a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Meclis Gündemi - 2015
 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

        Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Aralık ayı toplantısını 09/12/2015 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

        Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

 
SN G Ü N D E M
1  27 ve 30 Kasım 2015 tarihli toplantılarda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
2  Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire  alanlarının yapım, bakım vs.işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
3  Akçadağ İlçesi Mihmanlı Mahallesi 169,262-A, 262-B, 297 ve 412 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu  raporu.
4  Darende İlçesi Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu plansız alanda kalan parseller üzerine "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu  verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
5  Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 5480 nolu parsele Ticaret artı Konut Alanı Fonksiyonu verilmeai hakkında İmar ve  Bayındırlık Komisyonu raporu.
6  Doğanyol İlçesi İsak Mahallesi 139 ada 1 nolu parsel ve çevresinde meydan düzenlemesini içeren imar planı değişikliği  yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
7  Yeşilyurt İlçesi sınırları dahilindeki imar planlarında bahçeli ve 2 katlı olarak planlanan alanlarda tabii zeminden kot verilmesi  ile ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 2015/164 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
8  Tecde Mahallesi 5558 ada 1,2,3,4,5,6,8,11,12,13 ve 14 nolu parselllerin ada ayrım çizgilerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili  Yeşilyurt Belediye Meclisinin 2015/170 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
9  Malatya Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması hakkındaki Hukuk Komisyonu raporu.
10  Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi  220 ada 2 nolu   parsel ve 263 ada 1 ve 2 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık  Komisyonu raporu.
11  Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 4505 ada 5 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
12  Doğanşehir İlçesi, Güzelköy Mevkii'nde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu  raporu.
13  Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 114 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon  Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
14  Yeşilyurt İlçesi Cumhuriyet Örnek Köy Mah. 1053,1191 ve 1382 nolu parseller üzerine Güneş Enerjisi Santrali kurulması  hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
15  Yeşilyurt İlçesi Cumhuriyet Örnek Köy Mah. 553 nolu parseller üzerine Güneş Enerjisi Santrali kurulması hakkında İmar ve  Bayındırlık Komisyonu raporu.
16  Yeşilyurt İlçesi Tecde Mah. 5605 ada 3,12,13 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık  Komisyonu raporu.
17  Battalgazi İlçesi Bulgurlu Mah. 4990 ada 1 nolu parsel,4992 ada 1 nolu parsel,4991 ada 1 ve 2 nolu parsellerde
 imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
18  Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 23 hektarlık alanda Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu  raporu.
19  Doğanşehir İlçesi Söğüt Mah. 41 ada 18 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık  Komisyonu raporu.
20  Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki Hukuk Komisyonu raporu.
21  Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 523 ada 3 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
22

 Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 1343 ada 1 parsele "Eğitim Alanı"  fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık  Komisyonu raporu.

23  Doğanşehir İlçesi, Erkenek Mahallesi 1381 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
24

 Yeşilyurt  ilçesi, İnönü Mahallesinde mevcut Sanat Sokağı yerine Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı ismi verilmesi  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25  Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesinde belirtilen alana Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi ile ilgili İmar Planı Değişikliği  yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
26  Battalgazi İlçesi, 268 ada 1,2 ve 8 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
27  Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'ne kayıtlı  178 ada 16 numaralı parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
28  Doğanşehir İlçesi, Gövdeli Mah.124 ada 42 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
29  Battalgazi İlçesi, Göztepe Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 45 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım  İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
30  Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi'ne kayıtlı 57 ada 51 nolu parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve  Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
31  Yeşilyurt ilçesi Şifa Mahallesi'ne kayıtlı 580 ada 542 parselde imar planı değişikiiği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik  Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

        Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Kasım ayı toplantısını 11/11/2015 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

        Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

SN

G Ü N D E M

1

13 Ekim 2015 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2

Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs.işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3

Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 113 ada 20 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4

Akçadağ İlçesi Mihmanlı Mahallesi 169,262-A, 262-B, 297 ve 412 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5

Darende İlçesi Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu plansız alanda kalan parseller üzerine "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6

Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 5480 nolu parsele Ticaret artı Konut Alanı Fonksiyonu verilmeai hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7

Doğanyol İlçesi İsak Mahallesi 139 ada 1 nolu parsel ve çevresinde meydan düzenlemesini içeren imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8

Yeşilyurt İlçesi Topsöğüt/Turgut Özal Mahallesi 190 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9

Darende İlçesi, Gökyar Mah. 950 ada 1,2 nolu parseller, 952 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller, 953 ada 1.2,3 nolu parseller 954 ada 1 nolu parsel, 955 ada 1,2 nolu parseller, 956 ada  1,2 parseller, 957 ada 1,3 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10

Battalgazi İlçesi, Çöşnük Mahallesi, 4140 ada 1 parsel ile 4141 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11

Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 523 ada 3 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12

Battalgazi İlçesi, Keşolar Mah.653 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13

Yeşilyurt İlçesi sınırları dahilindeki imar planlarında bahçeli ve 2 katlı olarak planlanan alanlarda tabii zeminden kot verilmesi ile ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 2015/164 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Şehricilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

14

Tecde Mahallesi 5558 ada 1,2,3,4,5,6,8,11,12,13 ve 14 nolu parselllerin ada ayrım çizgilerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisinin 2015/170 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Şehricilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

15

Bostanbaşı Mahallesi 311 ada 1 olu parsel ve 245 ada 1 nolu parselde Yeşilyurt Belediye Meclisinin 2015/167 sayılı kararı ile yapılan imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehricilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

16

Yeşiltepe Mahallesi 3339 ada 10 nolu parselde Yeşilyurt Belediye Meclisinin 2015/165 sayılı kararı ile yapılan imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehricilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

17

Malatya Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması hakkındaki Zabıta Dairesi Başkanlığı'ın teklifi.

18

Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi 5384 ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan Nikah Sarayının bir bedel karşılığında 10 (on) yıllığına Kültür Etkinlikleri ve Fuarcılık A.Ş.'ye kiralanması hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

19

Tarımsal Hizmetler (Tarımsal Projeler ve Muhtarlık İşleri) Dairesi Başkanlığı kadrosuna Hilmi Öksüztepe'nin atanmasının Meclisin bilgisine sunulması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın yazısı.

20

Büyükşehir Belediyesi'nin İdari Teşkilat Şeması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın yazısı.

