a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Beşkonaklar

1) Dernek Mahallesi, Sinema Caddesi, No: 23’te bulunan ev tahminen 1935-1940 yıllarına aittir. Yapıya ahşap dış kapıdan girilir. İki katlı yapının alt katında uzunca bir avlu ve etrafında iki oda mevcuttur. Avludan bahçeye çıkılır. Bahçe tarafından basit bir ahşap merdivenle ikinci kata çıkılmaktadır. Üst katta girift dört oda ve bahçeye bakan basit bir ahşap balkon yer alır. Oda duvarları betonarme ile sıvanmıştır. Tavan ahşap hatıllı ve süsleme unsuru yoktur. Kapı ve pencereler değiştirilmiştir. Binanın üstü beşik çatılıdır. 2007-2008 yıllarında restorasyonu yapılmıştır. Binada; KUDEB ve Kent Araştırma Merkezi ile Turizm Enformasyon Merkez’i hizmet vermektedir. Yapı 224 m2 alan üzerindedir.

 

2) Dernek Mahallesi, Sinema Caddesi, No: 21’de bulunan ev tahminen 1935 - 1940 yıllarına aittir. İki katlı ve taş temel üzerine kerpiç yapılı, beşik çatılıdır. Yapıya ahşap dış kapıdan girilir. İki katlı yapının alt katında dikdörtgen bir avlu, yanlarında birer oda yer alır. Avludan bahçeye çıkılır. Bahçe tarafından bir merdivenle ikinci kata çıkılır. Üst katta yine bir salon ve bu salona açılan dört oda yer alır. Odalarda bulunması gerekli taka (niş), hamamlık, yüklük, makat değiştirilerek modernize edilerek bugünkü kullanıma açılmış, duvarlar beton sıva ile sıvanmış. Evin örtü sistemi düz ahşap hatıllı ve beşik çatılıdır. Binanın kapı ve pencereleri sonradan değiştirilmiştir. 2007-2008 yıllarında restorasyonu yapılmıştır. “Malatya Mutfağı” olarak hizmet vermektedir. Yapı 130 m2 alan üzerindedir.

 

3) Dernek Mahallesi, Sinema Caddesi, No: 19’da bulunan ev tahminen 1935 - 1940 yıllarına aittir. İki katlı yapı, beşik çatılıdır. Yapıya ahşap kapıdan girilir. İki katlı evin alt katında büyük bir avlu, yanlarında iki oda yer alır. Avlunun bahçe tarafı açıktır. Bahçe tarafından sonradan yapılmış basit bir merdivenle ikinci kata çıkılır. Üst katın bahçe tarafında uzunca bir balkon yer alır.  Üst katta ortada bir salon oda, etrafında üç oda yer almaktadır; ancak odalarda bulunması gereken yüklük, taka (niş), hamamlık ve makat (sedir) bulunmamaktadır. Yapının içi değişikliğe uğrayarak modernize edilmiştir. Kapı ve pencereler değiştirilmiş, duvarlar sıva ile kaplanmıştır. Yapının üzeri ahşap hatıllarla örtülü ve beşik çatılıdır. 2007-2008 yıllarında restorasyonu yapılmıştır. “Mimarlar Odası” olarak hizmet vermektedir. Yapı 130 m2 alan üzerindedir.

 

4) Dernek Mahallesi, Sinema Caddesi, No: 17’de bulunan ev tahminen 1935 - 1940 yıllarına aittir. İki katlı ve taş temel üzerine kerpiç yapılı, beşik çatılıdır. Yapıya çift kanatlı ahşap kapıdan girilir. İki katlı yapının alt katında dikdörtgen bir avlu, bahçe tarafı açıktır. Avlunun sağ ve solunda büyük birer oda yer alır. Bahçe yönünde ahşap bir merdivenle ikinci kata çıkılır. İkinci kat mimarisi oldukça bozulmuştur. Birbirine açılan dört oda ve sonradan yapıldığı anlaşılan mutfak, lavabo, banyo ve tuvalet iç mimariyi iyice bozmuştur. Kerpiç duvarların üzeri ahşap hatıllarla kapatılmıştır ve oda içlerinde hiç süsleme yoktur. Yapının iç mimari unsuru olarak bulunması gereken duvar nişleri (taka), yüklük, hamamlık, makat (sedir) tamamen ortadan kaldırılmış ve modernize edilerek döşenmiş, ayrıca kapı ve pencereler değiştirilmiştir. Yapının üstü beşik çatı ile örtülüdür. 2007-2008 yıllarında restorasyonu yapılmıştır. “Etnoğrafya Müzesi” olarak hizmet vermektedir. Yapı 135 m2 alan üzerindedir.

 

5) Dernek Mahallesi, Sinema Caddesi, No: 19’da bulunan ev iki katlı kerpiç olup tahminen 1935 - 1940 yıllarına aittir. Yapıya ahşap dış kapıdan girilir. Alt kattaki hayat dikdörtgen bir avluya açılır. Hayatın sağ ve solunda 3 oda, ocaklık ve mutfak bölümü bulunur. Hayat bölümünden yukarıya ahşap merdivenle çıkılır. Üst katta ortadaki salon çevresinde 6 oda yer alır. Yapının mutfak, tuvalet, ocaklık gibi bölümleri 2007-2008 yılında yapılan restorarasyon sonrasında değişikliğe uğramıştır.  Bahçe yönünde ahşap bir balkon yer alır. Evin üzeri ahşap hatıllarla örtülü ve beşik çatılıdır. “Etnoğrafya Müzesi” olarak hizmet vermektedir. Yapı 198 m2 alan üzerindedir.