a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Meclis Karar Özetleri - 2014

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

15.12.2014 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

 

327- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Gögüs’ün Başkanlığında, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Güğüs’ün Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan,  Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Hilal Acı, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Erdal Üstün, Vahap Küçük, Fetahmet Bay, Cemal Akdemir, Mehmet Reşat Güzel.

Katılmayanlar: Celalettin Gönültaş.

328- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 10.12.2014 tarihli toplantının karar özeti katılanların oybirliğiylekabul edildi.

329- Gündemin 2’nci maddesi,

-Yeşilyurt ilçesinde, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarını     depolama alanı olarak bir yerin belirlenmesi,

-Gündemin 3’üncü maddesi Pütürge İlçesi, 167 ada 30,31,32,33,34,35 nolu parseller,

-Gündemin 10’uncu maddesi, Pütürge İlçesi, Tekederesi Mahallesi 102 ada 1 nolu parsel, 105 ada 1 nolu parsel, 113 ada 2 nolu parsel, 113 ada 31 nolu parseller,

İle ilgili tekliflerin ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

330- Gündemin 4’üncü maddesi, Mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Dışı Kentsel Yenileme Çalışma Alanı olarak planlı olan Doğanşehir İlçesi, Erkenek Mahallesi 1381 nolu parsele “Lokanta-Market Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu“ fonksiyonu verilmesini içeren öneri imar plan değişkliği yönündeki talebin; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü bozmaya yönelik olduğu ve planlama teknikleri ile şehircilik ilkelerine aykırı olduğundan reddine, oybirliğiyle karar verildi.

331- Gündemin 5’inci maddesi, Battalgazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi 3978 ada 5 nolu parsel mevcut imar planında ada bütünü göz önüne alındığında, yapılaşmaya uyumsuz olması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması sebebiyle, bahse konu nazım imar planı değişkliği talebinin reddine oybirliğiyle karar verildi.

332- Gündemin 6’ncı maddesi;Malatya kent merkezinin doğu girişindeki İnönü Üniversitesi’nin bulunduğu alanda ulaşım bütünlüğü açısından gerekli olması, oluşacak trafik yoğunluğunu çözücü nitelikte olması ve trafik akışının hızlandırılması açısından önemli olması sebebi ile hazırlanan kavşak projesinin ve devamındaki bağlantı yollarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

333- Gündemin 7’nci maddesi;Malatya Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nin (MAŞTİ) girişinin de bulunduğu kavşağın kuzey-güney doğrultusunda bulunan ana ulaşım akslarının birbirlerini karşılamaması nedeniyle kavşak düzenleme çalışmalarında oluşan teknik sorunların giderilmesi amacı ile hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

334- Gündemin 8’inci maddesi; Malatya Kent Merkezinin güneyinden geçen50 metre genişliğindeki kuşak yolunun Malatya Belediyesi ve TOKİ tarafından birlikte yürütülmekte olan Beydağı Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) alanının kuzeyinden geçtiği kısımda yolun uygulanabilirliğinin zor olması ve yapılan plan değişikliğinin teknik zorunluluklardan dolayı yapılması gerekçesi ile hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

335- Gündemin 9’uncu maddesi; Mahkeme kararının yerine getirilmesi zorunluluğu ile yapılan ve mahkemenin iptal kararı gerekçelerinin yeni yapılan plan ile bertaraf edildiği ve bölgedeki yapılaşmaların dikkate alındığı gerekçeleri ile Karakavak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan150 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 336- Gündemin 11’inci maddesi; Hekimhan İlçesi, Boğazgören Mahallesi. 872 nolu parsel komşu parseller olan 870 ve 871 nolu parsellerde yer alan sanayi alanına ilave olarak yapılan nazım imar planına ilişkin ilgili kurumlardan alınan uygun görüşler doğrultusunda, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından da uygun olarak hazırlanmış olan nazım imar planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

337- Gündemin 12’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Kavaklıbağ Mahallesi 216 ada 99 nolu parselin, İnönü Caddesine cepheli olması, çevresinde de ticari yapılaşmaların bulunduğu, bu sebeple plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olmaması gerekçesi ile 216 ada 99 nolu parselin “Ticari Alan” olması yönündeki talebin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

338- Gündemin 13’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 2469 ada 1,2,3,12,13 no’lu parsellerin imar planı değişikliği ile Özel Eğitim Alanı fonksiyonu verilmesi yönündeki talebin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin eki olan Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükler Tablosuna göre yeter büyüklükte olmadığı cihetle reddine oybirliğiyle karar verildi.

339- Gündemin 14’üncü maddesi; Arapgir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 447 ada 4 ve 10 no’lu parsellerin yürürlükteki imar planında kültürel tesis alanı olarak planlı olan alana idari tesis alanı fonksiyonu verilmesi talebinin, kamu yatırımına yönelik olması ve plan bütününde ihtiyacı karşılayacak yeter büyüklükte başka sosyal ve kültürel tesis alanlarının bulunması nedeniyle, bahse konu nazım imar planı değişkliği talebinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

340- Gündemin 15’inci maddesi; Arapgir İlçesi, Çobanlı Mahallesi 919 ada 1 ve 2 no’lu parsellerin yürürlükteki imar planında sosyal tesis alanı olarak planlı olan alana ortaöğretim tesis alanı fonksiyonu verilmesi ile ilgili nazım imar planı değişkliği talebinin, kamu yatırımına yönelik olması ve plan bütününde ihtiyacı karşılayacak yeter büyüklükte başka sosyal ve kültürel tesis alanlarının da bulunması nedeniyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

341- Gündemin 16’ncı maddesi; Akçadağ İlçesi, Yayımlı Mahallesi 116 ada 46 no’lu parselde imar planı ilgili kurum görüşlerinden Karayolları Genel Müdürlüğü 8.Bölge Müdürlüğü’nün yukarıda mezkur yazısında belirtilen hususların dikkate alınması şartıyla, bahse konu nazım imar planı değişkliği talebinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

342- Gündemin 17’nci maddesi; a) Niyazi-i Mısri Vakfı’nın gerçekleştireği, bahse konu “Gençlerimiz Geleceğimiz Projesi”ne ortak olunmasına; b) Tandoğan Çok Amaçlı Sosyal Tesisin Niyazi-i Mısri Vakfı’na ücretsiz olarak tahsisine oyçokluğuyla karar verildi.

343- Gündemin 18’inci maddesi; plan değişikliğinin ada bütününde konut alanlarının teknik alt yapı ihtiyaçlarını karşılayacağından ve trafo alanının mülkiyet içerisinde çözülmesinden dolayı, Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi 3779 ada 2 no’lu parselin güneyinde planlanmış olunan trafo alanının aynı parselin kuzeyine taşınması yönündeki öneri imar palanı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 8.bendi ve 24.maddesinin 3.bendi uyarınca kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

344- Gündemin 19’uncu maddesi; Bodrum katları otopark olarak planlanan alanlarda yaşanan sorunların giderilmesi amacı ile, söz konusu ibarenin Battalgazi Belediye Meclisi’nin 03.12.2014 tarih ve 101 sayılı meclis kararındada belirtildiği gibi plan notlarına işlenmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

345- Gündemin 20’nci maddesi; Ulaşım Hizmetleri ile ilgili Ücret Tarifesi Hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı teklifinin daha detaylı incelenerek rapor halinde meclise intikal etmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile  Ulaşım Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

346-

1)  Gündemin 21.maddesi, Aşağıbağlar Mahallesi 1194 ada 13 nolu parsel,

2)  Gündemin 22.maddesi, Doğanşehir İlçesi Karşıyaka Mah.124 ada 140 nolu parsel,

3)  Gündemin 23.maddesi, Darende İlçesi İbrahimpaşa Mah. 223 ada 82 nolu parsel

4)  Gündemin 24.maddesi,150 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi yapılması imar planı değişikliği

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

347- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, toplantının kapatılmasına ve bir sonraki toplantının 14.01.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

347- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 14.01.2014 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi. 15.12.2014

  

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

10.12.2014 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

301- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Celalettin Gönültaş.

302- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 19.11.2014 tarihli toplantının karar özeti katılanların oybirliğiylekabul edildi.

303-Gündemin 2’nci maddesi; ihtiyaç duyulduğu takdirde, Belediyemizin üyesi olduğu birliklere, bağlı kuruluşlara, Mahalli İdareler ve diğer kamu kurumlarına (ihtiyaca binaen) ilgili kanun gereğince, memur ve işçi personel görevlendirilebilmesine oybirliğiyle karar verildi.

304- Gündemin 3’üncü maddesi; Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince ekli cetvellerde belirtilen kadroların ihdasına oybirliğiyle karar verildi.

305- Gündemin 4’üncü maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı kadrosuna Kadir ÇELİK, 1 (bir) dereceli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı kadrosuna Memiş AVUNDUK 657 Sayılı DMK’nın 74. maddesine göre naklen atanmaları, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 22.maddesi uyarınca meclisin bilgisine sunulmuştur.

306- Gündemin 5’inci maddesi; “Malatya Entegre Çevre Projesi” ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin, gerekli araştırma ve incelemeler yapılarak, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu’na  havalesine oybirliğiyle karar verildi.

307- Gündemin 6’ncı maddesi; Altyapı Koordinasyon Merkezi Üst Kurulu tarafından belirlenen ve Plan ve Bütçe Komisyonunca son şekli verilen aşağıda yazılı Malatya Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Zemin Tahrip Bedelleri Ücret Tarifesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

308- Gündemin 7’nci maddesi; Esenlik Ltd. Şti. Genel Kurulu’nun almış olduğu 5.000.000,00 (Beşmilyon) TL nakit sermaye artış talebi uygun görülmüş, ancak Esenlik Ltd. Şti.’nin henüz ödenmemiş 200.000,00 (İkiyüzbin) TL taahhüdünün olduğu istihbar edilerek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 456. maddesinin 1.fıkrası gereğince bu sermaye taahhüdü ödenmediği sürece sermaye artırımına gidilemeyeceği hükmünün kıyas yoluyla göz önünde bulundurularak işlem tesisine oybirliğiyle karar verildi.

