a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Mısır Katliamını Kınama
Dünyada barışın, demokrasinin, insan haklarının, hukukun egemen olmasını istiyorsak, bu tür darbe ve katliamlara karşı bütün dünyanın tek vücut olması gerekir. Ancak, maalesef görüyoruz ki, darbeye ve ardından yüzlerce kişinin katledilmesine karşı başta Avrupa olmak üzere bütün dünya sessiz kalmaktadır. Bu manzara dünya barışı adına üzüntü vericidir.Mısır’da yaşananlar, darbenin çirkin ve iğrenç yüzünü bir kere daha açıkça göstermiştir. Ülkede ilk kez yapılan demokratik seçimlerle göreve gelen hükümete karşı yapılan darbe, demokrasi ve insan hakları gibi olguların ön sıralara yerleştiği çağımızda asla kabul edilemez. 

Sudan bahanelerle darbe yapan askeri cunta, yaptığı katliamlarla asıl amacını açıkça belli etmiştir. Her ordunun olduğu gibi Mısır ordusunun da görevi vatandaşlarını öldürmek, katletmek değil, onları hangi görüşten etnik kökenden olurlarsa olsunlar can ve mal güvenliklerini sağlamak ve korumaktır.

Mısır’da yaşanan darbe ve akabinde kendi halkına karşı yapılan katliamları Malatyalı hemşerilerim adına bir kez daha nefret ve şiddetle kınıyor; katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, Zaferin er veya geç Mısır halkının özgür iradeleriyle tecelli edeceğine olan inancımızı yineliyor, saygılar sunuyorum.

Ahmet ÇAKIR / Belediye Başkanı 
___________________________ 
baskan@malatya.bel.tr