a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Meclis Gündemi - 2018

İ  L    N

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ocak ayı toplantısını 10.01.2018 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                Ahmet ÇAKIR
                                                                                                                       Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

 1. 18 ve 19 Aralık 2017 tarihli toplantılarda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi 5498 ada 14 nolu parsele Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 66 ve 4774 nolu parsellere Spor Tesis Alanı fonksiyonu verilerek imar yollarının parsel sınırlarına göre düzenlemesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mah.4970 ada 1 parselin batısında, 4969 ada 1 nolu parselin batı ve güneyinde yer alan park alanlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) olarak planlanması ve bahse konu park planlarının 4969 ada 1 nolu parselin güneydoğu köşesinde planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilçe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan alanlarda çelişkiye düşülen maddelerin değerlendirilmesini içeren 07.11.2017 tarih ve 516 sayılı Yeşilyurt Belediye Meclisi kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 4620 ada 4 nolu parsele İbadet Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. 2015/114 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı J Plaka İle Taşıma Yönetmeliğinin revize edilmesi istenen maddeleri hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.
 9. Doğanşehir ilçesi Sürgü Mah.2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043 nolu parsellerin bir kısmına ''Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı'' diğer kısmına ise ''Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'' plan fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Doğanşehir İlçesi, Erkenek Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Doğanşehir İlçesi, Kurucaova Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Battalgazi Belediye Meclisi'nin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilgili 06.12.2017 tarih 191 sayılı kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 15. Meclisin toplantı günlerinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.
 16. 2018 yılında Büyükşehir Belediye Meclisinin tatil yapacağı ayın belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 17. Meclis üyelerine ödenecek huzur ücretinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 18. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan ve sözleşmeli personel olarak başlatılan personele ödenecek ücretlerin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başk.nın teklifi.
 19. Kadro ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 20. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak yeni kurulan Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile birlikte güncellenen Büyükşehir Belediyesi İdari Teşkilat Şeması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 21. Sayıştay görüşüne binaen yeniden düzenlenen Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hakkındaki Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 22. 14.09.2015 tarihinden itibaren, bakım, onarım ve işletmesi 10 yıllığına Malatya Büyükşehir Belediyesine verilen Malatya Cazibe Merkezi (Kerpiç Konaklar) nden E Blok, zemin katta 1 adet, 1.katda 2 adet dairenin Melid Ulaşım ve Hizmet Grupları San.Tic.Ltd.Şti.ye 14.09.2025 tarihine kadar işletme hakkının devri hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 23. Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde faaliyet gösteren taksici esnafının kullanımı için yapılan 10 (adet) taksi evinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi ve gerekli iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 24. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı devam eden Darende Heyiketeği Mahallesi, Ankara Asfaltı üzerinde bulunan Çocuk Oyun Parkına Şehit Muhsin YAZICIOĞLU'nun isminin verilmesi hakkındaki Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 25. Doğanşehir İlçesi, Topraktepe, Eskiköy, Günedoğru mahallelerine ait yerleşik alan ve civarının tespitine yönelik haritalar
 26. Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesi 1943 ada 55 nolu parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 27. Yeşilyurt İlçesi İlyas Mahallesi 71 ada 1 nolu parselde ada ayrım çizgisinin değiştirilerek İ-3 kat olan yapı nizamının İ - 5 kat olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 28. Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mah.30,32,70 ve 986 nolu parsellerin adli tıp hizmetlerinde kullanılmak üzere "Kamu Hizmet Alanı" olarak planlanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 29. Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 537 ada 6 nolu parsele ''Eğitim Alanı'' plan fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 30. 17.10.2017 tarih ve 571 sayılı meclis kararı ile onaylanan Yaka Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planlarına askı sürecinde yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 31. Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu tarafından parkmetre uygulaması yapılması kararı alınan bölgelere ait cadde ve sokaklardaki parkmetre uygulamalarının imar planına işlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 32. Akçadağ İlçesi Başpınar Mah.107 ada 94 nolu parselin Resmi Kurum Alanı fonksiyonundan bir kısmına Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu geri kalan kısmına Resmi Kurum Alanı (Adalet Sarayı) fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 33. Akçadağ İlçesi Kültür Mahallesi 61 ada 15 nolu parsele Sağlık Tesisi Alanı fonksiyonundan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 34. Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mah.492 ada 2 nolu parselin doğusu, 488 ada 1 parsel ile 482 ada daki konut dışı kentsel çalışma alanının (KDKÇA) ticaret-konut (TİCK) alanı,park alanının gelişme konut alanı, gelişme konut alanının park alanı olarak planlanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başk.nın teklifi.
 35. Darende 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 36. Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ilan edilen yaklaşık 150 hektarlık sahada hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askıya sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 37. Yazıhan İlçesi Boyaca Mahallesinin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritanın onanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 38. Akçadağ İlçesi Ilıcak Mahallesinin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritanın onanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 39. Doğanyol İlçesi Yeşilköy Mahallesinin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritanın onanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.