a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Meclis Karar Özetleri - 2018

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

15.01.2018 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

22-Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, çoğunlukla toplandı.  Ramazan Özcan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Cumali Doğan, Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Nebi Yiğit, Mehmet Reşat Güzel.

23- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 10.01.2018 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

24-Gündemin 2’nci maddesi; -Gündemin 2’nci maddesi; Sayıştay görüşüne binaen yeniden düzenlenen Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ile ilgili teklifin, 5216 sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince Hukuk İhtisas Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 

25-

-Gündemin 3. maddesi; Darende Heyiketeği Mah. Ankara Asfaltı üzerinde bulunan Çocuk Oyun Parkına Şehit Muhsin YAZICIOĞLU'nun isminin verilmesi,

-Gündemin 19. maddesi; Atabey Feribot İskelesi ve Çekek Yeri amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istenen kurum görüşü,

-Gündemin 21. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Kaynarca Mah. 6047 ada 3 nolu parselde İmar Planı değişikliği

-Gündemin 22. maddesi; Yeşilyurt İlçesi İkizce Mah. 130 ada 2 nolu parselde İmar Planı değişikliği,

-Gündemin 23. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Cihadiye Mah. 279 Ada 5 nolu parselde Uygulama İmar Planı değişikliği,

-Gündemin 24. maddesi; Doğanyol İlçesi Çolak Mah. 834, 842, 1462, 1468 ve 1480 nolu parsellerde Nazım İmar Planı değişikliği,

-Gündemin 25. maddesi; Eskimalatya Mah. 6051 nolu parsele İbadet Alanı fonksiyonu verilmesi,

-Gündemin 26. maddesi; Doğanşehir İlçesi, Yuvalı, Beğre, Küçüklü, Kapıdere ve Çığlık Mahallelerine ait yerleşik alan ve civarının tespiti,

-Gündemin 27. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mah. 294 ada 1 nolu parselde İmar Planı değişikliği,

-Gündemin 28. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mah. 5405 ada 2 nolu parselde İmar Planı değişikliği,

-Gündemin 29. maddesi; Battalgazi İlçesi İzzetiye Mah. 601 ada 18 ve 19 nolu parsellerde İmar Planı değişikliği,

-Gündemin 31. maddesi; Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mah. 3926 ada 3 nolu parselde İmar Planı değişikliği

-Gündemin 32. maddesi; Battalgazi İlçesi Kadıçayırı, Çolaklı, Tanışık ve Alhanuşağı Mah. ait yerleşik alan ve civarının tespiti,

-Gündemin 33. maddesi; Battalgazi İlçesi, Dernek Mah. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

-Gündemin 34. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5588 ada 11 nolu parselde imar planı değişikliği,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

26-Gündemin 4.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4970 ada 1 nolu parsel ve 4969 ada 1 nolu parsel, yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) olarak planlı olduğu, söz konusu 4970 ada 1 nolu parselin batısında, 4969 ada 1 nolu parselin batı ve güneyinde yer alan park alanlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) olarak planlanması ve bahse konu park alanlarının 4969 ada 1 nolu parselin güneydoğu köşesinde planlanmasına yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde; söz konusu park alanları konum itibariyle, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve konut alanları arasında sağlık bandı görevi üstlendiği bu tür fonksiyonların birbirinden ayrılmasında birer yapay eşik olarak planlandığı, park alanı bölgenin önemli ulaşım ağlarının oluşturduğu kavşak noktasında planlanmış olması ilerde oluşacak trafik sıkışıklığının giderilmesinde önemli rol oynayacağı, park alanının yerinin değiştirilmesiyle park alanı yerine önerilen Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı fonksiyonu park alanının cephe aldığı kavşağa çok fazla yük bindireceği ve ulaşım yoğunluğunu arttıracağından reddine, oybirliğiyle karar verildi.

