a
444 51 44
Çağrı Merkezi
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

  1. Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Malatya İli, Yeşilyurt İlçesinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen, taşınmaz malların kiralama ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre "Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.  
  2. Kiralama yapılacak taşınmazların yeri, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
  3. İhaleye çıkarılan taşınmaz mallar ile ilişkin ihale şartnamesini bedelsiz olarak, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabilir, ücretsiz olarak incelenebilir.
  4. İhaleye katılmak isteyenlerin;

      a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)

      b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

      c) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

      d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.

      e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, ortak katılım halinde Ortaklık Girişim Beyannamesi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sürkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

  1. Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.
  2. Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra taşınmaz kira bedeli 15 güne kadar ödenecektir. Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu taşınmaz malların kiralanmasında KDV'ye tabi dir.
  3. İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.
  4. Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu taşınmazlara ait ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

SIRA NO

İLÇE

MAH.

KÖY

 

Taşınmaz Nosu

ADA

PARSEL

 PARSEL ALAN

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

TAHMİN EDİLEN BEDEL

İHALE TARİH VE SAATİ

1

Yeşilyurt

Konak

283

-

4578

68 m2

3.000,00 TL

10.000,00 TL

16/11/2017- Saat:14:30

2

Yeşilyurt

Konak

296

-

4578

-

450,00 TL

1.500,00 TL

16/11/2017- Saat:14:30

3

Yeşilyurt

Konak

485

-

4578

-

450,00 TL

1.500,00 TL

16/11/2017- Saat:14:30

 

İlan olunur.