309- Gündemin 8’inci maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, Şifa Mahallesi 2240 ada 11 nolu10.602 m² sahalı parselin (Eski Otogar) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda ihale ile satışına; Satış iş ve işlemlerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi uyarınca, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak Büyükşehir Belediye Encümenince yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

310- Gündemin 9’uncu maddesi; Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan ve Hukuk İhtisas Komisyonu’nca incelenerek son şekli verilen ve 23 maddeden oluşan “AYKOME Çalışma Yönetmeliği”nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

311- Gündemin 10.maddesi; Hukuk İhtisas Komisyonu’nca incelenerek son şekli verilen, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenen ve 23 maddeden oluşan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

312- Gündemin 11.maddesi; Hukuk İhtisas Komisyonu’nca incelenerek son şekli verilen, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenen ve 26 maddeden oluşan 1.Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

313- Gündemin 12’nci maddesi; Hukuk İhtisas Komisyonu’nca incelenerek son şekli verilen, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenen ve 34 maddeden oluşan İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın İç Hizmet Yönergesi’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

314- Gündemin 13’üncü maddesi; Hukuk İhtisas Komisyonu’nca incelenerek son şekli verilen, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenen ve 18 maddeden oluşan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

315- Gündemin 14’üncü maddesi; Malatya Estetik Kurulu Çalışma, Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliği ile ilgili komisyonların çalışmalarının devam etmesi nedeniyle konunun ertelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

316- Gündemin 31’inci maddesi; Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokak 408 Ada 327 Nolu Parsel Üzerinde Bulunan Katlı Otoparkın İşletmesinin Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık A.Ş.’ye kiraya verilmesi ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

317- Gündemin 32’nci maddesi; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın Hüseyinbey Mahallesi Uçar Sokak 3399 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan katlı otopark, otoparkın bölünmüş kısmındaki restaurant ile karşısındaki boş alanın işletmesinin Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık A.Ş.’ye 10 yıllığına kiraya verilmesi hakkındaki teklifinin gerekli incelemelerin yapılarak sonucun rapor halinde meclise intikal ettirmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

318- Gündemin 33’üncü maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesinde bulunan 112 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda ihale ile satışı ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve incelemelerin yapılarak, rapor halinde meclise intikal ettirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

319- Gündemin 34’üncü maddesi; Belediye İşhanı’nda bulunan 21 ve 25 nolu dükkânların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda ihale ile satışı ile ilgili teklifin meclise intikal ettirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

320- Gündemin 35’inci maddesi; Orduzu Pınarbaşı Mişmiş Park içerisinde bulunan sosyal tesislerin ve fuar hangarının (çadırı) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesi gereğince Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hiz. Tic. A.Ş.’ye 10 yıllığına kiraya verilip verilmemesi hususunun daha detaylı görüşülerek rapor halinde meclise sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyon’una havalesi oybirliğiyle karar verildi.

321-

1)  Gündemin 36’ıncı maddesi, Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 3784 ada 2 nolu parsel,

2)  Gündemin 37’inci maddesi, Yeşilyurt ilçesi Uç Mahallesi 4934 ada 12 nolu parsel,

3)  Gündemin 38’inci maddesi, Doğanşehir ilçesi Yeni Mahalle 54 ada 24 nolu parsel,

4)  Gündemin 39’uncu maddesi, Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi 14 ada 7 nolu parsel,

5)  Gündemin 40’ıncı maddesi, Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 3779 ada 1 nolu parsel,

6)  Gündemin 41’inci maddesi, Battalgazi Belediye Meclisi’nin 03.12.2014 tarih 101 sayılı kararı,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

322- Gündemin 42’nci maddesi; Doğanşehir ilçesi Günedoğru Mahallesinde cadde ve sokaklara şehitlerin adlarının verilmesi ile ilgili 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince gerekli çalışmaların yapılarak dairesi teklifi doğrultusunda meclise intikal ettirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

323- Gündemin 43’üncü maddesi; T Plakalı Ticari Taksi Durağı Yönetmeliği’nin incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirilmek üzere, Hukuk İhtisas, Ulaşım, Plan ve Bütçe Komisyonları’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

324- Gündemin 44’üncü  maddesi; J Plakalı Toplu Taşıma Yönetmeliği’nin incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirilmek üzere, Hukuk İhtisas, Ulaşım, Plan ve Bütçe Komisyonları’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

325- Gündemin 45’inci maddesi; Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği ile ilgili gerekli incelemelerin yapılarak sonucun rapor halinde meclise intikal ettirilmesi için konunun Hukuk İhtisas, Ulaşım, Plan ve Bütçe Komisyonları’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

326- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 15.12.2014 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

19.11.2014 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

270- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Gögüs’ün Başkanlığında, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Ali Kazgan, Mehmet Polat,

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Celalettin Gönültaş, Haluk Cömertoğlu, Mehmet Kızıldaş, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Aliseydi Millioğulları, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz, Mehmet Reşat Güzel,

271- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 12.11.2014 tarihli toplantının karar özeti katılanların oybirliğiylekabul edildi.

272- Gündemin 2’inci maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunca son şekli verilen ve aşağıda açıklanan İlçe Belediyelerinin 2015 Mali Yılı bütçelerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25.maddesi uyarınca kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

273- Gündemin 3’üncü maddesi, Kernek Parkı içerisindeki yel değirmeni olarak bilinen tesisin ve kafeteryanın iç kısımlarının Esenlik Ltd.Şti.Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak şekilde, bedeli karşılığında 10 yıllığına kiraya verilmesine, bahsi geçen yerlerin tamamı için kira bedelinin, 2014 yılı için 1,00 (Bir) TL., 2015 yılı için 1.000,00 (Bin) TL. olarak belirlenmesine, kira artışının 2015 yılı sonrası, takipeden yıllar için, her yıl Ekim ayında yayımlanmakta olan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

274- Gündemin 4’üncü maddesi, Sanat Sokağında Kitap Kafe, Arapgir Konağı, Sohbet Kafe, Malatya Mutfağı, Halıcı Konağı, Türkü Kafe olarak yapılan konakların Fuarcılık Hizm.Tic.A.Ş.ye 10 yıl süreyle kiraya verilmesine, söz konusu yerlerin kira bedelinin, 2014 yılı için 1,00 (Bir) TL. 2015 yılı için 2.000,00 (İkibin) TL. olarak belirlenmesine, kira artışının, 2015 yılı sonrası takipeden yıllar için, her yıl Ekim ayında yayımlanmakta olan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

275- Gündemin 5’inci maddesi, imar harçları ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2014 tarih, 53 sayılı kararının aynen kabulüne

276- Gündemin 6’ncı maddesi, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

277- Gündemin 7’nci maddesi, Yeşilyurt İlçesinde, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarını depolama alanı olarak bir yerin belirlenmesi yönündeki teklifin ertelenmesine; gündemin 9’uncu maddesi, 20.05.2014 tarih, 47 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması ile ilgili teklifin komisyon raporu doğrultusunda gündemden çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

278- Gündemin 8’inci maddesi, Yeşilyurt İlçesi Şifa Mahallesi 580 ada 519,520,521 nolu parseller ilgili olarak, kent merkezi içinde plansız kalan bu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı önerisinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

279- Gündemin 10’uncu maddesi; Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesi 3402 numaralı parselde yapılan incelemede; Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün görüş yazısında 3402 parsel sayılı taşınmazın Toprak Koruma Kurulunun 27.08.2014 tarih ve 49 sayılı kararında tarım dışı kullanım talebinin uygun görülmediği anlaşıldığından vaki talebin reddine oyçokluğuyla karar verildi. 

280- Gündemin 11’inci maddesi, Darende İlçesi Yukarıulupınar Mahallesi 110 ada 62 nolu parsel ile ilgili talep için alınan kurum görüşlerinden Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü’nün görüşünde, söz konusu bölgede kamulaştırma çalışmaları yapıldığı, bu sebeple söz konusu talebin uygun olmadığının belirtilmiş olması gerekçesi ile hazırlanan nazım imar plan tadilatının uygun görülmediği anlaşıldığından, vaki talebin reddine oyçokluğuyla karar verildi. 

281- Gündemin 12’nci maddesi, Hekimhan İlçesi Yeni Mahalle 64 ada 9 nolu parsel ile ilgili talebin, talep sahibinin mülkiyeti dışındaki parselleri de kapsadığı, ayrıca bahse konu alanla ilgili olarak Hekimhan Belediyesinin de talebinin bulunduğu ve komisyon tarafından değerlendirildiği anlaşıldığından, söz konusu talebin reddine oybirliğiyle karar verildi.

282- Gündemin 13’üncü maddesi, Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi 4453 ada 4 nolu parsel ile ilgili olarak, yürürlükteki imar planında konut alanında kalmakta olan parselin “Bakım akaryakıt ve LPG İstasyonu” olması talebi, plan  bütünlüğünü bozucu nitelikte olup, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından uygun olmadığı anlaşıldığından, vaki talebin reddine oyçokluğuyla karar verildi.  

283- Gündemin 14’üncü maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nca son şekli verilen 2015 Mali Yılı Büyükşehir Belediyesi Ücret Tarifesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

284- Gündemin 15’inci maddesi, isteğe bağlı olarak ifa edilecek her türlü hizmet ile ilgili olarak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince hazırlanan ücret tarifesinin, plan değişikliği ile ilgili harçlar adı altında belirlenen oranlarda alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

285- Gündemin 16’ncı maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunca son şekli verilen ve aşağıda açıklanan 525.000.000,00 TL gelir ve bu gelire denk 525.000.000,00 TL gideri havi 2015 Mali Yılı Büyükşehir Belediye Bütçe Tasarısı ile 18 madde olarak tanzim edilen Bütçe Kararnamesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

286- Gündemin 17’nci maddesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi İdari Teşkilat Şeması’nın kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

287- Gündemin 18’inci maddesi, MOTAŞ’ın sermaye artırımından dolayı Belediyemiz hissesine tekabüleden 4.956.0000,00 (Dörtmilyondokuzyüzellialtı) TL.nin ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

288- Gündemin 19’uncu maddesi, 15 adet ekmek satış büfesinin, MEGSAŞ A.Ş. ile en son yapılan sözleşmede uygulanan kira bedelleri üzerinden 2015 yılı ve takip eden yıllar için, kira artışının Ekim ayında yayımlanan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılarak 6215 sayılı kanunla değişik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26.maddesine istinaden MEGSAŞ A.Ş.’ne 10 yıllığına kiraya verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

289- Gündemin 20’nci maddesi; Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi’nin “Meslek Ediniyorum Projesi”ne ortak olunmasına; Çukurdere Çok Amaçlı Sosyal Tesisin, proje kapsamında ve ekteki protokol çerçevesinde Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi’ne ücretsiz olarak tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

290- Gündemin 21’inci maddesi;  İmam-ı Rabbani Derneği’nin “Gülbahçe Gençlik Projesi”ne ortak olunmasına; Battalgazi Çok Amaçlı Sosyal Tesisin proje kapsamında ve ekteki protokol çerçevesinde İmam-ı Rabbani Derneği’ne ücretsiz olarak tahsisine oyçokluğuyla karar verildi.

291- Gündemin 22’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Aşağıbağlar Mahallesi, 1989 ada 3,4,5,6,9,10,11,12 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılmasına komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğuyla karar verildi.

292- Gündemin 23’üncü maddesi Yeşilyurt İlçesi, Uç Mahallesi 4935 ada 12 nolu parselde imar planı değişikliği yapılmasına komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğuyla karar verildi.

293- Gündemin 24’üncü maddesi, Battalgazi İlçesi, Niyazi Mahallesi 165 ada 9 nolu parselin ticari alan olması yönündeki imar planı değişikliği talebinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

294- Gündemin 25’inci maddesi, Hekimhan İlçesi 64 ada 9 nolu parselin bir kısmının konut alanı bir kısmının da park alanı olarak, söz konusu parselin çevresin de imar planında tanımsız olan alanlarında park alanı olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

295- Gündemin 26’ncı maddesi, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin incelenerek son şekli verilmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

296- Gündemin 27’nci maddesi, Mülkiyeti Belediyemize ait Şifa Mahallesi 2240 ada 11 nolu10.602 m² sahalı parselin satışı ile ilgili teklifin daha detaylı inceleyerek sonucu rapor meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

297- Gündemin 28’inci maddesi, 21-27 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5.Malatya Uluslararası Film Festivaline ekteki protocol çerçevesinde katkıda bulunulmasına oyçokluğuyla karar verildi.