27- Gündemin 5’inci maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, Doğanşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanan, Doğanşehir İlçesi Topraktepe, Eskiköy ve Günedoğru Mahallelerinin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritalarının onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

28-Gündemin 6’ncı maddesi; Şifa Mahallesi 1943 ada 55 nolu parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan Battalgazi Belediyesi Meclisi'nin 06.12.2017 tarih ve 189 sayı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

29-Gündemin 7’nci maddesi; Battalgazi İlçesi Fırıncı Mahallesi 30, 32, 70 ve 986 nolu parseller yürürlükteki imar planında Üniversite Alanında yer almakta olup, parsellerin doğusunda planlanan 25 metrelik taşıt yolu ile Adli Tıp Hizmetlerinde kullanılmak üzere “Kamu Hizmet Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kamusal bir ihtiyacı karşılamaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

30-Gündemin 8’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.10.2017 tarih 571 sayılı kararı ile onaylanan Yaka Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planlarına askıya çıkarıldığı 02.11.2017 - 02.12.2017 tarihleri arasında yapılan itirazın nesnel gerekçelere dayandırılmadığı ve itiraz doğrultusunda somut bir talebin yapılmadığı anlaşıldığından, söz konusu itirazın reddine, oybirliğiyle karar verildi.

31-Gündemin 9’uncu maddesi; Akçadağ İlçesi Başpınar Mahallesi’nde yer alan 107 Ada 94 Nolu parselin Resmi Kurum Alanı fonksiyonundan bir kısmına Kamu Hizmet Alanı geri kalan kısmına Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2017 tarih ve 455 sayılı kararıyla onaylanmış olup söz konusu parselin Resmi Kurum Alanı fonksiyonundan bir kısmına Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu geri kalan kısmına Resmi Kurum Alanı (Adalet Sarayı) fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan Akçadağ Belediye Meclisi’nin 27.10.2017 tarih ve 70 sayılı kararıyla onaylanan ve 1/5000 Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

32-Gündemin 10’uncu maddesi, Akçadağ İlçesi Kültür Mahallesinde yer alan 61 ada 15 nolu parsele Sağlık Tesisi Alanı fonksiyonundan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2017 tarih ve 454 sayılı kararıyla onaylanmış olup söz konusu parsele Sağlık Tesisi Alanı fonksiyonundan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan Akçadağ Belediye Meclisinin 27.10.2017 tarih ve 69 sayılı kararıyla onaylanan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

33-Gündemin 11’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 22.11.2017 tarih ve 632 sayılı kararı ile onaylanan, Malatya İdare Mahkemesinin 08.11.2012 tarih ve 2012/3157 sayılı kararındaki hususları giderici şekilde hazırlatılan ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.11.2017 tarih ve 3971 sayılı kararı ile onaylanan Darende ilçesi 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, 23.11.2017 - 23.12.2017 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olup, askı süreci içerisinde yapılan itirazların Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce değerlendirilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

34-Gündemin 12’nci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.11.2017 tarih ve 592 sayılı kararı ile onaylanan, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde Bakanlar Kurulunun 28.03.2013 tarih 2013/4586 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ilan edilen yaklaşık 150 hektarlık sahada hazırlanan (Horata Vadisi) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 23.11.2017 - 23.12.2017 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olup askı süreci içerisinde yapılan itirazlara ilişkin (planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri çerçevesindeki değerlendirmeler neticesinde), itirazların reddine, oybirliğiyle karar verildi

35- Gündemin 13’üncü maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanan, Malatya ili Yazıhan İlçesi, Boyaca Mahallesinin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritanın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

36- Gündemin 14’üncü maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanan, Malatya ili, Akçadağ İlçesi, Ilıcak Mahallesinin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritanın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

37- Gündemin 15’inci maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanan, Malatya ili, Doğanyol İlçesi, Yeşilköy Mahallesinin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritanın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

38- Gündemin 16’ncı maddesi;  Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında Eğitim Alanı, Park Alanı ve Yol fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesine kayıtlı 1190 ada 1 nolu parselde 15 metrelik imar yolunun batısında bulunan park alanının bir kısmına Eğitim Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, bütüncül bir Eğitim Alanı oluşturulması amacıyla mevcut 15 metrelik imar yolunun kaldırılıp, park alanının bir kısmına Eğitim Alanı ve imar yolu fonksiyonu verilmesi şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

39-Gündemin 17’nci maddesi; Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 3345 ada 1 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı fonksiyonuna sahip olduğu, söz konusu parsel; Ticaret+Konut Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Ticaret+Konut Alanı fonksiyonu ve E:1.50 Yençok:18,50 yapılaşma koşullarının verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

40-Gündemin 18’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Uç Mahallesi 4941 ada 5 nolu parselde yapılan değişiklikle herhangi bir yoğunluk artışının yapılmadığı; yapılaşma koşullarının E=1.20 TAKS=0.30 olarak sabit kaldığı ve zemin kat otopark yapılmak şartıyla Ayrık Nizam 5 kat (A-5) olarak hazırlanan ve Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04/12/2017 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