21

Malatya Merkez Aşağıbağlar,Tandoğan,Şifa,Niyazi,Şıkşık,İsmetiye,Kavaklıbağ mahallelerinin ölçülebilir Alt Bölge (DMA) İçmesuyu İşleri ile ilgili kredi kullanmı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

22

2016 Mali Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesi'nin görüşülmesi.

23

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 Mali Yılı Ücret Tarfisenin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

24

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2015/190 sayılı kararında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

                                                              

                                                                                                                                           

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ekim ayı toplantısını 07/10/2015 tarihinde, saat 15.30’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

SN

G Ü N D E M

1

15 Eylül 2015 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs.işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3

Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 113 ada 20 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4

Akçadağ İlçesi Mihmanlı Mahallesi 169,262-A, 262-B, 297 ve 412 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5

Darende İlçesi Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu plansız alanda kalan parseller üzerine "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6

Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5588 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7

Battalgazi İlçesi 268 ada 1,2 ve 8 nolu parsellere “Ticaret Alanı” fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8

Battagazi İlçesi, Orduzu Pınarbaşı Mevkiindeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nın Esenlik Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesi hususunda karar alınması hakkındaki İmar ve Bayındırlık-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları ortak raporu.

9

Yeşilyurt İlçesi, İnönü 1072 ada 22  nolu parsel üzerineki Spor ve Yaaşam Merkezi'nin Esenlik Ltd. Şti.Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesi hususunda karar alınması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

10

Battalgazi İlçesi Mülga Orduzu imar planı ve Malatya imar planının Bulgurlu bölgesi ile çakıştığı noktada nazım imar planı değişikliği yapılması hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11

Kale İlçesi Bağlıca Mah. İzollu Lisesi Kavşağına alt geçit ve yan yollar yapılması amacıyla uygulama imar planı değişikliği yapılması hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12

Yeşilyurt ilçesi Molla Kasım Mahallesi 383 ada 1 ve 2 nolu parseller, 384 ada 1,2,3,4,5,6, nolu parseller, 386 ada 4,5,6,7,8 nolu parsellerde imar planı değişikliği hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13

Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği kurum kart tipi hakkında Ulaşım-Hukuk Komisyonları ortak raporu.

14

Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 5480 nolu parsele Ticaret artı Konut Alanı Fonksiyonu verilmeai hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15

Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi 1380 ada 2 ve 3 nolu parsellere "Açık Spor Tesis Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16

Doğanşehir İlçesi Fındık Mahallesi Yerleşik Alan sınırı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17

Doğanyol İlçesi İsak Mahallesi 139 ada 1 nolu parsel ve çevresinde meydan düzenlemesini içeren imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18

Battalgazi Mahallesi Uçbağlar Mahallesi 4506 ada 1 nolu parselin güney cephesindeki 40 metrelik çekme mesafesinin 10 metre olarak değiştirilmesini içeren imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19

Battagazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 1983 ada 3 nolu parselin imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

20

Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi Çınar Mevkiinde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21

Battalgazi İlçesi Çöşnük Mahallesi 4160 ada 3 nolu parsel ve 4161 ada 3 nolu parselde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

22

Battalgazi İlçesi Dernek Mahallesi 100 ada 195 nolu parsele trafo alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

23

Toplun Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki Ulaşım-Hukuk Komisyonları ortak raporu.

24

Yeşilyurt Belediye Meclisinin Mania Planı ile ilgili 153 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

25

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı'nın görüşülmesi

26

Yeşilyurt İlçesi Mollakasım Mahallesi 57 ada 15 ve 51 nou parseller hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

27

Yeşilyurt İlçesi Uç Mahallesi 4944 ada 8 ve 9 nou parseller hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

28

Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 4370,12,13,14 nou parseller hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

29

Yeşilyurt İlçesi Topsöğüt/Turgut Özal Mahallesi 190 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

30

Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi 3785 ada 3 nolu parsel  hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

31

 Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait, Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi 92 ada, 44 nolu parselin Battalgazi Belediyesi adına devri hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

32

 Akçadağ,Hekimhan,Doğanyol,Pütürge ilçelerinin içme suyu ve kanalizasyon işleri ile ilgili kredi kullanmı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

33

Hizmet alımı yöntemiyle çalışan personelin görev yerlerine ulaşım bedeli hakkındaki Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

 

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Eylül ayı toplantısını 09/09/2015 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

SN

G Ü N D E M

1

17 Ağustos 2015 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2

Pütürge İlçesi Köylü Mahallesinde yeni yapılacak olan terminal alanına ulaşımın sağlanabilmesi için uygulama imar planında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs.işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4

Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 257 ada 3 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5

Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 113 ada 20 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6

Akçadağ İlçesi Mihmanlı Mahallesi 169,262-A, 262-B, 297 ve 412 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7

Darende İlçesi Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu plansız alanda kalan parseller üzerine "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8

Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 185 hektarlık alanda  imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9

Doğanşehir İlçesi Doğu Mahallesi 2 ada 4 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10

Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5588 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11

Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 303 ada 2 nolu parselin yapı yoğunluğunun 300 ada 2 nolu parselde kullanılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12

Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 283 ada 3 nolu parselin yapı yoğunluğunun 297 ada 1 nolu parselde kullanılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13

Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 493 ada 2 nolu parselin mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 15 metre olan yapı yaklaşma sınırının 5 metre olarak yeniden düzenlenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14

Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mahallesi 137 ada 4 nolu parselde Resmi Kurum alanı fonksiyonu verilen yerin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15

Terminal ruhsatlarının verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Terminaller Yönetmeliği hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

16

Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi 413 ada 5 nolu parsele “Sağlık Alanı” fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17

Darende İlçesi İbrahimpaşa Mahallesi 408 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller; 409 ada 2,3,4,5 nolu parseller ile 410 ada 5,6,7,8,9 nolu parsellere “Otopark ve Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18

Battalgazi İlçesi 268 ada 1,2 ve 8 nolu parsellere “Ticaret Alanı” fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19

Doğanşehir İlçesi Karşıyaka Mahallesi 114 ada 67 nolu parsele “Kamu Hizmet Alanı” ( Adalet Sarayı) fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

20

Doğanşehir İlçesi Karşıyaka Mahallesi 141 ada 2 nolu parsele Kültürel Tesis Alanı Fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21

Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mah. 5857 ada 4 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

22

Cadde ve Sokaklara isim verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

23

Battalgazi İlçesi Atabey İskelesi’nde ihtiyaç duyulan toplu taşıma hizmeti, iskele-liman işletmeciliği ve baraj gölü üzerinde yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla bütçe içi işletme kurulması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

24

Gemi Sevk ve İdaresi Belgesi kart ücreti tarifesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

25

Memur kadrolarının tahsisi ve kullanımı hakkında Yöetmelik ile ilgili Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

26

Zabıta Daire Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ne ilave yapılması Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

27

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

28

Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 5249 ada 2 nolu parsel, 5250 ada 2 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