298- Gündemin 29’uncu maddesi, Esenlik Ltd.Şti.nin sermaye artırımı hakkındaki teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 299- Gündemin 30’uncu maddesi, Gayrimenkul Rayiç Değer Tespiti Komisyonu asıl üyeliğine Şahin Özer’in, yedek üyeliğine ise Aziz Görgeç’in seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

300- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 10.12.2014 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 19.11.2014

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

12.11.2014 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

  

241- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Recep Gülbey,FetahmetBay.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Celalettin Gönültaş, Mehmet Kızıldaş, Hüseyin  Akkaya.

242- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 16.10.2014 tarihli toplantının karar özeti oybirliğiyle kabul edildi.

243- Gündemin 2’inci maddesi; 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (a) bendi ve 41.maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (b) bendi hükümleri uyarınca hazırlanan Malatya Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

244- Gündemin 3’üncü maddesi; Malatya Büyükşehir ilçe belediyeleri, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge ve Yazıhan İlçe belediyelerine ait 2015 Mali Yılı Belediye bütçelerinin, daha detaylı incelenerek son şekli verilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

245- Gündemin 4’üncü maddesi; I Sayılı Memur Kadro İhdası ve III Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinde düzenlendiği şekilde kadro ihdası ve kadro değişikliklerinin yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi

246- Gündemin 5’inci maddesi; AYKOME Üst Kurul toplantısında görüşülerek kabul edilen Malaya Büyükşehir Belediyesi AYKOME Çalışma Yönetmeliğinin incelenerek ve son şekli verilerek, rapor halinde yeniden Meclise sunulması bakımından Hukuk İhtisas Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

247- Gündemin 6’ncı maddesi, AYKOME Üst Kurul toplantısında görüşülerek kabul edilen 01.01.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Zemin Tahrip Bedelleri Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenip son şekli verilerek, rapor halinde yeniden Meclise sunulması bakımından Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi

248- Gündemin 7’ncı maddesi, Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Et Pazarı ikinci kat 107,108,109,110,111,112,113,114 nolu bağımsız bölümlerin 01.01.2015 tarihi itibariyle 4 yıl süreyle Malatya Yeşilyurt Muhtarlar Derneği’ne tahsisine; tahsis edilen bu yerlerin ücretlerinin Belediye Encümenince belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi

249- Gündemin 8’inci maddesi, 1183 nolu parselde Büyükşehir Belediyesine ait 49000/30687 (306,87 m2) hisse ile Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey Mahallesi 1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1186,1187,1188, 1189,3043 nolu parsellerin Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına devrine oybirliğiyle karar verildi.

250- Gündemin 9’uncu maddesi, Karakaş Konağı olarak bilinen Niyazi Mahallesi 1324 ada 7 nolu parsel üzerinde bulunan 2 katlı kerpiç yapının restorasyonunun yapılmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

251- Gündemin 10’uncu maddesi, Kernek Parkı içerisindeki yel değirmeni olarak bilinen tesisin ve kafeteryanın iç kısımlarının Esenlik Ltd.Şti.Genel Müdürlüğü’ne kiraya verilmesi ile ilgili detaylı incelemeler yapılarak rapor halinde Meclise intikali için teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi

252- Gündemin 11’inci maddesi, Yeşiltepe Fatih Mahallesindeki Çok Amaçlı Tesisin, proje kapsamında protokol çerçevesinde Yeşeren Umutlar Derneği’ne ücretsiz olarak tahsisine; ayrıca Yeşeren Umutlar Derneği’nin “Yeşiltepe Güzelleşiyor Projesi”ne ortak olunmasına; oyçokluğuyla karar verildi.  

253- Gündemin 12’nci maddesi, Başharık Çok Amaçlı Tesisin, proje kapsamında ve yapılan protokol çerçevesinde Hanımeli Derneği’ne ücretsiz olarak tahsisine; ayrıca Hanımeli Derneği’nin “Erdemli Gençlik İçin Değerler Eğitimi Projesi”ne ortak olunmasına oyçokluğuyla karar verildi. 

254- Gündemin 13’üncü maddesi, Konak Belediye Çarşısında yer alan60 m² alanlı mekanın, proje kapsamında ve yapılan protokol çerçevesinde Salkım Eğitim Derneği’ne ücretsiz olarak tahsisine ayrıca  Salkım Eğitim Derneği’nin “Gençliğimiz Geleceğimiz Projesi“ne ortak olunmasına, Salkım Eğitim Derneği’ne ücretsiz olarak tahsisine; oyçokluğuyla karar verildi. 

255- Gündemin 14’üncü maddesi, Samanlı Çok Amaçlı Sosyal Tesisin, Proje kapsamında ve yapılan protokol çerçevesinde Malatya Öncü Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği ile İffet Kadınlar Derneği’ne ücretsiz olarak tahsisine; derneklerin “Bir Gelecek İçin Eğitimli İnsan“projesine ortak olunmasına,  oyçokluğuyla karar verildi. 

256- Gündemin 15’inci maddesi, Saray Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisin proje kapsamında ve yapılan protokol çerçevesinde Anadolu Öğrenci Birliği Malatya Şubesi’ne ücretsiz olarak tahsisine, ayrıca Anadolu Öğrenci Birliği Malatya Şubesi’nin “Eğitimli Nesil Projesi“ne ortak olunmasına, oyçokluğuyla karar verildi. 

257- Gündemin 16’ncı maddesi, -Kiltepe Çok Amaçlı Sosyal Tesisin proje kapsamında ve yapılan protokol çerçevesinde Malatya Kıvılcım, İzcilik, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne ücretsiz olarak tahsisine, ayrıca Malatya Kıvılcım, İzcilik, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin “İnsanlık Köprüsü Projesi“ne ortak olunmasına, oyçokluğuyla karar verildi

258- Gündemin 17’nci maddesi, Sarıcıoğlu Çok Amaçlı Sosyal Tesisin proje kapsamında ve yapılan protokol çerçevesinde Taştepe ve Şehit Fevzi Mahalleleri Yardımlaşma Derneği’ne (TAŞEMDER’e) ücretsiz olarak tahsisine, ayrıca Taştepe ve Şehit Fevzi Mahalleleri Yardımlaşma Derneği’nin “Güçlü Gençlik Güçlü Malatya Projesi“ne ortak olunmasına, oyçokluğuyla karar verildi. 

259- Gündemin 18’inci maddesi, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenerek son şekli verilerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliği ile karar verildi.

260- Gündemin 19’uncu maddesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Karakaya Altyapı Hizmet Birliği’nde “Kurucu Üye Belediye” olarak yer almasına, oybirliği ile karar verildi.

261- Gündemin 20’inci maddesi, Büyükşehir Belediyesine ait olup 09.07.2014 tarih ve 102 sayılı meclis kararı ile Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerine devredilen parklarda Belediyemize ait sosyal tesislerin bulunması nedeniyle bu sosyal tesislerin kullanımında yetki karmaşası yaşanmaması için aşağıda mezkur beş adet parkın, içinde bulunan sosyal tesislerle birlikte devralınmasına, oybirliği ile karar verildi.

Merkez İlçe Belediyelerinden Büyükşehir Belediyesine Devredilecek Parklar:

1- Sarıcıoğlu Mahallesi Cihadiye Parkı

2- Koyunoğlu Mahallesi Dr.Esat Keşafoğlu Parkı

3- Fırat Mahallesi Şehit Metin Atabey Parkı

4- Saray Mahallesi Saray Çocuk Parkı

5- Başharık Mahallesi Engelliler Parkı

262- Gündemin 35’inci maddesi, 1.Hukuk Müşavirliği’nin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağını inceleyerek ve son şeklini vererek meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliği ile karar verildi.

263- Gündemin 36’ncı maddesi, MOTAŞ’ın sermaye artırımından dolayı belediye hissesine tekabüleden oranın ödenmei ile ilgili teklifi inceleyerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

264- Gündemin 37’nci maddesi, İtfaiye Daire Başkanlığı’nın İç Hizmet Yönergesi taslağını inceleyerek ve son şeklini vererek meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliği ile karar verildi.

265- Gündemin 38’inci maddesi, MEGSAŞ’a kiraya verilen Belediyemize ait 15 adet ekmek satış büfesinin, kira süreleri 31.12.2014 tarihinde sona ereceğinden, 5216 sayılı Kanunun 26.maddesi gereğince 10 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili teklifi, inceleyerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

266- Gündemin 40’ıncı maddesi, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik taslağı’nı inceleyerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliği ile karar verildi. 

267-

 1. Gündemin 42.maddesi, Pütürge İlçesi, 167 ada 30,31,32,33,34,35 nolu parseller,
 2. Gündemin 43.maddesi, Doğanşehir İlçesi, Erkenek Mahallesi, 1381 nolu parsel,
 3. Gündemin 44.maddesi, Battalgazi ilçesi, İsmetiye Mah. 3978 ada 5 nolu parsel,
 4. Gündemin 45.maddesi,Malatyakent merkezinin doğu girişindeki İnönü Üniversitesi’nin bulunduğu alana kavşak yapımının imar planlarımıza işlenmesi,
 5. Gündemin 46.maddesi,MalatyaŞehirlerarası Terminal İşletmesinin (MAŞTİ)  kavşağı,
 6. Gündemin 47.maddesi,Malatyakent merkezinin güneyinden geçen 50m genişliğindeki kuşak yolunun bir kısmının uygulanabilirliğin zor olması gerekçesi ile imar planında değişiklik yapılması,
 7. Gündemin 48.maddesi, Karakavak mahallesi150 habüyüklüğündeki alanda imar planı yapılması,
 8. Gündemin 49.maddesi, Pütürge ilçesi, Tekederesi Mah. 102 ada 1 nolu parsel, 105 ada 1 nolu parsel,113 ada 2 nolu parsel, 113 ada 31 parseller,
 9. Gündemin 50.maddesi, Hekimhan İlçesi, Boğazgören Mah. 872 nolu parsel,
 10. Gündemin 51.maddesi, Battalgazi İlçesi, Kavaklıbağ Mahallesi 216 ada 99 nolu parsel,
 11. Gündemin 52.maddesi, Yeşilyurt İlçesi,Aşağıbağlar Mahallesi, 1989 ada 3,4,5,6,9,10, 11,12 nolu parseller,
 12. Gündemin 53.maddesi, Yeşilyurt İlçesi, Uç Mahallesi 4935 ada 12 nolu parsel
 13. Gündemin 54.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 2469 ada 1,2,3,12,13 nolu parseller,
 14. Gündemin 55.maddesi, Battalgazi İlçesi, Niyazi Mahallesi 165 ada 9 nolu parsel,
 15. Gündemin 56.maddesi, Arapgir İlçesi, Yenimahalle Mah. 447 ada 4 ve 10 nolu parseller,
 16. Gündemin 57.maddesi, Arapgir ilçesi, Çobanlı Mah. 919 ada 1 ve 2 nolu parseller,
 17. Gündemin 59.maddesi, Akçadağ ilçesi Yaylımlı mahallesi  116 ada  46 nolu parsel,
 18. Gündemin 60.maddesi, Hekimhan ilçesi 64 ada 9 nolu parsel, 

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı kanunun 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmaların 10 iş günü içerisinde tamamlanarak meclise intikal etmek üzere Başkanlık makamına tevdii için) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle, karar verildi.

