a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Aslantaşlar ve Çevresi

 

Darende İlçesi, Yeniköy - Aslantaş Mevkiindeki Aslan Heykelleri kuzey - güney yönünde ayakta durur vaziyettedir. Aralarındaki mesafe yaklaşık 4 m civarında, birbirine paralel olan heykellerin başları kuzeye bakmaktadır. Doğu yönünde bulunan toprak zeminden itibaren baş yüksekliği 2 m ayak açıklığı olarak gövde uzunluğu 2,5 m.dir. Batı yöndeki daha küçük boyutlarda olup zeminden itibaren baş yüksekliği 1,40 m.dir. Gövde uzunluğu 2 m.dir. Taş Aslan Heykelleri tamamlanmamıştır. Bacak ve ayak

aralıkları yontulmadan bırakılmıştır. Yüz ve gövde hatları kaba ve stilizedir. Yüz ve gövdeleri yer yer tahrip edilmiştir. Her biri yaklaşık 4-5 ton ağırlığındadır. Hitit Dönemi Aslan Heykelleri ile benzerlik göstermekte olup büyük olasılıkla M.Ö. 2. binyıl sonlarında yontulmuş, Hitit İmparatorluk dönemine aittir. Çevresinde, define aramaya yönelik tahribat yapılmıştır.