2015/170 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4

Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi  220 ada 2 nolu   parsel ve 263 ada 1 ve 2 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5

Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 4505 ada 5 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6

Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 114 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7

Battalgazi İlçesi Bulgurlu Mah.4990 ada 1 nolu parsel,4992 ada 1 nolu parsel,4991 ada 1,2 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8

Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mah.523 ada 3 nolu parsel hak. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9

Battalgazi İlçesi, Göztepe Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 45 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10

Baca ve Yağlı Kanal Temizleme ve Denetleme Yönetmeliği hakkındaki Çevre Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'nun ortak raporu.

11

Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mah. 5544 ada 9 ve 10 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12

Kuluncak İlçesi, İstiklal Mahallesi 2463 parsele "Ticaret- Konut Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13

Darende İlçesi,  Hacıderviş Mahallesi 922 ada 2 nolu parseldeki imar planı değişikliği ile ilgili mahkeme kararının gereklerinin yerine getirilmesi için hazırlanan imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14

Yeşilyurt  İlçesi, Yakınca Mahallesi, 217 ada, 11 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15

Yeşilyurt  İlçesi, Yakınca Mahallesi, 35 ve 36 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 479 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17

Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 1911 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18

Darende İlçesi, Aşağıulupınar Mah.176 ada 1, 2, 3 nolu parseller; 175 ada 11, 12, 13 nolu parseller; 174 ada 13 nolu parsel; 173 ada 2, 3 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19

Battalgazi İlçesi, Niyazi Mahallesi 153 ada 5 ve 6 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

20

Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesi 5249 ada 2 nolu parsele ve 5250 ada 2 nolu parsele "Yurt Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21

Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 143 ada 12 nou parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

22

Arapgir İlçesi, Aşağı Çörenge Mah, 748 ada 23 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

23

Pütürge İlçesi, Ağalar Mahallesi 185 ada 6 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24

Yeşilyurt İlçesi, İlyas Mahallesi 3987 ada 20 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25

Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi, 5715 ada 16 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

26

Büyükşehir Belediye ücret tarifesine ilave yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

27

H Ticari Plakalı Toplu Taşıma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hakkındaki Ulaşım Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'nun ortak raporu.

28

Parkmetre Uygulaması hakkındaki Ulaşım Komisyonu raporu.

29

Yeşilyurt ilçesi Gedik Mah.nde  L40B-21A, L40B-16D paftaları içerisinde yer alan ve plan paftalarında sınırları belirtilen alanda düşük yoğunluklu konut alanı ve park alanını fonksiyonlarının verilmesini hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

30

Doğanşehir İlçesi, Doğu Mahallesi 2 ada 4 parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

31

Pütürge İlçesi Ağalar  Mahallesi 169 ada 75 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

32

"MASKİ Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi" nin yapımında kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a  yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

33

"Yazıhan Kanalizasyon İnşaatı İşi" nin yapımında kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a  yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

34

"Doğanşehir Kanalizasyon İnşaatı İşi"  ve "Doğanşehir İçmesuyu İnşaatı İşi" nin yapımında kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a  yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

35

"Battalgazi Akpınar, B. Hüseyinbey, Kırçuval, Sancaktar, Uçbağlar Mahalleleri'nde Ölçülebilir Alt Bölge İçmesuyu (DMA) Yapım İşi" nin yapımında kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a  yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

36

Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kuzey (Arapgir) Garajı karşısı kaldırım üstüne ve İnönü Cad. Şıkşık Mah. Finansbank karşısı kaldırım üstünde bulunan Ekmek Büfeleri'nin MEGSAŞ A.Ş.'ye kiraya verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

37

Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmaz malların satış ihale iş ve işlemlerinin Encümence yürütülmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

38

Yeşilyurt ilçesi, Turgut Özal Mah. Fahri Kayahan Bulvarı'nda bulunan Turgut Özal Çocuk Parkı içerisine Yap-İşlet-Devret Modeli ile kapalı alan uygulama projesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

39

Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Atatürk Mah. 4635 ada 1 nolu parsel hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

40

Battalgazi ilçesi, Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan göletler hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

41

Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mah. Kudüs Cad. Yeni Hal Kompleksi içerisinde bulunan 11 işgalcinin 2016 yılı bedelinin hesaplanması hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

42

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.01.2016 tarihli ve 32 sayılı kararının düzeltilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

43

Ödenek devri hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

44

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP)'ne üye olması hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

45

Battalgazi İlçesi, Saray Mah. 467 ada 240 nolu parsel ile ilgili 2015/476 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

46

Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mah. 3919 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

47

Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mah. 3948 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

