a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Meclis Gündemi - 2017


 

İ  L    N

  MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

       Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Aralık ayı toplantısını 13.12.2017 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

          Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                                                              Ahmet ÇAKIR 

                                                                                                                                   Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

 

 1. 22 ve 24 Kasım 2017 tarihli toplantılarda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsele "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. 2015/379 sayılı Meclis Kararı kapsamındaki İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin 25.maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki Hukuk Komisyonu raporu.
 5. 12.08.2015 tarih,383 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde düzenleme ve güncellemeler yapılması hakkındaki Hukuk Komisyonu raporu.
 6. Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi 5498 ada 14 nolu parsele Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 66 ve 4774 nolu parsellere Spor Tesis Alanı fonksiyonu verilerek imar yollarının parsel sınırlarına göre düzenlemesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Malatya Film Festivali bünyesinde ilk defa oluşturulan Film Platformu ile aile kurumuna değinen "Ertem Eğilmez Aile Filmleri” desteği kategorisi ile yaşam birlikteliğinin temeli aileyi koruma amaçlı senaryolara 100.000 TL finansal destek sağlanması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 9. 07.10.2015  tarih ve 493 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararının iptali hakkındaki Plan ve Bütçe - Ulaşım Komisyonu ortak raporu.
 10. 2014/119 sayılı meclis kararının iptal edilerek, Büyükşehir Belediyesi Kadrolu Personeli, şirket personeli, hizmet alımı personeli ve İlçe Belediyelerin Personelinin ulaşımlarını sivil kart tarifesinden yapılması ile ilgili karar alınması hakkındaki Plan ve Bütçe - Ulaşım Komisyonu ortak raporu.
 11. 2015/509 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararına istinaden belediye hizmet alım personelinin 2018 yılı için aylık 104 binişinin sivil tarifeden hesaplanması kurum ve personelin ödeme oranlarının belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe - Ulaşım Komisyonu ortak raporu.
 12. Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mah.4970 ada 1 parselin batısında, 4969 ada 1 nolu parselin batı ve güneyinde yer alan park alanlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) olarak planlanması ve bahse konu park planlarının 4969 ada 1 nolu parselin güneydoğu köşesinde planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Yeşilyurt İlçesi Şifa Mahallesi 580 ada 132, 148, 149, 537 ve 540 nolu parsellerin bir kısmının içerisinde bulunduğu alana Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilçe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan alanlarda çelişkiye düşülen maddelerin değerlendirilmesini içeren 07.11.2017 tarih ve 516 sayılı Yeşilyurt Belediye Meclisi kararı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 4505 ada 5 nolu parselin güneyinde yaklaşık 300 m²'lik kısmının ticaret+konut fonksiyonu olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 1294 ada, 1 nolu parseldeki  Büyükşehir Belediyesi hissesine isabet eden 227.00 m²'lik kısmının  25 yıllığına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 17. Yeşilyurt İlçesi, İkizce Mahallesi, 231 ada, 1 nolu parselin 13.000,00 m²'lik kısmının mer'a vasfından çıkarılarak, Hazine adına tescili sonrasında mezarlık alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 18. Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyesine ait; Yeşilyurt İlçesi, Aşağıbağlar Mah.5857 ada, 5 nolu parseldeki hisse ile Konak Mah.2049, 4465, 5040 nolu parsellerin ve Battalgazi İlçesi, Çöşnük Mah.4147 ada, 1 nolu parselin mülkiyetlerinin MASKİ'ye devri; Konak Mah.3817 parsel ile Eskimalatya Mah.391 nolu parselin MASKİ'ye tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 19. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Battalgazi İlçesi, Şifa Mah.1945 ada, 7 nolu parsel  ile Mülkiyeti Ziraat Bankası A.Ş.ye ait, Battalgazi İlçesi, Saray Mah.125 ada,165 nolu parselin trampa iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 20. 2017 Yılı Büyükşehir Belediyesi Bütçesi fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 21. Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mah.1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Bostanbaşı Mahallesi 326 ada 3 ve 4 nolu parsellerin malikinin itirazı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 22. Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 4620 ada 4 nolu parsele İbadet Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 23. Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5605 ada 14 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı dışında kalan Konut Alanı fonksiyonun Ticaret-Konut fonksiyonuna dönüştürülmesi ve yapılaşma koşulunun E:1.50, TAKS:0.28, Yençok:Serbest olarak düzenlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 24. Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1190 ada 1 nolu parselin güneydoğusuna Teknik Altyapı Alanı (trafo yeri) ayrılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 25. Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 4781 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 nolu parsellere Eğitim Alanı (Özel) fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 26. Arapgir Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi kapsamında; yaklaşık 143 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Nazım İmar Planı çalışmalarının yapımı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.ne yetki verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 27. Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi 1197 ada 1 nolu parselin cephe yönünün 50 m.lik taşıt yolundan alması ile ilgili imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 28. Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 nolu parselde yapılaşma koşulunun  ve yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.


 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

     Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Kasım ayı toplantısını 08.11.2017 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

       Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                                                Ahmet ÇAKIR
                                                                                                                       Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

 1. 16 - 17 Ekim 2017 tarihli toplantılarda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Battalgazi,Yeşilyurt,Akçadağ,Arapgir,Arguvan,Darende,Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçeleri Belediye Bütçelerinin Büyükşehir Belediye Bütçesi ile birlikte görüşülmesi.
 3. Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsele "Ticaret+Konut" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsele "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 66 ve 4774 nolu parsellere "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Hekimhan İlçesi Kocaözü Mahallesi 4361 nolu parsele "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki  Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 9. Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyemize ait olan ve imar planında okul alanında kalan; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mah.1339 ada, 1 nolu parsel, Yeşiltepe Mah.3184 ada, 28 nolu parsel, Uç Mah.185 ada, 127 nolu parsellerin İl Milli Eğitim Md.ne tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 10. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin birimdeki değişiklikler nedeniyle güncellenmesi hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.
 11. Türkiye Gençlik Vakfı Malatya İl Temsilciliği'nin, “Gençler ile Geleceğe” başlıklı projesine ortak olunması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 12. Malatya İli Yeşilyurt İlçesi sınırları içersinde Bakanlar Kurulu kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ilan edilen yaklaşık 150 hektarlık sahada hazırlanan İmar Planları hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Battalgazi Atabey Feribot İskelesi bünyesinde yapımı devam eden; yolcu bekleme salonu, bebek bakım odası, 2 adet wc, büfe ve teras alanın işletme hakkının 5 yıllığına Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine verilmesi ve buyer ile ilgili 2017/476 sayılı melis kararının iptali hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 14. Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı Ücret Tarifesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 15. Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi,Yaka Mah.215 ada, 1 nolu parselin uygulama imar planında ibadet alanı olarak ayrılan 2.353,47 m²'lik kısmının cami yapılmak üzere 25 yıllığına Yeşilyurt İlçe Müftülüğü'ne  tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 16. Arapgir İlçe merkezinin kuzeyinde yer alan ve Mehmet Akif, Çobanlı, Yeni Mahallelerini kısmen kapsayan yaklaşık 140 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve Nazım İmar Planları hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Arapgir Belediye Başkanlığı'nın 2017 Mali yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 18. Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi 3711, 3658 nolu parselleri ve çevresinde yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. Malatya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 20. Hekimhan Belediyesinin 2017 Mali yılı Ek Bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 21. Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi, 4465 ada, 2 nolu parselin Kur' an Kursu yapılmak üzere hissedarların hisselerini Kur'an Kursu yapılması şartı ile  Büyükşehir Belediyemize devirlerinin kabulü ve bu yerin 25 yıllığına Kur'an Kursu yapılmak üzere Battalgazi İlçe Müftülüğü'ne tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 22. Doğanşehir İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 902 nolu ve mera vasıflı kamu orta malının 15.000,00 m²'lik alanının mera vasfından çıkarılarak Hazine adına tescili, müteakiben mezarlık alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 23. Battalgazi İlçesi, Bulguru Mahallesi, Göller mevkii 5315 ada 3 (eski 534) nolu parselin bir kısmına Güneş Enerji Santrali kurulması amacıyla, "Enerji Depolama Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 24. Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi 92 ada 8 nolu parsel ve 92 ada 84 nolu parsel arasında kalan kadastro boşluğunun güneyinde 50 m²'lik trafo alanı ayrılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 25. Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi 93 ada 21 nolu parselden 7 m.lik yolun 5 m. yol olarak düzenlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 26. Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mahallesi 150 (eski 107) nolu parsel ile ilgili 2017/519 saylı meclis kararında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ekim ayı toplantısını 11.10.2017 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                                 Ahmet ÇAKIR 