29

Arapgir İlçesi Çobanlı Mahallesinde yürürlükteki imar planında turizm tesis alanı olarak  planlanmış olan sahaya "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

30

Battalgazi İlçesi, Hüseyinbey Mahallesi, 171 ada 221 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

31

Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, 479 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

32

Yeşilyurt ilçesi Çilesiz  Mahallesi 1096 ada 1 parselde hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

33

Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi 1380 ada 2 ve 3 nolu parsellere "Açık Spor Tesis Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

34

Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi 529 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14 parsellere park alanı fonksiyonu verilmesini hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

35

Yeşilyurt İlçesi Uç Mahallesi 4945 ada 5 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

36

Battalgazi İlçesi uçbağlar Mahallesi 43 ada 143 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

37

Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Afet Evlerinin bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait  7 adet parsel ve mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait 1 adet parseldeki hissenin karşılıklı trampa edilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

38

Battagazi İlçesi, Orduzu Pınarbaşı Mevkiindeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nın Esenlik Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesi hususunda karar alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

39

Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifleri.İ  L    N

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ağustos ayı toplantısını 12/08/2015 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. 

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur. 

 

SN

G Ü N D E M

1

8 ve 10 Temmuz 2015 tarihli toplantılarda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2

Pütürge İlçesi Köylü Mahallesinde yeni yapılacak olan terminal alanına ulaşımın sağlanabilmesi için uygulama imar planında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs.işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu r

4

Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mah. 401,402,403,404 nolu parsellerde Konut Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5

Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 4979 ada 2 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6

Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 257 ada 3 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7

Battalgazi İlçesi Cevherizade Mahallesi 5 ada 50 nolu parsel ile 5 ada 51 nolu parselin takası hakkındaki Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarının ortak raporu.

8

İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9

Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 113 ada 20 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10

Akçadağ İlçesi Eğin ve Kotangölü Mahallelerinde 169.291.293.549.550 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11

Battalgazi İlçesi Yeniköy Mahallesi 401 adada hayvan barınağı yapılması hakkındaki Çevre Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun ortak raporu.

12

Akçadağ İlçesi Mihmanlı Mahallesi 169,262-A, 262-B, 297 ve 412 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13

Darende İlçesi Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu plansız alanda kalan parseller üzerine "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14

Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 155 ada 6 parselde  Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15

Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 5555 ada 3 nolu parselde  imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16

Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 5668 ada 1 nolu parselde  imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17

Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 185 hektarlık alanda  imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18

Malatya Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

19

Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 179 ada 140 nolu parsel ile ilgili 2015/283 sayılı kararın iptali ve aynı parselin Yeşilyurt İlçesi Uç Mahallesi 2332 ada 14 nolu parsel  ile takası hakkındaki Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarının ortak rap

20

Doğanşehir İlçesi Doğu Mahallesi 2 ada 4 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve bayındırlık Komisyonu raporu.

21

Doğanşehir İlçesi Doğu Mahallesi 187 ada 16 nolu parselde 63 metrekarelik kısmın trafo alanı olarak planlanması hakkındaki İmar ve bayındırlık Komisyonu raporu.

22

Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5588 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve bayındırlık Komisyonu raporu.

23

Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mah. 4503 ada 16 nolu parselde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve bayındırlık Komisyonu raporu.

24

Battalgazi İlçesi Çöşnük Mah. 4159 ada 3 nolu parselde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve bayındırlık Komisyonu raporu.

25

Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 303 ada 2 nolu parselin yapı yoğunluğunun 300 ada 2 nolu parselde kullanılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

26

Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 283 ada 3 nolu parselin yapı yoğunluğunun 297 ada 1 nolu parselde kullanılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

27

Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5649 ada 1 nolu parselin kuzeybatı yönündeki bir kısmının trafo Alanı olarak ayrılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

28

Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 493 ada 2 nolu parselin mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında15 metreolan yapı yaklaşma sınırının5 metreolarak yeniden düzenlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

29

Yeşilyurt İlçesi İsmetiye Mahallesi 3978 ada 5 nolu parselde Ticaret Alanı fonksiyonu verilen yerin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

30

Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mahallesi 137 ada 4 nolu parselde Resmi Kurum alanı fonksiyonu verilen yerin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

31

Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1781 ada 10 nolu parselin kuzeyindeki ada ayrım çizgisinin parselin güney cephesine alınması ve 1781 ada 11 ve 12 nolu parseller ile ikiz yapılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehirci

32

Yeşilyurt İlçesi Öncüler Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınır tespiti hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

33

Yeşilyurt İlçesi Üçgöze Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınır tespiti hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

34

Yeşilyurt İlçesi Ortaköy Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınır tespiti hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

35

Yeşilyurt İlçesi Aşağıköy Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınır tespiti hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

36

Terminal ruhsatlarının verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Terminaller Yönetmeliği hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

37

J Plaka Belge Alımı ve Belge Yenileme Ücret Tarifesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

38

Özel güvenlik personeli görevlendirilmesi hakkında Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

39

Çavuşoğlu Mahallesi İçme suyu Rehabilitasyon Projesi ile ilgili İLBANK AŞ ile yapılacak olan protokole garantör olarak imza atmaya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması hakkında MASKİ Genel Müdürlüğü’nün teklifi.

40

Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mahallesi 249 ada 128 nolu parselde bulunan taşınmazın Malatya Turizm Cazibe Merkezi’nin (Kerpiç Evler) inşaat yapım, bakım, onarım ve işletim işlerinin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hakkında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi

41

2015 tarih, 37 ve 2015/359 sayılı Büyükşehir Belediyesi meclis kararlarının iptali hakkındaki Maski Genel Müdürlüğünün teklifi.


İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Temmuz ayı toplantısını 08/07/2015 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

G Ü N D E M 

Sıra No

 

1

16.06 2015 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.

2

Yeşilyurt İlçesi Gedik Mahallesi 204 ada 250 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi

3

Battalgazi İlçesi Yenihamam Mah. Çınarlı Camii bitişiğindeki 3 nolu ayakkabı tamir evinin 5 yıllığına kiraya verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan meydan,bulvar,cadde ve ana yollarda ilan/reklam asılacak yerlerin belirlenmesi, panoların şekil ve ebatlarının belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'nun ortak raporunun görüşülmesi.