268- Gündemin 58’inci maddesi, Malatya Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik taslağı’nı inceleyerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliği ile karar verildi.

269- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 19.11.2014 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

16.10.2014 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

218- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığında, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Vahap Küçük.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Celalettin Gönültaş, Haluk Cömertoğlu, Recep Gülbey, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Cemal Akdemir.

219- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.10.2014 tarihli toplantının karar özeti oybirliğiyle kabul edildi.

220- Gündemin 2’inci maddesi; 2015 Mali Yılı Büyükşehir Belediye ücret tarife taslağının Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenip son şekli verilerek, rapor halinde yeniden Meclise sunulması bakımından Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

221- Gündemin 3’üncü maddesi; Sanat Sokağındaki Kitap Kafe, Arapgir Konağı, Sohbet Kafe, Malatya Mutfağı, Halıcı Konağı, ve Türkü Kafe olarak yapılan konakların Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Tic.A.Ş.ye kiraya verilmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

222- Gündemin 4’üncü maddesi; Özel Kalem Müdürü kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59.maddesi hükmüne göre Zeki Sarılar açıktan atanmış; sözkonusu atama, 5216 sayılı Kanunun 22.maddesi gereğince meclisin bilgisine sunulmuştur. 

223- Gündemin 5’inci maddesi; İmar Harçları ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2014 tarih, 53 sayılı kararının Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

224- Gündemin 6’ncı maddesi, Devlet Demiryolları tarafından şahsa kira sözleşmesi ile tahsis edilen alanın yürürlükteki imar planında DDY gar sahası olarak planlanan sahada kaldığı, resmi kurum alanı içerisinde kritik bir noktada bulunan bu alanın “ticari alan” olarak planlanmasının plan bütünlüğünü bozduğu, tahsis alanının bulunduğu yer çevresinde yeni devlet hastanesi, gar sahası, Emniyet Müdürlüğü ile konut alanlarının bulunduğu; yoğunluğu artırıcı ve gar sahası alanının bütünlüğünü bozucu nitelikte olan vaki talebin reddine oybirliğiyle karar verildi. 

225- Gündemin 7’inci maddesi, Daha önce köy iken 6360 sayılı Kanun ile mahalleye dönüşen alanlarda imar planı bulunan ancak yapılaşma şartları belirlenmeyen yerlerde, yapı nizamının ayrık-ikiz nizam, 2 katlı, ön bahçe mesafesi5 m. yan bahçe mesafesi3 m. şeklinde imar durumlarının verilmesi yönünde İlçe Belediyesince alınan meclis kararı, imar durum belgesi ve yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamalarında meydana gelen sıkıntıları gidereceği anlaşıldığından ve alınan meclis kararının kamu yararı içerdiğinden, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03.09.2014 tarih ve 82 sayılı kararının aynen kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

226- Gündemin 8’inci maddesi, İmar Kanununun 12.maddesinde imar planlarında gösterilen cephe hattından önde bina yapılamaz denildiği, buna göre ön bahçe mesafelerinin imar planına göre düzenbleneceği ve hiçbir koşulda planda gösterilen bina mesafeleri ihlal edilmeyeceği, ruhsatsız yapıların emsal teşkil etmesi söz konusu olmayıp ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar için 3194 sayılı Kanunun 32.ve 42.maddelerine istinaden işlem yapılması gerektiği, bu nedenle de Kuluncak Belediye Meclisi’nce alınan kararın mevzuata, plan kararlarına ve kamu yararına aykırı olduğundan, Kuluncak Belediye Meclisi’nin 05.08.2014 tarih ve 44 sayılı karar ile ilgili talebin reddine oybirliğiyle karar verildi. 

227- Gündemin 9’uncu maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Sosyal Tesis Alanı adı altında tanımlanan kullanım biçimlerinin bu bölgede yer almadığını, dolayısıyla ihtiyaç duyulan sosyal tesis alanlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanan nazım imar plan tadilatının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

228- Gündemin 10’uncu maddesi, Gündüzbey Mahallesi Yelköprü Mevkii 141 ada 13 parsel numaralı taşınmaz üzerine yapılacak yapıların elektrik ihtiyacının karşılanması amacı ile taşınmazın bulunduğu imar adasının kuzey doğusunda yer alan park alanında trafo yerine tahsis için yapılan tadilatın kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

229- Gündemin 11’inci maddesi, Yeşiltepe Mahallesi 3339 ada 11 nolu parsel ile ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03.09.2014 tarih ve 80 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş olup, plan tadilatıyla yapı yoğunluğu sabit tutulup Yençok (Hmax) yapı yüksekliğinin 16,00 metreden 22,00 metreye çıkarılması, plan genelinde nüfus artışına sebep olmayacağı anlaşıldığından hazırlanan öneri imar planının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

230- Gündemin 12’nci maddesi, Uçbağlar Mahallesi 4514 ada 12 nolu parsel ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisi’nin 03.09.2014 tarih ve 63 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş olup, plan tadilatıyla yapı yoğunluğu sabit tutulup yapı kat sayısı 5 kattan 10 kata çıkarılması, plan genelinde nüfus artışına sebep olmayacağı anlaşıldığından, hazırlanan öneri imar planının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

231- Gündemin 13’üncü maddesi, Uçbağlar Mahallesi 3930 ada 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisi’nin 03.09.2014 tarih ve 62 sayılı meclis kararı ile imar planı değişikliği kabul edilmiş olup, Plan tadilatıyla yapı yoğunluğu sabit tutulup yapı kat sayısı 7 kattan 12 kata çıkarılması, plan genelinde nüfus artışına sebep olmayacağı anlaşıldığından hazırlanan öneri imar planının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

232- Gündemin 14’üncü maddesi, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 04.06.2014 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile; Mülga Malatya Belediyesi Meclisi’nce alınan ve hala yürürlükte olan imar ile ilgili 2004/90, 2004/150, 2003/35, 2008/9, 2010/154, 2011/58, 2010/233, 2012/66, 2009/97, 1987/141 sayılı meclis kararlarının uygulamada oluşabilecek aksaklıkların bertarafı için geçerli sayılmaları konusunun ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi. 

233- Gündemin 15’inci maddesi, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06.08.2014 tarih ve 65 sayılı meclis kararı kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.09.2014 tarih 191 sayılı kararıyla onaylanan “Karakavak-Tecde-Çilesiz Mahallelerini kapsayan 429.50 hektarlık alanda uygulama imar planında” okul alanlarının çekme mesafeleri yeniden düzenlendiği için söz konusu imar plan tadilatına gerek kalmadığından ilgili imar plan tadilatının reddine oybirliğiyle karar verildi. 

234- Gündemin 16’ncı maddesi, Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi 359 ada 1,2,5,6,7,8,9 numaralı parselin konut alanı fonksiyonundan, konut dışı kentsel çalışma alanı fonksiyonuna çevrilmesi; imar planı değişikliği sahasının doğusunda bulunan şerit şeklindeki park alanının büyüklüğü korunması şartıyla adanın batısına alınması ile mevcut konut alanlarının konut dışı kentsel çalışma alanları arasında eşik oluşturacağı kanaatiyle vaki talebin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

235- Gündemin 17’nci maddesi, Pütürge İlçesi Tepehan Mahallesi 131 ada 1 nolu parselin hidroelektrik santrali yapılması amacıyla, plansız alanda kalan parselin kullanım fonksiyonunun “Elektrik Santral Alanı” olması yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülüp karara bağlanması yönündeki talebin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

236- Gündemin 18’inci maddesi, Battalgazi ilçesi Orduzu mevkii 1172 nolu parselin hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarının depolanma alanı olarak belirlenmesi istenen alanın 15.02.2012 tarih ve 5 sayılı mülga Orduzu Belediyesi Meclis kararı ile “Katı Atık ve Depolama Alanı” olarak planlandığı, 149.889,24 m²’lik 1172 parsel sayılı taşınmazın 106.213,99 m²’lik kısmının çevresel faktörler de göz önünde bulundurularak, doğal karakterine uygun yeşillendirme vb. yöntemlerle rehabilite edilmesi amacı ile hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının depolama alanı olarak belirlenmesi teklifinin kabulüne; ayrıca, Yeşilyurt İlçesinde de, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarının depolanma alanı olarak bir yerin belirlenmesi yönündeki sözlü önerinin Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

237- Gündemin 19’uncu maddesi, Başharık Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1013 ada 2 parsel, 1013 ada 10 parsel, 1014 ada 1 parsel, 1015 ada 1 parsel, 1016 ada 1 parsel ve 1017 ada 1 parsel üzerinde tapu tahsis belgeleri iptal edilen 74 kişinin 2981 sayılı Kanunun 13/b maddesi gereğince taraf olan kurumlardan belediyenin de süresinde gerekli imar ve ıslah çalışmaları yapmayarak tapu tahsis belgesini tapu haline gelmesini sağlamadığından ve ödemelerin belediye fonuna aktarıldığından, bu konuda mağdur olarak kabul edilen kişiler mağdur olduklarından, haklarının emsallerine göre verilmesine, konu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, ilgili merci ve TOKİ ile gerekli protokolleri ve ödemeleri yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

238- Gündemin 20’inci maddesi, Katı Atık Düzenli Depolama Alanının İşletilmesi ve Enerji Üretimi kapsamında sahaya taşınan ve özel işlem gerektiren atıklar ile ilgili olarak; çevresel atıkların, geri dönüşüme kazandırılacak maddelerin ayrıştırılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde düzenli depolanması açısından hazırlanan ücret tarifesinin uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

239- Gündemin 21’inci maddesi, Onur Uçan isimli vatandaşın geçmişteki mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, dilediği araçlardan 1 tanesini, hiçbir bedel alınmadan S plaka tahsisine; diğer belirtilen 11 araç için herhangi bir indirimin söz konusu olmayacağı ve bu 11 araç için 2014/155 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu kararda her bir S plaka için belirlenen tutar uygulanarak tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

240- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, toplantının kapatılmasına ve bir sonraki toplantının 12.11.2014 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 16.10.2014 

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.10.2014 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

199- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Selahattin Gürkan, Celalettin Gönültaş.

Mazaretli Olanlar: Vahap Küçük, Cemal Akdemir, Mehmet Reşat Güzel.