                                                                                                                       Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

 1. 18-19 Eylül 2017 tarihli toplantılarda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü.
 2. Hekimhan İlçesi Karşıyaka Mahallesi 371,372,373,374,375 nolu adaların imar planının, bitişik nizam 2 kat olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsele "Ticaret+Konut" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5549 ada, 1 nolu parsel ile 5672 ada, 1 nolu parselden  Mahkeme Kararlarında belirtilen şahıslara yer verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarının ortak raporu.
 6. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2017 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanan Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde revizyon imar planına yönelik itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi, 215 ada, 29 nolu parselin bir kısmının Esenlik İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürlüğüne 10 yıllığına Güneş Enerji Sistemi yapılmak üzere tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 8. Malatya İli, Hekimhan ilçesi, Bağyolu Mahallesi, 272 ada 39 nolu parsele Küçük Sanayi Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Battalgazi İlçesi, Çamurlu Mahallesi, 4640 ada, 11 nolu taşınmaz malın 2886 sayılı Kanun kapsamında satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 10. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yeşilyurt İlçesi, Yaka Mahallesi, 243 ada 3 nolu taşınmaz malın 2886 sayılı Kanun kapsamında satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 11. Kale İlçesi Salkımlı Mahallesi 1044 nolu parsele "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsele "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 66 ve 4774 nolu parsellere "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. Hekimhan İlçesi Kocaözü Mahallesi 4361 nolu parsele "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1, 2, 13 ve 14 nolu parsellerin ada ayrım çizgileri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4915 ada 3 nolu parselin yapılaşma koşullarının mevcut imar planındaki gibi E:0.50 Yençok:8.00 metre kalmak şartı ile parselin ifraz edilebilmesi için parsele yönelik plan notunun düzenlenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. Battalgazi İlçesi,Kamıştaş Mah.102 ada 499 nolu parsel ile 139 ada 20 nolu parselde yaklaşık 11 ha.lık alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. Pütüge İlçesi,Taşbaşı Mah.119 ada 52,54,79 nolu parsellere bütün cephelerden yapı yaklaşma mesafesi 5 m. olarak belirlenen "Spor Tesis Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. Pütüge İlçesi,Taşbaşı Mah.147 ada 5 nolu parsel ile 159 ada 2 nolu parselleri ayıran 10 m.lik taşıt yolunun doğu ve batısında "Park Alanları" oluşturulması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe ve Topsöğüt mahalleleri arasında köprülü üst geçit kavşağı alanındaki parsellerde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. Kadro ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 22. Malatya Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Bütçesi.
 23. Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyemize ait olan ve imar planında okul alanında kalan; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mah.1339 ada, 1 nolu parsel, Yeşiltepe Mah.3184 ada, 28 nolu parsel, Uç Mah.185 ada, 127 nolu parsellerin İl Milli Eğit.Md.ne tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 24. Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 3363 ada 1 nolu parsele "Resmi Kurum Alanı"  fonksiyonu verilerek yapılaşma şartının E:1.00 olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Şlehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 25. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin birimdeki değişiklikler nedeniyle gümcellenmesi hakkındaki dairesi tekilifi.
 26. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında 12 dalda ödül verilmesi hakkındaki Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 27. Türkiye Gençlik Vakfı Malatya İl Temsilciliği'nin, “Gençler ile Geleceğe” başlıklı projesine ortak olunması hakkındaki Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 28. Yeşilyurt İlçesi kısmen Tecde, kısmen Aşağıbağlar ve Konak tapusuna kayıtlı parselleri kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda Horata Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı olarak belirlenen yerler hakkındaki Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 29. Çakmak Kışlası arazisinin Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmesi amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teklif edilmesi hakkındaki Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 30. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mah.(MAŞTİ) içerisinde kalan 3493 nolu parselin 110,00 m²'lik kısmının, prefabrik 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisi ve aynı konuyla ilgili 2017/157 sayılı meclis kararının iptali hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 31. Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 236 ada 1 nolu parselin 50 m²'lik kısmının trafo alanına dönüştürülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 32. Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 5930 ada 7 nolu parselin kuzeybatı bölümünün 50 m²'lik kısmının trafo alanına dönüştürülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 33. Yeşilyurt İlçesi Gözene Mahallesi 36 nolu parsele "Güneş Enerjisi Santrali"  fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 34. Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi 136 ada 126 parsele Resmi Kurum Alanı, 136 ada 127 ve 128 nolu parsellere Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi ve yapı nizamlarının Emsal=0.50 Yençok=9.50 olmasını içeren İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.


 

İ  L    N

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Eylül ayı toplantısını 13.09.2017 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                                                   Şefik ŞENGÜN
                                                                                                                      Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

 

GÜNDEM

 1. 15 Ağustos 2017 tarihli toplantıda alınan karar özetinin okunması ve kabulü.
 2. Hekimhan İlçesi Karşıyaka Mahallesi 371,372,373,374,375 nolu adaların imar planının, bitişik nizam 2 kat olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsele "Ticaret+Konut" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. Battalgazi İlçesi Dabakhane Mahallesi 89 ada 45 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. Mülkiyeti DSİ Genel Md.ne ait, Battalgazi İlçesi, Hasırcalar Mah.657 nolu parselin Hasırcılar Balıkçılık Kooperatifine bedelsiz tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 7. Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5549 ada, 1 nolu parsel ile 5672 ada, 1 nolu parselden Mahkeme Kararlarında belirtilen şahıslara yer verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi Konak Mahallesi Konak Belediye Çarşısının 1.katı 17 numaralı bağımsız bölümün 2886 sayılı Kanuna göre 5 yıllığına kiraya verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 9. Battalgazi Atabey Feribot İskelesi 352 ve 550 parsel üzerinde yapımı devam eden büfe, yolcu bekleme salonu, bebek bakım odası ve w.c.nin 2886 sayılı Kanun göre 5 yıllığına kiraya verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 10. Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1188 ada 1, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerin tehvid edilerek Ayrık Nizam 5 kat (A-5), TAKS: 0.40 Emsal: 1.42 verilmesi hakkındaki İmar Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2017 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanan Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde revizyon imar planına yönelik itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Akçadağ ilçesi Dutlu Mahallesi Köycivarı mevkii, 103 ada, 52 nolu parselin mezarlık olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesine şartlı bağışın kabulü hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 13. Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi, 215 ada, 29 nolu parselin bir kısmının Esenlik İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürlüğüne 10 (on) yıllığına Güneş Enerji Sistemi yapılmak üzere tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 14. Malatya İli, Hekimhan ilçesi, Bağyolu Mahallesi, 272 ada 39 nolu parsele Küçük Sanayi Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. 10 adet TRAMBÜS aracı ile 10 adet şarj ünitesinin, il içi toplu taşıma faaliyetlerini sürdüren MOTAŞ A.Ş.'ne devri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 16. Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi kırasında olan Yeni Malatya Stadyumunun bir yıllık süre sonuna kadar kullanım hakkının Yeni Malatyaspor Kulübü'ne verilmesi ve ilgili protokol iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 17. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Battalgazi İlçesi, Çamurlu Mahallesi, 4640 ada, 11 nolu taşınmaz malın 2886 sayılı Kanun kapsamında satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 18. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yeşilyurt İlçesi, Yaka Mahallesi, 243 ada 3 nolu taşınmaz malın 2886 sayılı Kanun kapsamında satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 19. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Yeşilyurt İlçesi, Koyunoğlu Mahallesi, 655 ada, 412 nolu parsel (Abdullah Gül Parkı) içersinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne 13.10.2017 tarihine kadar tahsisli yerin tekrar 4 yıllığına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 20. EPDK'nın 20/10/2005 tarih, 565-24 sayılı ve 18/08/2016 tarih ve 6434-4 sayılı kararları kapsamında Aksa Malatya Doğalgaz A.Ş. ünvanlı şirkete verilen dağıtım lisansı bölgelerine Darende ilçesinin de dahil edilmesi hakkındaki Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 21. Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesi 1943 ada 55 nolu parsele ticaret alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 22. Kale İlçesi Salkımlı Mahallesi 1044 nolu parsele "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 23. Battalgazi İlçesi Çöşnük Mahallesi 4141 ada 5 nolu parselin yapı yoğunluğu sabit kalma koşuluyla Blok Nizam 5 Kat (BL-5) yapılaşma şartının Blok Nizam 8 kat (BL-8) olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 24. Yeşilyurt İlçesi İlyas Mahallesi 5480 ada 1 nolu parselin yapılaşma koşullarının mevcut imar planındaki gibi E:1.20 Hmax:12.50 kalmak şartı ile "Ticaret" alan fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 25. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsele "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 26. Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 66 ve 4774 nolu parsellere "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 27. Hekimhan İlçesi Kocaözü Mahallesi 4361 nolu parsele "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 28. Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1, 2, 13 ve 14 nolu parsellerin ada ayrım çizgileri hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 29. Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4915 ada 3 nolu parselin yapılaşma koşullarının mevcut imar planındaki gibi E:0.50 Yençok:8.00 metre kalmak şartı ile parselin ifraz edilebilmesi için parsele yönelik plan notunun düzenlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 30. Yeşilyurt İlçesi Samanköy Mah.4309 ada 1 nolu parselin 3770 m²'ik kısmının "Ticaret+Turizm" alan fonksiyonu verilerek yapılaşma şartının E:0.40 Yençok:6.50 m.ve diğer kısmının "Ticaret+ Akaryakıt+Lpg İstasyonu" olan mevcut fonksiyonu korunarak yapılaşma şartının E:0.10 Yençok:6.50 m. olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 31. Battalgazi İlçesi, Kamıştaş Mahallesi, 102 ada 499 nolu parsel ile 139 ada 20 nolu parsel (yaklaşık 11 hektarlık alan) üzerinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 32. Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mahallesi, plansız alanda kalmakta olan 150  (eski 107) nolu parsele, Güneş Enerji Santrali kurulması amacıyla, "Enerji Depolama Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi. 