41-Gündemin 20’nci maddesi; MOTAŞ AŞ’nin sermaye artırımından dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca ödenmesi gereken 4.000.000,00 TL’lik sermaye artırımı yönündeki teklifin kabulüne ve söz konusu sermaye artırım bedelinin ödenmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

42-Gündemin 30’uncu maddesi; Malatya ili Darende ilçesi Zaviye Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 52 hektar büyüklüğündeki Kentsel Sit alanında, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar Planı yaptırma konusunda Darende Belediyesi’ne yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

43-Gündemin 35’inci maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 5 dereceli Sosyolog kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak başlatılan Yılmaz UTUŞ’a Maliye Bakanlığınca belirlenen tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tabanı üzerinden ve 5 dereceli Eğitmen kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak başlatılan Hüseyin GÜNEŞ’e Maliye Bakanlığınca belirlenen tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanı üzerinden ödenmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

44-Gündemin 36’ncı maddesi; Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere, ihtiyaç duyulan taşıtların 18 ay süreyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesine göre süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla kiralanmasına,  oyçokluğuyla karar verildi.

45-Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki toplantı 14.02.2018 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 15.01.2018

   

Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

 Meltem KAVUK

                   Kâtip

Metin MANDAL

                           Kâtip


 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

10.01.2018 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

1- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığı’nda; Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Selahattin Gürkan, Nebi Yiğit.

Mazaretli Olanlar: Ramazan Acar, Cumali Doğan, Hakan Çiftçioğlu.

2-

1-2017/646 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen 2018 yılı ücret tarifesinde, baraj gölü üzerinde faaliyet gösteren teknelerden bağlama kütüğü ruhsat kart ücretinde değişiklik yapılması hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi gündemin 40.maddesi olarak,

2-Malatya İli "İl Bazında 1/50000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi gündemin 41.maddesi olarak,

3-Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mah.249 ada 156 nolu parsele GES yapılması amacıyla hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi gündemin 42.maddesi olarak,

4-Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5988 ada 1 nolu parsele Ticaret Alanı fonksiyonu, 5987 ada 2 parsele Pazar Alanı fonksiyonu ve 6024 ada 1 parselin bir kısmına Eğitim Alanı (Anaokulu) fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi gündemin 43.maddesi olarak,

5-Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 3345 ada 1 nolu parsele Ticaret+Konut Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi 44.maddesi olarak,

6-Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5605 ada 14 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı fonksiyonunun Konut Alanı fonksiyonuna dönüştürülmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi 45.maddesi olarak,

7-Yeşilyurt İlçesi Topsöğüt Mah.sınırları içerisinde kalan yaklaşık 1073 ha alanda hazırlanan Topsöğüt Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi 46.maddesi olarak,

8-Darende İlçesi Nadir, Mehmetpaşa, Sayfiye, Kılıçbağı, Beybağı ve Günpınar mah.lerini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hak. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi 47.maddesi olarak,

9-Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mah.1190 ada 1 nolu parselde 15 metrelik imar yolunun batısında bulunan park alanının bir kısmına Eğitim Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi 48.maddesi olarak,

10-Doğanşehir ilçesi Erkenek Mah.Kayabaşı Regülatörü ve HES (Hidro Elektrik Santrali) yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başk.'nın teklifi 49.maddesi olarak,

11-Yeşilyurt ilçesi Uç Mahallesi 4941 ada 5 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması. 50.maddesi olarak,

12-Büyükşehir Belediye Başkanı borçlanma yetkisi verilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi 51.madde olarak,

Gündeme ilavesine;

Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 18.12.2017 ve 19.12.2017 tarihli meclis toplantılarında alınan kararların karar özetlerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

3-Gündemin 2’nci maddesi; Malatya ili, Arapgir ilçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan, Eskişehir Vadisi dahilinde kalan yaklaşık 400 hektarlık alanda hazırlatılan ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 8.maddesi gereği araştırma ve analiz süreçleri tamamlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

4-Gündemin 3’üncü maddesi; Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında Park Alanı fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesine kayıtlı 5498 ada 14 nolu parsele Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğinin, bölgede sosyal teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilerek hizmet standardının artırılmasına yönelik olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

5-

1-Gündemin 4.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 66 ve 4774 nolu parseller,

2-Gündemin 5.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mah.4970 ada 1 parselin batısında, 4969 ada 1 nolu parselin batı ve güneyinde yer alan park alanlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) olarak planlanması ve bahse konu park planlarının 4969 ada 1 nolu parselin güneydoğu köşesinde planlanması,