5

Konak Mah.3957 parsel, Uç Mah.2332 ada 14 nolu parsel, İnönü Mah.3781 ada 8 nolu parsel, İnönü Mah.3780 ada 2 nolu parsel'in satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6

Pütürge İlçesi Köylü Mahallesinde yeni yapılacak olan terminal alanına ulaşımın sağlanabilmesi için uygulama imar planında değişiklik yapılması hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs.işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8

Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mah. 401,402,403,404 nolu parsellerde Konut Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9

MAŞTİ Otobüs Terminalinin işletme, bakım ve idaresi ile ilgili yapılacak ihaleler hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10

Alabalık Tesisleri, Su Kiralamaları ve Kaynak Sularının Kiralanması iş ve işlemlerinin yürütülmesinin MASKİ Genel Müdürlüğü'ne verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11

Arapgir Belediyesi Ek Bütçesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12

Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 5545 ada 3 nolu parsele "Sağlık Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

13

Pütürge ilçesi, Ağalar Mahallesi 169 ada 75 nolu parsele mezbaha yapılması amacıyla  "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

14

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binaları Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporunun görüşülmesi.

15

Malatya Büyükşehir Belediyesi J Plaka Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ortak raporunun görüşülmesi.

16

Akçadağ İlçesi Mihmanlı Mahallesi 169,262-A, 262-B, 297 ve 412 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

17

Battalgazi İlçesi Eski Malatya Mahallesi Kapıönü Mevkii 6346 nolu parsele "Ticari Alan" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

18

Darende İlçesi Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu plansız alanda kalan parseller üzerine "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19

2014/102 sayılı meclis kararıyla Yeşilyurt Belediyesine devredilen MAŞTİ sahasındaki Yeşil alanların Büyükşehir Belediyesine devri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

20

Darende İlçesi Hacıderviş Mahallesi 922 ada 2 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21

Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 155 ada 6 parselde Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

22

Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 4978 ada 4 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

23

Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mah. 1911 nolu parselde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24

Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 5555 ada 3 nolu parselde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25

Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 5668 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

26

Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi 4162 ada 7 nolu parselde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

27

Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 185 hektarlık alanda imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

28

Yeşilyurt İlçesi Seyituşağı Mahallesi'nin yerleşik alan ve civarı ile ilgili sınır tespiti hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

29

Yeşilyurt İlçesi Gözene Mahallesi'nin yerleşik alan ve civarı ile ilgili sınır tespiti hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

30

Yeşilyurt İlçesi Atalar Mahallesinin yerleşik alan ve civarı ile ilgili sınır tespiti hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

31

Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 309 ada 2 nolu parselin yapı yoğunluğunun 300 ada 2 nolu parselde kullanılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

32

Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 4979 ada 2 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

33

Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 257 ada 3 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

34

Battalgazi İlçesi Cevherizade Mahallesi 5 ada 50 nolu parsel ile 5 ada 51 nolu parselin takası hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

35

Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey Mah.Gündüzbey Kaptaj Sahasında, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1206,2551 nolu parsellerin MASKİ'ye devri hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başk.nın teklifi,

36

Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi'nin hissedarı olduğu 15 adet taşınmazlardaki Belediye hisselerinin satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

37

İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

38

Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün kurulması ve Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şemasının güncellenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Haziran ayı toplantısını 10/06/2015 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

1

15-18.05 2015 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması.

2

Arapgir Belediyesi Ek Bütçesi Hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi

3

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporunun görüşülmesi

4

Yeşilyurt İlçesi Gedik Mahallesi 204 ada 250 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi

5

Mareşal Fevzi Çakmak Kışlasındaki Askeri Hastane alanı, İnönü-1 ve İnönü-2 Kışlaları hakkındaki İmar ve Bayındırlık  Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporunun görüşülmesi

6

Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait tapunun Yeşiltepe Mahallesi 1982 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 179 ada 140 nolu parsel ile takası hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7

MOTAŞ'ın sermaye artırımından dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin rüçhan hakkı olarak belirlenen meblağın ödenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8

Akçadağ İlçesi Mihmanlı Mahallesi 169, 262-A, 262-B, 297 ve 412 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9

H.Çiftliği,Orduzu, Eskimalatya imar planlarının birleşim alanlarında yapılacak plan değişiklikleri için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma yetkisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na verilmesi ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisi’nin 04.03.2015 tarih, 53 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10

Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 157 ada 7 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11

Battalgazi İlçesi Eski Malatya Mahallesi Kapıönü Mevkii 6346 nolu parsele "Ticari Alan" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12

Darende İlçesi Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu plansız alanda kalan parseller üzerine "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13

2014/102 sayılı meclis kararıyla Yeşilyurt Belediyesine devredilen MAŞTİ sahasındaki Yeşil alanların Büyükşehir Belediyesine devri hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

14

Darende İlçesi Hacıderviş Mahallesi 922 ada 2 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15

AYKOME Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporunun görüşülmesi.

16

Battalgazi İlçesi Yenihamam Mah. Çınarlı Camii bitişiğindeki 3 nolu ayakkabı tamir evinin 5 yıllığına kiraya verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

17

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan meydan,bulvar,cadde ve ana yollarda ilan/reklam asılacak yerlerin belirlenmesi, panoların şekil ve ebatlarının belirlenmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

18

Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mah. 3338 ada nolu parselde 7.455 metrekarelik alana Yeşilyurt Belediyesi adına semt pazarı yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

 

 

 

 

19

Konak Mah. 3957 parsel, Uç Mah. 2332 ada 14 nolu parsel, İnönü Mah. 3781 ada 8 nolu parsel, İnönü Mah. 3780 ada 2 nolu parsel satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

20

Battalgazi İlçesi Eski Malatya Mah. 1681, 6114, 6115, 6116, 6117 ve 6118 nolu parsellerin %40' nın Yeşil Alan olarak kamuya terkedilmesi koşuluyla Orta Yoğunluklu Konut Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

21

Pütürge İlçesi Köylü Mahallesinde yeni yapılacak olan terminal alanına ulaşımın sağlanabilmesi için uygulama imar planında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

22

Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mah. 398 ada 1 nolu parselde bulunan taşınmaza Ticaret+Konut fonksiyonu verilmesini içeren uygulama imar planında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

23

Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mah. 3929 ada 1 nolu parselde imar değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

24

Yeşilyurt İlçesi İnönü Mah. 724 ada 2 nolu parseldeki imar değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

25

Yeşilyurt İlçesi Topraktepe Mah. Yerleşik alan ve civarının tespiti hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

26

Yeşilyurt İlçesi Kırkpınar Mah.Yerleşik alan ve civarının tespiti hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

27

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

28

Battalgazi İlçesi Mustafapaşa Mah. 75 ada 309 nolu parselde Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

29

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mah. 401, 402, 403, 404 nolu parsellerde Konut Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

30

MOTAŞ Otobüs Terminalinin işletme, bakım ve idaresi ile ilgili yapılacak ihaleler hakkında Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

G Ü N D E M  :

 

 
    İ  L    N
    MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
     
    Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Mayıs ayı toplantısını 13/05/2015 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.
     