İ  L    N

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

        Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ağustos ayı toplantısını 09/08/2017 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

         Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                                                 Ahmet ÇAKIR
                                                                                                                       Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

1-17 Temmuz 2017 tarihli toplantıda alınan karar özetinin okunması ve kabulü.

2-Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 35 ve 36 nolu parsellere Eğitim Alanı Fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3-Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mahallesi, 593 nolu parsel  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4-Hekimhan İlçesi Karşıyaka Mahallesi 371,372,373,374,375 nolu adaların imar planının, bitişik nizam 2 kat olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5-Darende ilçesinde Aşudu Deresi kaynağından başlayarak Tohma Çayına kadar uzanan Aşudi Deresi’nin yatağının yer aldığı yaklaşık 9,5 km.lik alanda hazırlanan imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6-Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7-Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi, 21 ada 249 nolu parsel üzerinde bulunan ve lojman olarak kullanılan 18 adet mesken ile Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 143 ada 3 nolu arsa niteliğindeki taşınmazın satılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

8-Yeşilyurt İlçesi, Duranlar Mahallesi, 570 nolu parsel mera vasıflı kamu orta malının 13.900,00 m²'ik alanının mer'a vasfından çıkarılarak, Hazine adına tescil edilmesi sonrasında mezarlık alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi hakkındaki Çevre Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9-"Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği"ne üye olunması, Birlik Tüzüğü'nün kabulü ve Birlik Genel Kurulu'nda görev yapmak üzere 2 asil 1 yedek meclis üyesinin belirlenmesi hakkındaki Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporu.

10-Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde kururulumu yapılan ve merkez ilçe sınırlarında muhtelif yerlerde kurulumu yapılacak Malatya Akıllı Bisiklet Sistemi (MABİS) işletme işinin Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

11-Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde kururulumu yapılan ve şehrin muhtelif yerlerinde  kurulumu yapılacak olan Akıllı Bisiklet İstasyonları için kiralama bedeli hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

12-Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsele "Ticaret+Konut" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13-Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Orduzu Pınarbaşında bulunan Yeni Malatya Spor Kulübüne ait antreman sahalarının yanındaki tesis binasının 5 (beş) yıllığına Yeni Malatya Spor Kulübüne kiralanması hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

14-Battalgazi İlçesi Dabakhane Mahallesi 89 ada 45 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15-Akçadağ İlçesi Kültür Mahallesi 61 ada 15 nolu parsele Sosyal ve Kültürel Tesis Alan fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16-Akçadağ İlçesi Başpınar Mahallesi 107 ada 94 nolu parseli bir kısmına Kamu Hizmet Alan fonksiyonu, geriye kalan kısmına Sosyal ve Kültürel Tesis Alan fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17-Pütürge ilçesi Gündeğer, Arıtoprak, Sükan; Arapgir ilçesi Çiğnir, Yazılı; Kuluncak ilçesi Sofular; Battalgazi ilçesi Çolaklı; Akçadağ ilçesi Bayramuşağı mahalleleri içme suyu hattı yapım işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

18-Muhtelif içmesuyu tesisleri AG-OG enerji nakil hattı yapım işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

19-Terfi Merkezi rehabilitasyon yapım işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

20-İlçe ve Mahallelerin içme suyu ve sondaj kuyuları açılması işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

21-Merkez ilçeler muhtelif yağmur hattı yapım işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

22-Muhtelif sondaj hatları için toplayıcı kollektörü ve muhtelif depo çıkışları debimetre ve vana odası yapım işlerinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

23-2017 Mali Yılı Bütçesi harcama kalemleri arasında aktarma yapılması hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

24-Darende ilçesine bağlı Günerli Mahallesi'ne bağlı "Ordu Sokak" isminin "Atmalı Sokak" olarak değiştirilmesi hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

25-Yazıhan ilçesinde cadde ve sokak isim değişiklikleri hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

26-Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi "Filiz Sokağı" isminin "Özgecan Aaslan Sokağı" olarak; Üçgöze Mahallesinde "İt Ovası" isminin "Yiğit Ovası" olarak: Çavuşoğlu Mahallesi "Çarık Sokağı" isminin "Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut Sokağı" olarak; değiştirilmesi hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teklifleri.

27-Akçadağ ilçesine bağlı Doğu, Kültür, Aktepe, Başpınar ve Kotangölü Mahalleleri'nde "cadde/sokak isim değişiklileri hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teklifleri.

28-Battalgazi İlçesi, Karaköy Mahallesi, 118 ada, 4 nolu parsel'in mezarlık olarak kullanılmak şartıyla Büyükşehir Belediyesine devretme talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

29-Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Esenlik İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti.' ne sözleşme karşılığında kiraya verilen, ekli listede gönderilen yerlerin, yeni kurulan Esenlik Sosyal Tesisler Limited Şirketine devredilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

30-Mülkiyeti DSİ'ye Genel Müdürlüğüne ait, Battalgazi İlçesi, Hasırcalar Mahallesi 657 parsel numaralı taşınmazın Hasırcılar Balıkçılık Kooperatifine bedelsiz tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

31-Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5549 ada, 1 nolu parsel ile 5672 ada, 1 nolu parselden Mahkeme Kararlarında belirtilen şahıslara yer verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

32-Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi Konak Mahallesi Konak Belediye Çarşısının 1.katı 17 numaralı bağımsız bölümün 2886 sayılı Kanuna göre 5 yıllığına kiraya verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

33-Battalgazi Atabey Feribot İskelesi 352 ve 550 parsel üzerinde yapımı devam eden büfe, yolcu bekleme salonu, bebek bakım odası ve w.c.nin 2886 sayılı Kanun göre 5 yıllığına kiraya verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

34-Yeşilyurt İlçe merkezi 2. Kısım (Beyler Deresi) Taşkın Koruma İnşaatı yapım işi çalışmaları kapsamında  DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokol için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

35-Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Esenlik İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti.kirasında bulunan Horata Mesire Alanının kira sözleşmesinin feshedilerek, Esenlik Sosyal Tesisler Limited Şirketine kiraya verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

36-Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1188 ada 1, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerin tehvid edilerek Ayrık Nizam 5 kat (A-5), TAKS: 0.40 Emsal: 1.42 verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

37-Battalgazi İlçesi, Hatunsuyu Mahallesi 1283 ve 1284 parsellere "İbadet Alanı (Cami Alanı)" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

38-Beylerderesi güzergahında yol ve dere aksının düzenlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

39-Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2017 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanan Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde revizyon imar planına yönelik itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.


 


                                                                                        İ  L    N

                                                        MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Temmuz ayı toplantısını 12/07/2017 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur. 

                                                                                                                                      Ahmet ÇAKIR
                                                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

1.Ülkenin bekasına yönelik olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminin 1.yıldönümünde, genel görüşme ile telin edilmesi.

2. 19-20 Haziran 2017 tarihli toplantılarda alınan karar özetinin okunması ve kabulü.

3.Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1945 ada 5 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı'nın bir kısmına "Ticari Alan" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4.Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında kalması gereken yol ağının belirlenmesi hakkındaki karma komisyon raporu

5.Battalgazi İlçesi,Niyazi Mah.1901 ada 12 nolu parselin kuzeyinden geçen 5 m.lik imar yolunun 7 m.olarak düzenlenmesi ve cephe yönü işaretinin 7 m.lik imar yolundan verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6.Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi, 467 ada 289 nolu parseli kapsayan Malatya Merkez I. Etap Revizyon İmar Planının plan notlarının 3F maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7.Darende ilçesi Balaban Mahallesi 3166 ve 3167 nolu parsellere "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8.Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 35 ve 36 nolu parsellere Eğitim Alanı Fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9.Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mah.4969 ada 1 nolu parselde fonksiyon değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

10.Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mahallesi, 593 nolu parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11.Kuzey Çevre Yolunun Battalgazi İlçesi, Ali Baba Mezarlığı mevkiinden geçen kısmında 2015/97 sayılı Meclis kararıyla yapılan imar planı değişikliği ile ilgili İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına istinaden hazırlatılan İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12.Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 4505 ada 5 nolu parselin güneyinde bir kısmının ticaret+konut alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13.54 km uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolu'nun Battalgazi İlçesi Hatunsuyu mevkiinden geçen yaklaşık 300 hektarlık alanda hazırlanan ve 2015/200 sayılı Meclis kararı ile onaylanan İmar Planı'na ilişkin Malatya İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına istinaden hazırlatılan İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14.Darende İlçesi Sungur ve Heyiketeği mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15.Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait muhtelif büfe, çayocakları, kafeterya ve Özalper Gençlik Parkı işletmesinin Esenlik Ltd. Şti.'ne kiraya verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