48

Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mah. 4502 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ocak ayı toplantısını 13/01/2016 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

SN

G Ü N D E M

1

11 Aralık 2015 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2

Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

3

Meclisin toplantı günlerinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

4

2016 yılında Büyükşehir Belediye Meclisinin tatil yapacağı ayın belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

5

Huzur ücreti hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

6

Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs. işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7

Akçadağ ilçesi Mihmanlı Mahallesi 169, 262-A, 262-B, 297, 412 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8

Darende ilçesi Göllüce mevkii 128 ada 1, 21, 22, 24 nolu plansız alanda kalan parseller üzerine "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9

Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5480 nolu parsele Ticaret artı Konut Alanı Fonksiyonu verilmeai hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10

Doğanyol ilçesi İsak Mahallesi 139 ada 1 nolu parsel ve çevresinde meydan düzenlemesini içeren imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11

Tecde Mahallesi 5558 ada 1,2,3,4,5,6,8,11,12,13 ve 14 nolu parselllerin ada ayrım çizgilerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisinin 2015/170 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 220 ada 2 nolu parsel ve 263 ada 1 ve 2 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13

Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4505 ada 5 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14

Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 114 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mah. 5605 ada 3,12,13 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16

Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mah. 4990 ada 1 nolu parsel,4992 ada 1 nolu parsel,4991 ada 1 ve 2 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 523 ada 3 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18

Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesinde belirtilen alana Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi ile ilgili İmar Planı Değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19

Battalgazi İlçesi, Göztepe Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 45 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

20

Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi'ne kayıtlı 57 ada 51 nolu parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21

Yeşilyurt ilçesi Şifa Mahallesi'ne kayıtlı 580 ada 542 parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

22

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'ne kayıtlı 139 ada 23 nolu parsele "Sosyal Tesis Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

23

Darende ilçesi,  Heyiketeği Mahallesinde 514 ada ile 515 ada arasındaki park alanına Sağlık Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24

Darende ilçesi, Sungur Mahallesi 482 ada 1 nolu parsele Sağlık Alanı ve Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25

Sözleşmeli Personel hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi. 

26

Pütürge ilçesi Taşmış, Yediyol, Korucak, Tatlıcak, ve Ömerli Mahalleleri içmesuyu inşaat yapımı işi ile ilgili kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Md.’nün teklifi.

27

Doğanşehir İlçesi Elmalı ve Çığlık Mahalleleri Kanalizasyon ve içmesuyu inşaat yapımı işi ile ilgili kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Md.’nün teklifi.

28

Darende ilçesi Yenice Mahallesi içmesuyu inşaat yapımı işi ile ilgili kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

29

Baca ve Yağlı Kanal Temizleme ve Denetleme Yönetmeliği hakkındaki İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

30

Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mah.178 ada 3 nolu parsel üzerindeki 16.79 m²'lik alanın 30 yıllığına TEDAŞ Genel Md. adına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

31

Yeşilyurt ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 882 ada, 2 nolu parseldeki şahıs hissesi ile Yeşilyurt İlçesi İlyas Mahallesi 3990 ada 14 nolu parseldeki Büyükşehir Belediye hissesinin (hisseleri oranında) takası hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

32

Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mah. 5544 ada 9 ve 10 nolu parseller hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

33

Kuluncak ilçesi, İstiklal Mahallesi 2463 parsele "Ticaret- Konut Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

34

Darende ilçesi,  Hacıderviş Mahallesi 922 ada 2 nolu parseldeki imar planı değişikliği ile ilgili mahkeme kararının gereklerinin yerine getirilmesi için hazırlanan imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

35

Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, 217 ada, 11 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

36

Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, 35 ve 36 nolu parseller hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

37

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'ne kayıtlı 479 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

38

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi L40B-16C-1A paftasında bulunan 5594 nou adanın doğusunda yer alan park alanının bir bölümünde "Trafo Alanı" ayrılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

39

Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi'ne kayıtlı 217 ada 93 nolu parselin bir bölümünde "Trafo Alanı" ayrılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

40

Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'ne kayıtlı 5383 adanın güneybatı köşesinin dış kısmında  "Trafo Alanı" ayrılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

41

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi L40B-16D-2C paftasında bulunan 5618 numaralı adanın kuzeyinde yer alan park alanının bir bölümünde "Trafo Alanı" ayrılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

42

Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 4304 ada 19 nolu parselin kuzeybatı köşesinin bir bölümünde "Trafo Alanı" ayrılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

43

Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'ne kayıtlı 246 ada 50 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

44

Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ne kayıtlı 1911 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.