3-Gündemin 10.maddesi, Doğanşehir İlçesi, Erkenek Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı,

4-Gündemin 11.maddesi, Doğanşehir İlçesi, Kurucaova Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı,

5-Gündemin 12.maddesi, Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6’ncı maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisi tarafından 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan alanlarda çelişkiye düşülen maddelerin değerlendirilmesini içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin; 07.11.2017 tarih, 516 sayılı kararının değerlendirilmesi neticesinde ilgili maddede “Mimari Estetik Komisyonu” ibaresi yerine “Ada Etüt Komisyonu” ibaresi eklenerek, bahsi geçen talebin bu değişiklik ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi’nden geldiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

7- Gündemin 7’nci maddesi; Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Alanı fonksiyonuna sahip Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 4620 ada 4 nolu parsele İbadet Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, bölgede sosyal teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilerek hizmet standardının artırılmasına yönelik olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8’inci maddesi; 11.03.2015 tarih ve 114 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilerek uygulamaya giren J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği’ninuygulanmasında yaşanan sorunları giderecek şekilde yeniden düzenlenen ve ilgili maddeler revize edilmiş olup, EK’te yer alan sözkonusu yönetmeliğin madde değişikliklerinin kabulüne ve J Plaka ile Taşıma Yönetmeliğine işlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9’uncu maddesi; Doğanşehir ilçesi, Sürgü Mahallesi 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042 ve 2043 numaralı parsellerin bir kısmında ''Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı'' plan fonksiyonu verilmesi, bahse konu parsellerin diğer kısmına da ''Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'' plan fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

10- Gündemin 13’üncü maddesi; Battalgazi Belediye Meclisi tarafından 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin Dördüncü Bölümünde yer alan madde 19 (parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları)' nın f/1 bendinin değerlendirilmesini içeren 06.12.2017 tarih 191 sayılı kararı incelenmiş olup, bahsi geçen talebin Battalgazi Belediyesi’nden geldiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

11-Gündemin 11.maddesi, Denetim Komisyonu üyeliklerine, Fetahmet Bay, Memet Aslan, İlhami Mengi, Nurettin Karaaslan ve Metin Mandal’ın seçildikleri anlaşıldı.

12- Gündemin 15’inci maddesi; 2018 yılında, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin toplantılarının her ayın ikinci haftasının Çarşamba günü başlamasına, oybirliğiyle karar verildi.

13- Gündemin 16’ncı maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisince 2018 yılında tatil ayı kararı alınmamasına; bilahare tatile ihtiyaç duyulması halinde, meclisin yıl içerisinde konuyla ilgili olarak karar almasına, oybirliğiyle karar verildi.

14- Gündemin 17’nci maddesi; Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 5393 sayılı Kanunu’nun 39.maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ödenmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.  

15- Gündemin 18’inci maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilen personelden Eğitmen kadrosunda görev yapan Seyit Soner Yılmaz’a Maliye Bakanlığı’nca belirlenen tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanı üzerinden; diğer personele ise yine Maliye Bakanlığı’nca belirlenen 657 sayılı Kanuna göre net aylık tutarı üzerinden ücret ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

16- Gündemin 19’uncu maddesi; Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan, Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesi gereğince; Ekli I Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinde belirtilen kadroların ihdasına, oybirliğiyle karar verildi.

17- Gündemin 20’nci maddesi;  Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için yeni kurulan Daire Başkanlığı, Şube Müdürlükleri ve isimleri değiştirilen Şube Müdürlükleri ile birlikte güncellenen ekteki Malatya Büyükşehir Belediyesi İdari Teşkilat Şemasının, 5216 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

18-Gündemin 22.maddesi; 14.09.2015 tarihinden itibaren, bakım, onarım ve işletmesi 10 yıllığına Malatya Büyükşehir Belediyesine verilen Malatya Cazibe Merkezi (Kerpiç Konaklar) nden E Blok, zemin katta 1 adet, 1.katda 2 adet dairenin Melid Ulaşım ve Hizmet Grupları San.Tic.Ltd.Şti.ye 14.09.2025 tarihine kadar işletme hakkının devri,

 -Gündemin 23.maddesi; Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde faaliyet gösteren taksici esnafının kullanımı için yapılan 10 (adet) taksi evinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi ve gerekli iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi,