200- Gündem maddelerine geçmeden önce, gündem ilanından sonra meclise intikaleden;

1. Pütürge İlçesi Tepehan Mah.131 ada 1 numaralı parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifinin gündemin 28.maddesi,

2. Doğanşehir İlçesi Sürgü Mah.3402 numaralı parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifinin gündemin 29.maddesi,

3. Darende İlçesi Yukarıulupınar Mah.110 ada 62 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifinin gündemin 30.maddesi,

4. Hekimhan İlçesi Yeni Mahalle 64 ada 9 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifinin gündemin 31.maddesi,

5. Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi 4453 ada 4 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifinin gündemin 32.maddesi,

6. Başharık Mahallesinde 74 adet tapu tahsis belgesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifinin gündemin 33.maddesi,

7. İlim Yayma Cemiyeti’nin Geleceği Güvenle Yürümek Projesi’ne ortak olunması hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı teklifinin gündemin 34.maddesi,

8. Atık sahasınakabuledilecek atık maddelerin ücret tarifesi hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı teklifinin gündemin 35.maddesi,

9.S Plakatahsisi hakkındaki Ulaşım Dairesi Başkanlığı teklifinin gündemin 36.maddesi,

olarak gündeme alındıktan sonra;

Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 16.09.2014 tarihli birleşimin karar özeti oybirliğiyle kabul edildi.

201- Gündemin 2’inci maddesi; 525.000.000,00 TL. gelir ve aynı miktar gideri havi 2015 Mali Yılı Belediye bütçe tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

202- Gündemin 3’üncü maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait tapunun Hacıabdi Mahallesi 591 ada 58 nolu (246,00 m² alanlı) parselin amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Yeşilyurt Belediyesi’ne devrine oybirliğiyle karar verildi.

203- Gündemin 4’üncü maddesi; Aşağıda birim isimleri ve istenen personel ve silah sayıları ayrı ayrı belirtilen;

1) Özel Güvenlik Kanunu kapsamına alınmak istenen birimlerin Özel Güvenlik Kanunu kapsamına alınmasına,

2) Özel Güvenlik Kanunu kapsamına alınan bu birimlerde kullanılmak üzere ihdası istenen özel güvenlik kadroları ile silah kadrosunun ihdasına,

katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 

Özel Güvenlik Kanunu Kapsamına Alınan Birimler ve İhdas Edilen Kadrolar

Sıra

No

Birimin Adı

Birimin Konumu

Silah Kadrosu

Kadro Sayısı

1

Orduzu PınarbaşıMalatyaBüyükşehir Beled.Sosyal Tesisi

Orduzu Mah. Orduzu Pınarbaşı T.Özal Parkı B.şehir Beled.Sos.Tes.Battalgazi/MALATYA

 

8

2

Malatya Büyükşehir Belediyesi PMT ve Mıcır Yıkama Tesisi

Doğanşehir Yolüstü 25’inci Km.PMT ve Mıcır Yıkama Tesisi -MALATYA

1

8

204- Gündemin 5’inci maddesi; Büyükşehir Belediyesi idare binası karşısındaki iki katlı binanın alt katında yaklaşık 500 m²’lik kısmının Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Tic.A.Ş.’ye bedelsiz olarak 5 (beş) yıl süreyle tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

205- Gündemin 6’ncı maddesi; Abdullah Gül Parkı içerisinde bulunan ve İl Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü’ne tahsisli yerin Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından kullanılması için tahsis süresinin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına oybirliğiyle karar verildi.

206- Gündemin 7’inci maddesi; mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yaka Mahallesi 4303 ada 1 parselde23,428 m² yüzölçümlü alanın; ekteki krokide A ile gösterilen ve her biri 250 m²’lik alana sahip 20 adet ve aynı parselde B ile gösterilen kısmında her biri 500 m²’lik alana sahip 20 adet bağımsız bölümlerin ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince 10 yıllığına ihale yöntemi ile kiraya verilmesine, ihale iş ve işlemlerinin Büyükşehir Belediye Encümenince yürütülmesi oybirliğiyle karar verildi.

207- Gündemin 8’inci maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan İnönü Kapalı Çarşı girişinde bulunan 32 nolu bağımsız bölümün sözkonusu tahsis süresinin (Belediye tarafından bu yer veya bu yeri kapsayan herhangi bir planın uygulanması durumunda sözkonusu tahsisin yine Büyükşehir Belediye Meclisince sona erdirileceği şartı ile) bedelsiz olarak 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına oybirliğiyle karar verildi.

208- Gündemin 9’uncu maddesi; kadro iptal-ihdası I Sayılı Memur Kadro İhdası, III Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinde düzenlendiği şekilde kadro ihdası ve kadro değişikliklerinin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi

209- Gündemin 10’uncu maddesi, Hukuk İhtisas Komisyonunca görüşülerek son şekli verilen, 29 maddeden oluşan, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın ekli Görev ve Çalışma Yönetmeliği tasarısının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

210- Gündemin 11’inci maddesi, Hukuk İhtisas Komisyonunca görüşülerek son şekli verilen, 58 maddeden oluşan, Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın ekli “Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik” tasarısının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

211- 1)Gündemin 12.maddesi, İsteğe bağlı olarak ifa edilecek her türlü hizmet ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Ücret tarifesi,

2)Gündemin 13.maddesi, Battalgazi ilçesi Orduzu mevkii 1172 nolu parsel ile ilgili teklifin oybirliğiyle,

3)Gündemin 15.maddesi, Şifa Mahallesi 580 ada 519,520,521 nolu parseller ile ilgili teklifin oybirliğiyle,

4)Gündemin 16.maddesi, 20.05.2014 tarih,47 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması ile ilgili teklifin (G.Tabel, H.Kuşcu ile M.Kızıldaş’ın çekimser kaldıkları oylamada) oyçokluğuyla,

ertelenmesine;

1)       Gündemin 27.maddesi, Yeşiltepe Mah.359 ada 1,2,5,6,7,8,9 nolu parseller,

2)       Gündemin 28.maddesi, Pütürge İlçesi Tepehan Mah.131 ada 1 numaralı parsel,

3)       Gündemin 29.maddesi, Doğanşehir İlçesi Sürgü Mah.3402 numaralı parsel,

4)       Gündemin 30.maddesi, Darende İlçesi Yukarıulupınar Mah.110 ada 62 nolu parsel,

5)       Gündemin 31.maddesi, Hekimhan İlçesi Yeni Mahalle 64 ada 9 nolu parsel,

6)       Gündemin 32.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi 4453 ada 4 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle,

karar verildi.

212- Gündemin 14’üncü maddesi, “Tulga Askeri Havaalanı Mania Planı”nın Nazım İmar Planına işlenmesine; “Hava Alanlarında Emniyet Standartları Kapsamında Yapılacak Olan Havacılık Çalışmaları ve Gölgeleme Çalışmalarına İlişkin Usül ve Esaslara Yönelik Talimat”a göre uygulama yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

213- Gündemin 33’üncü maddesi, Başharık Mahallesinde 74 adet tapu tahsis belgesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. 

214- Gündemin 34’üncü maddesi, İlim Yayma Cemiyetinin gerçekleştireği “Geleceğe Güvenle Yürümek Projesi”ne ortak olunmasına; Proje harcamalarında kullanılmak üzere protocol kapsamında belirlenen 100.000,00 (Yüzbin) TL.katkı tutarının ödenmesine oyçokluğuyla karar verildi.

215- Gündemin 35’inci maddesi, katı atık düzenli depolama alanının işletilmesi ve enerji üretimi kapsamında sahaya taşınan ve özel işlem gerektiren atıkların 2014 yılı bertaraf ücretleri ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

216- Gündemin 36’ıncı maddesi, S Plaka tahsisi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü teklifinin Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

217- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 16.10.2014 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

16.09.2014 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

185- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığında, Selahattin Gürkan Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç,  Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Günnur Tabel, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Erdal Üstün, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Mehmet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş’ın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar:, Hilal Acı, Celalettin Gönültaş, Süleyman Eser, Vahap Küçük, Mehmet Boyraz.

Toplantıya Katılmayanlar : Ali Kazgan, Mehmet Polat

186- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 10.09.2014 tarihli toplantının karar özeti katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

187- Gündemin 2’nci maddesi, 2015-2019 Malatya Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

188- Gündemin 3’üncü maddesi; Akçadağ Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Bütçesinin revize edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

189- Gündemin 4’üncü maddesi; Memur Kadro İhdası Cetvelinde düzenlendiği şekilde kadro ihdası yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

190- Gündemin 5’inci maddesi; Darende ilçesine yapılacak olan Hayvan Pazarı yapım işinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

191- Gündemin 6’ncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak–Tecde-Çilesiz mahalle sınırları içerisindeki uygulama imar planının Malatya İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği iptal kararı gerekçelerinin yeni yapılan plan ile bertaraf edildiği, bu doğrultuda Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 2014/87 sayılı kararında belirtildiği gibi kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

192- Gündemin 7.maddesi, Topsöğüt Mahallesi 179 ada 114 parselin yürürlükteki imar planında “Spor Tesisi” olarak planlı olan kısmının “Resmi Kurum Alanı” olması yönünde hazırlatılan imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

193- Gündemin 8’inci maddesi; Battalgazi Belediye Meclisinin 2014/52 sayılı kararı ile zemin katların otopark olarak yapılması durumunda 1 (bir) kat fazla yapılabilmesi için encümene yetki verilmesinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

194- Gündemin 9’uncu maddesi; Hekimhan ilçesi Girmana Mahallesi 1465 ve 1466 parsellerde imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

195-

1) Gündemin 10.maddesi, Kuluncak Belediye Meclisinin 2014/44 sayılı meclis kararı,

2) Gündemin 11.maddesi, İzzetiye Mahallesi 375 ada 67 nolu parsel,

3) Gündemin 12.maddesi, Gündüzbey Mahallesi Yelköprü mevkii 141 ada 13 nolu parsel,

4) Gündemin 13.maddesi, Yeşiltepe Mahallesi 3339 ada 11 nolu parsel,

5) Gündemin 14.maddesi, Uçbağlar Mahallesi 4514 ada 12 nolu parsel,

6) Gündemin 15.maddesi, Uçbağlar Mahallesi 3930 ada 1 ve 2 nolu parseller,

7) Gündemin 16.maddesi, Yeşilyurt  Belediye Meclisinin 2014/ 47 sayılı meclis kararı,

8) Gündemin 17.maddesi, Çilesiz Mahallesi 5669 ada 1 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

196- Gündemin 18’inci maddesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğinin, Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

197- Gündemin 19’uncu maddesi, Orduzu mevkii 1172 nolu parsel ile ilgili teklifin İmar ve Bayırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

198- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 10.10.2014 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 16.09.2014


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

10.09.2014 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

170- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Celalettin Gönültaş, Süleyman Eser ile Vahap Küçük.

171- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında toplandı.

Gündem maddelerine geçmeden önce, gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 1. Malatya Merkez Karakavak, Tecde ve Çilesiz Mahallelerinde imar planı yapımı ile ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarih,87 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başk.nın teklifinin gündemin 18.maddesi,
 2. Topsöğüt Mahallesi 179 ada 114 parsel ile ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03.09.2014 tarih, 80 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 19.maddesi,
 3. Zemin katların otopark olarak yapılması durumunda 1 (bir) kat fazla yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2014 tarih, 52 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 20.maddesi,
 4. Girmana Mahallesi 1465 ve 1466 nolu parseller ile ilgili Hekimhan Belediye Meclisi’nin 05.06.2014 tarih, 35 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 21.maddesi,
 5. Nizam değişikliği ile ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03.09.2014 tarih, 82 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 22.maddesi,
 6. Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başk.nın teklifinin gündemin 23.maddesi,
 7. Akçadağ Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Bütçesinin revize edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 24.maddesi,
 8. Kadro ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 25.maddesi,
 9. Darende’nin hayvan pazarı modernizasyonu hakkındaki Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 26.maddesi,

olarak gündeme alındıktan sonra;

Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 15.08.2014 tarihli birleşimin karar özeti oybirliğiyle kabul edildi.

