a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Tohma Çayı Kanyonu

Somuncu Baba Camii ile Taş Köprü arasında kalmaktadır. Tohma Çayının her iki yamacı dik kayalıklar ve sarp bir vadi biçimindedir. Kayalıklar üzerindeki doğal oyuklar ve mağara şeklindeki kısımlar dikkati çekmektedir. Ayrıca bu kayaların yamaç kısmında, kayalar oyularak Somuncu Baba Camisi’ne kanal ile su getirilmiştir. Bu kanal şimdi kısmen yıkılmış vaziyettedir ve bazı kısımları betonarme ile onarılmıştır.

 

12.03.1983 tarih ve A-4198 sayılı Koruma Kurulu kararıyla tescil edilmiş olan Darende Tohma Çayı Kanyonu daha sonra Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.12.2009 tarih ve 1539 sayılı kararıyla 3740 m.ye çıkartılmıştır. Alanda rafting, trekking, foto safari, tırmanış gibi etkinlikler yapılmaktadır. Bu alanda Rafting sporları için başlangıç noktası bulunmaktadır.