-Gündemin 40. maddesi; 2017/646 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen 2018 yılı ücret tarifesinde, baraj gölü üzerinde faaliyet gösteren teknelerden bağlama kütüğü ruhsat kart ücretinde değişiklik yapılması,

İle ilgili tekliflerin, gerekli çalışmaları yapmak üzere Plan ve Bütçe Kom.na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

19-

1) Gündemin 25. maddesi; Doğanşe İlçesi, Topraktepe, Eskiköy, Günedoğru mahallelerine ait  haritalar,

2) Gündemin 26. maddesi; Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesi 1943 ada 55 nolu parsel,

3) Gündemin 27. maddesi; Yeşilyurt İlçesi İlyas Mahallesi 71 ada 1 nolu parsel,

4) Gündemin 28. maddesi; Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mah.30,32,70 ve 986 nolu parseller,

5) Gündemin 29. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 537 ada 6 nolu parsel,

6) Gündemin 30. maddesi; Yaka Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planlarına askı sürecinde yapılan itiraz,

7) Gündemin 31. maddesi; Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu tarafından parkmetre uygulaması yapılması kararı alınan bölgelere ait cadde ve sokaklardaki parkmetre uygulamalarının imar planına işlenmesi,

8) Gündemin 32. maddesi; Akçadağ İlçesi Başpınar Mah.107 ada 94 nolu parsel,

9) Gündemin 33. maddesi; Akçadağ İlçesi Kültür Mahallesi 61 ada 15 nolu parsel,

10)Gündemin 34. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mah.492 ada 2 nolu parselin doğusu, 488 ada 1 parsel ile 482 adadaki konut dışı kentsel çalışma alanı,

11)Gündemin 35. maddesi; Darende ilçesinin Koruma Amaçlı İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar,

12)Gündemin 36. maddesi; Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ilan edilen yaklaşık 150 hektarlık sahada hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, askı sürecinde yapılan itirazlar

13)Gündemin 37.maddesi; Yazıhan İlçesi Boyaca Mah.yerleşik alan ve civarı sınırını gösteren haritanın onanması,

14)Gündemin 38.maddesi; Akçadağ İlçesi Ilıcak Mah. yerleşik alan sınırını gösteren haritanın onanması,

15)Gündemin 39.maddesi; Doğanyol İlçesi Yeşilköy Mah. yerleşik alan sınırını gösteren haritanın onanması,

16)Gündemin 41.maddesi; Malatya İli "İl Bazında 1/50000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı,

17)Gündemin 42.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mahallesi 249  ada 156 nolu parsel,

18)Gündemin 43.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mah.5988 ada 1 nolu parsele Ticaret Alanı fonksiyonu, 5987 ada 2 parsele Pazar Alanı fonksiyonu ve  6024 ada 1 parselin bir kısmına Eğitim Alanı (Anaokulu) fonksiyonu verilmesi,

19) Gündemin 44.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 3345 ada 1 nolu parsel,

20)Gündemin 45.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5605 ada 14 nolu parsel,

21)Gündemin 46.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Topsöğüt Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 1073 ha alanda hazırlanan Topsöğüt Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,

22)Gündemin 47.maddesi; Darende İlçesi Nadir, Mehmetpaşa, Sayfiye, Kılıçbağı, Beybağı ve Günpınar Mahallelerini kapsayan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı,

23)Gündemin 48. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1190 ada 1 nolu parsel,

24)Gündemin 49. maddesi; Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi Kayabaşı Regülatörü ve HES (Hidro Elektrik Santrali) yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması,

25) Gündemin 50. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Uç Mahallesi 4941 ada 5 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

20- Gündemin 51’inci maddesi; Şehrimizin kalkınmasının temini için stratejik plan çerçevesinde yapılması uygun görülen her tür iş ile beraber, 6360 sayılı Yasa ile Büyükşehir Belediyelerine devredilen ilçelerde ana arterlerin belirlenmesinden dolayı buralarda yapılacak olan bakım ve onarım işleri bu ilçe ve köylerde yapılan yatırımlar ve Belediyemiz adına tahakkuk etmiş yatırım borçlarının finansında gerek İller Bankası nezdinde gerekse diğer bankalardan kullanılmak üzere krediye ihtiyaç duyulduğundan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a 107.000.000,00 TL Borçlanma yetkisi verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

21- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 15.01.2018 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 10.01.2018

  

Ahmet ÇAKIR

Büyükşehir Belediye Başkanı

 Hilal ACI

                     Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

                           Kâtip