172- Gündemin 2’nci maddesi; Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmasına;

-Kurulan bu komisyona: 1-Meltem KAVUK, 2-Günnur TABEL, 3-Hilal ACI, 4-Şahin ÖZER, 5-Ramazan ÖZCAN, 6-Mehmet Reşat GÜZEL, 7-Eyyup ÖZPOLAT, 8-Ferat DALAMAN’ın üye olarak seçilmelerine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

173- Gündemin 3’üncü maddesi; İnönü Stadyumu’nun 2014-2015 futbol sezonunda da Yeni Malatya Spor Kulübü’ne tahsisine,  bahse konu yerler için 1 yıllık tahsis bedeli olarak 3.000,00 TL.alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

174- Gündemin 4’üncü maddesi; İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin, gerekli çalışmaları yaparak rapor halinde meclise sunmak üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

175- Gündemin 5’inci maddesi; Hukuk İhtisas Komisyonu’nca görüşülerek son şekli verilen ve 17 maddeden oluşan “Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” tasarısının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

176- Gündemin 6’ncı maddesi; Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin olarak belirlenen tarifenin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

177- 1) Gündemin 7.maddesi, İsteğe bağlı olarak ifa edilecek her türlü hizmet ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ücret tarifesi,

2) Gündemin 11.maddesi, Mania planı,

3) Gündemin 12.maddesi, Şifa Mahallesi 580 ada 519,520,521 nolu parseller,

4) Gündemin 14.maddesi, 20.05.2014 tarih, 47 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması,

5) Gündemin 15.maddesi, İnönü Mahallesi 292 ada 6 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin ertelenmesine;

1) Gündemin 18.maddesi, Malatya Merkez Karakavak, Tecde ve Çilesiz Mahallelerinde imar planı yapımı ile ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarih,87 sayılı kararı,

2) Gündemin 19.maddesi, Topsöğüt Mahallesi 179 ada 114 parsel ile ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03.09.2014 tarih, 80 sayılı kararı,

3) Gündemin 20.maddesi, Zemin katların otopark olarak yapılması durumunda 1 (bir) kat fazla yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2014 tarih, 52 sayılı kararı,

4) Gündemin 21.maddesi, Girmana Mahallesi 1465 ve 1466 nolu parseller ile ilgili Hekimhan Belediye Meclisi’nin 05.06.2014 tarih, 35 sayılı kararı,

5) Gündemin 22.maddesi, Nizam değişikliği ile ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03.09.2014 tarih, 82 sayılı kararı,

hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın tekliflerinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

178- Gündemin 8’inci maddesi; Malatya Yaşam ve Spor Merkezi Alanındaki Açık Spor Tesisleri Yapımı ve İşletmesi Projesinin bütün maliyetleri Malatya Tenis ve Dağcılık Kulübü Derneği tarafından karşılanması kaydıyla ekli protokol ile anılan dernek tarafından hazırlanan sözkonusu projeye ortak olunmasına; ortak proje kapsamında yıllık tahsis bedeli olarak 15.000,00 TL’den aşağı olmamak üzere, tesisin işletilmesinde elde edilecek brüt satış hasılatının %2’si, sonraki beş yıl için tesisin işletilmesinden elde edilecek brüt satış hasılatının %4’ü olarak Malatya Büyükşehir Belediyesine ödenmesine. Maktu tahsis bedeli artışlarının protokol kapsamında yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

179- Gündemin 9’uncu maddesi; toplu taşıma hizmetine ait otobüs ve hatlarının 1 (bir) yıl süreyle (hisselerinin %93,64’ünün Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan) MOTAŞ tarafından işletilmesine; ekli taahhütname çerçevesinde aylık 100.000.-TL. tahisis bedeli alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

180- Gündemin 10’uncu maddesi; MOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsisi talep edilen üç adet parkın, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması ile kamu eline geçtiği, aynı kanun gereği bu alanların amacı dışında kullanılamayacağından, söz konusu talebin reddine oybirliğiyle karar verildi.

181- Gündemin 13’üncü maddesi, Yeşilyurt İlçesi Şifa Mahallesi 580 ada 181 ve 182 nolu parselleri içeren, “Turizm Tesis Alanı” olması yönünde imar planı değişikliği yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

182- Gündemin 16’ncı maddesi, Malatya Merkez İzzetiye Mahallesi 231 ada 68 parsel ile ilgili değişikliğin Battalgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2014 tarih ve 50 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

183- Gündemin 17’nci maddesi, Malatya Merkez Hidayet Mahallesi 6041 ve 6042 nolu adalar  ile ilgili değişikliğin Battalgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2014 tarih ve 51 sayılı kararında belirtildiği gibi kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

184- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 16.09.2014 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 10.09.2014

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ (15 Ağustos 2014 Tarihli Toplantının) KARAR ÖZETİ 

153- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığında, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Celalettin Gönültaş, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Nebi Yiğit.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Günnur Tabel, Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Vahap Küçük, Rüstem Çatı, Aliseydi Millioğulları, Cemal Akdemir, Mehmet Polat, Nevzat Öztürk.

154- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.08.2014 tarihli toplantının karar özeti katılanların oybirliğiylekabul edildi.

155- Gündemin 2’nci maddesi; Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından tahsis sayıları belirlenen S plakalı servis araçları için:

1. Yeşilyurt ile Battalgazi merkez ilçeleri içerisinde ve bu ilçeler arasında veya Yeşilyurt ile Battalgazi ilçelerinden herhangi bir ilçeye bağlı yerleşim yerine veya bunların aksi istikametine veya Malatya İl sınırı içindeki diğer ilçeler arasında yapılacak servis taşımaları için S plaka tahsis bedelinin 40.000,00 TL olarak,

2. Nüfusu 20.000 (Yirmibin) üzerinde bulunan Akçadağ, Darende, Doğanşehir, Hekimhan ilçelerinde, kendi ilçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak servis taşımaları için S plaka tahsis bedelinin 8.000,00 TL olarak,

3. Nüfusu 20.000 (Yirmibin) altında bulunan Arapgir, Arguvan, Doğanyol, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçelerinde, kendi ilçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak servis taşımaları için S plaka tahsis bedelinin 5.000,00 TL olarak,

Düzenlenmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

156- S ve T Plakanın askı süresi ile ilgili olarak S ve T Plaka Yönetmeliklerinde değişiklik yapılması hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

157- Gündemin 4’üncü maddesi; Malatya şehir içi ulaşımının düzenlenmesi ve toplu taşıma araçlarının kullanımının arttırılmasına yönelik yapılan TramBüs projesinin en büyük gideri olan hat ve depo sahası enerjisinin karşılanması amacıyla, Malatya sınırları dahilinde yer alan Gündüzbey Su Kaynağından başlayan içme suyu hattının Kuyuönü ve Yapraklı depoları mevkiinde 1,4 MW kapasiteli 2 adet Hidroelektrik Santrali kurulumunun kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

158- Gündemin 5’inci maddesi; MOTAŞ’ın kirasında olan toplu taşıma hizmetine ait otobüs ve hatlarının MOTAŞ tarafından işletilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

159- Gündemin 6’ncı maddesi; Malatya Büyükşhir Belediyesi’nin; Ziraat Bankası nezdindeki cari hesabı (TR 73 0001 0001 8435 0095 355 012), Vakıf Bank nezdindeki cari hesabı (TR 66 0001 5001 5800 7290 482 476) ve Halk Bankası nezdindeki cari hesabı (TR 0001 2009 5580 0007 000 001) na haciz konulmamasına oybirliğiyle karar verildi.

160- Gündemin 7’inci maddesi, Büyükşehir Belediyesi hizmet alanında iş makineleri ile çalışmalar nedeniyle meydana gelecek bozulmalar ile ilgili olarak MASKİ ile protokol yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

161- 1) Gündemin 8.maddesi, Bazı maktu vergi ve harç tarifeleri, 2) Gündemin 9.maddesi, İsteğe bağlı olarak ifa edilecek her türlü hizmet ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ücret tarifesi, ile ilgili tekliflerin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

162- Gündemin 10’uncu maddesi, Çavuşoğlu Mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan kapalı spor salonunun Esenlik Malatya Belediyespor Kulübüne tahsis edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

163- Gündemin 11’inci maddesi, Malatya Yaşam ve Spor Merkezi alanındaki açık spor tesislerinin Malatya Tenis ve Dağcılık Kulübü Derneği’ne tahsisi ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

164- Gündemin 12’nci maddesi, evsel katı atıkların aktarma merkezinden alınarak yeni katı atık sahasına taşınması, düzenli depolanması ve yeni sahanın düzenlenmesi hizmet alımı işi, vektörlerle mücadele hizmet alım işi, ana arterlerin mekanik temizliği hizmet alımı işinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 67’nci maddesine göre, gelecek yıllara yaygın olarak 3 yıl süreyle hizmet yüklenmeleri kapsamında ihale edilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

165- Gündemin 13’üncü maddesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait olan Yeşiltepe Mahallesi 224 ada 1 nolu (2.175 m² sahalı) parselin, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45.maddesi gereği cami ve müştemilatı yapılmak üzere ve tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne (Maliye Hazinesine) bedelsiz olarak devrine oyçokluğuyla karar verildi.

166- Gündemin 14’üncü maddesi; Hekimhan Belediyesi tarafından talep edilen bahse konu Hekimhan merkez, Güzelyurt, Hasançelebi, Kocaözü, Kurşunlu Mahallelerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yaptırma hususunda Hekimhan Belediyesi’ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

167- Gündemin 15’inci maddesi; Kuluncak Belediyesi tarafından talep edilen bahse konu Kuluncak ilçe merkezinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yaptırma hususunda Kuluncak Belediyesi’ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

168- 1) Gündemin 16.maddesi, İnönü Mahallesi 292 ada 6 nolu parsel, 2) Gündemin 17.maddesi, Battalgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2014 tarih ve 50 sayılı meclis kararı ile Malatya Merkez İzzetiye Mahallesi 231 ada 68 parsel,  3) Gündemin 18.maddesi, Battalgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2014 tarih ve 51 sayılı meclis kararı ile Malatya Merkez Hidayet Mahallesi 6041 ve 6042 nolu adalar, ile ilgili tekliflerin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

169- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 10.09.2014 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.15.08.2014

 

MALATYABÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ (13 Ağustos 2014 Tarihli Toplantının) KARAR ÖZETİ

 

134- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığında, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Celalettin Gönültaş, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Aziz Görgeç, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Nebi Yiğit, Mehmet Boyraz.