  S.N G Ü N D E M
  1 13 ve 14 Nisan 2015 tarihli toplantılarda alınan karar özetlerinin okunması.
  2 Malatya Belediyesi (Büyükşehir olmadan öceki) 2014 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi.
  3 Malatya Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi
  4 Arapgir Belediyesi Ek Bütçesi Hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
  5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki dairesi teklifi.
  6 Kadro iptal-ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
  7 Karakaş Konağının Özel Güvenlik kapsamına alınma ve özel güvenlik personel kadrosu oluşturulması hakkındaki Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
  8 Yeşilyurt İlçesi Gedik Mahallesi 204 ada 250 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
  9 Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi 3788 ada 1 nolu parselin satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
  10 Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'in Projesine ortak olunması ve proje kapsamında 690 ada 476 nolu parsel üzerinde bulunan binanın tadilat giderleri ile kira bedelinin karşılanması hakkındaki Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ının teklifi.
  11 Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait tapunun 4431 ada 7 nolu parsel ile 887 ada 237, 269, 270, 271, 272, 273 nolu parsellerin satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  12 Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi 1381 nolu parselin imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  13 Akçadağ İlçesi Mihmanlı Mahallesi 169.262-A, 262-B, 297 ve 412 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  14 Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi mevkiinde 290 hektarlık alanda imar planı revizyonu yapılamsı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  15 17.02.2015 tarih, 97 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı kapsamında Battalgazi İlçesi Alibaba Mezarlığı mevkiinde 80 hekralık alandaki imar planı revizyonuna yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  16 AYKOME üyesi altyapı kurumları için zemin tahrip bedelleri ücret tarifesi ile ilgili AYKOME Üst Kurul Kararı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  17 H.Çiftliği,Orduzu.Eskimalatya imar planlarının birleşim alanlarında yapılacak plan değişiklikleri için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma yetkisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na verilmesi ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisi’nin 04.03.2015 tarih, 53 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  18 2014/102 sayılı Meclis kararıyla Yeşilyurt Belediyesine devredilen MAŞTİ sahasındaki yeşil alanların Büyükşehir Belediyesine devri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
  19 Yeşilyurt İlçesinde, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarını depolama alanı olarak bir yerin belirlenmesi yönündeki sözlü öneri hakkındaki Çevre ve Sağlık ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarının ortak raporu.
  20 Pütürge ilçesi, Tekederesi Mahallesi 102 ada 1 nolu parsel, 105 ada 1 nolu parsel,113 ada 2 nolu parsel, 113 ada 31 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
  21 Yeşilyurt İlçe Belediyesinin Çilesiz Mahallesi 4447 ada 2 nolu parsel ile ilgili önerisi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
  22 Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 157 ada 7 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
  23 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın Yetki, Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Yönetmeliği hakkındaki Hukuk Komisyonu raporu.
  24 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki Hukuk Komisyonu raporu.
  25 Battalgazi İlçesi Eski Malatya Mahallesi Kapıönü Mevkii 6346 nolu parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
  26 Yeşilyurt İlçesi Şifa Mahallesi 580 ada 486,519,520 ve 521 nolu parsellerdeki imar değişikliği hakkındaki  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
  27 Yeşilyurt İlçesi İsmetiye Mahallesi 3978 ada 5 nolu parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
  28 Darende İlçesi Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu plansız alanda kalan parseller üzerine "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
  29 Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi Gezer Mevkii 125 ada 8 nolu parsele "Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
  30 09.07.2014 tarih ve 102 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerine devredilen bazı park ve yeşil alanların Büyükşehir Belediyesi tarafından geri devir alınması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  31 Büyükşehir Belediyesi’ne ait yollarda MASKİ’nin neden olduğu tahribat bedelleri, MASKİ tarafından kullanılan; kiralık araç hak ediş bedelleri, kullandıkları yakıt ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinelerini kullanmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesince tahakkuk ettirilecek ücret ve maliyet bedelinin ödenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  32 Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi 413 ada 4 ve 5 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
  33 Darende İlçesi Hacıderviş Mahallesi 922 ada 2 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
  34 Hürriyet Parkına yapılacak lokanta ile 3 büfenin Kültür Etkinlikleri ve Fuarcılık AŞ'ye tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Nisan ayı toplantısını 08/04/2015 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur. 02/04/2015

 

G Ü N D E M  :