16.Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Yeni Nikah Sarayındaki 06 (Z-72) nolu bağımsız bölümün törensiz nikâh salonu olarak kullanılmak üzere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına tahsisi nedeniyle kira bedelinin düşürülmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

17.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın görev ve çalışma yönetmeliği taslağı hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

18.Hekimhan İlçesi Karşıyaka Mahallesi 371,372,373,374,375 nolu adaların imar planının, bitişik nizam 2 kat olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19.Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mahallesi 97 nolu parsele kısmen "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı", kısmen "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

20.Darende ilçesinde Aşudu Deresi kaynağından başlayarak Tohma Çayına kadar uzanan Aşudi Deresi’nin yatağının yer aldığı yaklaşık 9,5 km.lik alanda hazırlanan imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21.Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

22.Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5558 ada 16 nolu parsele Ticaret-Konut Alanı fonksiyonu verilmesi ve yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

23.Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5625 ada 1 ve 2 nolu parsellere "Ticaret+Konut" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24.Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 408 ada 127 nolu parselin bodrum, zemin ve üst katlarında imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25.Yeşilyurt İlçesi, Çarmuzu Mahallesi, 4968 ada, 7 nolu parsel üzerinde bulunan Soğuk Hava Deposu ve Bakım Atölyesinin yeniden Esenlik Ltd. Şti. A.Ş'ne 10 yıllığına kiraya verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

26."Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği" taslağı hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu raporu.

27.Yeşilyurt İlçesi Topsöğüt ve Yeşiltepe Mahallelerini ayıran Malatya - Sivas demiryolu hattıdan dolayı oluşan hemzemin geçişlerin olduğu alanda kavşak düzenlemesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

28.Kapatılan ve birleştirilen birimler nedeniyle güncellenen Belediyemiz İdari Teşkilat Şeması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

29.Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi, 21 ada 249 nolu parsel üzerinde bulunan ve lojman olarak kullanılan 18 adet mesken ile Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 143 ada 3 nolu arsa niteliğindeki taşınmazın satılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

30.Yeşilyurt İlçesi, Duranlar Mahallesi, 570 nolu parsel mera vasıflı kamu orta malının 13.900,00 m²'ik alanının mer'a vasfından çıkarılarak, Hazine adına tescil edilmesi sonrasında mezarlık alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

31.Yeşilyurt İlçesi,Koyunoğlu Mah.249 ada,128 nolu parseldeki Malatya Cazibe Merkezinin (Kerpiç Konaklar) E Blok,Zemin Kattaki iki adet dairenin Türkiye Gençlik Vakfına, birinci kattaki bir adet dairenin TRT'ye protokol karşılığında kullanım hakkının verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başk.nın teklifi.

32.Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulu'nda görev yapmak üzere 2 asil 1 yedek meclis üyesinin belirlenmesi hakkındaki Tarımsal Himetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

33.Malatya merkez ilçeler muhtelif kanalizasyon hattı inşaası işi için kredi kullanımı hususunda Büyükşehir Belediye Başkanna yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

34.Ultrasonik Debimetre Alım İşi için kredi kullanımı hususunda Büyükşehir Belediye Başkanna yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

35.Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde kururulumu yapılan ve merkez ilçe sınırlarında muhtelif yerlerde kurulumu yapılacak Malatya Akıllı Bisiklet Sistemi (MABİS) işletme işinin Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine verilmesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

36.Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde kururulumu yapılan ve şehrin muhtelif yerlerinde kurulumu yapılacak olan Akıllı Bisiklet İstasyonları için kiralama bedeli hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

37.Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mah.3997 ada 1,2,3,6,7,8,9,11 ve 14 nolu parsellere Belediye Hizmet Alanı (BHA) fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

38.Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 143 ada 3 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

39.Hekimhan İlçesi Çanakpınar Mahallesi Yerleşik alan ve civarı ile gelişme alanı sınırlarının belirlenmesine yönelik hazırlanan harita hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

40.Yeşilyurt İlçesi Tecde Mah.5640 ada 1 nolu parselin (12 m.lik imar yolu ile arasındaki refüjden dolayı mahreç alamamakta olup) mahreç yönünün 50 m.lik imar yolundan verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.


 


                                                                                        İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Haziran ayı toplantısını 14/06/2017 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                                      Ahmet ÇAKIR
                                                                                                                       Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

1.16 Mayıs 2017 tarihli toplantıda alınan karar özetinin okunması ve kabulü.

2.Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parsele "Ticaret+Konut Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3.Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, 4844 ada 10, 11 nolu parsellere "Ticaret+Konut Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4.Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1945 ada 5 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı'nın bir kısmına "Ticari Alan" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5.Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında kalması gereken yolağının belirlenmesi hakkındaki karma komisyon raporu

6.Battalgazi İlçesi,Niyazi Mah.1901 ada 12 nolu parselin kuzeyinden geçen 5 m.lik imar yolunun 7 m.olarak düzenlenmesi ve cephe yönü işaretinin 7 m.lik imar yolundan verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7.Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi, 467 ada 289 nolu parseli kapsayan Malatya Merkez I.Etap Revizyon İmar Planının plan notlarının 3F maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8.Darende ilçesi Balaban Mahallesi 3166 ve 3167 nolu parsellere "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9.Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5649 ada 5 nolu parselde zemin katın toprağa gömülü olmasından dolayı cephe yön işaretinin parselin doğusundaki 10 metrelik imar yolundan verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 35 ve 36 nolu parsellere Eğitim Alanı Fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mah.4969 ada 1 nolu parselde fonksiyon değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

13. Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mahallesi, 593 nolu parsel  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hakkındaki Karma Komisyon raporu.

15. Kuzey Çevre Yolunun Battalgazi İlçesi, Ali Baba Mezarlığı mevkiinden geçen kısmında 2015/97 sayılı Meclis kararıyla yapılan imar planı değişikliği ile ilgili İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına istinaden hazırlatılan İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16. Pütürge İlçesi Örmeli Mah.yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 nolu parselin bir kısmına "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18. Battalgazi İlçesi Hidayet Mahallesi 93 ada 21 nolu parselin 7 metrelik imar yolunun 5 metrelik arka (geçiş yolu) olarak düzenlemesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19. Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 4505 ada 5 nolu parselin güneyinde bir kısmının ticaret+konut alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

20. 54 km uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolu'nun Battalgazi İlçesi Hatunsuyu mevkiinden geçen yaklaşık 300 hektarlık alanda hazırlanan ve 2015/200 sayılı Meclis kararı ile onaylanan İmar Planı'na ilişkin Malatya İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına istinaden hazırlatılan İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21. Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1943 ada 58 nolu parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

22. Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi 5480 ada 10 ve11 nolu parsellere "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

23. Şehitlerin 1.derece yakınları ile Gazi ve 1.derece yakınlarının nikâh başvurularında, nikah akitlerinden ücret alınmaması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

24. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu.

25. 2015/138 sayılı meclis kararı ile kabul edilen J Plaka İle Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması Karma Komisyon raporu.

26. Baskil ilçesi ile Battalgazi ilçesi arasında taşımacılık faaliyetinde kullanılmakta olan Battalgazi ve Arslantepe-1 isimli 2 adet feribot ile Karakaya Baraj gölünde Gezinti Teknesi olarak kullanılan Malatya isimli teknenin işletmesinin MOTAŞ'a devri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

27. Yeşilyurt İlçesi Gözene Mahallesi 36 nolu parsele "Enerji Depolama Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

28. Darende İlçesi Sungur ve Heyiketeği mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

29. Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mahallesi plansız alanda kalmakta olan 151 nolu parsele "Konut Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

30. Malatya Önder İmam Hatipliler Derneği, “Güvenli Ortam Güvenli Gelecek” başlıklı projeye ortak olunması hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

31. Esenlik Ltd. Şti. tarafından farklı yatırım alanlarında kullanılmak üzere kredi kullanımına yönelik alınan 16.05.2017 tarih, 291 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

32. Eskimalatya ölçülebilir alt bölge (DMA) yapım işi için kredi kullanımı ve ilgili taahhütname ve antlaşma için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

33. Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi, 516 ada, 316 nolu parsel parselin 25 yıllığına MASKİ Genel Müdürlüğü'ne tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

34. Yeşilyurt İlçesi,Karakavak Mah.5323 ada 4 nolu parsel üzerindeki hizmet binalarının kullanım hakkının Yeşilyurt Belediyesine bedelsiz olarak devri;mülkiyetleri Yeşilyurt Belediyesine ait Yakınca Mah.ndeki 4244 nolu parsel ile 415 ada 1 nolu parselin taşınmaz  üzerindeki hizmet binasının kullanım hakkının Belediyemize devri;İkizce Mah.118 ada 3 nolu parsel üzerindeki imalat kısımlarının Yeşilyurt Belediyesince inşası hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başk.nın teklifi.

35. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait muhtelif büfe, çayocakları, kafeterya ve Özalper Gençlik Parkı işletmesinin Esenlik Ltd. Şti.'ne kiraya verimesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

36. Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Yeni Nikah Sarayındaki 06 (Z-72) nolu bağımsız bölümün törensiz nikâh salonu olarak kullanılmak üzere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına tahsisi nedeniyle kira bedelinin düşürülmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

37. Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe ve Konak Mahallelerinde taşınmaz mal satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

38. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın görev ve çalışma yönetmeliği taslağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

39. Hekimhan Belediyesince yürütülen İlave Revizyon imar plan çalışmalarında Karayolları 8.Bölge Md.nce belirtilen kamulaştırma sınırının eşik kabul edilerek imar planına işlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

40. Hekimhan İlçesi Karşıyaka Mahallesi 371,372,373,374,375 nolu adaların imar planının, bitişik nizam 2 kat olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

41. Yeşilyurt İlçesi Gedik Mahallesi 394 ada 31 nolu parselin yapı yaklaşma mesafelerinin plana işlenmesi ve söz konusu parselin kuzeydoğu tarafının trafo alanı olarak ayrılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

42. Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mahallesi 97 nolu parsele kısmen "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı", kısmen "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

43. Darende ilçesinde Aşudu Deresi kaynağından başlayarak Tohma Çayına kadar uzanan Aşudi Deresi’nin yatağının yer aldığı yaklaşık 9,5 km.lik alanda hazırlanan imar planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

44. Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

45. Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi 4690 ada 2 nolu parsele Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

46. Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 3995 ada 10 nolu parselin kuzeydoğusunda bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere Trafo Alanı düzenlemesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

47. Akçadağ ilçesi Çatyol Mahallesi 1294, 1303, 1304 ve 1305 nolu parsellere "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı" fonksiyonu verilmesi; 1300 nolu parsele ise "Sağlık Tesisi Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

48. Battalgazi İlçesi, Akpınar Mahallesi 1321 ada 15 ve 16 nolu parsellere "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

49. Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 3344 ada 19 nolu parselin kuzeybatı köşesinde trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

50. Kuluncak İlçesi Merkez Mahallesi 2510 nolu ve 1945 nolu mera vasıflı parsellerde tahsis amacı değişikliği yapılması talebinin Mera Komisyonu'nda görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

51. Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 1231 ve 1232 nolu parsellerin bir kısmına İdari Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

52. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5558 ada 16 nolu parsele Ticaret-Konut Alanı fonksiyonu verilmesi ve yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

53. Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 3811-3841-3860 nolu parsellerin yapı nizamının Ayrık Nizam 3 kat olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

54. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5625 ada 1 ve 2 nolu parsellere "Ticaret+Konut" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.


İ  L    N

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Mayıs ayı toplantısını 10/05/2017 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                                      Ahmet ÇAKIR
                                                                                                                      Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

1.18 Nisan 2017 tarihli toplantıda alınan karar özetinin okunması ve kabulü.
2.Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
3.Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, 4844 ada 10, 11 nolu parsellerin fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
4.Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1945 ada 5 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı'nın bir kısmına "Ticari Alan" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
5.Yeşilyurt ilçesi, Kozluk Mahallesi 136 ada 127, 128 nolu parsellere "sosyal tesis alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
6.Malatya Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında kalması gereken yol ağının belirlenmesi hakkındaki karma komisyon raporu.
7.Battalgazi İlçesi, Niyazi Mahallesi 1901 ada 12 nolu parselin kuzeyinden geçen 5 metrelik imar yolunun 7 metre olarak düzenlenmesi ve cephe yönü işaretinin 7 metrelik imar yolundan verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
8.Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi, 467 ada 289 nolu parseli kapsayan Malatya Merkez I.Etap Revizyon İmar Planının plan notlarının 3F maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
9.Darende ilçesi Balaban Mahallesi 3166 ve 3167 nolu parseller "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
10. Parkmetre uygulamasında, park edip ücret ödemeyenlere uygulanacak yaptırımlar hakkındaki karma Komisyonu raporu.
11. Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi, 5558 ada 16 numaralı parsele "Ticaret -Konut" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
12. 2016/537 sayılı Meclis kararı ile belirlenen 2017 yılı Büyükşehir Belediye Ücret Tarifesinde İtfaiye hizmetleri ücret tarifesinin Baca temizliği ile ilgili kısmında güncelleme yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
13. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5649 ada 5 nolu parselde zemin katın toprağa gömülü olmasından dolayı cephe yön işaretinin parselin doğusundaki 10 metrelik imar yolundan verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
14. Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5920 ada 6 ve 9 nolu parseller, 5921 ada 5 ve 6 nolu parseller de ada ayrım çizgisinin kaldırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
15. Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 35 ve 36 nolu parsellere Eğitim Alanı Fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
16. Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesine kayıtlı 292 ada nolu 6 parsel  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
17. Doğanşehir İlçesi, Reşadiye Mahallesi'nin 998 nolu mera parselinin bir kısmına taşınması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
18. Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
19. Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi'ne kayıtlı 4969 ada 1 numaralı parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
20. Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mahallesi, 593 nolu parsel  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
21. Akçadağ İlçesi Karapınar Mahallesi 149 ada 2 nolu parsel, 151 ada 5 nolu parsel, 150 ada 2 nolu parsel, 156 ada 1 nolu  parsel ve 171 ada 16 nolu mer'a parsellerinin tahsis amacının değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
22. Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mah.4309 ada 1 nolu parselin bir kısmına (3.770 m²) "Ticaret+Turizm Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
23. TEDAŞ Hizmet Binası önünde bulunan orta refüjdeki dönüş cebinin kapatılması ve MASKİ Hizmet Binası önü için oluşturulan kavşak projesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
24. Malatya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.
25. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hakkındaki Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi
26. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi  5595 ada 1 parselin 236,32 m²'lik kısmı ile Belediyemizin hissedarı olduğu, Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5578 ada 7 nolu parseldeki aynı miktar ile takası hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
27. Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait, Akçadağ İlçesi, Çatyol Mah.710 parsel üzerinde bulunan mülga Bahri Belediye Hizmet binası altındaki Kasap, Bakkal ve 2  adet boş yerin açık teklif usulüyle 5 yıllığına kiraya verilmesi  hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
28. Van İli Bahçesaray ilçesinin kardeş kent olarak kabulü,  Belediyemiz ve Bahçesaray Belediye Başkanlığı'nın işbirliği ile Bahçesaray ilçesine kültür merkezi yapılması hakkındaki Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
29. "UCLG-MEWA Malatya Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
30. Doğanyol ve Arapgir ilçelerinde yapılacak olan "Kesimhane Projesi"ne Belediyemizce proje ihale bedelinin en az %10 eş finansman sağlanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesi hakkındaki Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
31. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mah.1343 ada 1 nolu parselin güneybatı köşesinde trafo yeri ayrılması  hakkındaki İmar ve Şehircilik Daresi Başkanlığı'nın teklifi.
32. Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mah.157 ada 9,11,12,15,49 ve 50 parselllerin mevcut fonksiyonlarının Spor Tesis Alanı ve Park Alan fonksiyonu olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Daresi Başkanlığı'nın teklifi.
33. Yeşilyurt İlçesi Yaka Mah.208 ada, 209 ada 1,2,3 nolu parselin, 210 nolu adanın ve 211 nolu adanın Ayrık Nizam 2 kat TAKS=0.40 KAKS=0.80 olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Daresi Başkanlığı'nın teklifi.
34. Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mah.3333 ada 3 nolu parselin imar planının Blok Nizam E=2,00 Yençok=24,50 olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Daresi Başkanlığı'nın teklifi.
35. Kuzey Çevre Yolunun Battalgazi İlçesi, Ali Baba Mezarlığı mevkiinden geçen kısmında 2015/97 sayılı Meclis kararıyla yapılan imar planı değişikliği ile ilgili İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına istinaden hazırlatılan İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Daresi Başkanlığı'nın teklifi.
36. Pütürge İlçesi Örmeli Mahallesi yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırı hakkındaki İmar ve Şehircilik Daresi Başkanlığı'nın teklifi.
37. Yeşilyurt İlçesi Tecde Mah.5580 ada 2 nolu parselin, bu parselin kuzeyinde yer alan park alanı ile yer değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Daresi Başkanlığı'nın teklifi.
                                                                                İ  L    N
                                 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Nisan ayı toplantısını 12.04.2017 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                                      Ahmet ÇAKIR
                                                                                                                      Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