135- Gündem maddelerine geçmeden önce, gündem ilanından sonra meclise intikaleden;

 1. Genel Sekreterliğe yapılan atamanın meclisin bilgisine sunulması teklifinin gündemin 20.maddesi,
 2. Yeşiltepe Mahallesi 224 ada 1 nolu parselin devri ile ilgili 09.07.2014 tarih, 116 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 21.maddesi,
 3. Hekimhan Belediyesi tarafından talep edilen Hekimhan merkez, Güzelyurt, Hasançelebi, Kocaözü, Kurşunlu Mahallelerinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yaptırılması hususunda yetki verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 22.maddesi,
 4. İnönü Mahallesi 292 ada 6 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 23.maddesi,
 5. S Plakatahsis bedelleri hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 24.maddesi,
 6. S Plakanınaskı süresi ile ilgili olarak S Plaka Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 25.maddesi,
 7. Hidroelektrik santrali kurulumu için izin verilmesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 26.maddesi,
 8. Toplu taşıma ait otobüs ve hatların MOTAŞ tarafından işletilmesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 27.maddesi,
 9. Belediyemizin Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası nezdindeki cari hesaplarımıza haciz konulmaması için karar alınması hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 28.maddesi,

10. İş makineleri ile ilgili olarak MASKİ ile protokol yapılması hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başk.nın teklifinin gündemin 29.maddesi,

11. Bazı maktu vergi ve harç tarifeleri hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 30.maddesi,

12. Evsel katı atıkların taşınması işi ile Yeni sahanın düzenlenmesi, vektörlerle mücadele, ana arterlerin temizliği ile ilgili hizmet alımı işlerinin 3 yıl süre ile yıllara yaygın olarak yapılmasının ihale edilmesi hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 31.maddesi,

olarak gündeme alındıktan sonra;

Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 15.07.2014 tarihli toplantının karar özeti katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

136- Gündemin 2’nci maddesi; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Yönetmeliğinin, Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

137- Gündemin 3’üncü maddesi; üç adet parkın MOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

138- Gündemin 4’üncü maddesi; a) Özel Güvenlik Kanunu kapsamına alınmak istenen birimlerin Özel Güvenlik Kanunu kapsamına alınmasına, b) Özel Güvenlik Kanunu kapsamına alınan bu birimlerde kullanılmak üzere ihdası istenen özel güvenlik kadrolarının ihdasına, oyçokluğuyla karar verildi.

139- Gündemin 5’inci maddesi, “Memur Personelin Disiplin Amirleri Yönetmelik” tasarısının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

140- Gündemin 6’ncı maddesi, “Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği” tasarısının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

141- Gündemin 7’nci maddesi, “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” tasarısının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

142- Gündemin 8.maddesi; Mania planı, Gündemin 9.maddesi; Şifa Mahallesi 580 ada 519, 520, 521 nolu parseller, Gündemin 10.maddesi; Şifa Mahallesi 580 ada 181 ve 182 nolu parseller, Gündemin 11.maddesi; 20.05.2014 tarih, 47 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması İle ilgili tekliflerin ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

143- Gündemin 12’nci maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda “küçük olan parsellerin bitişik nizam yapılaşması” yönünde bir hüküm olmadığı, bitişik nizam yapılaşma koşulunun ancak imar planı kararı ile belirlenebileceği, yapılaşmanın imar planı üzerinde belirtilen yapı nizamına uygun olarak gerçekleşmesi gerektiği, imar planı değişikliği yapılmaksızın sadece meclis kararı ile yapı nizamı değiştirilemeyeceği, meclis kararı ekinde bu yönde herhangi bir belge olmadığı anlaşıldığından, Kuluncak Belediyesi’nin imar ile ilgili 03.06.2014 tarih ve 28 sayılı meclis kararı ile ilgili dosyanın mevzuatta belirtilen standartlarda hazırlandıktan sonra Büyükşehir Belediye Meclisine sunulması gerektiğinden; dosyanın Kuluncak Belediyesi’ne iadesine oybirliğiyle karar verildi.

144- Gündemin 13’üncü maddesi, “Doğanşehir-Sürgü yolu (Eşref Bitlis Caddesi) üzerinde, Atatürk Caddesi (Kuso Deresinin geçtiği yer) ve Güneş Konut Sitesi’nin olduğu kısım arasında kalan Sürgü Yolu (Eşref Bitlis Caddesi)’ndan cephe alan parsellerin zemin katlarında fiilen dükkan kullanımları tespit edildiğinden, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14/3 (a) maddesi gereği zemin katlarında gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalathane niteliğinde olmayan, gayrisıhhî özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik konut dışı hizmetlerin verilebilmesi yönündeki talebin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

145- Gündemin 14’üncü maddesi, Otopark Yönetmeliği’nin kapsamını belirleyen 2.maddesinde bulunan “…nüfusu 10.000 ve daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu 10.000’den az olmakla birlikte imar planı onaylanmış yerleşmelerde… uygulanır.” ifadesi doğrultusunda Doğanşehir ilçe merkezinde otopark yönetmeliğinin zaten uygulanması gerektiği, söz konusu meclis kararına ihtiyaç duyulmadığı anlaşılmış olup, Doğanşehir Belediyesi’nin imar ile ilgili 04.06.2014 tarih ve 48 sayılı meclis kararı ile ilgili söz konusu dosyanın Doğanşehir Belediyesi’ne iadesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

146- Gündemin 15’inci maddesi, Battalgazi Belediyesi’nin, Saray Mahallesi 46 ada 67 ve 68 nolu parsellerde imar değişikliği ile ilgili 03.06.2014 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile ilgili oolarak, Malatya Belediye Meclisi’nin 05.03.2014 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilen imar planı değişikliğinin iptal edilerek, eski planın geçerli olmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

147- Gündemin 16’ncı maddesi, Plan değişikliği talebinin yapıldığı Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 3491 ada 1 nolu parselin bulunduğu bölgede fiilen ticari kullanımların bulunduğu, söz konusu aksın ticari kullanımlara uygun olarak geliştiği gerekçesi ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yönündeki vaki talebin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

148- Gündemin 17’nci maddesi, yürürlükteki imar planında “konut alanı” olarak planlı olan Yeşiltepe Mahallesi 359 ada 1,2,5,6,7,8,9 numaralı parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi ile “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olmasının, konut adaları içerisinde farklı bir kullanım oluşturacağı, şehircilik ilkelerine aykırı olarak kullanım fonksiyonu bütünlüğünü bozacağı anlaşıldığından, sözkonusu talebin reddine oybirliğiyle karar verildi.

149- Gündemin 18’nci maddesi, Yeşilyurt Belediyesi’nin 4127 nolu parsel ile ilgili 02.07.2014 tarih, 52 sayılı meclis kararı kapsamındaki imar planı değişikliğinin, acil durumlarda yaşanan sorunların çözümüne yönelik olduğu, bölgedeki ulaşımı rahatlatmaya yönelik olduğu gerekçesi ile, sözkonusu meclis kararı doğrultusunda işlem yapılmasının kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

150- Gündemin 19’uncu maddesi, Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 154 ada 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin uygulamada yaşanan teknik sorunların çözümüne yönelik olduğu gerekçesi ile, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 02.07.2014 tarih ve 53 sayılı kararında belirtildiği gibi, kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

151- Gündemin 20’nci maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Genel Sekreterlik kadrosuna, İçişleri Bakanlığı’nın 27.07.2014 tarihli onayına istinaden Arif EMECEN’in atanması, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 22.maddesi gereğince meclisin bilgisine sunulmuştur.

152- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 15.08.2014 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 13.08.2014

 

MALATYABÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ (15 Temmuz 2014 Tarihli Toplantının) KARAR ÖZETİ

 

121- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Celalettin Gönültaş, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlıkla toplandı. 

Toplantıda Bulunmayanlar: Mehmet Polat. 

Mazaretli Olanlar: Nevzat Aslan, Meltem Kavuk, Cemal Akdemir, Vahap Küçük. 

122- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 09.07.2014 tarihli toplantının karar özeti oybirliğiyle kabul edildi. 

123- Gündemin 2’nci maddesi; katı atık düzenli depolama alanının işletilmesi ve enerji üretimi kapsamında sahaya taşınan ve özel işlem gerektiren atıkların 2014 yılı bertaraf ücretlerinin komisyon raporu doğrultusunda uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

124- Gündemin 3’üncü maddesi; Büyükşehir yasası kapsamında mahalleye dönüşen; yerleşik alan ve civar tespiti resmi olarak yapılmış köylerde ifraz işlemlerinin, plansız alanlar yönetmeliğinin 43. 44. ve 45. maddelerine göre yapılmasına, yerleşik alan ve civar tespiti yapılmamış köylerde ise yerleşik alan ve civar tespiti yapıldıktan sonra aynı hükmün uygulanmasına, oyçokluğuyla karar verildi. 

125- Gündemin 4’üncü maddesi; Darende İlçesi Ayvalı Mahallesi’nde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yaptırma (Jeolojik-jeoteknik etüt dahil) hususunda Darende Belediyesi’ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

126- Gündemin 5’inci maddesi; Yazıhan İlçesi Durucasu Mahallesi’nde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yaptırma (Jeolojik-jeoteknik etüt dahil) hususunda Yazıhan Belediyesi’ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

127- Gündemin 6’ncı maddesi; 10.06.2014 tarih ve 77 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararının son paragrafının “yürürlükteki imar planında konut kullanımına sahip olan 147 ada  2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu, 148 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu, 149 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14 nolu ve 150 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 nolu parseller ile  imar planında  yol alanı olarak planlı alanların kapatılarak “Eğitim Tesisi Alanı” olarak planlanması, alanın güneyinde bulunan7 m. genişliğindeki yolun10 m.  olması şartıyla, bölgedeki  ihtiyaca  binaen  donatı alanının karşılanmasına yönelik olması, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talep etmesi, kamu yararı gözetilmesi sebebi ile sözkonusu imar planı değişikliği talebinin kabulüne” şeklinde düzeltilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

128- 1) Gündemin 7.maddesi, Kuluncak Belediyesi’nin imar ile ilgili 03.06.2014 tarih ve 28 sayılı meclis kararı, 

2) Gündemin 8.maddesi, Doğanşehir Belediyesi’nin imar ile ilgili 04.06.2014 tarih ve 49 sayılı meclis kararı, 

3) Gündemin 9.maddesi, Doğanşehir Belediyesi’nin imar ile ilgili 04.06.2014 tarih ve 48 sayılı meclis kararı, 

4) Gündemin 10.maddesi, Battalgazi Belediyesi’nin, Saray Mahallesi 46 ada 67 ve 68 nolu parsellerde imar değişikliği ile ilgili 03.06.2014 tarih ve 38 sayılı meclis kararı, 

5) Gündemin 11.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 3491 ada 1 nolu parselde imar planı tadilatı, 

6) Gündemin 12.maddesi, Yeşiltepe Mahallesi 359 ada 1,2,5,6,7,8,9 nolu parsellerde plan değişikliği yapılması, 

7) Gündemin 13.maddesi, Yeşilyurt Belediyesi’nin 4127 nolu parsel i,le ilgili 02.07.2014 tarih, 52 sayılı meclis kararı, 

8) Gündemin 14.maddesi, Yeşilyurt Belediyesi’nin Bostanbaşı Mahallesi 154 ada 2 nolu parsel ile ilgili 02.07.2014 tarih, 53 sayılı meclis kararı, 

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi. 

129- Gündemin 15’inci maddesi; Malatya İl Özel İdaresi hizmet binası olarak projelendirilen sözkonusu yapının kaba inşaatının yapılan mevcut sözleşme şartları ile tamamlanmasına; halihazırdaki mevcut projelere göre ince işlerin ihalesinin yapılarak binanın kullanıma hazır hale getirilmesi için MASKİ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine; tamamlanan yapının kapalı ve açık alanlarının %50’sinin Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesine; anılan yapı ile ilgili devam eden ve ileride doğabilecek hukuki, idari ve benzeri her durumda MASKİ Genel Müdürlüğü’nün muhatap ve yetkili olmasına oybirliğiyle karar verildi. 

130- Gündemin 16’ncı maddesi; Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Şehir Mezarlığı Caddesi Galericiler Sitesi karşısında yer alan mülkiyeti belediyemize ait olan 25 dönümlük açık otopark alanının gece saatlerinde otobüslerin park alanı olarak, pazar günleri gündüz saatlerinde ise açık otopazarı alanı olarak kullanılmak üzere MOTAŞ’a tahsisine oybirliğiyle karar verildi. 

131- Gündemin 17’nci maddesi; petrol boru hattına verilen zarar-ziyan bedeli ve ilgili masrafların ödenmesi hakkındaki Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

132- Gündemin 18’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyon yöntemi ile bertaraf edilmesi işinin 2886 sayılı Kanun kapsamında 5 (beş) yıl süreyle ihale edilmesine; ihale iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine, oyçokluğuyla karar verildi. 

133- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 13.08.2014 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 15.07.2014 

 

MALATYABÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ (9 Temmuz 2014 Tarihli Toplantının) KARAR ÖZETİ

 

97- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Celalettin Gönültaş, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın (üyelerin hepsinin) iştirakiyle toplandı.

98- Gündem maddelerine geçmeden önce, gündem ilanından sonra meclise intikal eden 11 adet konu gündeme alındıktan sonra, alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan, gündemin 1.maddesi, 13.06.2014 tarihli toplantının karar özeti oybirliğiyle kabul edildi.

99- Gündemin 2’nci maddesi; Yazıhan Belediyesi’nin revize edilen 2014 Mali Yılına ait bütçesinin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

100- Gündemin 3’üncü maddesi; Mezarlık hizmetlerinin belediyelere devrine oyçokluğuyla karar verildi.

101- Gündemin 4’üncü maddesi; toplu taşıma ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

102- Gündemin 5’inci maddesi; Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olacak park ve yeşil alanların kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

103- Gündemin 6’ncı maddesi; gündemin 6.maddesi; Mania planı, gündemin 7.maddesi; Şifa Mahallesi 580 ada 519, 520, 521 nolu parseller, gündemin 8.maddesi; Şifa Mahallesi 580 ada 181 ve 182 nolu parseller, gündemin 15.maddesi; 20.05.2014 tarih, 47 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması, İle ilgili tekliflerin ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

104- Gündemin 9’uncu maddesi; Doğanşehir İlçe merkezinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yaptırma hususunda Doğanşehir Belediyesi’ne yetki verilmesine katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

105- Gündemin 10’uncu maddesi; Yazıhan İlçe merkezinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yaptırma hususunda Yazıhan Belediyesi’ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

106- Gündemin 11’inci maddesi; Bağtepe ve Göller Mahallelerinde köy sakinleri tarafından talep edilen konut ihtiyacı sebebiyle köy gelişme alanı etüt ve imar planı çalışmalarının Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

107- Gündemin 12’inci maddesi; Yaka Mahallesi’nde bulunan Belediye Hizmet Alanında imar planı değişikliği yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

108- Gündemin 13’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi 4344 nolu parselde imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

109- Gündemin 14’üncü maddesi; Kuluncak Yenimahalle Mevkii 2324, 2344 nolu parsellerde imar planı değişikliğinin iadesine oybirliğiyle karar verildi.

110- Gündemin 16’ncı maddesi; Konak Belediye binası içerisinde bulunan yerin 5 yıl süreyle PTT Başmüdürlüğü’ne kiraya verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

111- Gündemin 17’nci maddesi;  açık oyla yapılan seçim sonucunda, Hukuk İhtisas Komisyonu’nun

1-Ramazan ACAR, 2-Şefik ŞENGÜN, 3-Durmuş DOĞAN, 4-Hasan GÖĞÜS, 5-Aziz GÖRGEÇ, 6-Günnur TABEL’den teşekkül ettirilmesine ve Memur Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin, bu Komisyona havalesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

112- Gündemin 18’inci maddesi; Sözleşmeli Personelin Disiplin Yönetmeliği’nin, Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

113- Gündemin 19’uncu maddesi; kadro ihdası ile ilgili dairesi teklifinin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi

114- Gündemin 20’nci maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Genel Sekreter Yardımcılığına Ertan MUMCU’nun atanması 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 22.maddesi gereğince meclisin bilgisine sunulmuştur.

115- Gündemin 21’inci maddesi; İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Yönetmeliği’nin, Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

116- Gündemin 22’nci maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 224 ada 1 nolu2.175 m² sahalı parsel 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45.maddesi gereği cami ve müştemilatı yapılmak üzere ve tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla Yeşilyurt Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne bedelsiz olarak devrine oybirliğiyle karar verildi.

117- Gündemin 23’üncü maddesi; Kültür AŞ’nin sermaye artırımından dolayı Belediyemizin ortaklık sermaye payı olan 2.000.000,00 (ikimilyon) TL.nin ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

118- Gündemin 24’üncü maddesi; Atık sahasına kabul edilecek atık maddelerin ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

119- Gündemin 25’inci maddesi; Malatya Kart (Akıllı Kart) ile ilgili oarak:

-Daha önceden İlçe  ve belde belediye personelleri ile muhtarlara verilen  ücretsiz kartların kaldırılmasına;

-Bundan böyle, Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere, İlçe Belediyeleri de mevzuat çerçevesinde ilgili kurumla anlaşma yaparak personellerinin ulaşımlarını ücretsiz veya indirimli sağlamalarına oybirliğiyle karar verildi.

120- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek başka konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 15.07.2014 tarihinde saat 14.00 da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 09.07.2014

 

 

MALATYABÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ (13 Haziran 2014 Tarihli Toplantının) KARAR ÖZETİ

 

84- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığında, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Celalettin Gönültaş, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Nebi Yiğit, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

 

            Toplantıda Bulunmayanlar: Mehmet Baysar.

 

            Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Mehmet Çınar, Ali Kazgan, Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Fetahmet Bay, Aliseydi Millioğulları, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz, Mehmet Polat.

 

85- Gündem maddelerine geçmeden önce, gündeme başlamadan meclise intikaleden;

 

 1. Pütürge Belediyesi ek bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 14. maddesi,
 2. Kuluncak Belediyesi ek bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 15. maddesi,
 3. Kale Belediyesi ek bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 16. maddesi,
 4. Arguvan Belediyesi ek bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 17. maddesi,
 5. Yeşilyurt 4344 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 18. maddesi,
 6. Kuluncak Yenimahalle Mevkii 2324 ve 2344 nolu parseller hakkındaki İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 19. maddesi,
 7. 20.05.2014 tarih, 47 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifinin gündemin 20. maddesi,

 

olarak gündeme alındıktan sonra;

 

Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 10.06.2014 tarihli toplantının karar özeti katılanların oybirliğiyle kabul edildi

 

86- Gündemin 2’inci maddesi; Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinin sorumluluğunda olacak park ve yeşil alanların belirlenmesi ile ilgili sözkonusu teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 

87-1) Gündemin 3.maddesi, Şifa Mahallesi 580 ada 519, 520, 521 nolu parseller,

 

    -2) Gündemin 4.maddesi, Şifa Mahallesi 580 ada 181 ve 182 nolu parseller,

 

     -3) Gündemin 5.maddesi, Doğanşehir Belediyesi’ne 1/5000 ölçekli nazım imar planı yaptırma yetkisinin verilmesi,

 

     -4) Gündemin 6.maddesi, Yazıhan Belediyesi’ne 1/5000 ölçekli nazım imar planı yaptırma yetkisinin verilmesi,

 

     -5) Gündemin 7.maddesi, Bağtepe ve Göller mahallelerine imar planı çalışması yapılması için Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmesi,

 

     -6) Gündemin 8.maddesi, Yaka Mahallesi’nde bulunan belediye hizmet alanı,

 

    -7) Gündemin 18.maddesi, Yeşilyurt 4344 nolu parsel,

 

    -8) Gündemin 19.maddesi, Kuluncak Yenimahalle Mevkii 2324 ve 2344 nolu parseller,

 

    -9) Gündemin 20.maddesi, 20.05.2014 tarih, 47 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması,

 

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanunun 15.maddesi gereğince, bu konularla ilgili çalışmaların 10 işgünü içerisinde tamamlanarak, 2014 yılı Temmuz ayı toplantısında görüşmek üzere Başkanlık Makamına tevdii için İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 

88-Gündemin 10’uncu maddesi; ödenek aktarımı hakkındaki Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan alınarak Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlanması nedeniyle ödenek aktarılması gerektiği cihetle;

 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36.maddesine göre ilgili bölümlere aktarma yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

89- Gündemin 11’inci maddesi; MOTAŞ’ın sermaye artırımından dolayı Belediyemiz hissesine tekabül eden 4.765.000,00 TL.nin ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

90- Gündemin 12’inci maddesi; Belediyemiz adına toplu taşıma hizmeti yapan yüklenici MOTAŞ’ın ücret tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

91- Gündemin 13’üncü maddesi; Gündemin 13’nci maddesi; Defterdarlık yanındaki kapalı otopark ile açık otoparkın işletmesinin 5 yıllığına Belediyemiz iştiraklerinden olan MOTAŞ’a 5216 sayılı Kanunun 26.maddesi gereğince işletmesinin devredilmesine oyçokluğu ile karar verildi.  

 

92- Gündemin 14’üncü maddesi; Pütürge Belediyesi ek bütçesi hakkındaki 2014/30 sayılı Pütürge Belediye Meclis kararının 5216 sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

93- Gündemin 15’inci maddesi; Kuluncak Belediyesince hazırlanarak gönderilen 2014 Mali Yılı gelir ve gider revize bütçesi, ile ilgili Kuluncak Belediye Meclis kararının 5216 sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

94- Gündemin 16’ncı maddesi; Kale Belediyesince hazırlanarak gönderilen 2014 Mali Yılı gelir ve gider revize bütçe ile ilgili Kale Belediye Meclis kararının 5216 sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi

 

95- Gündemin 17’nci maddesi; Arguvan Belediyesince hazırlanarak gönderilen 2014 Mali Yılı gelir ve gider ek bütçe ile ilgili Arguvan Belediye Meclis kararının 5216 sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca aynen kabulüne katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

96- Bir sonraki toplantının 09.07.2014 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.