 1. 1.     17 Mart 2015 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması
 2. 2.     Encümen üyelerinin seçimi.
 3. 3.     İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi.
 4. 4.     Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin seçimi.
 5. 5.     Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi.
 6. 6.     Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi.
 7. 7.     Ulaşım Komisyonu üyelerinin seçimi.
 8. 8.     Hukuk İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimi.
 9. 9.     2014 Mali Yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 10. 10.  Denetim Komisyonu raporunun sunulması.
 11. 11.  Mezbaha Hizmetlerinin (işletilmesi, geliri vb. işlemlerin) İlçe Belediyelerine devredilmesi hakkında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 12. 12.  Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait tapunun, Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 3338 ada 1 nolu7.455 metrekare yüzölçümlü parsele semt pazarı yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 13. 13.  Yeşilyurt İlçesi Yaka Mah.Kudüs Caddesi Yeni Hal Binası Kompleksi içinde faaliyet gösteren 11 adet işgaliye yerinin Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık A.Ş.’ye kiraya verilip verilmeyeceği hakkındaki Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın tahsis teklifi.
 14. 14.  Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait tapunun 4431 ada 7 nolu parsel ile 887 ada 237.269.270.271.272.273 nolu parsellerin satışı hakkındaki Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 15. 15.  Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mah.367 ada 7 nolu parselin imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başk.nın teklifi
 16. 16.  Yeşilyurt İlçesi Topsöğüt Mahallesi 179 ada 114 nolu parsele “Resmi Kurum Alanı” fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 17. 17.  Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 288 ada 1 nolu parselin imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 18. 18.  Akçadağ İlçesi Aksaray Mahallesi 1065 nolu mera parselindeki imar planı değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 19. 19.  Doğanşehir İlçesi Karşıyaka Mahallesi 110 ada 37 nolu parselin imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 20. 20.  Doğanşehir İlçesi Kadılı Mahallesi yerleşim alanı ve civarının tespiti hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 21. 21.  Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi 1381 nolu parselin imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 22. 22.  Tecde Mahallesi 5570 ada 3 nolu parseldeki Büyükşehir Belediyesine ait hissenin satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 23. 23.  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt İlçesi Çavuşoğlu Mahallesi 884 ada 1 nolu parselin satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 24. 24.  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun ortak raporu.
 25. 25.  Mülga Orduzu Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 30 sayılı meclis kararının iptali ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisi’nin 04.03.2015 tarih, 52 sayılı kararı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 26. 26.  Malatya Merkez, H.Çiftliği,Orduzu.Eskimalatya imar planlarının birleşim alanlarında yapılacak plan değişiklikleri için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma yetkisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na verilmesi ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisi’nin 04.03.2015 tarih, 53 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 27. 27.  2014/102 sayılı Meclis kararıyla Yeşilyurt Belediyesine devredilen MAŞTİ sahasındaki yeşil alanların Büyükşehir Belediyesine devri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 28. 28.  Yeşilyurt İlçesinde, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarını depolama alanı olarak bir yerin belirlenmesi yönündeki sözlü öneri hakkındaki Çevre ve Sağlık ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarının ortak raporu.
 29. 29.  Pütürge ilçesi, Tekederesi Mahallesi 102 ada 1 nolu parsel, 105 ada 1 nolu parsel,113 ada 2 nolu parsel, 113 ada 31 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 30. 30.  Yeşilyurt İlçe Belediyesinin Çilesiz Mahallesi 4447 ada 2 nolu parsel ile ilgili önerisi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 31. 31.  Kuzey Çevreyolunun Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mevkiinde geçen yaklaşık 300 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 32. 32.  Pütürge İlçesi 167 ada 30 ve 36 nolu parsellere “Sosyal Tesis Alanı” fonksiyonu verilmesi ile ilgili Pütürge Belediye Meclisi’nin 04.03.2015 tarih, 28 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 33. 33.  Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 157 ada 7 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 34. 34.  Yeşilyurt İlçesi Karagöz Mahallesinde 5873 ada 1,2,3,4 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 35. 35.  Bostanbaşı Mahallesi 311 ada 1 nolu parsel ile ilgili Yeşilyurt Belediyesinin talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 36. 36.  Bostanbaşı Mah.245 ada 1 parsel ile ilgili Yeşilyurt Belediyesinin talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 37. 37.  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Battalgazi İlçesi İnönü Mah.3788 ada 1 nolu parsel ile Dabakhane Mah. Et Pazarı 1.kat 68 nolu dükkanın satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 38. 38.  09.07.2014 tarih ve 102 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerine devredilen bazı park ve yeşil alanların Büyükşehir Belediyesi tarafından geri devir alınması hakkındaki İmar ve bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 39. 39.  Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başk.nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki Hukuk Komisyonu raporu.
 40. 40.  Büyükşehir Belediyesi’ne ait yollarda MASKİ’nin neden olduğu tahribat bedelleri, MASKİ tarafından kullanılan; kiralık araç hak ediş bedelleri, kullandıkları yakıt ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinelerini kullanmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesince tahakkuk ettirilecek ücret ve maliyet bedelinin ödenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 41. 41.  Pütürge İlçesi 150 ada 66,67,68,74,75,76 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 

      Ahmet ÇAKIR

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

  

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Mart ayıtoplantısını 11/03/2015 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur. 06/03/2015

 

G Ü N D E M  :

1.     Geçen toplantıya ait karar özetinin okunması.

2.     Çöşnük Mahallesi N.fazıl Kısakürek Camii Karşısındaki Çöşnük Bölge Parkı’nın Malatya İl Müftülüğü adına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

3.     Tecde Mahallesi 5570 ada 3 nolu parseldeki Büyükşehir Belediyesine ait hissenin satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

4.     Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt İlçesi Çavuşoğlu Mahallesi 884 ada 1 nolu parselin satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

5.     Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 1242 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan İnönü Kapalı Çarşısı 153 bağımsız nolu tören alanı (İnönü Kapalı Çarşısı terası) hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

6.     Malatya Yardım Gönüllüleri Derneği’nin “Engelliler İçin Tekerlekli (Akülü) Sandalye Alım Projesi”ne ortak olunması hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

7.     Kadro ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

8.     Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında kredi alınması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

9.     Malatya Entegre Çevre Projesinin yap-işlet modeli ile kiraya verilerek aktif hale getirilmesi hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

10.  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

11.  Pütürge İlçesi Taşbaşı Mahallesi 155 ada 1 nolu parsel ve 158 ada 1 nolu parsel ile ilgili Pütürge Belediye Meclisi’nin 04.02.2015 tarih, 19 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

12.  Arapgir İlçesi halihazır haritaları bulunmayan mahallelerin halihazır harita, Jeolojik ve jeoteknik etüt ile nazım imar planlarının yaptırılması için yetki verilmesiyle ilgili Arapgir Belediye Meclisi’nin 03.02.2015 tarih, 16 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

13.  Yazıhan İlçesi mezarlık yolunun kaydırılması, mezarlık alanı planlanması ve 1114 nolu parselde imar planı değişikliği ile ilgili Yazıhan Belediye Meclisi’nin 06.02.2015 tarih, 11 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

14.  Battalgazi İlçesi Niyazi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 170 ada 28 nolu parsel ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih, 47 sayılı meclis kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

15.  Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mah.sınırları içerisinde bulunan 4515 ada 1 ve 2 nolu parsel ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih, 51 sayılı meclis kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

16.  Mülga Orduzu Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 30 sayılı meclis kararının iptali ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih, 52 sayılı meclis kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

17.  Malatya Merkez, H.Çiftliği, Orduzu ve Eskimalatya imar planlarının birleşim alanlarında yapılacak plan değişiklikleri için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma yetkisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesi ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih, 53 sayılı meclis kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

18.  Battalgazi İlçesi Kavaklıbağ Mah.sınırları içerisinde bulunan 216 ada 99 nolu parsel ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 61 sayılı meclis kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

19.  Zemin katların otopark olarak kullanılabilmesi kaydıyla bir kat fazla yapı hakkı verilmesi hususunda alınan meclis kararında değişiklik yapılmasını içeren Battalgazi Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 62 sayılı meclis kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

20.  Orduzu bölgesinde daha önceden planlanmış olan bir alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma yetkisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

21.  Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mah.sınırları içerisinde bulunan 3951 ada 2 ve 3 nolu parsel ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih, 28 sayılı meclis kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

22.  Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4640 ada 4 nolu parsel ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih, 27 sayılı meclis kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

23.  Battalgazi İlçesi Çöşnük Mah.sınırları içerisinde bulunan 4143 ada 1 ve 2 nolu parsel ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih, 26 sayılı meclis kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

24.  Battalgazi İlçesi İzzetiye Mah.sınırları içerisinde bulunan 573 ada ve 599 nolu ada arasındaki imar yolu ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih, 25 sayılı meclis kararı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

25.  Kuyuönü ve Yapraklı depoları mevkilerinde İçmesuyu hattı üzerinde kurulacak olan 2 adet hidroelektrik santrali işletme hakkının MOTAŞ’a verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonun ortak raporu.