 1. 1.14 Mart 2017 tarihli toplantıda alınan karar özetinin okunması ve kabulü.
 2. 2.Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 3. 3.Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5605 ada 3, 12, 13 nolu parsellere ticaret-konut fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 4. 4.Battalgazi ilçesi, Akpınar Mah.1321 ada 15,16 nolu parsellerin Konut+Ticaret Alanı fonksiyonundan "Ticaret Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 5. 5.Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 170 ada 104 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. 6.Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, 4844 ada 10, 11 nolu parsellerin fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. 7.Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1945 ada 5 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı'nın bir kısmına "Ticari Alan" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. 8.Yeşilyurt ilçesi, Kozluk Mahallesi 136 ada 127, 128 nolu parsellere "sosyal tesis alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. 9.Malatya Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında kalması gereken yol ağının belirlenmesi hakkındaki karma komisyon raporu
 10. 10.Battalgazi İlçesi, Niyazi Mahallesi 1901 ada 12 nolu parselin kuzeyinden geçen 5 metrelik imar yolunun 7 metre olarak düzenlenmesi ve cephe yönü işaretinin 7 metrelik imar yolundan verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. 11.Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi, 467 ada 289 nolu parseli kapsayan Malatya Merkez I.Etap Revizyon İmar Planının plan notlarının 3F maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. 12.Darende ilçesi Balaban Mahallesi 3166 ve 3167 nolu parseller "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. 13.2017 Mali Yılı Bütçesinde harcama kalemleri arasında ödenek aktarılması ve Taşıtlar Cetvelinin onaylanması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu0.
 14. 14.Parkmetre uygulamasında, park edip ücret ödemeyenlere uygulanacak yaptırımlar hakkındaki karma Komisyonu raporu.
 15. 15.M Plakadan H Plakaya dönüşümünü kabul edenlerden; M Plaka Devir ücretinin alınmaması, dönüşüm gerçekleştikten sonra H Plaka Devir ücretinin alınması hakkındaki karma Komisyonu raporu.
 16. 16.M Plakadan H Plakaya dönüşümünü kabul edenlerden; M Plaka Ruhsat ücretinin alınmaması, dönüşüm gerçekleştikten sonra H Plaka Ruhsat Yenileme ücretinin alınması hakkındaki karma Komisyonu raporu.
 17. 17.2016/517 sayılı Meclis kararındaki S Plaka kapasite artışı ücret tarifesinde değişiklik yapılması hakkındaki karma Komisyonu raporu.
 18. 18.Belediyemiz bünyesinde kayıtlı olan teknelerde vize, kayıt harçlarının düzenlenmesi ve iç sularla ilgili olan gezi teknesi tur ücretlerinde indirim yapılması hakkındaki karma Komisyonu raporu.
 19. 19.H Plaka Kapasite Artış Ücreti hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 20. 20.Horata Mesire Alanı ve içerisinde ki tesislerin işletmesinin Esenlik Ltd. Şti. Genel Müdürlüğüne devri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 21. 21.Aykome üyesi olan kurumlar ile diğer kurumlar için, Zemin Tahrip Bedellerinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 22. 22.Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Doğanyol İlçesi, İshak Mahallesi, 135 ada, 35 parselin, Doğanyol İlçe Milli Eğitim Md.ne tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 23. 23.Battalgazi ilçesi, Eskimalatya-Alacakapı Mahallesi 805, 806 nolu parselleri de içeren yaklaşık 11 hektarlık alanda hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 24. 24.Battalgazi İlçesi, Dernek Mah.5100,5104,5105,5106,5107 ve 5098 nolu adaları kapsayan yaklaşık 4 hektarlık alanda revizyon yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 25. 25.Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi 5480 ada 1 nolu parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 26. 26.Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi, 5558 ada 16 numaralı parsele "Ticaret -Konut" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 27. 27.Encümen üyelerinin seçimi.
 28. 28.İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi.
 29. 29.Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi.
 30. 30.Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin seçimi.
 31. 31.Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi.
 32. 32.Ulaşım Komisyonu üyelerinin seçimi.
 33. 33.Hukuk İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimi.
 34. 34.Denetim Komisyonu raporunun sunulması.
 35. 35.2016 Mali Yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 36. 36.Belediyemizde hizmet alımı kapsamında çalışan personelin ulaşım servis bedeli olarak, MOTAŞ'ın uyguladığı tarifenin %70'inin Belediyemiz tarafından MOTAŞ'a aktarılması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 37. 37.Kadro ipta-ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 38. 38.Büyükşehir Belediye Başkanına 2017 yılı için borçlanma yetkisi verilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 39. 39.2016/537 sayılı Meclis kararı ile belirlenen 2017 yılı Büyükşehir Belediye Ücret Tarifesinde İtfaiye hizmetleri ücret tarifesinin Baca temizliği ile ilgili kısmında güncelleme yapılması hakkındaki İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 40. 40.Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi, (eski: 1837 Ada 2), yeni: 2148 ada 12 nolu parselde bulunan Belediyemize hisse devri ve tapu tescil işlemleri hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 41. 41.Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi, (eski: 2145 Ada 5 nolu parsel) 4504 Ada 6 parsel nolu parseldeki Büyükşehir Belediyesi hissesinde mükerrerliğin kaldırılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 42. 42.Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Akçadağ İlçesi, Çatyol Mahallesi, 710 nolu parsel üzerinde bulunan mülga Bahri Belediye Hizmet binası altındaki fırının ihale usulüyle 5 yıllığına kiraya verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 43. 43.Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe sınırlarında kalan mahallelerde, standartlara uygun olarak numarataj çalışması yapılacağı ve bu çalışma sonrası toplanan verilerin paylaşılması amacı ile taraflarca imzalanan protokolü hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 44. 44.Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 2431 nolu parselin satışı hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.
 45. 45.Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 1231 ve 1232 nolu parsellerin bir kısmına  "Kamu Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 46. 46.Battalgazi İlçesi, Çöşnük Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 20 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 47. 47.Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi 681 ada 244 ve 290 parseller, 681 ada 245 ve 291 parsellerin aralarından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılarak yeniden düzenlenmesini ve yapılaşma koşulunun yeniden belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 48. 48.Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5923 ada 12 ve 15 nolu parsellerde ada ayrım çizgisinin kaldırılmasını ve yürürlükteki yapılaşma koşullarının değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 49. 49.Kuzey Kuşak Yolunu kapsayan yaklaşık 110 hektarlık alanda hazırlanan Revizyon İmar Planında "Rekreasyon Alanı" olarak planlı olan Battalgazi İlçesi, Hanımınçiftliği Mahallesi, 846 nolu parselin rekreasyon alanından çıkarılmasına yönelik askı sürecinde yapılan talep hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 50. 50.Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5649 ada 5 nolu parselde zemin katın toprağa gömülü olmasından dolayı cephe yön işaretinin parselin doğusundaki 10 metrelik imar yolundan verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 51. 51.Yeşilyurt İlçesi Samanköy Mahallesi 171 ada 34 nolu parsele "Özel Eğitim Alanı Fonksiyonu" verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 52. 52.Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5920 ada 6 ve 9 nolu parseller, 5921 ada 5 ve 6 nolu parseller de ada ayrım çizgisinin kaldırılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 53. 53.Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi 4771 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 54. 54.Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi 190 ada 1 nolu parsele Akatryakıt ve Servis İstasyonu Alanı Fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 55. 55.Yeşilyurt ilçesi Kırlangıç Mahallesi 321 nolu mera parseli üzerinde 5543 Sayılı İskan Kanunu kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 56. 56.Yeşilyurt ilçesi Uç Mahallesi 112 ada 45 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 57. 57.Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5945 ada 7 ve 8 nolu parseller de 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 58. 58.Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 0 ada 35 ve 36 nolu parsellere Eğitim Alanı Fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 59. 59.Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5577 ada 5 nolu parselin bir bölümünün trafo alanı olarak ayrılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 60. 60.Yeşilyurt ilçesi Uç Mahallesi 4931 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 61. 61.Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Kadın ve Dayanışma Derneği (KADEM) arasında yapılan protokol çerçevesinde bir yıllık giderlerinin karşılanması hakkındaki Fen İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi
 62. 62.Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 1072 ada 24 nolu parsel ile Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 4343 nolu parselin bir bölümünün takas edilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi.


 
İ  L    N

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Mart ayı toplantısını 08/03/2017 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                                              Ahmet ÇAKIR
                                                                                                                      Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

1.14 Şubat 2017 tarihli toplantıda alınan karar özetinin okunması ve kabulü.

2.Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

3.Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5605 ada 3, 12, 13 nolu parsellere ticaret-konut fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4.Battalgazi ilçesi, Akpınar Mah.1321 ada 15,16 nolu parsellerin Konut+Ticaret Alanı fonksiyonundan "Ticaret Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5.Bostanbaşı Mahallesi 2022 nolu parsele Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesi, Yakınca Mahallesi 496 ada 2 nolu parsele Gelişme Konut Alanı, Park, Ticaret-Turizm, Ticaret-Konut fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6.Darende ilçesi Göllüce Mahallesi 128 ada 1,21,22,24 nolu parsellere "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7.Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 170 ada 104 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8.Battalgazi İlçesi, Karaköy Mahallesi,175,180 ve 328 nolu parsellerde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması amacıyla "Enerji Depolama Alanı" olarak planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9.Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, 4844 ada 10, 11 nolu parsellerin fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1945 ada 5 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı'nın bir kısmına "Ticari Alan" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Yeşilyurt ilçesi, Kozluk Mahallesi 136 ada 127, 128 nolu parsellere "sosyal tesis alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5605 nolu adanın bir kısmına Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. Malatya Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında kalması gereken yol ağının belirlenmesi hakkındaki karma komisyon raporu.

14. Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliğinde bazı güncellemelerin ve değişikliklerin yapılması  hakkındaki Hukuk Komisyonu raporu.

15. Battalgazi İlçesi, Niyazi Mahallesi 1901 ada 12 nolu parselin kuzeyinden geçen 5 metrelik imar yolunun 7 metre olarak düzenlenmesi ve cephe yönü işaretinin 7 metrelik imar yolundan verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16. Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi, 467 ada 289 nolu parseli kapsayan Malatya Merkez I.Etap Revizyon İmar Planının plan notlarının 3F maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

17. Yediemin otopark olarak faaliyet gösteren işletmelerin şehrin dışına taşınması hakkındaki Karma Komisyon raporu.

18. Yeşilyurt İlçesi, Yaka Mahallesi Hal Kompleksi içerisinde bulunan 11 adet işgalcinin 2016 yılı işgal bedelinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

19. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin İç Sular Yönetmeliği hakkındaki Karma Komisyon raporu.

20. Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi kayıtlı 182 ada 25 nolu parselin doğusundan geçen yaya yolunun düzenlenmesi ve bina kütlesinin imar planına işlenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

21. Darende ilçesi Balaban Mahallesi 3166 ve 3167 nolu parseller "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

22. J Plaka Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması hakkındaki Karma Komisyon raporu.

23. Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi 5470 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

24. Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi 552 parsele Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25. Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 156 ada 19,20,21  nolu parsellerin cephe aldıkları 3 metrelik yolun 7 metreye çıkarılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

26. Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi 2046 ada 1 parsele bina kütlesi işlenmesi ile kuzeydoğu yönündeki 5 metrelik imar yolununun park alanına dönüştürülmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

27. Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 534 nolu parsele "Enerji Depolama Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

28. 2017 Mali Yılı Bütçesinde harcama kalemleri arasında ödenek aktarılması ve Taşıtlar Cetvelinin onaylanması hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.

29. Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi ile Yeşilyurt Gündüzbey Mahallesi içmesuyu içmesuyu deposu yerinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Md.nün teklifi.

30. 2 adet kamyon ve 1 adet vinç alımında kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Md.nün teklifi.

31. Parkmetre uygulamasında, park edip ücret ödemeyenlere uygulanacak yaptırımlar hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

32. 2017 yılı içerisinde yapılacak YGS ve LYS sınavlarına girecek olan öğrencilerin sınav günü toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz olarak yararlandırılmaları hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

33. M Plakadan H Plakaya dönüşümünü kabul edenlerden; M Plaka Devir ücretinin alınmaması, dönüşüm gerçekleştikten sonra H Plaka Devir ücreti ücretinin alınması hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifleri.

34. M Plakadan H Plakaya dönüşümünü kabul edenlerden; M Plaka Ruhsat ücretinin alınmaması, dönüşüm gerçekleştikten sonra H Plaka Ruhsat Yenileme ücretinin alınması hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifleri.

35. 2016/517 sayılı Meclis kararındaki S Plaka kapasite artışı ücret tarifesinde değişiklik yapılması hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifleri.

36. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 4601 ada 4 nolu parselin satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

37. Darende ilçesi, Sungur Mahallesi 481 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak kullanma amacıyla satın alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

38. MAŞTİ alanı üzerinde prefabrik 112 Acil Sağlık İstasyonu yapımı için yer tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

39. Uygulama İmar Planında Cami ve Sosyal tesis alanı olarak planlı Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi, 2232 ada, 1 parselin 25 yıllığına Yeşilyurt İlçe Müftülüğü'ne tahsisi  hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

40. Kuluncak İlçesi meydanında cephe düzenleme calışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması  hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi. 

İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Şubat ayı toplantısını 08.02/2017 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

                                                                                                                      Ahmet ÇAKIR
                                                                                                            Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

1. 17 Ocak 2017 tarihli toplantıda alınan karar özetinin okunması ve kabulü.

2. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

3. Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5605 ada 3, 12, 13 nolu parsellere ticaret-konut fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

4. Yeşilyurt ilçesi Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 nolu parsele Eğitim Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

5. Battalgazi ilçesi, Akpınar Mah.1321 ada 15,16 nolu parsellerin Konut+Ticaret Alanı fonksiyonundan "Ticaret Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

6. Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, 139 ada 23 nolu parsele "Yaşlı Bakım Evi" fonksiyonu verilmesini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

7. Bostanbaşı Mahallesi 2022 nolu parsele Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesi, Yakınca Mahallesi 496 ada 2 nolu parsele Gelişme Konut Alanı, Park, Ticaret-Turizm, Ticaret-Konut fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

8. Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 130 ada 1 nolu parsele Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

9. Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10. Darende ilçesi Göllüce Mahallesi 128 ada 1,21,22,24 nolu parsellere "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

11. Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 170 ada 104 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

12. Battalgazi İlçesi, Karaköy Mahallesi,175,180 ve 328 nolu parsellerde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması amacıyla "Enerji Depolama Alanı" olarak planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13. Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, 4844 ada 10, 11 nolu parsellerin fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

14. Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1945 ada 5 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı'nın bir kısmına "Ticari Alan" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

15. Yeşilyurt İlçesi, İlyas Mahallesi, Sanayi mevkiinde yapımı devam eden Yeni İlçe Köy Garajı (Batı Garajı) işletmesinin 31.12.2030 yıllına kadar MOTAŞ'a devri ve kira bedelinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

16. Battalgazi ilçesi Hacıyusuflar Mahallesi 211 nolu parselin elektrik borcu ile birlikte Hacıyusuflar Kooperatifi'ne devri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

17. Beydağı Kentsel Dönüşüm alanının 3. ve 4.etabını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda, TOKİ'nin diğer etaplardan farklı bir proje uygulaması yönündeki talebi doğrultusunda hazırlatılan imar planına yönelik itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

18. Yeşilyurt ilçesi, Kozluk Mahallesi 136 ada 127, 128 nolu parsellere "sosyal tesis alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5605 nolu adanın bir kısmına Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi hakkındaki imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

20. Malatya Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında kalması gereken yol ağının belirlenmesi hakkındaki karma komisyon raporu.

21. Serbest Geçiş Kartları hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

22. D4 yetki belgesi sahiplerinin ''J'' plaka tahsisi hakkındaki Ulaşım Komisyonu raporu.

23. Toplu Taşıma Araçları H Plaka Yönetmeliğinin revize edilmesi hakkındaki karma komisyon raporu.

24. Battalgazi İlçesi sınırları içerisinde Hanımınçiftliği Mahallesinde Kuzey Kuşak Yolunu kapsayan yaklaşık 110 hektarlık alanda İmar Planı Revizyonu yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

25. Doğanşehir İlçesi, Yolkoru Mahallesi 166,181,184,185,186 ve 187 nolu parseller plansız alanda kalmaktadır. Söz konusu alanın "Kamu Hizmet Alanı", "Tarım Alanı" ve "İmar Yolu" olarak düzenlenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

26. Arapgir İlçesi Namık Gedik Caddesi ve tarihi Mir Liva Camii koruma alanında kalan sokakların sağlıklaştı-rmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

27. Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi 394 ada için hazırlanacak ayrıntılı 1/500 ölçekli vaziyet planı esas alınması ile ilgili plan nou eklenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

28. Battalgazi İlçesi, Çöşnük Mah. 4140 ada 1 nolu parsel, 4141 ada 1 nolu parselin doğusundan geçen 15 m.lik yolun kaldırılarak bu parsellerin ortasına alınması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

29. Battalgazi İlçesi, Sancaktar Mahallesi, 3192 ada 23 nolu parselin kuzeybatısında 50 m²'lik kısmının trafo alanı olarak planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

30. Belediyemizde münhal bulunan Özel Kalem Müdürü kadrosuna Ali Yıldırım'ın atamasının meclisin bilgisine sunulması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın yazısı.

31. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Güncellenen İdari Teşkilat Şeması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

32. 2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun Meclisin bilgisine sunulması hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yazısı.

33. Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliğinde bazı güncellemelerin ve değişikliklerin yapılması hakkındaki İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

34. Malatya Yeşiltepe Ticaret ve Sosyal Tesis Binasında bağımsız bölümlerin kat mülkiyetleri hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

35. Akçadağ İlçesi, Kepez Mahallesi, 152 ada, 32 nolu mera vasıflı kamu ortak malının 5.000 m²' lik alanının mera vasfından çıkarılarak Hazine adına tescili ve sonra mezarlık alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

36. M Plakadan H Plakaya dönüşümünü kabul edenlerden H Plaka İşletme İzin Belgesi  (Ruhsat) ücretinin alınmaması hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

37. İnönü, Seyran Mahalleleri Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) yapım işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Md.nün teklifi.

