a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
S PLAKA TAHSİS İLANI

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME kararında belirlenen 100+100 adet S plaka sayı doğrultusunda tahsis çalışmaları başlatılmış olup S plaka Tahsis işlemi 03.02.2020 -10.04.2020 tarihleri arasında yürütülecek olup iş ve işlemlerin süreci aşağıda belirtildiği şekilde tamamlanacaktır.

a)  Şartname alma ve başvuruda bulunma tarihleri:

        Şartname alma başlama tarihi : 03.02.2020

        Şartname alma bitiş tarihi        :21.02.2020– Mesai Bitim
        Başvuru başlama tarihi            : 03.02.2020

        Başvuru bitiş tarihi                   : 28.02.2020– Mesai Bitimi             

b)    Başvuru değerlendirme başlama, bitiş tarihi ve süresi;

        Başvuru değerlendirme süresi başlama Tarihi: 02.03.2020– Mesai Bitimi             

        Başvuru değerlendirme süresi bitiş Tarihi       :08.03.2020– Mesai Bitimi  

Başvuru değerlendirme süresi sonunda UKOME kararında belirtilen plaka tahsis sayısı olan 200 sayısını geçtiği takdirde kura çekimi ile plaka tahsis işlemi gerçekleştirilecektir.  
c)   Kura Çekim tarihi: 11.03.2020

      Kura sonucu S Plakaya Tahsisine Hak kazananların ilanı:16.03.2020 tarihinde Ulaşım Hizmetleri Daire  Başkanlığında ilan edilecektir.  

      d) Kura Çekiminden sonra S Plakaya Hak kazananların S Plaka Tahsis Ücreti yatırmalarından sonra imzalayacakları;   

        S Plaka Tahsis Sözleşmesi imzalama süreci, Başlama, Bitiş tarihi ve süresi:

        S Plaka Tahsis Sözleşmesi imza çağrısı başlama tarihi:  17.03.2020

        S Plaka Tahsis Sözleşmesi İmza çağrısı bitiş tarihi      :  10.04.2020

şeklinde süreç tamamlanacaktır.