 26.  Kuzey Kuşak Yolunun Hanımınçiftliği Mevkiinden geçen 120 hektarlık alanda plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

27.  2014/102 sayılı Meclis kararıyla Yeşilyurt Belediyesine devredilen MAŞTİ sahasındaki yeşil alanların Büyükşehir Belediyesine devri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

28.  J Plakalı Toplu Taşıma Yönetmeliği hakkındaki Hukuk–Ulaşım–Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortak raporu.

29.  Yeşilyurt İlçesinde, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarını depolama alanı olarak bir yerin belirlenmesi yönündeki sözlü öneri hakkındaki Çevre ve Sağlık ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarının ortak raporu.

30.  Pütürge İlçesi, 167 ada 30,31,32,33,34,35 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

31.  Pütürge ilçesi, Tekederesi Mahallesi 102 ada 1 nolu parsel, 105 ada 1 nolu parsel,113 ada 2 nolu parsel, 113 ada 31 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

32.  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, İnönü Mah. 3791 ada 1 nolu parsel ile Tecde Mah.5548 ada 1 nolu parseldeki 4.287,15 m²’lik kısmın satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

33.  Malatya Merkez sınırları içerisinde çeşitli cadde ve sokaklarda parkmetre işletmesinin MOTAŞ’a verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

34.  Disiplin Amirleri Yönetmeliği hakkındaki Hukuk Komisyonu raporu.

35.  Saray Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisin Anadolu Öğrenci Derneği Malatya Şubesi’ne tahsisi ve Derneğin “Eğitimli Nesil Projesi”ne ortak olunması hakkındaki Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.

36.  Taşıma hatları,otobüsler,yapılar,tesisler ile toplu taşıma işiyle alakalı üst ve altyapıların toplu ulaşım hizmetleri adına işletme hakkının MOTAŞ’a verilmesi hakkındaki  Ulaşım–Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortak raporu.

37.  Karakavak Mahallesi 4978 ada 4 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

38.  Yeşilyurt İlçesi Tecde Mah..5553 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

39.  Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mah.5668 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

40.  Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mah.5555 ada 3 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

41.  Yeşilyurt İlçesi Yavuz Selim Mah.5527 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

42.  Yeşilyurt İlçesi Yavuz Selim Mah.3528 ada 8 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

43.  Yeşilyurt İlçe Belediye Meclisi’nin, Aşağıbağlar Mahallesi 2597 ada 15 nolu parsel ile ilgili 07.01.2015 tarih, 10 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

44.  Yeşilyurt İlçe Belediye Meclisi’nin, Şifa Mahallesi 580 ada 181,182 nolu parseller ile ilgili 07.01.2015 tarih, 9 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

45.  Yeşilyurt İlçe Belediye Meclisi’nin, Karakavak Mahallesi 3491 ada 1 nolu parsel ile ilgili 07.01.2015 tarih, 8 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

46.  Yeşilyurt İlçe Belediye Meclisi’nin, Çilesiz Mahallesi 4453 ada 4 nolu parsel ile ilgili 07.01.2015 tarih, 13 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

47.  Yeşilyurt İlçe Belediyesinin Çilesiz Mahallesi 4447 ada 2 nolu parsel ile ilgili önerisi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

48.  Battalgazi İlçe Belediye Meclisi’nin, İzzetiye Mahallesi 375 ada 67 nolu parsel ile ilgili 07.01.2015 tarih, 5 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

49.  Battalgazi İlçe Belediye Meclisi’nin, Göztepe Mahallesi 4507 ada 1 nolu parsel ile ilgili 07.01.2015 tarih, 7 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

50.  Battalgazi İlçe Belediye Meclisi’nin, Uçbağlar Mahallesi 2133 ada 2 nolu parsel ile ilgili 07.01.2015 tarih, 1 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

51.  Kuzey Çevreyolunun Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mevkiinde geçen yaklaşık 300 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

52.  Battalgazi İlçesi Şifa Mah.1943 ada 56 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

53.  Doğanşehir İlçe Belediye Meclisi’nin, Karşıyaka Mahallesi 93 ada 36 nolu parsel ile ilgili 04.02.2015 tarih, 27 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

54.  Doğanşehir İlçesi Söğüt Mahallesi kayacık Mevkiinde plansız alandaki 41 ada 20,25,26 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

55.  Hekimhan İlçe Belediye Meclisi’nin, Boğazgören Mahallesi 870,871,872 nolu parseller ile ilgili 05.02.2015 tarih, 13 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

56.  Hekimhan İlçe Belediye Meclisi’nin, Yeni Mahallesi 64 ada 9 nolu parsel ile ilgili 05.02.2015 tarih, 15 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

57.  Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.01.2015 tarih, 50 sayılı kararında değişiklik yapılması hakkındaki önerge.

 

 

İ  L    N

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Şubat ayıtoplantısını 11/02/2015 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur. 06/02/2015

 

G Ü N D E M  :

1.     Geçen toplantıya ait karar özetinin okunması.

2.     İçmesuyu hattı üzerinde Kuyuönü ve Yapraklı depoları mevkilerinde kurulacak olan 2 adet hidroelektrik santralinin işletme hakkının MOTAŞ’a verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonun ortak raporu.

3.     Yeşilyurt İlçesi, Mollakasım Mahallesi, 319 ada 120,121,…134,135 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4.     Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, 475 ada 5 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5.     Yeşilyurt İlçesi, İkizce Mahallesi, 143 ada 12 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6.     Yeşilyurt İlçesi, Hacıabdi Mahallesi, 2040 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7.     Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 515 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8.     Battalgazi İlçesi, İzzetiye Mahallesi 375 ada 207,208,209 nolu parseller, 431 ada 308 ve 210 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9.     Battalgazi İlçesi Eskimalatya Mahallesi Kapıönü mevkii kısmını içeren 6346 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10.  Battalgazi İlçesi Niyazi Mahallesi 1945 ada 5 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11.  Kuzey Çevreyolunun Battalgazi ilçesi Alibaba Mezarlığı mevkiinde geçen kısmıyla ilgili kavşak düzenlemesini de içeren plan revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12.  Kuzey Kuşak Yolunun Hanımınçiftliği Mevkiinden geçen 120 hektarlık alanda plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13.  Darende ilçesi Zaviye Mahallesi 1433 ada 1 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14.  Doğanşehir Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 102 sayılı meclis kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15.  Doğanşehir Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 100 sayılı meclis kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16.  Pütürge İlçesi Hatip, Ağalar ve Köylü mahalleleri 195,175,201,176,153,183 nolu adalarda Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesinin uygulanabilmesi için yetki verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17.  Yazıhan ilçesi 559 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18.  Darende İlçesi Gökyar Mahallesi 361 ada 31,38 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19.  2014/102 sayılı Meclis kararıyla Yeşilyurt Belediyesine devredilen MAŞTİ sahasındaki yeşil alanların Büyükşehir Belediyesine devri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

20.  Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi 14 ada 7 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21.  J Plakalı Toplu Taşıma Yönetmeliği hakkındaki Hukuk–Ulaşım–Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortak raporu.

22.  Yeşilyurt İlçesinde, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarını depolama alanı olarak bir yerin belirlenmesi yönündeki sözlü öneri hakkındaki Çevre ve Sağlık ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarının ortak raporu.

23.  Pütürge İlçesi, 167 ada 30,31,32,33,34,35 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24.  Pütürge ilçesi, Tekederesi Mahallesi 102 ada 1 nolu parsel, 105 ada 1 nolu parsel,113 ada 2 nolu parsel, 113 ada 31 parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25.  Tecde Mahallesinde 112 adet parselin satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

26.  2015 Yılı Mezarlık ücret tarifesine ilave yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarının ortak raporu.

27.  Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

28.  Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

29.  Yeni Doğu Garajı’nın MOTAŞ’a tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonlarının ortak raporu.

30.  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, İnönü Mahallesi 3791 ada 1 nolu parsel ile Tecde Mahallesi 5548 ada 1 nolu parseldeki 4.287,15 m²’lik kısmın satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

31.  Arapgir İlçesi Poşatar Mahallesi 9 pafta 634 ada 1 nolu parsel ile Arapgir İlçesi Çobanlı Mahallesi 13 pafta, 879 nolu parsel hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

32.  Karakavak Mahallesi 4978 ada 4 nolu parsel hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

33.  Büyükşehir Belediyesinin Tıbbi Atık Yönetim Planı hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

 

 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ocak ayıtoplantısını 14/01/2015 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur. 08/01/2015

 

G Ü N D E M  :

 1. Geçen toplantıya ait karar özetinin okunması.
 2. Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi.
 3. Meclisin toplantı günlerinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 4. 2015 yılında Büyükşehir Belediye Meclisinin tatil yapacağı ayın belirlenmesi.
 5. Genel Sekreter Yardımcılığına yapılan atamanın meclisin bilgisine sunulması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğit.Dairesi Başk.nın teklifi.
 6. Sözleşmeli olarak çalıştırılacak avukatların ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 7. İçmesuyu hattı üzerinde Kuyuönü ve Yapraklı depoları mevkiinde kurulacak olan 2 adet hidroelektrik santralinin işletme hakkının MOTAŞ’a verilmesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 8. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 2232 ada 1 nolu parselin Diyanet İşleri Başkanlığı adına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 9. Malatya Entegre Çevre Projesi”ni uygulamak üzere, katı atık sahalarının yap-işlet-devret modeli ile kiraya verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 10. Malatya Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik hakkındaki Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun ortak raporu
 11. Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokak 408 ada 327 nolu parsel üzerinde bulunan katlı otoparkın işletmesinin Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık AŞ’ye kiraya verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 12. Hüseyinbey Mahallesi Uçar Sokak 3399 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan katlı otoparkın, otoparkın bölünmüş kısmındaki restaurant ile karşısındaki boş alanın işletmesinin Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık AŞ’ye kiraya verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Kom.raporu.
 13. Tecde Mahallesinde 112 adet parselin satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 14. İzzetiye Mahallesi 130 ada 20 nolu parsel üzerindeki Belediye İşhanı zemin kattaki 21 ve 25 nolu bağımsız bölümlerin satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 15. Orduzu Mişmiş Park içerisinde bulunan sosyal tesislerin ve fuar hangarı (çadırı)’nın işletmesinin Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık AŞ’ye kiraya verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 16. Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 3784 ada 2 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Yeşilyurt ilçesi Uç Mahallesi 4934 ada 12 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. Doğanşehir ilçesi Yeni Mahalle 54 ada 24 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi 14 ada 7 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. Doğanşehir İlçesi Günedoğru Mahallesinde cadde ve sokaklara şehitlerin adlarının verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık ile Eğitim ve Kültür Komisyonlarının ortak raporu.
 21. T Plakalı Ticari Taksi Durağı Yönetmeliği hakkındaki Hukuk – Ulaşım – Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortak raporu.
 22. J Plakalı Toplu Taşıma Yönetmeliği hakkındaki Hukuk–Ulaşım–Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortak raporu.
 23. Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği hakkındaki Hukuk–Ulaşım–Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortak raporu.
 24. Yeşilyurt İlçesinde, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarını depolama alanı olarak bir yerin belirlenmesi yönündeki sözlü öneri hakkındaki Çevre ve Sağlık ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarının ortak raporu.
 25. Pütürge İlçesi, 167 ada 30,31,32,33,34,35 nolu parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 26. Pütürge ilçesi, Tekederesi Mahallesi 102 ada 1 nolu parsel, 105 ada 1 nolu parsel,113 ada 2 nolu parsel, 113 ada 31 parseller hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 27. Ulaşım Hizmetleri ile ilgili ücret tarifesi hakkındaki Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonlarının ortak raporu.
 28. Aşağıbağlar Mahallesi 1194 ada 13 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 29. Doğanşehir İlçesi Karşıyaka Mah.124 ada 140 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 30. Darende İlçesi İbrahimpaşa Mah. 223 ada 82 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 31. 150 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapılması ile ilgili imar planı değişikliği hak.İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 32. 2014/102 sayılı Meclis kararıyla Yeşilyurt Belediyesine devredilen MAŞTİ sahasındaki yeşil alanların Büyükşehir Belediyesine devri hakkındaki Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 33. Kaptaj sahasının devri ile ilgili 2014/249 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptali, sözkonusu sahanın MASKİ Genel Müdürlüğü adına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 34. Yaka Mahallesi 4308 ada 5 nolu parsel üzerindeki sitenin J Blok zemin kat 7 nolu bağımsız bölüm ile 17 nolu parselin takası hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 35. Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 36. İl Hayvan sağlığı Zabıta Komisyonuna üye seçilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim dairesi Başkanlığı’nın teklifi.