38. Battalgazi İlçesi, Niyazi Mahallesi 1901 ada 12 nolu parselin kuzeyinden geçen 5 metrelik imar yolunun 7 metre olarak düzenlenmesi ve cephe yönü işaretinin 7 metrelik imar yolundan verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

39. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5580 ada 2 parseldeki Cami Alanının (2.061 m²), Tecde Mahallesinde Şehir Parkı olarak nitelendirilen alanın güneyinde yer alan Park Alanının 2.061 m²'lik alan ile yer değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

40. Doğanşehir İlçesi, Polat Mahallesi, Esat Doğan Caddesi sokak sağlıklaştırmasının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

41. Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi, 467 ada 289 nolu parseli kapsayan Malatya Merkez I.Etap Revizyon İmar Planının plan notlarının 3F maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

42. Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 5845 ada kuzeyindeki yer alan 1.698 m²'lik cami alanının, bu cami alanının kuzeybatı bölümünde yer alan 1.698 m²'lik park alanı ile yer değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

43. Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 5879 ada güneyinde yer alan 2.666 m² cami alanının, bu cami alanının güneyinde yer alan 2.666 m² park alanı ile yer değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

44. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait,Battalgazi İlçesi,Yeni Hamam Mahallesi 388 ada,1 nolu parsel üzerinde bulunan 45 nolu tezgahın 5 yıllığına kiraya verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi

45. İnönü Üniversitesi’nin bulunduğu alanda hazırlanan kavşak projesinin ulaşım bağlantılarının sağlanmasını da içeren Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesi Plan Değişikliği ve İlave İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.İ  L    N

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  

Büyükşehir Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek üzere, Ocak ayı toplantısını 11/01/2017 tarihinde, saat 14.00’da Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

                                                                                                                               Ahmet ÇAKIR 
                                                                                                                      Büyükşehir Belediye Başkanı

GÜNDEM

 1. 1.14 Aralık 2016 tarihli toplantıda alınan karar özetinin okunması ve kabulü.
 2. 2.Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi
 3. 3.Meclisin toplantı günlerinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi
 4. 4.2017 yılında Büyükşehir Belediye Meclisinin tatil yapacağı ayın belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 5. 5.Meclis Üyelerine ödenecek Huzur Ücreti Ücretinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 6. 6.Genel Sekreter kadrosuna Ercan TURAN'ın atanmasının meclisin bilgisine sunulması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın yazısı.
 7. 7.Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadrosuna Mustafa KATİPOĞLU'nun atanmasının meclisin bilgisine sunulması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın yazısı.
 8. 8.Sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi
 9. 9.Kadro ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 10. 10.Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. 11.Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5605 ada 3, 12, 13 nolu parsellere ticaret-konut fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. 12.Yeşilyurt ilçesi Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 nolu parsele Eğitim Alanı fonksiyonu  verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. 13.Hekimhan İlçesi Fatih Mah.175 ada 73 nolu parsele Sanayi Alanı fonksiyonu verilmesi ve güneyinde 10 metrelik imar yolu planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu
 14. 14.Battalgazi ilçesi, Akpınar Mah.1321 ada 15,16 nolu parsellerin Konut+Ticaret Alanı fonksiyonundan "Ticaret Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. 15.Arapgir İlçesi, Kılıçlı Mahallesi 139 ada 5 nolu parsele Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması amacıyla hazırlatılan öneri İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. 16.Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, 3780 ada 3 nolu parselin çekme mesafesinin yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. 17.Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, 139 ada 23 nolu parsele "Yaşlı Bakım Evi" fonksiyonu verilmesini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 18. 18.Bostanbaşı Mahallesi 2022 nolu parsele Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesi, Yakınca Mahallesi 496 ada 2 parsele Gelişme Konut Alanı, Park, Ticaret-Turizm, Ticaret-Konut fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 19. 19.Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 130 ada 1 nolu parsele Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu  verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. 20.Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. 21.Darende ilçesi Göllüce Mahallesi 128 ada 1,21,22,24 nolu parsellere "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 22. 22.Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 170 ada 104 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 23. 23.Battalgazi İlçesi, Karaköy Mahallesi,175,180 ve 328 nolu parsellerde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması amacıyla "Enerji Depolama Alanı" olarak planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 24. 24.Darende ilçesi Balaban Mahallesi 1207 nolu parselin bir kısmında toplu konut alanı oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 25. 25.Darende ilçesi Sandıkkaye Mahallesi 748 ada 6,7,8,9,10,15,16  nolu parsellerde Küçük Sanayi Alanı yapılmasına yönelik imar planı değişikliği yapılması  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 26. 26.Darende ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi 239 ada 89 nolu parselin, yurt alanı fonksiyonununun Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu olarak değiştirilmesi  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 27. 27.Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, 4844 ada 10, 11 nolu parsellerin fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 28. 28.Malatya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağı hakkındaki Hukuk Komisyonu raporu.
 29. 29.Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1945 ada 5 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı'nın bir kısmına "Ticari Alan" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 30. 30.Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 170 ada 31,32, 37,103,121 nolu parsellerin "Ticaret Alanı" olarak planlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 31. 31.Kuzey Çevre Yolunun Battalgazi İlçesi, Alibaba Mezarlığı mevkiinden geçen kısmıyla ilgili 3194/18. sayılı Kanun uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlenmesi ile ilgili imar uygulamasında yaşanan sorunların çözümü için imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 32. 32.Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesinde yapılması planlanan Horata Vadisi Projesi ve diğer kentsel dönüşüm hizmetlerinin  merkezi olarak kullanılmak üzere bu bölgede ofis veya büro satın alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 33. 33.Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesinde nüfus yoğunluğunun artması sebebiyle, bu bölgede  kültürel tesis alanına duyulan ihtiyacı karşılamak üzere  hizmet binası satın alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 34. 34.Battalgazi İlçesi,Yenihamam Mahallesi 388 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan 35 nolu tezgahın tahsisi;38, 39,44,50,51,52 nolu tezgahların kiraya verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 35. 35.Yeşilyurt Belediyesi ile hisseli olan, Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi 4360 nolu taşınmazın, Büyükşehir Belediyesi hissesinin Yeşilyurt Belediye Başkanlığı adına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 36. 36.Akçadağ İlçesi, Gölpınar Mahahallesi 361 nolu parselin 4.615 m² lik kısmı ve 395 nolu parselin 2.831 m² lik kısımın mera vasfından çıkartılarak Hazine adına tescil edilmesi sonrasında mezarlık alanı olarak Malatya Büyülşehir Belediyesi adına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 37. 37.Yeşilyurt İlçesi, İlyas Mahallesi, Sanayi mevkiinde yapımı devam eden Yeni İlçe Köy Garajı (Batı Garajı) işletmesinin 31.12.2030 yıllına kadar MOTAŞ'a devri ve kira bedelinin belirlenmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 38. 38.Battalgazi ilçesi Hacıyusuflar Mahallesi 211 nolu parselin elektrik borcu ile birlikte Hacıyusuflar Kooperatifi'ne devri hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi.
 39. 39.İnönü Üniv.Malatya Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.nin sermaye artırımından dolayı belediyemiz hissesine tekabül eden kısmın ödenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 40. 40.Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Maşti'nin Doğu ve Batısında yer alan toplam 150 araç kapasiteli otoparkın, ücretli olarak işletilmek üzere Esenlik Ltd.Şti'ne bedelsiz olarak devri hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 41. 41.Darende ilçesi Sungur Mahallesi 481 ada 1 ve 2 nolu parseller üzerinde terminal (otogar) alanı kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 42. 42.Yazıhan İlçe merkezinden geçen  DDY.na ait hemzemin geçitlerin bertarafını sağlamak amacıyla, üst geçitlerin yapılabilmesi için plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 43. 43.Beydağı Kentsel Dönüşüm alanının 3. ve 4.etabını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda, TOKİ'nin diğer etaplardan farklı bir proje uygulaması yönündeki talebi doğrultusunda hazırlatılan imar planına yönelik itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 44. 44.Hekimhan İlçesi, Gelengeç Mah.Karapınar Mevkii,118 ada 18 nolu,Giderler Mevkii 106 ada 143 nolu ve Güçlü Mah.Nakışlar Mevkii 121 ada 68 nolu parsellerin kısmen;Gelengeç Mah.Karapınar Mevkii 110 ada 24 nolu parselin ise tamamının yerleşim alanı olarak planlanması hak.İmar ve Şehircilik Dairesi Başk.nın teklifi.
 45. 45.Arapgir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 437 ada 26 nolu parselin yapılaşma koşullarının Emsal:1,50 Yençok:Serbest olarak düzenlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 46. 46.Yeşilyurt ilçesi, Kozluk Mahallesi 136 ada 127 ve 128 nolu parsellere "sosyal tesis alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.
 47. 47.Doğanyol ilçesi İsak Mahallesi 141 ada 16 nolu parsele "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı.
 48. 48.Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi 4971 ada 1 parsel nolu taşınmazın batı yönündeki bir bölümüne trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı.